0

کد خطای مودم

 
kosarsh
kosarsh
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1138
محل سکونت : خوزستان

کد خطای مودم
خطاهای معمول کارت مودم
600 اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .
601 راه انداز Port بی اعتبار می باشد .
602 Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود .
603 بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .
604اطلاعات نادرستی مشخص شده است .
605نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .
606 Portشناسایی نمی شود .
607ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .
608راه انداز مودم نصب نشده است .
609نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .
610بافر ندارد .
611اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .
612مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .
613فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
614سرریزی بافر .
615 Portپیدا نشده است .
616یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .
617 Portیا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .
618 Port باز نمی شود. (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
619 Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
620هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .
621نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .
622فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .
623نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .
624نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .
625اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
626رشته را نمی تواند بارگذاری کند .
627کلید را نمی تواند بیابد .
628 Port قطع شد .
629 Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
630 Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
631 Port توسط کاربر قطع شد .
632اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .
633 Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است).
634نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
635خطا مشخص نشده است .
636دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
637رشته (string) نمی تواند تغییر یابد .
638زمان درخواست به پایان رسیده است .
639شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
640خطای NetBIOS رخ داده است .
641سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
642یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، (دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند).
643 Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .
644شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .
645 Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.
646حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .
647حساب قطع می باشد .
648اعتبار password تمام شده است .
649حساب اجازه Remote Access را (دستیابی راه دور) را ندارد . (به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است).
650سرور Remote Access (دستیابی راه دور) پاسخ نمی دهد .
651مودم شما (یا سایر دستگاههای اتصال دهنده) خطایی را گزارش کرده است . (خطا از طرف مودم بوده است).
652پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
653 Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .
654یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .
655دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .
656دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .
657فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود .
658اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
659فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
660فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .
661فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .
662تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.
663فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
664نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
665 Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.
666مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .
667فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .
668اتصال از بین رفته است .
669پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد .
670نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
671نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
672نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
673نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
674نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
675نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
676خط اشغال می باشد .
677شخص به جای مودم پاسخ می دهد .
678پاسخی وجود ندارد .
679نمی تواند عامل را پیدا نماید .
680خط تلفن وصل نیست (در مواردی مشاهده شده است به علت سوختن کارت مودم نیز این خطا را داده است).
681یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .
682 Writing section name دچار مشکل می باشد .
683 Writing device type با مشکل روبرو شده است .
684 writing device name با مشکل روبرو می باشد .
685 Writing maxconnectbps مشکل دارد .
686 Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .
687 Writing usage با مشکل مواجه است .
688 Writing default off دچار مشکل می باشد .
689 Reading default off با مشکل مواجه است .
690فایل INI خالی ست .
691دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد .
692سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .
693 Binary macro با مشکل مواجه می باشد .
694خطای DCB یافت نشد .
695ماشین های گفتگو آماده نیستند .
696راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .
697 Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .
698پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .
699پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .
700فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .
701دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .
702پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .
703در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .
704شماره اشتباه callback .
705مشکل invalid auth state .
706 Invalid auth state دچار مشکل می باشد .
707علامت خطایاب . x. 25
708اعتبار حساب تمام شده است .
709تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .
710در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد .
711 Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید .
712درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
713مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
714کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .
715به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
716پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .
717آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .
718مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
719 PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
720پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند .
721همتای PPP پاسخ نمی دهد .
722بسته PPPبی اعتبار می باشد .
723شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .
724پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .
725 IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
726پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .
727نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .
728نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .
729 SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .
730ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .
731پروتکل پیکر بندی نمی شود .
732توافق بین PPP صورت نگرفته است .
733پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .
734پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .
735آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .
736کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .
737نقطه برگشت (LOOPBACK DETECTED) شناسایی شد .
738سرور آدرس را مشخص نمی کند .
739سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
740دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .
741کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .
742سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .
743سرور راه دور به encryption نیاز دارد .
744نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .
745یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up networking را مجددا نصب نمایید .
751شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), - , @. 0تا9 .
752در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد .
753اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .
754سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .
755سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد .
756این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد .
757خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .
758اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد .
760در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .
761در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد.
763اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LANها مشترک شده است وجود دارد .
764دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .
765اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز می باشد .
766سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد .
767اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده است . اتصال LAN را با یک آدرسIP مجزا ، مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .
768به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد .
769مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد .
770دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .
771اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .
772سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .
773امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .
774به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .
775مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد .
776مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید .
777اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم (یا سایر وسایل ارتباط دهنده) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می باشند .
778تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد .
779برای بر قراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید .
780عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .
781تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد .
782ترجمه آدرس شبکه (NAT) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .
783اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .
784در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی کارت smart آنرا پیکربندی کنید .
785در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یک smartcard پیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که smartcard استفاده نماید .
786مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد .
787اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید .
788تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .
789تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است .
790تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .
791اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی شود .
792اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .
793اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند .
794ویژگی RADIUS ا ین کاربر PPP نمی باشد .
795ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد .
796ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود .
797مودم پیدا نشد .
798گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود .
799اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد . IC ها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی شده است . مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی نشده است .
800قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند .
900 user name اشتباهی تایپ شده باشد.
906اعتبار کارت اینترنت به پایان رسیده باشد.
907پسورد اشتباهی تایپ شده باشد.

چهارشنبه 17 خرداد 1391  11:58 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها