0

انديشه سياسي شيخ فضل الله نوري منتشر شد

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

انديشه سياسي شيخ فضل الله نوري منتشر شد

به مناسبت شهادت شيخ فضل الله نوري

انديشه سياسي شيخ فضل الله نوري منتشر شد

نويد شاهد: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي به مناسبت يازدهم مرداد ماه مصادف با شهادت شيخ فضل الله نوري ، كتاب ˈانديشه سياسي شيخ فضل الله نوريˈ را به علاقه مندان معرفي مي كند.

به گزارش نويد شاهد، يازدهم مرداد ماه سال 1288 ، مصادف با شهادت شيخ فضل الله نوري، از برجسته ترين رهبران نهضت مشروطه است.

شهيد شيخ فضل الله نوري از جمله روحانيوني بود كه در پيروزي نهضت مشروطه نقش مهمي ايفا كرد؛ اما، پس از مشاهده انحراف اين نهضت بناي مخالفت با روشنفكران غرب زده گذاشت. وي خواستار مشروطه مشروعه بود و مشروطه اي را كه بناي آن بر پايه قوانين اسلامي كشورهاي غربي و الگوبرداري از تمدن و فرهنگ غربي بود را رد مي كرد.

موسسه فرهنگي ، هنري و انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي به مناسبت يازدهم مرداد ماه و شهادت شيخ فضل الله نوري يكي از آثار مرتبط با انديشه هاي اين روحاني را منتشر كرده است .

در اين اثر مي خوانيم : يكي از وقايع مهم تاريخ معاصر ايران، نهضت مشروطه است كه با سپري شدن يك قرن از وقوع آن، همچنان نوشته ها و گفته هاي فراوان و گاه متضادي درباره آن رقم مي خورد، در عين حال نهضت مشروطه خود يادآور چهره هايي است كه شخصيت تاريخي آنها با سرنوشت مشروطه خواهي پيوند خورده است.

شيخ شهيد از علماي طراز اول تهران و روحاني آزاديخواهي بود كه در مهاجرت كبري، مشروطه خواهان را همراهي كرد. اما به فراست دريافت كه مشروطه خواهي از مسير عدالتخواهي جدا شده و ماهيت غرب گرايانه اش درصدد ضربه زدن به دين و ارزش هاي ديني است.

در چنين وضعيتي شيخ فضل الله به جهت پاسداري از ارزش هاي ديني تز ˈمشروطه مشروعهˈ را مطرح و با استقامت و پايدار از آن دفاع كرد. اما مشروطه خواهان ذاتا مستبد بر اين باور بودند كه هر كس با آنها نباشد در جبهه استبداد قرار دارد، بنابراين چوب استبدادخواهي بر پيكر شيخ زدند و او را به چوبه دار كشيدند.

كتاب حاضر در پنج فصل به رشته تحرير درآمده است: فصل اول مروري اجمالي اما معطوف به معرفت شناسي از حيات و شخصيت شيخ نوري است. فصل دوم مقوله روشنفكري و روشنفكران در زمان مشروطه را مورد توجه قرار داده است .

سومين فصل كتاب، روحانيت دخيل در مشروطه، اعم از مشروطه خواه و مشروعه طلب و تعاملات في مابين ايشان و چگونگي حضور آنها در عرصه سياست و اجتماع مشروطه را مورد توجه قرار داده است.

چهارمين فصل از كتاب كوششي، در شناخت و بازخواني خالص انديشه سياسي شيخ و بنيان هاي آن است، فصل پاياني كتاب انديشه شيخ موسوم به ˈ مشروطه مشروعهˈ در خلال تاريخ پس از شهادت وي تا زمان كنوني مورد توجه و بررسي قرار داده است.

 

چهارشنبه 11 مرداد 1391  8:51 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها