0

سخناني از بزرگان در مورد عشق 7

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

سخناني از بزرگان در مورد عشق 7

تنها كساني كه دل داده ي دانشند بزرگند، نه آنها كه سوداگر دانشند.((سعيد نفيسي

 
 
چهارشنبه 26 آبان 1389  10:37 AM
تشکرات از این پست
g_golshani_rasekhoon ararar
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 7

اگر عشق دارو بود، دستور كار ضميمه ي آن كتاب پر حجمي مي شد.((ارنست فرستل

 
 
چهارشنبه 26 آبان 1389  10:39 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 7

عشق نيست، عشق ورزيدن است؛ پيوند نيست، پيوند يافتن است؛ ترانه نيست، ترانه خواندن اس؛ رقص نيست، رقصيدن است.((اشو

 
 
چهارشنبه 26 آبان 1389  10:40 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 7

در عشق زيستن، بزرگترين نبرد زندگي است. عشق بيش از هر تلاش انساني ديگر، يا هر احساس عاطفي ديگر، نياز به ظرافت، انعطاف پذيري، حساسيت، درك، پذيرش، شكيبايي و بردباري و دانش و قدرت دارد.((لئو بوسكاليا

 
 
چهارشنبه 26 آبان 1389  10:40 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 7

عشق و سختي بهترين وسيله ي آزمايش زندگي زناشويي است.((ساموئل اسمايلز

 
 
چهارشنبه 26 آبان 1389  10:40 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 7

عشق، پرنده ي ترسويي نيست كه با يك كيش دور شود.((رفيق شامي

 
 
چهارشنبه 26 آبان 1389  10:40 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 7

عشق پيري گر بجنبد سر به رسوايي زند.((مثل فارسي

 
 
چهارشنبه 26 آبان 1389  10:41 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 7

عشق صيقل مي زند فرهنگ را.((اقبال لاهوري

 
 
چهارشنبه 26 آبان 1389  10:41 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 7

عشق، غريزه ي خاص خود را دارا است و مي داند چگونه در قلبي نفوذ كند.((اونوره دو بالزاك

 
 
چهارشنبه 26 آبان 1389  10:42 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 7

 

عشق، كوه را جا به جا مي كند.((مثل آلماني))

 

عشق، نيازي به آموزگار ندارد.((مثل آلماني))

 
 
چهارشنبه 26 آبان 1389  10:42 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 7

 

افسردگي تنها معشوقه ي باوفايي است كه من مي شناسم، بي جهت نيست اگر به عشق روي آورم.((سورن كيركه گارد
 
 
چهارشنبه 26 آبان 1389  10:42 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 7

انسان موظف است عاشق حقيقت باشد و بيان آن را به دليل عشقي كه نسبت به آن دارد، از تكاليف حتمي خود بداند.((ساموئل اسمايلز

 
 
چهارشنبه 26 آبان 1389  10:42 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 7

اي عشق! تو افسر زندگي و بختِ بيداري.((گوته

 
 
چهارشنبه 26 آبان 1389  10:43 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 7

اين از ويژگي هاي عشق است كه هيچ گاه ثابت نمي ماند؛ عشق، بدون وقفه رشد مي كند، در صورتي كه كاهش نيابد.((آندره ژيد

 
 
چهارشنبه 26 آبان 1389  10:43 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 7

 

تنها تفاوت بين هوسبازي و عشق جاودان در اين است كه هوسبازي تا حدودي بادوام تر است.((اسكار وايلد
 
 
چهارشنبه 26 آبان 1389  10:44 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها