0

فرمان SQLPASSTHROUGH

 
kosarsh
kosarsh
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1138
محل سکونت : خوزستان

فرمان SQLPASSTHROUGH

 

اگر در هر شرایط ممکنی، یک پرس و جوی نوع SQLPASSTHROUGH باید اجرا شود. این معمولا گزینه ای است برای نوعی از پرس و جو که برنامه کاربردی دسته سوم)مانند اکسز یا ویژوال بیسیک( اجرا می نماید. با وجود این نوع پرس و جو، برنامه راه انداز BASIS ODBC بجای برنامه کاربردی دیگر، عهده دار بهینه سازی پرس و جو است. هرچند برنامه راه انداز ODBC دانش بهتری از شاخصهای فایل PRO/5 و ظرفیتهای خودش برای بهینه سازی دارد، آن انجام می دهد عمل انتخاب و مرتب کردن را بهتر از آنچه برنامه کاربردی دیگر انجام می داد.

پیکر بندیهای منبع داده ها

گزینه اتصال سریع می تواند کمک کند که زمان پرس و جو را کاهش دهد، مخصوصا با فرهنگهای داده ای بزرگتر. انتخاب این گزینه چند چیز را برای بهبود دادن زمان اتصال به منبع داده ها انجام می دهد. گزینه ای که بزرگترین زمان را متمایز می کند، بررسی همیشگی فرهنگ داده های مبهم است که همچنین بعنوان یک گزینه مجزا موجود است . فایلهای فرهنگ داده های مشخص شکلی از فرهنگ داده ها را ارائه می دهد که برای برنامه راه انداز ODBCسفارشی میشود. آنها داده ها را به شکلی ارائه می دهند که برنامه راه انداز ODBC با سهولت بیشتر قادر است آنها را هضم کند. آنها اطلاعاتی را درمورد فرهنگ داده ها و اطلاعاتی را درمورد انواع داده هایی که پشتیبانی میشوند ذخیره می کنند. آن فایلها به علاوه از داده های زیادی از فرهنگ داده های که مخصوص است صرف نظر می کنند. به همین خاطر، فایلهای فرهنگ داده های مشخص ، معمولا بسیار کوچکتر از فایلهای فرهنگ داده های کامل است.


زمانی که یک منبع داده BASIS ODBC در ابتدا متصل میشود، برنامه راه انداز ODBC اطلاعاتی را از فایلهای فرهنگ داده های مشخص می خواند تا اطلاعاتی را درمورد جداول، فیلدها، شاخصهای بانک اطلاعاتی بدست آورد. اگر نه بررسی همیشگی فرهنگ داده های مبهم و نه گزینه های اتصال سریع بررسی نمی شوند، پس، برنامه راه انداز ODBC فایلهای فرهنگ داده های مشخص را دوباره ایجاد می کند. این بدان معناست که آن تمام فرهنگ داده ها را می خواند، همه اطلاعات مربوط به فایلهای فرهنگ داده های سایه دار را معین می کند، سپس آن فایلهای فرهنگ داده های مشخص را ایجاد و منتشر می نماید. بدون نیاز به گفتن، این پروسه مدتی طول می کشد. فرهنگ داده های بزرگتر مدت زمان بیشتری طبرای ایجاد فایلهای فرهنگ داده های مشخص طول می کشد. بنابراین، اگر برنامه راه انداز ODBC مجاز به کنار گذاشتن پروسه ایجاد می باشد، آن در اولین اتصال، کاملا کمی از زمان را صرفه جویی می نماید. اگر فرهنگ داده اصلی تغییر کند، فایلهای فرهنگ داده مشخص لازم است که دوباره ایجاد گردند. بطور کلی، فایلهای فرهنگ داده مشخص نباید با هر اتصالی به منبع داده ایجاد شوند. روی هم رفته، بهترین کار ایجاد دوباره فایلهای فرهنگ داده مشخص به هنگام ضرورت می باشد. از این رو، اگر فرهنگ داده اصلی تغییر داده شده ) برای مثال، جداول، شاخصها یا فیلدها اضافه، حذف یا تغییر داده شده اند(، این گزینه نباید انتخاب شود.

سرور داده ها درمقابل درایوهای طراحی شده

اگر داده هایی که جستجو میشود در یک کامپیوتر دور قرار دارد، دست یابی به آن یا از طریق سرور داده ها یا از طریق درایوهای طراحی شده معمولا ممکن است. در زمان ممکن، سرور داده های پایه باید بجای درایو طراحی شده استفاده گردد، چون پرس و جوها از طریق سرور داده ها، چندین برابر سریعتر عمل می کنند. این بدین دلیل است که سرور داده ها می تواند مقدار داده هایی را که روی شبکه ارسال میشوند کاهش دهد. به هنگام خواندن اطلاعات از یک قسمت)یک درایو طراحی شده(، پروتکل می خواهد که اطلاعات مصدود شدند باز پس فرستاده شود و سپس دوباره ارسال گردد درنتیجه برنامه راه انداز ODBC می تواند آن اطلاعات را بخواند. با این وجود، وقتی که سرور داده ها استفاده میشود، آن فرمانهای مسدود شدنی را بکار می برد. یعنی اینکه بطور محلی تمام تبادل انجام میشود )با آن کامپیوتر دور(، و سرور داده ها اطلاعات کمتری را روی شبکه ارسال می نماید. بخاطر اینکه پیوند شبکه نسبتا کند است، کاهش مقدار اطلاعاتی که از این کانال عبور کرده است تا حد زیادی می تواند زمانهای پاسخ دهی را بهبود دهد.

سرعت کامپیوتر

پرس و جوهای ODBC می توانند متقاضی کامل منابع ایستگاه کاری باشند. بخصوص، سرعت CPU کامپیوتر و سرعت دیسک سخت می توانند تاثیر زیادی روی مدت زمانی داشته باشند که یک پرس و جو برای کامل شدن طول می کشد. بعنوان یک تست، یک گزارش حاوی ده پرس و جو به واسطه دو کامپیوتر اجرا گردید. اولین کامپیوتر یک کامپیوتر 486 DX2-66 بود و آن 117 ثانیه برای کامل کردن آن گزارش طول می کشید. کامپیوتر دومی، یک پنتیوم 132 بود و آن 56 ثانیه برای کامل کردن آن طول می کشید. در طول این آزمایش، هر دو کامپیوتر در شبکه یکسانی قرار داشتند برای اینکه در افزایش سرعتی که بیش از 200% بود بخشی را اجرا نمی کردند. برای این آزمون، فاکتر تصمیمگیری سرعت CPU و دیسک سخت بود. این بخاطر این حقیقت است که پرس و جوها مقادیر زیادی از داده ها را نمونه گیری کرده اند، و فرمانهای ORDER BY و GROUP BY استفاده شدند.مترجم : علی اکبر حاتمی

چهارشنبه 17 خرداد 1391  11:21 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها