0

احداث خانه در 20 ساعت با فناور ی ایرانی

 
papeli
papeli
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1388 
تعداد پست ها : 12867
محل سکونت : قم

احداث خانه در 20 ساعت با فناور ی ایرانی

فناور ی ایرانی

این سیستم روباتیك در حقیقت یك ابر چاپگر سه بعد ی است كه در بالا ی منطقه ساخت خانه قرار میگیرد و لا یه ها ی بتن با قرار گرفتن بر روی یكد یگر، د یوارها و سقف خانه را شكل می دهند.

دانشمند ايرانی دانشگاه كاليفرنيای جنوبي با توسعه سيستم روباتيك Contour Crafting، ايده ساخت يك خانه كامل در مدت 20 ساعت را عملی كرده است.

بيشتر كاربردها ی فناور ی كاربردها ی فناور یپرينت سه بعدي به ساخت دستگاه هاي كوچك و قطعات مكانيكی ماشين آلات خلاصه شده است، با اين وجود دكتر بهرخ خوشنويس، استاد دانشگاه كاليفرنيای جنوبی معتقد است كه می توان كاربردهای بيشتر و در مقياس بزرگتری از فناوری پرينت سه بعدی انتظار داشت.

اين سيستم روباتيك در حقيقت يك ابر چاپگر سه بعدي است كه در بالاي منطقه ساخت خانه قرار می گيرد و لايه های بتن با قرار گرفتن بر روي يكديگر، ديوارها و سقف خانه را شكل می دهند.

افزودن سيستم لوله كشی و سيم كشی برق از ديگر امكانات برجسته سيستم روباتيك Contour Crafting است و براي تكميل نهايی سازه تنها درب و پنجره بايد نصب شوند؛ همچنين امكان رنگ آميزی روباتيك ديوارها و كاشيكاری كف و ديواره ها در اين سيستم در نظر گرفته شده است.
خوشنويس خاطر نشان مي كند: اين سيستم روباتيك در عين افزايش سرعت ساختمان سازی، باعث كاهش هزينه های ساخت و خطرات احتمالي متوجه كارگران ساختماني می شود.طراحی خانه توسط يك برنامه رايانه‌ ای هدايت می شود و به راحتی مي توان با چند كليك، تغييراتی در طرح اوليه در زمان ساخت انجام داد.

چهارشنبه 18 مرداد 1391  5:50 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها