0

تعبير خواب كابين

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

تعبير خواب كابين

ک  >>  کابين
کابين يک کلمه فرانسوي است که به زبان ما وارد شده و به معني اتاق کوچک است.در کشتي هاي مسافربري سابق اتاق هائي را در اختيار مسافران قرار مي دادند کابين مي گفتند. کابين در خواب هاي ما انعکاسي است از ميل به گوشه گيري و انزواطلبي که اين يا به ميل و دل خواه خودتان اتفاق مي افتد يا تحميلي است. چنان چه در خواب خود را درون يک کابين ديديد، اعم از کابين تلفن، کابين کشتي يا هر نوع اتاقک ديگر نشان آن است که از ديگران جدا مي شويد و از حادثه اي خود را کنار مي کشيد يا حداقل قهر مي کنيد.در خواب در هر اتاق کوچکي باشيد و در آن حالت فکر کنيد که آن کابين است همان کابين تلقي مي شود نه اتاق و همان مفهوم انزوا و جدائي و قهر را دارد. اگر ديگري را درون کابين ببينيد به ديدار کسي نايل مي شويد که چندي است از شما دور بوده و او را نديده ايد. اگر در خواب ببينيد که خودتان درون کابين هستيد و ديگري بيرون يا بر عکس او درون کابين باشد و شما در بيرون و در چنين وضعيتي بخواهيد با هم حرف بزنيد در حالتي که صداي يکديگر را نمي شنويد و در عالم خواب براي شنيدن صداي او و رساندن صداي خويش تلاش کنيد نشان آن است که با ديگران اختلاف سليقه و عقيده پيدا مي کنيد. اين تلاش براي رساندن صدا و گرفتن پيام انعکاس اختلاف است بين شما و اطرافيانتان و چنان چه همسرتان درون کابين باشد اختلاف جنبه خانوادگي پيدا مي کند. چون همسرتان نماينده خانواده است که در خواب بر شما ظاهر مي گردد. چنان چه در خواب لباستان درون کابين به ميخ آويخته و خودتان در بيرون کابين هستيد و نمي توانيد در را باز کنيد که لباستان را برداريد بين شما و همسرتان اختلاف پيدا مي شود و مدتي از يکديگر جدا مي مانيد ضمنا آبروي شما مطرح مي شود. اگر ببينيد درون کابين قرار داريد و در اين حالت کابين حرکت مي کند خوب نيست و بهتر است صدقه بدهيد تا رفع بلا شود.
جمعه 28 آبان 1389  8:59 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها