0

روش فعال کردن Remote Desktop از راه دور

 
mohamadaminsh
mohamadaminsh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 25772
محل سکونت : خوزستان

روش فعال کردن Remote Desktop از راه دور

شاید تا به حال برایتان پیش آمده باشد که بخواهید ریموت دسکتاپ یک کامپیوتر را فعال کنید ولی به آن دسترسی ندارید یا کسی نیست که این کار را برای شما انجام دهد.
توسط وی بی اسکریپت زیر می توانید ریموت کامپیوتر مورد نظر را فعال کنید.
strComputer = InputBox (“Enter Machine Name”)
Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\” & strComputer & “\root\cimv2″)
Set colTSSettings = objWMIService.InstancesOf(“Win32_TerminalServiceSetting”)
For Each colTS in colTSSettings
colTS.SetAllowTSConnections(1)
Wscript.Echo UCase(strComputer) & ” Remote Desktop Is Now Enabled”
Next
لازم به ذکر است که شما باید به کامیپوتر مورد نظر دسترسی admin داشته باشید

کریمی که جهان پاینده دارد               تواند حجتی را زنده دارد

 

دانلود پروژه و کارآموزی و کارافرینی

چهارشنبه 17 خرداد 1391  12:06 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها