0

تعبیر خواب - پارچه

 
mashhadizadeh
mashhadizadeh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1388 
تعداد پست ها : 25019
محل سکونت : بوشهر

تعبیر خواب - پارچه

1ـ دیدن هر گونه پارچه در خواب ، نشانة آن است كه دوستان ریاكار با رفتار خود شما را اندوهگین خواهند ساخت .

 

پارچةگل دار

 

دیدن پارچةگل دار در خواب ، نشانة آن است كه اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید كرد .

 

پارچةمخمل

 

1ـ دیدن پارچة مخمل در خواب ، نشانة آن است كه اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت .

 

2- اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده اید نشانه آن است که در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد .

 

3ـ دیدن پارچة مخمل كهنه و قدیمی در خواب ، نشانة آن است كه با غرور فراوان سعادت و خوشبختی را از خود دور می سازید .

 

4ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن كرده است ، نشانة آن است كه افتخاراتی به او اعطاء خواهد شد ، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یكی را برای زندگی انتخاب خواهد كرد .

    حمید.bmp

 

 

یک شنبه 23 آبان 1389  4:13 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها