0

كرمها با راه رفتن حرف مي زنند!

 
astronomer
astronomer
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 243
محل سکونت : اصفهان

كرمها با راه رفتن حرف مي زنند!

کیهان: دانشمندان به تازگي شيوه جديدي را در برقراري ارتباط كلامي ميان جانداران كشف كرده اند. ارتباطي كه از طريق راه رفتن برقرار مي شود.

گروهي از دانشمندان دانشگاه كارلتون اوتاوا در كانادا با مطالعه برروي كرمهاي ابريشم دريافتند اين جاندار براي محافظت از «قلمرو برگي» خود از اين شيوه از ارتباطات استفاده مي كند. به بياني ديگر اين جاندار با استفاده از اين شيوه ويژه از حرف زدن بدون تحمل آسيب و جراحت ناشي از نبرد با مزاحمان و مهاجمان به آنها مي فهماند كه بايد هرچه زودتر قلمرو وي را ترك كنند.

به گفته دانشمندان اين كرمها در هنگام راه رفتن با ايجاد سيگنالهاي پيچيده و ارتعاشي بر روي ساختارهاي پرز مانند بدن خود صدايي آزاردهنده به وجود مي آورند تا به مهاجمان اخطار دهند به آنها و قلمروشان نزديك نشوند.

براساس گزارش بي بي سي، زماني كه اين كرمها چنين سيگنالهايي از خود ساطع مي كنند، مهاجم برگ را ترك مي كند. مفهوم اين سيگنالها مشابه اين است كه جاندار بگويد «من اينجا هستم، از اينجا خارج شو، من درحال حاضر مالك اين برگ هستم.»

دانشمندان با مطالعه برروي انواع مختلف اين كرمها درگونه اي واحد شجره نامه مولكولي براي اين جانداران ايجاد كرده و دريافتند كرمهايي كه از قدمت بيشتري برخوردارند مشكل خود را با حمله به مهاجمان برطرف مي كنند كه گاه اين نزاعها به مرگ جاندار ختم مي شود. اما سير تكاملي باعث شده است كرمهاي جديدتر مشكلات خود را بدون درگيري در يك نزاع مرگبار رفع كنند. در واقع اين سيگنالها به صورت اوليه به مهاجمان هشدار داده و از وقوع درگيري جلوگيري مي كند

جمعه 28 آبان 1389  7:15 PM
تشکرات از این پست
zakeezare
zakeezare
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : شهریور 1387 
تعداد پست ها : 1673
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:كرمها با راه رفتن حرف مي زنند!


کیهان: دانشمندان به تازگي شيوه جديدي را در برقراري ارتباط كلامي ميان جانداران كشف كرده اند. ارتباطي كه از طريق راه رفتن برقرار مي شود.

گروهي از دانشمندان دانشگاه كارلتون اوتاوا در كانادا با مطالعه برروي كرمهاي ابريشم دريافتند اين جاندار براي محافظت از «قلمرو برگي» خود از اين شيوه از ارتباطات استفاده مي كند. به بياني ديگر اين جاندار با استفاده از اين شيوه ويژه از حرف زدن بدون تحمل آسيب و جراحت ناشي از نبرد با مزاحمان و مهاجمان به آنها مي فهماند كه بايد هرچه زودتر قلمرو وي را ترك كنند.

به گفته دانشمندان اين كرمها در هنگام راه رفتن با ايجاد سيگنالهاي پيچيده و ارتعاشي بر روي ساختارهاي پرز مانند بدن خود صدايي آزاردهنده به وجود مي آورند تا به مهاجمان اخطار دهند به آنها و قلمروشان نزديك نشوند.

براساس گزارش بي بي سي، زماني كه اين كرمها چنين سيگنالهايي از خود ساطع مي كنند، مهاجم برگ را ترك مي كند. مفهوم اين سيگنالها مشابه اين است كه جاندار بگويد «من اينجا هستم، از اينجا خارج شو، من درحال حاضر مالك اين برگ هستم.»

دانشمندان با مطالعه برروي انواع مختلف اين كرمها درگونه اي واحد شجره نامه مولكولي براي اين جانداران ايجاد كرده و دريافتند كرمهايي كه از قدمت بيشتري برخوردارند مشكل خود را با حمله به مهاجمان برطرف مي كنند كه گاه اين نزاعها به مرگ جاندار ختم مي شود. اما سير تكاملي باعث شده است كرمهاي جديدتر مشكلات خود را بدون درگيري در يك نزاع مرگبار رفع كنند. در واقع اين سيگنالها به صورت اوليه به مهاجمان هشدار داده و از وقوع درگيري جلوگيري مي كند

 

جمعه 28 آبان 1389  8:04 PM
تشکرات از این پست
zakeezare
zakeezare
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : شهریور 1387 
تعداد پست ها : 1673
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:كرمها با راه رفتن حرف مي زنند!

 


کیهان: دانشمندان به تازگي شيوه جديدي را در برقراري ارتباط كلامي ميان جانداران كشف كرده اند. ارتباطي كه از طريق راه رفتن برقرار مي شود.

گروهي از دانشمندان دانشگاه كارلتون اوتاوا در كانادا با مطالعه برروي كرمهاي ابريشم دريافتند اين جاندار براي محافظت از «قلمرو برگي» خود از اين شيوه از ارتباطات استفاده مي كند. به بياني ديگر اين جاندار با استفاده از اين شيوه ويژه از حرف زدن بدون تحمل آسيب و جراحت ناشي از نبرد با مزاحمان و مهاجمان به آنها مي فهماند كه بايد هرچه زودتر قلمرو وي را ترك كنند.

به گفته دانشمندان اين كرمها در هنگام راه رفتن با ايجاد سيگنالهاي پيچيده و ارتعاشي بر روي ساختارهاي پرز مانند بدن خود صدايي آزاردهنده به وجود مي آورند تا به مهاجمان اخطار دهند به آنها و قلمروشان نزديك نشوند.

براساس گزارش بي بي سي، زماني كه اين كرمها چنين سيگنالهايي از خود ساطع مي كنند، مهاجم برگ را ترك مي كند. مفهوم اين سيگنالها مشابه اين است كه جاندار بگويد «من اينجا هستم، از اينجا خارج شو، من درحال حاضر مالك اين برگ هستم.»

دانشمندان با مطالعه برروي انواع مختلف اين كرمها درگونه اي واحد شجره نامه مولكولي براي اين جانداران ايجاد كرده و دريافتند كرمهايي كه از قدمت بيشتري برخوردارند مشكل خود را با حمله به مهاجمان برطرف مي كنند كه گاه اين نزاعها به مرگ جاندار ختم مي شود. اما سير تكاملي باعث شده است كرمهاي جديدتر مشكلات خود را بدون درگيري در يك نزاع مرگبار رفع كنند. در واقع اين سيگنالها به صورت اوليه به مهاجمان هشدار داده و از وقوع درگيري جلوگيري مي كند

 

جمعه 28 آبان 1389  8:54 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها