0

مرحله به مرحله تا بازگشت مسیح

 
lenditara1
lenditara1
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 9088
محل سکونت : همین دورو ورا

مرحله به مرحله تا بازگشت مسیح

 

مرحله به مرحله تا بازگشت مسیح


عهد جدید در موارد متعدّد از آیندۀ جهان و پیش‌گویی‌هایی در این باره سخن گفته و نشانه‌های ظهور منجی را برشمرده است. بازگشت عیسی مسیح(ع) یکی از حقایق مسلّم در آموزه‌های مسیحیّت است که «انجیل» به تفصیل از آن سخن گفته و این باور یکی از اصول و مبانی تعالیم مسیحیّت است.

بازگشت حضرت مسیح(ع)

بازگشت مسیح(ع) از نظر عموم مسیحیان، از اصول اعتقاداتی است که همۀ مذاهب و فرقه‌های مسیحی در آن اشتراک نظر دارند و کلیسای مسیح از قرون اوّلیۀ میلادی تا به امروز بر آن تأکید ورزیده است؛ هرچند که دربارۀ چگونگی این بازگشت و بازتاب‌های آن در میان مسیحیان اختلافاتی وجود دارد.
بیشتر مسیحیان اعتقاد دارند که بشریّت در طول تاریخ خود، هفت مرحله را پیموده و خواهد پیمود:
مرحلۀ یکم: دوره‌ای که انسان براساس فطرت الهی خود می‌زیست؛
مرحلۀ دوم: دورانی که انسان براساس وجدان خویش می‌زیست؛
مرحلۀ سوم: دورانی که انسان تابع و تسلیم قدرت شمشیر و زبان زور بود؛
مرحلۀ چهارم: دورانی که انسان تحت حکومت شاهانی از تبار ابراهیم می‌زیست؛
مرحلۀ پنجم: دورانی که انسان تحت حکم (قانون) عیسی مسیح(ع) روزگار گذراند؛
مرحلۀ ششم: دوران کنونی از عروج مسیح(ع) تا ظهور دوبارۀ او؛
مرحلۀ هفتم: دورانی که عیسی مسیح(ع) بر سراسر جهان حکومت خواهد یافت و همۀ مردمان به فرمان او خواهند بود.
چنانکه می‌بینیم آخرین مرحلۀ‌ حیات بشر، دورانی خواهد بود که منجی جهانی ظهور کرده و بر سراسر جهان سیطره خواهد یافت.
باید گفت که عبارت بازگشت عیسی مسیح(ع) به این صراحت در «کتاب مقدّس»‌ نیامده و عبارت یونانی آن از چهار واژۀ خاصّ یونانی ترکیب یافته که مترجمان آن را به زبان‌های مختلف ترجمه کرده‌اند،‌ بدون آنکه در آنها دلیل مبنی بر مختص بودن این عبارات به بازگشت حضرت مسیح ملاحظه گردد.
چهار واژه‌ای که در انجیل آمده عبارت است از:
1. Parousia به معنای حضور پس از بازگشت؛
2. Epiphameria به معنای ظهور؛
این واژه برای بازگشت منجی به کار رفته و به مفهوم بازگشت آشکارا به این جهان است؛ چنان‌که همۀ مردم خواهند توانست او را ببیند و بنگرد. واژۀ‌ مزبور در موارد زیر از عهد جدید آمده است:
ـ رسالۀ‌ اوّل قدّیس پولس به تیموتاؤس 3: 16.
ـ رسالۀ دوم قدّیس پولس به تیموتاؤس 1: 10.
ـ رسالۀ اوّل قدّیس پولس به تیموتاؤس6: 14.
ـ رسالۀ دوم قدّیس پولس به تیموتاؤس4: 18.
ـ رسالۀ اوّل قدّیس پولس به اهالی تسالونیک 1.
3. Apokallypsis به معنای عظمت و بزرگی؛
این واژه به اختلاف میان بازگشت نخستین عیسی(ع) و بازگشت نخستین او همراه قدرت و مجد و عظمت نیست؛ امّا در بازگشت دوم عظمت و تفوّق او بر همه چیز به وضوح مشهود است.
این واژه د ردو مورد از «عهد جدید» دیده می‌شود:
ـ‌ رسالۀ دوم قدّیس پولس به اهالی تسالونیک 1.
4. واژۀ «روز خدا».

منبع: خطّ امان، پژوهشی در موعود ادیان، ج1، ص 345.
ماهنامه موعود شماره 127

یک شنبه 27 اسفند 1391  10:35 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها