0

دانلود سوالات کاردانی به کارشناسی91

 
azmoonnews
azmoonnews
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : اسفند 1390 
تعداد پست ها : 21

دانلود سوالات کاردانی به کارشناسی91

نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - سوالات عمومی (رایگان)
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2101- اتاق عمل
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2102- بهداشت حرفه ای
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2103- بهداشت عمومی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2104- بهداشت محیط
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2105- پروتز های دندانی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2106- تکنولوژی پرتو درمانی (رادیو تراپی)
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2107- تکنولوژی پرتو شناسی (رادیولوژی)
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2108- تکنولوژی پزشکی هسته ای
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2109- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2110- علوم آزمایشگاهی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2111- مامایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2112- مدارک پزشکی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2113- هوشبری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2114-فوریت پزشکی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2201- الکترونیک هواپیمایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2202- ایمنی صنعتی و محیط کار
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2204- برق
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2205- تعمیر و نگهداری هواپیما
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2206- ساخت و تولید
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2207- صنایع چوب و کاغذ
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2208- صنایع شیمیایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2209- عمران
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2210- کامپیوتر
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2211- متالوژی - سرامیک صنعتی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2212- مراقبت پرواز
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2213- معدن
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2214- معماری-علمی کاربردی معماری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2215- مجموعه مکانیک(تاسیسات حرارتی برودتی-مکانیک خودرو-مکانیک ماشینهای راه سازی و راهداری)
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2216- نقشه برداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2217- شهرسازی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2218- صنایع نساجی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2219-تکنولوژی اب-اب های سطحی-اب های زیر زمینی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2220-تکنولوژی اویونیک
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2221-تکنولوژی بهره برداری راه آهن
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2222-تکنولوژی بهره برداری نیروگاه
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2223-تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2224-تکنولوژی راهداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2225-تکنولوژی راه سازی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2226-تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2227-تکنولوژی فنی رسانه
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2228-تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاه
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2229-تکنولوژی مواد صنعت هسته ای
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2230-تکنولوژی هواپیما
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2232-مهندسی اجرایی عمران
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2301- آبیاری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2302- محیط زیست
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2303- احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2304- پرورش طیور
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2305- پرورش گاو و گاومیش
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2306- تولیدات دامی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2307- تولیدات گیاهی و ...
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2308- جنگلداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2309- شیلات
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2310- صنایع چوب
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2311- علوم و صنایع غذایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2312- گیاه پزشکی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2313- ماشینهای کشاورزی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2314- مرتع و آبخیزداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2315- بازیافت
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2316- پرورش اسب
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2317-پرورش زنبور عسل
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2318-تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ-صنایع چوب
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2401- آمار
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2402- آموزش ریاضی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2501- آموزش حرفه و فن
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2502- آموزش دینی و عربی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2503- آموزش راهنمایی و مشاوره
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2504- آموزش زبان انگلیسی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2505- آموزش زبان و ادبیات فارسی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2506- آموزش علوم تجربی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2507- آموزش کودکان استثنائی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2508- آموزش مطالعات اجتماعی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2509- آموزش و پرورش ابتدایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2510- تربیت مربی امور تربیتی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2511- باستان شناسی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2512- تربیت بدنی و علوم ورزشی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2513- تربیت معلم قرآن کریم
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2514- حسابداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2515- زبان انگلیسی (آموزش، مترجمی)
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2516- علوم انتظامی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2517- کتابداری و اطلاع رسانی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2518- مدیریت بازرگانی-مدیریت بیمه-مدیریت جهانگردی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2519-حقوق قضایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2601- تکنولوژی و طراحی دوخت
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2602- صنایع دستی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2603- مرمت و احیاء بناهای تاریخی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2604موسیقی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2605- هنرهای تجسمی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2606- طراحی پوشاک
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2607-موزه داری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2701- علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2702-علمی-کاربردی بهداشت مواد غذایی با منشا دامی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی - 2703-علمی-کاربردی گوشت و فراورده های گوشتی

یاعلی

جمعه 27 مرداد 1391  8:13 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها