0

تحلیل درس 3 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

 
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

تحلیل درس 3 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

سلام.

امیدوارم خسته نباشید

انشاالله این هفته درس 3  پیش دانشگاهی رو می ذارم. امیدوارم استفاده کنید.

امیدوارم با یاری امام زمان در عید تمام درسها رابذارم و بعد عید به تستهای دروس بپردازیم.

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
چهارشنبه 9 اسفند 1391  12:32 PM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon amin_j
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

پاسخ به:تحلیل درس 3 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

              Global warming ,global concern

 

لغات

Radiate………………………………………………..ساطع کردن . تاباندن

Lock up ………………………………………………….  حبس کردن.

Green house ………………………………………….گلخانه

Reflect……………………………………………………………..منعکس کردن

Coal……………………………………………………….زغال سنگ

Oil ……………………………………………………..روغن

Excess……………………………………………..اضافی

Power station……………………………………… نیروگاه

Main source ………………………………………………………….منع اصلی

Concern…………………………………………………………نگران بودن

Climate……………………………………………………………… آب و هوا

Trap ………………………………………………………………………..حبس کردن . تله

Region …………………………………………………..  ناحیه – بخش

Mild………………………………………………………….معتدل

Reduce………………………………………………کاهش دادن

Decrease………………………………………..کاهش دادن

Mainly………………………………………………….. در حد زیادی – عمدتا

Pattern …………………………………………………. الگو – یک رو ش روتین

Cause……………………………………………………… باعث شدن

Sea level ………………………………………………… سطح آ ب دریا

Height ……………………………………………………. ارتفاع

Extinction………………………………………………….. انقراض

Particular…………………………………………………… خاص

Weigh s.th against s.th……………………………………………… سنجیدن چیزی با چیز دیگر

Take action ……………………………………………………………….اقدام کردن

Environment………………………………………………………………محیط  زیست

Inaction……………………………………………………………………..عدم اقدام

Land…………………………………………………………خشکی

Living things…………………………………………………موجودات زنده

Recycle………………………………………………………..باز یافت

Heat /n/v/……………………………………………………………گرم کردن . گرما

Pollution………………………………………………………………. آلودگی

Harmfulmaterials……………………………………………………………………..مواد مضر

Sentence function ……………………………………………………………………… کاربرد و نقش جمله

Fuel …………………………………………………………………………………سوخت

 

 

 

 

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
چهارشنبه 9 اسفند 1391  1:31 PM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon amin_j
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

پاسخ به:تحلیل درس 3 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

توجه داشته باشید  weather  هوای یکروز یک جاست  و   climate   آب و هوای  کلی و مربوط به اقلیم یک منطقه است.  

 

 

 

در درک مطلب این درس باید بدانید که اثر گلخانه ای به خودی خود مفید است و افزایش آن است که مضر است.

 

 

 

 

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
چهارشنبه 9 اسفند 1391  1:37 PM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon amin_j
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

پاسخ به:تحلیل درس 3 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

وقتی در یک متن  یک اسم میاید و بعد ان   is  بکار می رود یعنی ان جمله  آن کلمه راتوضیح می دهد. ( به آن defining گفته می شود.)

نشانه های تضاد عبارتند از:

though  . although .  but . while.  whereas . even though  

از این نشانه های تضاد می توان در درک مطل و متن خوانی استفاده کرد.

 

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
چهارشنبه 9 اسفند 1391  1:43 PM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon amin_j
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

پاسخ به:تحلیل درس 3 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

گرامر

 وقتی بند وصفی را کوتاه کنیم عبارت وصفی به دست می آید که به آن reduced phrase می گویند. بند وصفی یعنی نیم خطی که با موصولات 

.who . whom . which شروع می شود

 

وپس از آن یک فعل می آید.

 

این نیم خط وظیفه دارد اسم قبل خود را توصیف کند.

مثلا

All over the world , there are people who pollute the environment .

عبارت وصفی,بند وصفی  است که باقواعد خاصی کوتاه شده باشد.

به این صورت که  از ابتدای بند, موصول را حذف می کنیم.و فعلی که بلافاصله بعد از موصول آمده بود را بصورت

 

ingدار می آوریم.

مثلا:

All over the world,there are people polluting the environment.

برای جملات مجهول , مثلا

Most plastics which are made from oil are difficult to recycle.

کا فیست مو صول و فعل کمکی بعد آن را حذف کنید.

Most plastics made from oil are difficult to recycle

 

 

 

 

 

 

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
شنبه 12 اسفند 1391  11:46 AM
تشکرات از این پست
amin_j
دسترسی سریع به انجمن ها