0

انواع ماهی ها آب شیرین -سیچلاید

 
babak110
babak110
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 4259
محل سکونت : ایران عزیز

انواع ماهی ها آب شیرین -سیچلاید

انواع ماهی ها آب شیرین -سیچلاید

سیچلاید
نام فارسی نام عمومی نام علمی  
سیچلاید مالاوی طلایی Golden Malawi Aulonocara sp
سیچلاید طاووس OB OB Peacock Aulonocara sp
سیچلاید اولونوکارای سر سولفوری Sulfurhead Aulonocara Aulonocara maylandi
سیچلاید جاکوب فِریبِرگی قرمز Red Jacobfreibergi Aulonocara jacobfreibergi
سیچلاید رگال زرد جدید New Yellow Regal Aulonocara beanschi
سیچلاید طاووس پهلو قرمز Red-Sided Peacock Aulonocara hasbeanschi
سیچلاید جاکوب فِریبِرگی زرد Yellow Jacobfreibergi Aulonocara beanschi
سیچلاید دهان آتشین Firemouth Cichlid Cichlasoma meeki
سیچلاید سِوِرُم Severum Cichlasoma severum
سیچلاید سالوینی هریکتیس Herichthys Salvinii Cichlasoma salvinii
تگزاس قرمز سوپر Super Red Texas Cichlasoma carpinte
سیچلاید فِرانتوزا Frontosa Cyphotilapia frontoas
سیچلاید کمر مشکی Black Belt Cichlid Cichlasoma maculatus
سیچلاید مرواریدی Pearlscale Cichlid Cichlasoma carpintae
شیطان قرمز Red Devil Cichlasoma critinellum
سیچلاید تری ماکالاتوس طلایی Golden Trimaculatus Cichlasoma trimaculatus
سیچلاید فلاورهورن Flower Horn Cichlasoma trimaculatus
سیچلاید سه خال Three-Spot Cichlid Cichlasoma trimaculatus
سیچلاید تالموس اوراف Uroph thalmus Cichlasoma urophthalmus
سیچلاید ماناگواِنس Managuense Cichlasoma managuense

 

جمعه 22 دی 1391  1:53 AM
تشکرات از این پست
dehghani
babak110
babak110
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 4259
محل سکونت : ایران عزیز

پاسخ به:انواع ماهی ها آب شیرین -سیچلاید

انواع ماهی ها آب شیرین -سیچلاید 2

سیچلاید
نام فارسی نام عمومی نام علمی  
سیچلاید لابیدو فلاویگولیس Flavigulis Labido Labidochromis flavigulis
سیچلاید آلبینو بریچاردی Brichardi Albino (Lamprologus brichardi (Alb
سیچلاید OB فو لِبورنی Fuelleborni OB Labeotropheus fuelleborni
سیچلاید کارولئوس چشم قرمز Red Eye Caeruleus Labidrochromis caerulaus
سیچلاید کاتالی Katale Labeotropheus fuelleborni
سیچلاید کوپر سیسپِز هاپلوکرومیس Haplochromis Compressiceps Dimidochromis compressiceps
سیچلاید OB دِمیسدیوکرومیس Demisdiochromis OB Dimidiochromis sp
سیچلاید فو لِبورنی Fuelleborni ' S Cichlid Labeotropheus fuelleborni
سیچلاید زرد لامبیدوکرومیس Lambidrochromis Yellow Labidrochromis caeruleus
رامیرزی بادکنکی آبی Blue Ram Microgeophagus ramirezi
سیچلاید آبی شرقی Eastern Blue Melanochromis easternblue
سیچلاید آلبینو زرد لامبیدوکرومیس Lambidrochromis Yellow Albino (Labidrochromis caeruleus(Alb
سیچلاید فو لِبورنی آلبینو Albino Fuelleborni (Labeotropheus fuelleborni(albi
سیچلاید تیلاپیا گوره خری Zebra Tilapia Tilapia butlikoferi
سیچلاید فاسکو هاپلوکرومیس Haplochromis Fusco Nimbochromis fuscotaeniatus
رامیرزی طلایی Golden Ramirezi Microgeophagus ramirezi
سیچلاید بدن قرمز Body Red Haplochromis nyererei
سیچلاید کریسونوتوس Haplochromis Chrysonotus Haplochromis azureus
سیچلایدلیوینگ اِستونی هاپلوکرومیس Haplochromis Livingstini Nimbochromis livingstini
سیچلاید وِنوستوس هاپلوکرومیس Haplochromis Venustus Nimbochromis venustus

 

خدایا چنان کن سرانجام کار                  تو خشنود باشی و ما رستگار

جمعه 22 دی 1391  1:54 AM
تشکرات از این پست
dehghani
babak110
babak110
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 4259
محل سکونت : ایران عزیز

پاسخ به:انواع ماهی ها آب شیرین -سیچلاید

انواع ماهی ها آب شیرین -سیچلاید 3

سیچلاید
نام فارسی نام عمومی نام علمی  
سیچلاید کادانگو قرمز هاپلوکرومیس Haplochromis Red Kadango Copadichromis kadango
سیچلاید جک دِمپسی Jack Dempsy Chichlasoma octofasciatum
سیچلاید اِندامبی سر قرمز Red Top Ndumbi Pseudotopheus sp
سیچلاید ببری استیونی Steveni Tiger Protomelas sp
سیچلاید صخره تایوانی Taiwan Reef Protomelas sp
سیچلاید قرمز گوره خری Zebra Red Pseudotropheus sp.
سیچلاید بوآدزولو هاپلوکرومیس Haplochromis Boadzulu Protomelas taeniolatus
سیچلاید جانی Haplochromis Jahni Pacidochromis electra
سیچلاید الورا Aulora Cichild Pseudotropheus aulora
سیچلاید آبی گوره خری Zebra Blue Pseudotropheus callainos
سیچلاید آلبینو پیندانی Pindani Albino Pheudotropheus socolofi
سیچلاید چیندانی Pindani Pheudotropheus socolofi
سیچلاید آسی دُم سفید White Tail Acei "Pheudotropheus sp."Acei
سیچلاید اِمبونا قلمی Slender Mbuna Pheudotropheus elongatus
سیچلاید آلبینو آبی یخی Ice Blue Albino Pheudotropheus greshakei
سیچلاید آبی یخی Ice Blue Pheudotropheus greshakei
سیچلاید کِنی Kenyi Pseudotropheus lombardoi
سیچلاید بریچاردی Brichardi Lamprologus brichardi
سیچلاید هونگی Hongi Labidochromis hongi
سیچلاید لِلِیوپی Leleupi Lamprologus leleupi
سیچلاید روستراتوس هاپلوکرومیس Haplochromis Rostratus Fussorochromis ahli
سیچلاید تاج جواهر Crown Jewel Cichlid Hemichromis cristatus
سیچلاید ماکروستوما هاپلوکرومیس Haplochromis Macrostoma Tyrannochromis macrostoma
سیچلاید آبی الکتریک هاپلوکرومیس Haplochromis Electric Blue Sciaenochromis ahli
سیچلاید طاووسی Peacock Cichlid Haplochromis obliquidens
سیچلاید مرواریدی Pearl Cichild Geaphagus brasiliensis
سیچلاید مثلثی آبی Blue Triangle Cichlid Uaru amphiacanthoides

 

خدایا چنان کن سرانجام کار                  تو خشنود باشی و ما رستگار

جمعه 22 دی 1391  1:55 AM
تشکرات از این پست
dehghani
دسترسی سریع به انجمن ها