0

تحلیل درس 4 زبان پیش دانشگاهی Child labor

 
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

تحلیل درس 4 زبان پیش دانشگاهی Child labor

سلام

 عیدتون مبارک . انشاالله سال خوبی داشته باشید . پر از شادی و خبرای خوب با رتبه های عالی

 

لغات

Suitable………………………………………………………… مناسب

Child labor …………………………………………………….بیگاری کشیدن از بچه ها

Organization……………………………………………….سازمان

Issue…………………………………………………………………موضوع – مشکل .

Vacation……………………………………………………………تعطیلات

Apprentice…………………………………………………………. کار آموز

Extreme……………………………………………………….. خیلی  سخت شدید

Right…………………………………………………………………. حق و درست

Industrialized………………………………………………………..صنعتی شده

Rural………………………………………………….روستایی

Agriculture………………………………………….. کشاورزی

Trade…………………………………………..تجارت

Manufacturing………………………………………… تولید انبوه

Construction…………………………………………………. ساخت و ساز

Domestic…………………………………………………………… خانگی

Poverty………………………………………فقر

Prevent……………………………………………………….ممانعت کردن

Irrelevant  …………………………………………………….نامربوط

Fail……………………………………………………….شکست خوردن

Willing………………………………………………………..اشتیاق

Union………………………………………………………………….اتحادیه

Remove…………………………………………………….. نابود کردن – پاک کردن – از  بین بردن

Social movement …………………………………………جنبش اجتماعی

Smoke  /v/n/……………………………………………… دود – سیگار کشیدن

Human rights problem ……………………………………………مسئله  حقوق بشر

Making laws………………………………………………………..قانون گذاری

Etc…………………………………………………….و غیره 

Brick………………………………………….. آ جرو خشت

Handle ………………………………………….اداره کردن  -  سر وکار داشتن

Common………………………………………………….رایج و نرمال

Emotional………………………………………………..احساسی

Specific ……………………………………………….آرام, ثابت،مخصوص

Discipline …………………………………………. انضباط ، انتظام ، نظم

 

چهارشنبه 7 فروردین 1392  7:36 PM
تشکرات از این پست
amin_j
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

پاسخ به:تحلیل درس 4 زبان پیش دانشگاهی Child labor

برای مثال زدن از کلمات زیر استفاده می کنیم :

For example   ـــsuch  as ـــlike ـــfor instance ـــ including

Child labor is work  that is  dangerous and may hurt children physically ,emotionally or mentally SUCH AS mining ,making bricks ,carpets ,glass and ceramics and etc…

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
چهارشنبه 7 فروردین 1392  7:37 PM
تشکرات از این پست
amin_j
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

پاسخ به:تحلیل درس 4 زبان پیش دانشگاهی Child labor

برای مثال زدن از کلمات زیر استفاده می کنیم :

For example   ـــsuch  as ـــlike ـــfor instance ـــ including

Child labor is work  that is  dangerous and may hurt children physically ,emotionally or mentally SUCH AS mining ,making bricks ,carpets ,glass and ceramics and etc…

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
چهارشنبه 7 فروردین 1392  7:41 PM
تشکرات از این پست
amin_j
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

پاسخ به:تحلیل درس 4 زبان پیش دانشگاهی Child labor

Whereas (در حالیکه ), while ,  but , however

سه نشانه ی تضاد هستند  . وجود این سه  نشانه در جمله  به  ما در درک مطلب کمک می کند.

Factory owners are rich  whereas  the  workers are poor.

صاحبان کار خانه  ثروتمند هستند درحالیکه  کارگران فقیر هستند.

اگرwhile , whereas اول  جمله بیاید حتما در وسط جمله   کاما می خواهد .

 

 But , however همیشه وسط جمله می آید.

 قبلbut کاما می آید   که قابل حذف است

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
چهارشنبه 7 فروردین 1392  7:44 PM
تشکرات از این پست
amin_j
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

پاسخ به:تحلیل درس 4 زبان پیش دانشگاهی Child labor

Whereas (در حالیکه ), while ,  but , however

سه نشانه ی تضاد هستند  . وجود این سه  نشانه در جمله  به  ما در درک مطلب کمک می کند.

Factory owners are rich  whereas  the  workers are poor.

صاحبان کار خانه  ثروتمند هستند درحالیکه  کارگران فقیر هستند.

اگرwhile , whereas اول  جمله بیاید حتما در وسط جمله   کاما می خواهد .

 

 But , however همیشه وسط جمله می آید.

 قبلbut کاما می آید   که قابل حذف است

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
چهارشنبه 7 فروردین 1392  7:44 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها