0

سخناني از بزرگان در مورد عشق 2

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

سخناني از بزرگان در مورد عشق 2

يك زن بدون عشق هيچ است؛ زيبايي بدون كامراني پشيزي ارزش ندارد.((اونوره دو بالزاك

 
 
سه شنبه 25 آبان 1389  7:50 AM
تشکرات از این پست
mgaliny ararar
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 2

من فكر مي كنم آدم بايد وقت خود را تنها صرف خواندن كتاب هايي نمايد كه با چنگ و دندان دل خواننده را ريش مي كنند.((فرانتس كافكا

 
 
سه شنبه 25 آبان 1389  7:52 AM
تشکرات از این پست
mgaliny
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 2

براي راه يافتن به دل هر كس بايد از چيزي سخن گفت كه نزد او عزيزتر است.((ديل كارنگي
 
 
سه شنبه 25 آبان 1389  7:53 AM
تشکرات از این پست
mgaliny
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 2

من در طبيعت وحشي، احساس ارزشمند و آشنايي را درك كرده ام كه در خيابانها و دهكده ها هرگز به آن دست نيافته ام. در دشت هاي آرام، بويژه در مرزهاي افق دوردست، انسان شاهد دل انگيزترين و باشكوه ترين زيبايي هايي است كه با سرشت او همگون است.((رالف والدو امرسون))

 
 
سه شنبه 25 آبان 1389  7:53 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 2

عشق، خودرو بي نقصي است؛ راننده و سرنشين ناقص اند و راه، ناهموار.((فرانتس كافكا

 
 
سه شنبه 25 آبان 1389  7:53 AM
تشکرات از این پست
mgaliny
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 2

كسي كه راهي را با عشق مي پيمايد، هرگز راه را تنها نپيموده است.((سي تي ديويس

 
 
سه شنبه 25 آبان 1389  7:54 AM
تشکرات از این پست
mgaliny
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 2

آرزوهاي ما، اميدهاي ما، عشقها و هوسها و حتي وفاي ما هم موجي بيش نيستند كه بر مي خيزند و رشد مي كنند و بالا مي روند و بالاخره نقش زمين مي شوند و در كرانه هاي زندگي لاي شنها و ريگها فرو مي روند.((جواد فاضل

 
 
سه شنبه 25 آبان 1389  7:54 AM
تشکرات از این پست
mgaliny
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 2

مادام كه كسي بتواند عشق بورزد و لذت ببرد، جوان خواهد ماند.((پابلو كازاف

 
 
سه شنبه 25 آبان 1389  7:54 AM
تشکرات از این پست
mgaliny
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 2

عاشق بودن يعني خوشبختي خود را با خوشبختي ديگري همراه ساختن.((گرتنريد ويلهلم نن لوبريست

 
 
سه شنبه 25 آبان 1389  7:55 AM
تشکرات از این پست
mgaliny
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 2

 

بگذار هر روز رويايي باشد در دست، عشقي باشد در دل و دليلي باشد براي زندگي.((كلودياآدرين گراندي

 
 
سه شنبه 25 آبان 1389  7:55 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 2

بعد از فعل عاشق شدن، ياري دادن زيباترين فعل جهان است.((كنتس برتا فون سوت نه

 
 
سه شنبه 25 آبان 1389  7:56 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 2

عادل باش و هراسي به دل راه نده.((ويليام شكسپير

 
 
سه شنبه 25 آبان 1389  7:56 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 2

به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن و به هيچ كس بدي نكن.((ويليام شكسپير

 
 
سه شنبه 25 آبان 1389  7:56 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 2

عشق، ميوه تمام فصل هاست و دست همه كس به شاخسارش مي رسد.((مادر ترزا

 
 
سه شنبه 25 آبان 1389  7:57 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخناني از بزرگان در مورد عشق 2

 

يكي از بزرگترين اسرار عشق و محبت اين است كه بياموزيد چگونه آرمانها و انديشه هاي ناهماهنگ را از ذهن خود بزداييد و همواره آرزويي كنيد كه صادقانه مي خواهيد، نه آنچه كه فكر مي كنيد شايد بتوان به دست آورد.((كاترين پاندر

 
 
سه شنبه 25 آبان 1389  7:58 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها