0

آزمون سراسری گروه انسانی سال های 83 تا 91

 
mahdi522
mahdi522
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 3148
محل سکونت : زادگاه خمینی کبیر

آزمون سراسری گروه انسانی سال های 83 تا 91

آزمون سراسری سال 91 گروه انسانی (داخل کشور)

فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

رمز فایل : www.konkur.in

سه شنبه 3 بهمن 1391  8:39 PM
تشکرات از این پست
mahdi522
mahdi522
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 3148
محل سکونت : زادگاه خمینی کبیر

پاسخ به:آزمون سراسری گروه انسانی سال های 83 تا 91

آزمون سراسری سال 90 گروه انسانی (داخل کشور)

 

فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

سه شنبه 3 بهمن 1391  8:45 PM
تشکرات از این پست
mahdi522
mahdi522
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 3148
محل سکونت : زادگاه خمینی کبیر

پاسخ به:آزمون سراسری گروه انسانی سال های 83 تا 91

آزمون سراسری سال 89 گروه انسانی (داخل کشور)

 

فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

سه شنبه 3 بهمن 1391  8:53 PM
تشکرات از این پست
mahdi522
mahdi522
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 3148
محل سکونت : زادگاه خمینی کبیر

پاسخ به:آزمون سراسری گروه انسانی سال های 83 تا 91

آزمون سراسری سال 88 گروه انسانی (داخل کشور)

 

فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

سه شنبه 3 بهمن 1391  8:54 PM
تشکرات از این پست
mahdi522
mahdi522
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 3148
محل سکونت : زادگاه خمینی کبیر

پاسخ به:آزمون سراسری گروه انسانی سال های 83 تا 91

آزمون سراسری سال 87 گروه انسانی (داخل کشور)

 

فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

سه شنبه 3 بهمن 1391  9:03 PM
تشکرات از این پست
mahdi522
mahdi522
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 3148
محل سکونت : زادگاه خمینی کبیر

پاسخ به:آزمون سراسری گروه انسانی سال های 83 تا 91

آزمون سراسری سال 86 گروه انسانی (داخل کشور)

 

فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

سه شنبه 3 بهمن 1391  9:06 PM
تشکرات از این پست
mahdi522
mahdi522
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 3148
محل سکونت : زادگاه خمینی کبیر

پاسخ به:آزمون سراسری گروه انسانی سال های 83 تا 91

آزمون سراسری سال 85 گروه انسانی (داخل کشور)

 

فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

سه شنبه 3 بهمن 1391  9:08 PM
تشکرات از این پست
mahdi522
mahdi522
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 3148
محل سکونت : زادگاه خمینی کبیر

پاسخ به:آزمون سراسری گروه انسانی سال های 83 تا 91

آزمون سراسری سال 84 گروه انسانی (داخل کشور)

 

فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

سه شنبه 3 بهمن 1391  9:09 PM
تشکرات از این پست
mahdi522
mahdi522
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 3148
محل سکونت : زادگاه خمینی کبیر

پاسخ به:آزمون سراسری گروه انسانی سال های 83 تا 91

آزمون سراسری سال 83 گروه انسانی (داخل کشور)

 

فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

سه شنبه 3 بهمن 1391  9:12 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها