0

همایش درج پارسی

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

همایش درج پارسی

همایش درج پارسی
حامد ملک پور
سخنرانی علیزاده رئیس مرکز رسانه های دیجیتال در نخستین همایش درج پارسی
سخنرانی علیزاده رئیس مرکز رسانه های دیجیتال در نخستین همایش درج پارسی
حسینی وزیر ارشاد و نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در نخستین همایش درج پارسی
حسینی وزیر ارشاد و نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در نخستین همایش درج پارسی
سخنرانی نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در نخستین همایش درج پارسی
سخنرانی نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در نخستین همایش درج پارسی
نخستین همایش درج پارسی
نخستین همایش درج پارسی
نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در نخستین همایش درج پارسی
نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در نخستین همایش درج پارسی
نخستین همایش درج پارسی
نخستین همایش درج پارسی
حسینی وزیر ارشاد در نخستین همایش درج پارسی
حسینی وزیر ارشاد در نخستین همایش درج پارسی
حسینی وزیر ارشاد و نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در نخستین همایش درج پارسی
حسینی وزیر ارشاد و نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در نخستین همایش درج پارسی
سخنرانی حسینی وزیر ارشاد در نخستین همایش درج پارسی
سخنرانی حسینی وزیر ارشاد در نخستین همایش درج پارسی
نخستین همایش درج پارسی
نخستین همایش درج پارسی
سخنرانی حسینی وزیر ارشاد در نخستین همایش درج پارسی
سخنرانی حسینی وزیر ارشاد در نخستین همایش درج پارسی
حسینی وزیر ارشاد در نخستین همایش درج پارسی
حسینی وزیر ارشاد در نخستین همایش درج پارسی
حسینی وزیر ارشاد و نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در نخستین همایش درج پارسی
حسینی وزیر ارشاد و نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در نخستین همایش درج پارسی
رونمایی از نرم افراز درج پارسی توسط حسینی وزیر ارشاد
رونمایی از نرم افراز درج پارسی توسط حسینی وزیر ارشاد
رونمایی از نرم افراز درج پارسی توسط حسینی وزیر ارشاد و نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی
رونمایی از نرم افراز درج پارسی توسط حسینی وزیر ارشاد و نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی
حسینی وزیر ارشاد و نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در نخستین همایش درج پارسی
حسینی وزیر ارشاد و نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در نخستین همایش درج پارسی
حسینی وزیر ارشاددر پایان نخستین همایش درج پارسی در جمع خبرنگاران
حسینی وزیر ارشاددر پایان نخستین همایش درج پارسی در جمع خبرنگاران
 
 
دوشنبه 19 تیر 1391  9:20 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها