0

تعبير خواب كراوات

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

تعبير خواب كراوات

 
 
ک  >>  کراوات
ديدن کراوات در خواب تظاهر به تشخص و نوعي رياکاري است. تعبير خاصي ندارد و چنانچه در خواب هاي خويش کراوات ديديم بايد شرايط و اجزا ديگر تشکيل دهنده خواب را نيز به حساب آورده و بعد تعبير درست آن را دريافت کنيم. اگر در خواب ببينيد لباس مرتبي پوشيده ايد ولي کراوات زشتي به گردن بسته ايد کاري مي کنيد که ديگران به شما توجه مي کنند و درباره شما بد مي گويند. اگر در خواب ببينيد لباس نامرتب به تن داريد اما کراواتي گران بها و ابريشمين به گردن بسته ايد خواب شما مي گويد که رياکاري مي کنيد، تظاهر به خوب بودن مي کنيد و خوشتن را غير از آنچه واقعا هستيد نشان مي دهيد. اگر در خواب ببينيد که چندين کراوات را به هم گره زده و با آن چيزي مثل ريسمان درست کرده ايد تا از آن به جاي طناب استفاده کنيد نشان آن است که آبروي خويش را در گروي کاري نامطمئن قرار مي دهيد. ريسک مي کنيد و حيثيت و اعتبارتان را به خطر مي اندازيد.
 
 
جمعه 28 آبان 1389  9:10 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها