0

تحلیل درس 2 زبان پیش دانشگاهی

 
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

تحلیل درس 2 زبان پیش دانشگاهی

 

سلام به همگی

اینم از تحلیل درس 2 زبان پیش دانشگاهی

 how to give a good  speech

 

لغات

 

 

word

FA meaning

EN meaning

synonym

Audience  /pn/

حضار

Group  of people  listening to s.b

 

embarrassment

دستپاچگی ـ خجالت و شرمندگی

State of being ashamed of s.th

shyness

confidence

اعتماد

A belief  in your own ability

Self- reliance- faith- assurance-certainty

presentation

سخنرانی

A talk that gives information on a special subject

Lecture-oration

concentrate

تمرکز کردن

Give all your attention  to s.th

Focus on s.th

firmly

به طور مستحکم

In a strong way

strongly

distract

حواس  کسی را پرت کردن

Take s.b attention away from s.th

 

emphasize

تاکید کردن

Give special importance to s.th

 

Gesture*

حرکات دست و بدن

a movement of your hands ,arms or head that shows how you feel or think

 

Expression

بیان-اصطلاح-حالت چهره

A look on the face

 

Mood

حال و هوا

The way s.th makes u feel or think

 

Voice projection

رسایی صدا

The act of making your voice be heard clearly

 

Add variety

جالب کردن

Make s.th interesting by using different things

 

Humor

شوخ طبعی

Ability to laugh or make people laugh

 

 

 

 

 

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
سه شنبه 1 اسفند 1391  12:22 PM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

پاسخ به:تحلیل درس 2 زبان پیش دانشگاهی

GESTURE  

به معنی حرکت سرو دست است. مثلا بعضی ها موقع صحبت دست یاسرشان را تکان می دهند.

STANCE

به معنی حالت بدن است.

    

    کلمه ایست که برای طرز ایستادن و نشستن  بکار می رود.   POSTURE

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

به معنی بلند شدن ( این فعل لازم است و نیاز به مفعول ندارد.)   *RISE  

 این نکته برای درس  معلوم و مجهول  مهم است :

 

* به معنی  بلند کردن(این فعل متعدی  است ونیاز به مفعول  دارد.)raise

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
سه شنبه 1 اسفند 1391  12:25 PM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon
zahra7720
zahra7720
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 642
محل سکونت : تهران

پاسخ به:تحلیل درس 2 زبان پیش دانشگاهی

 

گرامر

فعل های  امری  فعل هایی هستند که فاعل ندارند و دیگری را مورد خطاب قرار می دهند و   کاری را امر می کنند.

.

   فعل امری فاقد To  ,  ing  است.

Use your nervousness to add excitement to your speech.

 

Verb + object +bare infinitive

Bare infinitive به معنی مصدر بدون to است.       

 برای توصیف چگونگی و روش انجام کار از فرمول زیر استفاده می کنیم:

By+verb+ing

I killed the spider   BY HITTING

برای توصیف ابزار انجام کاری فرمول زیر :

WITH +NOUN (TOOL

I KILLED THE SPIDER   BY   hitting with a book

Let  ,make ,help

  سه فعل بالا  فعل هایی هستند که بعد آنهاTo نمی آید                

She lets her children do what they want to.

I made him gave me the money back

He helped his wife do / to do the dishes

Make

اگر به معنی ساختن باشد

toمی گیرد.و اگر به معنی سبب شدن باشدto نمی گیرد.

My mother made a cake to eat

She was made  leave the room

الهی داغ محبتت را بر دل هر که نهادی 

   خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی 
 
 
 
 
 
سه شنبه 1 اسفند 1391  12:27 PM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon
دسترسی سریع به انجمن ها