0

تحلیل درس6 زبان پیش دانشگاهی Space exploration

 
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

تحلیل درس6 زبان پیش دانشگاهی Space exploration

سلام به  دوستان گل کنکوری  درس امروز تقدیمتون میشه :

 

لغات

حتما نام سیاره ها را که در شکل کتاب آمده است به خاطر بسپارید:

Sun………………………………………………… خورشید

Mercury…………………………………………………………………… سیاره عطارد

Venus …………………………………………………….. سیاره ونوس – زهره

Earth………………………………………………………..زمین

Mars…………………………………………….. مریخ

Jupiter………………………مشتری

Saturn ……………………………… سیاره کیوان یا زحل

Uranus…………………………………… سیاره اورانوس

Neptune ………………………………………….. نپتون

Asteroid belt……………………………………….. خرده سیاره

Exploration …………………………………………………………………….. کشف

Craters on the moon …………………………………………… دهانه‌ آتش‌ فشان‌, دهانه‌ حفر ه حفره‌

Phases …………………………………………………………………… فاز ها و مرا حل

Space craft ………………………………………………………………سفینه فضایی

Feature……………………………………………………………………..

Launch…………………………………………………………………..پرتاب کردن  شی مثل  سفینه به فضا – به کار انداختن

Artificial……………………………………………………………..تصنعی

Density ………………………………………………………………چگالی و غلظت

Mission………………………………………………………………….مأموریت

 Astronaut………………………………………………………..فضانورد

Sample …………………………………………………………… نمونه

Vehicle …………………………………………………………… وسیله نقلیه

Beyond ……………………………………………    فراسوی – دورتر از چیزی

Mass……………………………………………………..جرم

Base…………………………………………………….پایگاه

Run ……………………………………………………. راه اندازی

Launching pad …………………………………………. سکوی پرتاب

Best – known……………………………………………….شناخته شده ترین

Experiment …………………………………………………………آز مایش –

Experience …………………………………………………تجربه

 Moon base ……………………………………………………..پایگاه روی ماه

Processing ……………………………………………….به عمل آوردن – پردازش کردن

Satellite ……………………………………………………….ماهواره یا شی که به دور ز مین میچرخد

Spacecraft……………………………………………..فضاپیمایی که درونش فضانورد دارد فرستاده میشود و برمی گردد

Probe ….……………..سفینه ایست بدون سرنشین  که بعد از فرستاده شدن باز  نمیگردد.وکوچکتر از ماهواره است.

Antarctica………………………………………………… قطب جنوب
arctic ……………………………………………….قطب شمال

Distant……………………………………………..دور – فاصله

Detail………………………………………………جزئیات

Measure …………………………………………… اندازه گیری کردن

Magnify…………………………………………………بزرگتر کردن

Observe  ……………………………………………….. مشاهده کردن

چهارشنبه 7 فروردین 1392  7:48 PM
تشکرات از این پست
amin_j
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

پاسخ به:تحلیل درس6 زبان پیش دانشگاهی Space exploration

یکی از  مهارتهای تشخیص  کلمه جدید حدس ز دن یا تطبیق با زبان مادری است. مثلا

Cabinet…….کابینت

Mechanism ……….مکانیزم

مثلا کلمه underpass

از دو کلمه under(زیر) وpass (عبور)

ساخته شده که میشه تقریبا  معنی زیر گذر رو حدس زد. دراین روش شناختن پیشوندها و پسوندها بسیار بسیار ضروریست که  در روزهای اتی خواهم گذاشت

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
چهارشنبه 7 فروردین 1392  8:30 PM
تشکرات از این پست
amin_j
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

پاسخ به:تحلیل درس6 زبان پیش دانشگاهی Space exploration

.

گرامر

  So + adj/adverb (that) +  full sentence   (جمله کامل)

Such + (adj) +  noun

Too + adj + (for + object ) + infinitive (مصدر

Adjective + enough + (for + object)  اسم یا ضمیر   + infinitive

Enough + noun + (for+ object ) + infinitive

چند فرمول لازم برای کنکور :

So + much + noun + that + sentence

So  + many + اسم قابل شمارش  جمع   +that + sentence

So + few + اسم قابل  شمارش جمع  + that + sentence

So + little + اسم غیر قابل شمارش + that + sentence

Too+ much/many + noun

قاعده کلی را به یاد داشته باشید که  همیشه اگر بعد از

Few.many

اسم بیاید باید  قابل شمارش  و بعد از

Little . much

غیر قابل شمارش  باشد.

Mary was so clever that everybody liked   her

He speaks well enough to make herself understood.

Mary had so much home work that she could not watch TV

Mary Had so many letters for typing that she could not leave the office soon.

I had so little money  that I could not buy anything for my sister.

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
چهارشنبه 7 فروردین 1392  8:32 PM
تشکرات از این پست
amin_j
دسترسی سریع به انجمن ها