0

اختتامیه چهارمین جشنواره آخرین منجی

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

اختتامیه چهارمین جشنواره آخرین منجی

اختتامیه چهارمین جشنواره آخرین منجی
حامد ملک پور
شعرخوانی محدثی خراسانی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
شعرخوانی محدثی خراسانی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
حسینی وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
حسینی وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
سخنرانی حجت الاسلام ابوترابی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
سخنرانی حجت الاسلام ابوترابی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
سخنرانی حسینی وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
سخنرانی حسینی وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
سخنرانی حسینی وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
سخنرانی حسینی وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
سالار عقیلی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
سالار عقیلی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
اجرای موسیقی توسط سالار عقیلی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
اجرای موسیقی توسط سالار عقیلی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
اجرای موسیقی توسط سالار عقیلی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
اجرای موسیقی توسط سالار عقیلی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
حجت الاسلام ابوترابی و حسینی وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
حجت الاسلام ابوترابی و حسینی وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
تقدیر از برگزیدگان چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی توسط حجت الاسلام ابوترابی
تقدیر از برگزیدگان چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی توسط حجت الاسلام ابوترابی
تندیس های چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
تندیس های چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
تقدیر از برگزیدگان چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی توسط حسینی وزیر ارشاد
تقدیر از برگزیدگان چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی توسط حسینی وزیر ارشاد
تقدیر از برگزیدگان چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
تقدیر از برگزیدگان چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
حجت الاسلام ابوترابی و حسینی وزیر ارشاد در پایان مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
حجت الاسلام ابوترابی و حسینی وزیر ارشاد در پایان مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی آخرین منجی
 
 
دوشنبه 19 تیر 1391  9:19 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها