0

بحران محرميت در فرقه بهائيت

 
lenditara1
lenditara1
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 9088
محل سکونت : همین دورو ورا

بحران محرميت در فرقه بهائيت


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

بحران محرميت در فرقه بهائيت

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

نویسنده : سید کاظم موسوی

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

در آموزه هاي بهائيت، روحي متضاد و ناسازگار با تعاليم انساني وجود دارد و سران تشکيلات ، علي رغم اينکه سعي دارند خلاف آن را ثابت کنند ديده مي شود که احکامي از سوي تشکيلات به افراد القاء کرده و مي کنند که ضديت با روح انسانيت دارد .

چندي پيش خبري در رسانه ها منعکس شد مبني بر اينکه فردي بهائي با يکي از محارم خويش زنا نموده ، براي اينکه مشخص شود شخص خاطي با چه انگيزه و زمينه هايي اقدام به چنين عمل شنيع نموده است لازم است که با مباني آموزه هاي بهائيت در امر ازدواج آشنا گرديم .

در دستورات تشکيلات بهائيت ، ازدواج واجب بوده و هدف عمده آن بقاي نسل است که ميرزا حسينعلي ( موسس فرقه بهائيت ) در کتاب اقدس به آن اشاره دارد ، ويا در يکي از دستورات تشکيلاتي که از سوي اسرائيل بر بهائيان وارد شده است چنين آمده است : امر بهائي به اهميت روابط جنسي واقف است و ازدواج هاي بي بند وبار بدون اولاد و نتيجه را محکوم مي کند .

از آنجايي که در اين آموزه ها هدف اصلي ازدواج ازدياد نفوس و گسترش جمعيت به هر شکل ممکن مي باشد اين گونه اقدامات در جامعه بهائي محال نمي باشد . از آنجايي که اين فرقه يک فرقه تشکيلاتي است ودر درون خود داراي محاکم حقوقي مي باشد احتمال درز خبر آن در رسانه ها کمتر اتفاق مي افتد.

طبق دستور بيت العدل در مورخ 3 آپريل 2007، ارجاع اختلافات احباء به مراجع دولتي ( قضائي ) نهي ومخالف مصالح تشکيلات قلم داد شده است و حل اختلافات را بعهده تشکيلات گذارده است وآنها نيز اظهار اميدواري کرده اند که رسيدگي به اختلافات به گونه اي باشد که نيازي به مراجعه به محاکم دولتي پيش نيايد به هرحال اين باعث نمي شود که اجراي قوانيني که حتي انسان هاي نخستين از آن روي گردان بوده اند و از سوي برخي ازبهائيان به مورد اجرا گزارده مي شود هر از چند گاه به گوش جامعه نرسد .

براي نمونه مي توان به دستور ازدواج با اقارب را که در کتاب حدود و احکام به صراحت آمده اشاره نمود ؛ در آنجا است که اين امر را تا رسيدن به نتيجه که همانا قوت گرفتن از نظر تعداد جمعيت، بلا مانع دانسته است . در آموزه هاي بهائيت تنها زن پدر است که محرم شناخته شده وبهائيان حق ازدواج با او را ندارند و مابقي مانند دختران ، خواهران ، خاله ها ، عمه ها و ........ براي ازدواج و رابطه جنسي حلالند!

در رساله سوال و جواب ، سوال 50 در مورد حرمت ازدواج با اقارب سوال شده که ميرزا حسينعلي در جوابش چنين گفته :" اين امور به امناي بيت العدل راجع است ". که در پي آن ، در پيام 15 ژانويه 1981بيت العدل چنين آمده است :" شما راجع به محدوديت هاي حاکم بر ازدواج با اقارب ، سواي موردي که ازدواج با زن پدر را ممنوع مي سازد ، سوال کرده ايد بيت العدل همچنين خواسته اند به اطلاع شما برسانيم که آن معهد اعلي !، هنوز موقعيت را براي صدور قوانين تکميلي راجع به ازدواج با اقارب ، مقتضي نمي داند بنابر اين در حال حاضر تصميم گيري در اين مورد بعهده خود نفوس مومنه محول شده" .

محول کردن اين حکم به جامعه بهائي در واقع تائيد ويک نوع مسکوت گذاشتن حکم است که نشان مي دهد مفهوم حکم قطعي در آموزه هاي بهائي با اصول انساني در تعارض است .در هيچ جامعه اي چنين مرسوم نبوده که امور به اين مهمي به مردم تفويض شود .

متاسفانه شاهديم که امروزه خانواده بهائي با چنين قوانيني در معرض آسيب ها و نا امني هاي بسيارجدي قرار دارد بطوري که اشخاص بهائي در کانون خانواده به جاي تجربه مفاهيم مثبتي چون محبت ، همدلي ، ايثار و... ، خشونت جنسي را توسط نزديکان واعضاي خانواده تجربه مي کنند .

حال اين سوال در ذهن هر انسان آزاده اي متصور مي شود که در آموزه هاي بهائيت حق انساني زني که مورد تجاوزخويشان نزديک خود قرار گرفته و مي گيرد چه مي شود ؟

اگر هم به دستورات بيت العدل توجه نمايد و به سران تشکيلات مراجعه کند حيثيت بر باد رفته را چگونه مي تواند بدست آورد ؟

آيا به اين حساب مي توان به عدالت، حقيقت و يا انسانيت رسيد ؟

آيا سران تشکيلات با توجه به ورود به قرن بيست و يکم و گسترش دانش بشر در حوزه پزشکي باز هم نيازمند گذر زمان است تا بتواند به يک نتيجه معقول برسد ؟

اين ديگر بر مي گردد به نتايجي که افراد بهائي که بدون تعصب ، به قوانين ساختگي سران تشکيلات توجه نمايند و خود به پوچ بودن اين سازمان جهنمي وشيطاني برسند .

چهارشنبه 7 فروردین 1392  3:19 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها