0

عکسهای خبری 15-16 مرداد

 
peymangb
peymangb
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 967
محل سکونت : azarbayjan gharbi

عکسهای خبری 15-16 مرداد

بيستمين نمايشگاه بين المللی قرآن كريم/ دومين همايش تجليل از مربيان قرآنی(۹۵) - ۱۳۹۱/۰۵/۱۶
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دوشنبه 16 مرداد 1391  2:22 PM
تشکرات از این پست
peymangb
peymangb
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 967
محل سکونت : azarbayjan gharbi

پاسخ به:عکسهای خبری 15-16 مرداد

بيستمين نمايشگاه بين المللی قرآن كريم/ نشست «آسيب‌شناسی فعاليت‌های فرهنگی با توجه به شاخصه‌های قرآنی در دانشگاه‌های كشور» (۹۴) - ۱۳۹۱/۰۵/۱۶
 

 

 

 

 

 

peymangb

دوشنبه 16 مرداد 1391  2:22 PM
تشکرات از این پست
peymangb
peymangb
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 967
محل سکونت : azarbayjan gharbi

پاسخ به:عکسهای خبری 15-16 مرداد

بيستمين نمايشگاه بين المللی قرآن كريم / نشست توليد ملی و حمايت از كار ايرانی از نگاه مقام معظم رهبری (۹۶) - ۱۳۹۱/۰۵/۱۶
 

 

 

 

 

 

 
سرویس های خبری
 
دسترسی موضوعی به اخبار
آرشیو اخبار
 
 
 
شعب سازمانی
 
خدمات
دوهفته نامه رایحه
آرشیو رایحه
 
 
خراسان رضوی صفحه اصلی
قم خوزستان
مرکزی لرستان
فارس خراسان جنوبی
زنجان آذربایجان غربی
همدان کردستان
سیستان و بلوچستان اردبیل
سمنان اصفهان
هرمزگان مازندران
یزد گیلان
كهگيلويه و بوير احمد قزوین
خراسان شمالی آذربایجان شرقی
کرمان البرز
کرمانشاه گلستان
چهار محال و بختیاری ایلام
 

peymangb

دوشنبه 16 مرداد 1391  2:23 PM
تشکرات از این پست
peymangb
peymangb
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 967
محل سکونت : azarbayjan gharbi

پاسخ به:عکسهای خبری 15-16 مرداد

شانزدهمين دوره مسابقات بين المللی قرآن كريم دبی (6) - ۱۳۹۱/۰۵/۱۶
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سرویس های خبری
 
دسترسی موضوعی به اخبار
آرشیو اخبار
 
 
 
شعب سازمانی
 
خدمات
دوهفته نامه رایحه
آرشیو رایحه
 
 
خراسان رضوی صفحه اصلی
قم خوزستان
مرکزی لرستان
فارس خراسان جنوبی
زنجان آذربایجان غربی
همدان کردستان
سیستان و بلوچستان اردبیل
سمنان اصفهان
هرمزگان مازندران
یزد گیلان
كهگيلويه و بوير احمد قزوین
خراسان شمالی آذربایجان شرقی
کرمان البرز
کرمانشاه گلستان
چهار محال و بختیاری ایلام
 

peymangb

دوشنبه 16 مرداد 1391  2:23 PM
تشکرات از این پست
peymangb
peymangb
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 967
محل سکونت : azarbayjan gharbi

پاسخ به:عکسهای خبری 15-16 مرداد

شانزدهمين دوره مسابقات بين المللی قرآن كريم دبی (5) - ۱۳۹۱/۰۵/۱۶
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

peymangb

دوشنبه 16 مرداد 1391  2:23 PM
تشکرات از این پست
peymangb
peymangb
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 967
محل سکونت : azarbayjan gharbi

پاسخ به:عکسهای خبری 15-16 مرداد

بيستمين نمايشگاه بين المللی قرآن كريم/ نشست تبيين سياست های چا‌پ و نشر قرآن (۹۴) - ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سرویس های خبری
 
دسترسی موضوعی به اخبار
آرشیو اخبار
 
 
 
شعب سازمانی
 
خدمات
دوهفته نامه رایحه
آرشیو رایحه
 
 
خراسان رضوی صفحه اصلی
قم خوزستان
مرکزی لرستان
فارس خراسان جنوبی
زنجان آذربایجان غربی
همدان کردستان
سیستان و بلوچستان اردبیل
سمنان اصفهان
هرمزگان مازندران
یزد گیلان
كهگيلويه و بوير احمد قزوین
خراسان شمالی آذربایجان شرقی
کرمان البرز
کرمانشاه گلستان
چهار محال و بختیاری ایلام
 

peymangb

دوشنبه 16 مرداد 1391  2:23 PM
تشکرات از این پست
peymangb
peymangb
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 967
محل سکونت : azarbayjan gharbi

پاسخ به:عکسهای خبری 15-16 مرداد

بيستمين نمايشگاه بين المللی قرآن كريم/ نشست تبيين سياست های چا‌پ و نشر قرآن (۹۴) - ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سرویس های خبری
 
دسترسی موضوعی به اخبار
آرشیو اخبار
 
 
 
شعب سازمانی
 
خدمات
دوهفته نامه رایحه
آرشیو رایحه
 
 
خراسان رضوی صفحه اصلی
قم خوزستان
مرکزی لرستان
فارس خراسان جنوبی
زنجان آذربایجان غربی
همدان کردستان
سیستان و بلوچستان اردبیل
سمنان اصفهان
هرمزگان مازندران
یزد گیلان
كهگيلويه و بوير احمد قزوین
خراسان شمالی آذربایجان شرقی
کرمان البرز
کرمانشاه گلستان
چهار محال و بختیاری ایلام
 

peymangb

دوشنبه 16 مرداد 1391  2:23 PM
تشکرات از این پست
peymangb
peymangb
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 967
محل سکونت : azarbayjan gharbi

پاسخ به:عکسهای خبری 15-16 مرداد

مراسم افتتاحيه طرح ملی ضيافت انديشه/ مشهد مقدس - ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سرویس های خبری
 
دسترسی موضوعی به اخبار
آرشیو اخبار
 
 
 
شعب سازمانی
 
خدمات
دوهفته نامه رایحه
آرشیو رایحه
 
 
خراسان رضوی صفحه اصلی
قم خوزستان
مرکزی لرستان
فارس خراسان جنوبی
زنجان آذربایجان غربی
همدان کردستان
سیستان و بلوچستان اردبیل
سمنان اصفهان
هرمزگان مازندران
یزد گیلان
كهگيلويه و بوير احمد قزوین
خراسان شمالی آذربایجان شرقی
کرمان البرز
کرمانشاه گلستان
چهار محال و بختیاری ایلام
 

peymangb

دوشنبه 16 مرداد 1391  2:23 PM
تشکرات از این پست
peymangb
peymangb
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 967
محل سکونت : azarbayjan gharbi

پاسخ به:عکسهای خبری 15-16 مرداد

بيستمين نمايشگاه بين المللی قرآن كريم/ نشست اسلام هراسی و قرآن هراسی در بازی های رايانه ای(92) -۱۳۹۱/۰۵/۱۵
 

 

 

 

 

 

 
 

peymangb

دوشنبه 16 مرداد 1391  2:24 PM
تشکرات از این پست
peymangb
peymangb
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 967
محل سکونت : azarbayjan gharbi

پاسخ به:عکسهای خبری 15-16 مرداد

آزمون پايان دوره «تربيت مربی قرآن‌كريم»/ اراك - ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سرویس های خبری
 
دسترسی موضوعی به اخبار
آرشیو اخبار
 
 
 
شعب سازمانی
 
خدمات
دوهفته نامه رایحه
آرشیو رایحه
 
 
خراسان رضوی صفحه اصلی
قم خوزستان
مرکزی لرستان
فارس خراسان جنوبی
زنجان آذربایجان غربی
همدان کردستان
سیستان و بلوچستان اردبیل
سمنان اصفهان
هرمزگان مازندران
یزد گیلان
كهگيلويه و بوير احمد قزوین
خراسان شمالی آذربایجان شرقی
کرمان البرز
کرمانشاه گلستان
چهار محال و بختیاری ایلام
 

peymangb

دوشنبه 16 مرداد 1391  2:24 PM
تشکرات از این پست
peymangb
peymangb
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 967
محل سکونت : azarbayjan gharbi

پاسخ به:عکسهای خبری 15-16 مرداد

بيستمين نمايشگاه بين المللی قرآن كريم/ نشست با موضوع تير باران امام حسن ديروز و امروز(93) -۱۳۹۱/۰۵/۱۵
 

 

 

 

 

 

peymangb

دوشنبه 16 مرداد 1391  2:24 PM
تشکرات از این پست
peymangb
peymangb
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 967
محل سکونت : azarbayjan gharbi

پاسخ به:عکسهای خبری 15-16 مرداد

همايش ملی «صيانت از كرامت انسانی در انديشه حقوقی اسلام» / تبريز - ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
 

 

 

 

 

 
 

peymangb

دوشنبه 16 مرداد 1391  2:25 PM
تشکرات از این پست
peymangb
peymangb
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 967
محل سکونت : azarbayjan gharbi

پاسخ به:عکسهای خبری 15-16 مرداد

اختتاميه هفتمين دوره مسابقات قرآن كريم، ويژه مهاجران افغانی مقيم ايران/ مشهد مقدس - ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
 

 

 

 

 

 

 

 

peymangb

دوشنبه 16 مرداد 1391  2:25 PM
تشکرات از این پست
peymangb
peymangb
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 967
محل سکونت : azarbayjan gharbi

پاسخ به:عکسهای خبری 15-16 مرداد

ببيستمين نمايشگاه بين المللی قرآن كريم/ رونمايی از دوره هشت جلدی تفسير نورالثقلين(91) - ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

peymangb

دوشنبه 16 مرداد 1391  2:25 PM
تشکرات از این پست
peymangb
peymangb
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 967
محل سکونت : azarbayjan gharbi

پاسخ به:عکسهای خبری 15-16 مرداد

 

محفل انس با قرآن كريم/ اميديه - ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

peymangb

دوشنبه 16 مرداد 1391  2:26 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها