0

برخی از مهمترین دردهای اساسی ما ایرانیان

 
persianlawyer
persianlawyer
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 25
محل سکونت : فارس

برخی از مهمترین دردهای اساسی ما ایرانیان

برخی از مهمترین دردهای اساسی ما ایرانیان که کم و بیش همه ما ایرانیان از آن بهره مندیم.

بیان این عیوب نه از جهت به رخ کشیدن آنها بلکه به منظور شناخت آنهاست

روشن است تا درد را نشناسیم به فکر درمان آن نیستیمبه قسمتی از درد های اجتماعی ما ایرانیان توجه کنید:

1-اکثر ما ایرانی ها تخیل را به تفکر ترجیح می دهیم.

2-اکثر مردم ما در هر شرایطی منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح می دهیم.

3-با طناب مفت حاضریم خود را دار بزنیم.

4-به بدبینی بیش از خوش بینی تمایل داریم.

5-بیشتر نواقص را می بینیم اما در رفع آن ها هیچ اقدامی نمی کنیم.

6-در هر کاری اظهار فضل می کنیم ولی از گفتن نمی دانم شرم داریم.

7-کلمه من را بیش از ما به کار می بریم.

8-غالبا مهارت را به دانش ترجیح می دهیم.

9-بیشتر در گذشته به سر می بریم تا جایی که اینده را فراموش می کنیم.

10-از دوراندیشی و برنامه ریزی عاجزیم و غالبا دچار روزمرگی و حل بحران هستیم.

11-عقب افتادگی مان را به گردن دیگران و توطئه آنها می اندازیم ، ولی برای جبرانش قدمی بر نمیداریم.

12-دائما دیگران را نصیحت می کنیم،ولی خودمان هرگز به انها عمل نمی کنیم.

13-همیشه اخرین تصمیم را در دقیقه 90 می گیریم.

14-شانس و سرنوشت را برتر از اراده و خواست خود می دانیم.

15- اعتقاد داریم که گربه را باید در حجله کشت.

16-تنبیه برایمان راحت تر از تشویق است.

17-هنگامی که به هدف مان نمی رسیم ، آن را به حساب سرنوشت و قسمت و بد بیاری می گذاریم ، ولی هرگز به تجزیه و تحلیل علل ان نمی پردازیم

18- غالبا افراد چاپلوس بین ما ایرانیان موقعیت بهتری دارند.

19- اکثرا رابطه را به ضابطه ترجیح می دهیم.

20- دشمنان ما ، ما را بهتر از خودمان می شناسند.

21-در ایران کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد.

22-فکر می کنیم با صدقه دادن خود را در مقابل اقدامات " نابخردانه " خود بیمه می کنیم.

23- اول ساختمان را می سازیم بعد برای لوله کشی ، کابل کشی و غیره صد ها جای ان را خراب می کنیم.

24-همیشه برای ما مرغ همسایه غاز است.

25-به هیچ وجه انتقاد پذیر نیستیم و فکر می کنیم که کسی که عیب ما را می گوید بدخواه ماست.

26-چشم دیدن افراد برتر از خودمان را نداریم.

27-به هنگام مدیریت در یک سازمان زور را به درایت ترجیح می دهیم.

28-وقتی پای استدلالمان می لنگد با فریاد می خواهیم طرف مقابل را قانع کنیم.

29- وعده دادن و عمل نکردن به آن یک عادت عمومی برای همه ما شده است.

30-به سادگی به یکدیگر دروغ می گوییم و برای اثبات آن به دروغ های بزرگتری می پردازیم

31-برای رسوا نشدن همرنگ جماعت میشویم هر چند آن جماعت را قبول نداشته باشیم

32- همیشه به دنبال کسی میگردیم که اعتراضش راشروع کند تا دنبال او راه بیفتیم. جرات پیشقدم شدن نداریم

33- ضایع کردن و رسوا نمودن مسئولانمان بیشترین لذت اجتماعی را برایمان دارد هر چند خود او را مسئول کرده باشیم.

34-در حمایت و مخالفت با مسئولان و مدیران جامعه بسیار افراط و تفریط داریم.

35-بدون آگاهی و علم کفی در مورد دیگران به قضاوت می نشینیم و جالب آنکه با همان قضاوت ناقص محکوم نیز می کنیم

36-قبل از قضاوت کردن نمی اندیشیم و بعد از آن حتی خود را سرزنش هم نمی کنیم.

37- در حالی که حاضریم چندین ساعت دور هم بنشینیم و چرت و پرت بگوییم حاضر به خواندن یک صفحه کتاب نیستیم. در عین حال مدعی هستیم باسواد ترین کشور های دنیا هستیم.

38- وقتی صحبت از ادعا هست اولین هستیم و وقتی صحبت از عمل , به دنبال دیگری هستیم که ادعای ما را عملی کند

39-  احترام و رعایت حقوق یکدیگر بی ارزش ترین چیز نزد ما است
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391  12:04 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها