0

نام بیشتر انبیا

 
saeedhyper
saeedhyper
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1391 
تعداد پست ها : 139
محل سکونت : تهران

نام بیشتر انبیا

 

ـ محل ازدواج حضرت يعقوب و حضرت موسي در بئرسبح (اردن هاشمي ) است .

ـ محل عروج عضرت عيسي كليسايي در فلسطين بوده است .

ـ محل حكومت پدر زن حضرت يعقوب و فرزندان آن در بعلبك در قصر سلطنتي عمالقه بوده است .

ـ پسران داود عبارتند از : ناتان،‌سامرع ، ساخوب، يوخايار، اليشع، نقاغ، يفيح و سليمان

ـ شعيب، هود،‌صالح، اسماعيل و محمد(ص) پيامبراني بودند كه به عربي سخن مي‌گفتند.

ـ پيامبراني كه ختنه كرده بدنيا آمدند: آدم،‌شيث، ادريس، نوح، سام بن نوح، ابراهيم ، سليمان، داوود، لوط ، اسماعيل، موسي ،‌عيسي و محمد(ص)

ـ پيغمبراني كه از رحم مادر بدنيا نيامده بودند:

ـ اولين كتاب آسماني كتابي به لغت سرياني در بيت و يكي ورق بر حضرت آدم نازل شد.

ـ پيامبراني كه دو نام داشتند : يوشع بن نون كه ذوالكفل است، يعقوب كه اسرائيل است خضر كه اورتاليا است، يونس كه ذوالنون است، عيسي كه مسيح است . محمد كه احمد است .

ـ بتهايي كه از عصر نوح به عصر جاهليت رسيده بود: ود،‌سواع،‌نيوث، مسر، يعوق.

ـ در مدت 950 سال هدايت مردم و دعوت به خدا توسط حضرت نوح فقط 40 مرد و 40 زن به وي گرويدند.

ـ جبرئيل مهندسي كشتي نوح را مي‌كرد.

ـ حضرت نوح و اصحابش 13 ماه و 27 روز در كشتي ماندند .

ـ چوب كشتي نوح قرمز تيره رنگ بود.

ـ ستاره‌اي كه يوسف در خواب ديد سجده كرده‌اند : طارق، حوبان،‌ذيال ، ذوالكلمن و ثاب، قابس ،‌عمودان، فيلق ، مصح، صوح،‌فروغ

ـ در خواب حضرت يوسف منظور از خورشيد مادرش راحله و ماه يعقوب (ع) و يازده ستاره 11 برادرش بودند .

ـ يوسف را در سن 7 يا 9 سالگي به چاه انداختند و طول چاه مزبور 70 متر و يوسف سه روز در چاه ماند.

ـ باب النبي، باب محراب مريم، باب مهيون ،‌باب الهاشمي، باب الوليد، باب ابراهيم ، باب ام خالد، باب الرحمه هشت در بيت المقدس هستند.

ـ ‌جبرئيل بر آدم 12 مرتبه، ادريس 4 بار، نوح 50 بار، ابراهيم 42 بار، موسي 400 بار ، عيسي 13 بار و حضرت محمد (ص) 24000 مرتبه نازل شده است .

ـ در تورات در حدود 360 حكم امر و نهي است و در انجيل حكم ندارد و در قرآن در حدود 400 حكم قطعي وجود دارد .

ـ حضرت لوط پدر بزرگ حضرت شعيب بود.

ـ حضرت موسي داماد حضرت شعيب بود.

ـ حضرت مريم (ص) خاله حضرت يحيي بود.

ـ حضرت زكريا شوهر خواهر حضرت مريم بوده است .

ـ حضرت عيسي پسرخاله حضرت يحيي بوده است .

ـ حضرت اسماعيل و حضرت اسحق برادر ناتني بوده‌اند.

ـ پيامبر خدا 13 سال در مكه، 10 سال در مدينه انجام وظيفه نموده است و در مدت 10 سال مدينه 84 جنگ نموده كه در 25 غزوه شخصاَ فرماندهي داشت .

ـ آزر نام پدر زن ابراهيم خليل الرحمن يا عموي او مي‌باشد شغل نجاري داشت و ضمناً بت مي تراشيد و مي‌فروخت .

ـ آصف بن برخيا وزير سليمان بود.

ـ پسران يعقوب پسرخاله هم بودند زيرا يعقوب دختردائي خود لاوان را گرفت و از او دو پسر پيدا كرد كه زنش درگذشت و خواهر او را گرفت دو پسر يافت باز زنش درگذشت . شش خواهر پشت سر هم از لاوان گرفت و از هر كدام دو پسر كه 12 پسر شدند بوجود آمد .

ـ عزيزترين پسر يعقوب ، حضرت يوسف و بنيامين بودند.

ـ براي حضرت ادريس سي صحيفه نازل شد و مدت تدريس او 365 سال بوده، او اصول آداب زندگي را به مردم آموخت و خود به بهشت موعود رفت.

ـ احتمال مي‌رود ارميا پيغمبر ارمنستان و آسياي صغير بوده و نوح پس از طوفان در پاي كوه جودي مسجدي ساخت كه آرامنه در آنجا عبادت مي‌كردند.

ـ دختران پيامبر عباتند از : زينب، رقيه، ام كلثوم، فاطمه زهرا(س)

ـ پسران پيامبر عباتند از : قسم ،‌طاهر، ابراهيم

ـ نام اسحق در كتاب تورات ايساك آمده و تولدش شب عاشورا بوده .

 

برخي آيات مربوط به پيامبران در قرآن

اعراف (127)(129) ،‌حديد (25) ،‌ نسا(165) (163) ،‌فصلت (14) ،‌ هود(120) ،‌آل عمران(164) (197)(146) ،‌هود (47)(46) ،‌ بقره(67) ، بسا(28) ،‌ابراهيم (5) ، بقره (102) ، طلاق(11) ،‌مائده(83) ، سجده (24)(23) ، انفال (65) ، كهف (68)(66) ،‌انبياء (57)(51) ،‌نسا(84) ،‌ انبيا(60)(58)(88)(87)،‌ ابراهيم (4) ، مائده (67)(55) ،‌توبه (114) ،‌بقره (98)، روم (9) ،‌ اعراف (101) ،‌انعام (79)(76) ، فصلت (17) ،‌عنكبوت (38) ، مومن (83) ،‌مائده(104) ،‌قصص(36) ،‌شعرا(74)(69)(62)(61) ، زخرف (24)(22) ، آل عمران(159) ، مائده (41) ، هود(60)(59)، مومنون(48)(47)(52)(51) ، نمل (120) ،‌فتح (29) ، بقره (126)(125) ،‌محمد (2) ، اسرا(80) ،‌صافات (128)(126) ، طه (50)(49) ، احقاف (4) ،‌شعرا(51)(49) ، نحل (36)،‌شعرا (23)(22) ،‌هود (60)(59) ، اسرا (70) ،‌حج (78) ،‌مريم (21)(20) ، كهف (24)(23)، حجر (56)(55) ،‌يوسف(87) ،‌زمر(53) ، يوسف (110) .

 

مشخصات بيش از يكصد پيامبر

رديف

نام

مشخصات

1

آدم

زنش حوا و پسرانش هابيل، قابيل و شيث.

2

شيث

داناترين پسر آدم و فرزندي داشت بنام انوش .

3

انوش

فرزند شيث و نزله (حورا) بود و وقتي شيث 150 ساله بود اين پسر به دنيا آمد و انوش 950 سال عمر كرد.

4

قينان

پسر انوش بود و 840 سال زندگي كرد.

5

مهائيل

پسر قنيان و در بابل حكومت مي‌كرد و 926 سال عمر كرد.

6

يارد

فرزند مهائيل در شوش حكومت مي‌كرد و 962 سال عمر كرد

7

ادريس

يا اخنوخ 356 سال عمر كرد

8

برد

پسر ادريس

9

اخنوخ

پسر برد

10

متوشاخ

پسر اخنوخ و 919 سال عمر كرد

11

لمك

فرزند متوشلخ و عمرش 870 سال بود و فرزندي بنام نوح داشت.

12

نوح

پسر لمك نام اصيلش عبدالجبار يا عبدالغفار و عبدالرحمن و عبدالملك ، عبدالاعلي بود،‌مادرش فينوس دختر راكيل و 1290 سال عمر كرد، چهار پسر داشت بنامهاي سام، حام ، يافت و كنعان

13

سام

پسر دوم نوح 600 سال عمر كرد و سه فرزند بنامهاي عوص، ارفحشد و كيومرث داشت

14

ارفحشد

پسرسام و 460 سال عمر كرد

15

شالخ

پسر ارفحشد بن سام بن نوح

16

هود

پسر عبدالله پسر رياح بن حلوشابن عادبن عوص بن سام بن نوح

17

فالغ

پسرهود

18

يروغ

فرزند فالغ

19

نوشن بن امين

(نوشا) پسرامين يا همان يروغ

20

صاروغ

پسر يروغ

21

تاجور

پسر صاروغ

22

تارخ

پسر تاجور و پدر ابراهيم ،‌زن تارخ ورقه خواهر ساره مادر لوط بود.

23

ابراهيم

پدرش تارخ و مادرش ورقه نام داشت، زنش ساره دختر عمويش بود و زن دوم ابراهيم هاجر است كه از او اسماعيل بدنيا آمد.

24

اسماعيل

پسر اول ابراهيم از هاجر كنيز ساره كه پادشاه دمشق بر او بخشيد.

25

اسحق

فرزند ابراهيم از ساره و 180 سال عمر كرد . نزديك قبر پدرش در قدس خليل مدفون شد و دو فرزند بنامهاي يعقوب و عيص (عيساد) داشت .

26

ذوالقرانين

 

27

خضر

از اولاد سام بن نوح و پسر خاله ذوالقرانين نامش بليا و كينه‌اش ابوالعباس و لقبش خضر است .

28

لوط

پسر برادر ابراهيم بود، لوط بن هاران بن تارخ است و 80 سال عمر كرد و قبرش در شام است و ساره خواهر لوط بوده است .

29

يعقوب

پسر اسحق بن ابراهيم است و 12 پسر داشت بنامهاي روبين،‌شمعون ، لاوي ، يهودا، زبالون ، يشجر، بنيامين، دان، نفتالي ، جاد ،‌آشر و يوسف

30

يوسف

پسر يعقوب ، 120 سال عمر كرد و قبر او در قدس خليل است

31

ايوب

هفت پسر و سه دختر داشت بنامهاي نهارا ، قصوعه، قرن ناخوخ ، فرزند امرض بن رازخ ، عيص بن اسحق بن ابراهيم بود و مادرش از دختران لوط بود.

32

ببرز

پسر لاوي بن يعقوب و وحي يوسف

33

احرب

پسر بيرز

34

متياح

پسر احرب

35

عاق

پسر متياح بن ببرز

36

خيام

پسر عاق

37

مادوم

پسر خيام

38

شعيب

پسر صيغون بن عيقابن ثابت ابن مرين بن ابراهيم، مادرش بنام مكليل دختر لوط و لقبش خطيب الانبياء بود و 242 سال عمر كرد.

39

شعيب

پسر مهرم و 42 سال عمر كرد .

40

موسي

داماد شعيب پدرش عمران و مادرش يومبد و برادر بزرگش هارون و لقبش كليم الله

41

هارون

برادر موسي پسر بزرگ همران و يوكبد

42

موسي اول

موسي بن فلس فرزند يوسف و از خضر تعليم مي‌گرفت . اين موسي قبل از موسي پسر عمران بوده است

43

يوشع

پسرنون وصي حضرت موسي

44

كالب

پسر يوخني زنش مريم خواهر موسي

45

قحانه

 

46

فينحاس

پسرو وحي يوشع

47

بشير

پسر و وصي فينحاس

48

جبرئيل

پسر و وصي بشير

49

ابلي

پسر و وصي جبرئيل

50

اجر

پسر و وصي ابلي

51

قحتان

پسر و وحي اجر

52

عوق

پسر وصي قحتان

53

طالوت

از اولاد بنيامين پسر يعقوب و نوه اسحق

54

داوود

عمرش 100 سال و 6 ماه و 7 روز و هشت اولاد داشت

55

ناتان

فرزند داوود و قبرش در بيت المقدس است

56

سليمان

پسر داوود، 510 سال عمر كرد،‌چهل سال سلطنت نمود و 43 دختر و 27 پسر داشت

57

آصف

وزير سليمان و 122 سال عمر كرد

58

صفورا

پسر و وصي آصف

59

منبه

پسر صفورا

60

هندو

پسر و وصي هندو

61

اسفر

پسر و وصي رامن

64

ايم

پسر اسحق

65

حنظله

يكي از اولاد يهودا فرزند يعقوب حنظله بن صفوان است و پيغمبر اصحاب الرس بود

66

كاليب

از اولاد يهودا پسر عقوب

67

حزقيل

وصي يوشع بن نون

68

آلي

از اولاد قارون بن عمران و 78 سال عمر كرد

69

عمالقه

 

70

القانا

فرزند يرحوم از اولاد هارون بن ابراهيم و نام زنش حنا بوده است

71

سموئيل

فرزند القانا 56 سال عمر كرد و اراسيال بيت المقدس مدفون شده است

72

لقمان

پسر عنق بن مزيد بن هارون و لقبش ابوالاسود، چوپان قيس بن خسر بود و 3500 سال عمر كرده است و در ايله فوت كرد

73

احياء پيغمبر

 

74

شمعيا

(شعيا) پسر امضياء

75

الياس

پسر انفاذ بن هارون

76

اليسع

پسر شاناط از شاگردان الياس

77

حيقوق

 

78

ذوالكفل

 

79

يونس

پسر الياس مشهور به يونس بن متي

80

ارميا

از پيغمبران بني اسرائيل كه نسبش به بنيامين فرزند يعقوب مي‌رسد

81

منذر

پسر شمعون

82

دانيال

پسر يوحنابن يوشيا، قبرش در شوش ايران است و كتاب نبوتش مشتمل بر 12 فصل و مشعر بر اخبار غيب و بعثت و پيغمبر آخرالزمان است.

83

اليسابغ

 

84

اربيل

پسراليابنج

85

مكيخال

پسر و وصي دانيال

86

انشوا

پسر و وصي ميكخال

87

رشيخا

پسر و وحي انشوا

88

زكريا

نام زنش اشياع خواهر حضرت مريم بوده است

89

يحيي

پسر زكريا

90

عيسي

مادرش حضرت مريم و كتابش انجيل است

91

عزرا

92

92

جرجيس

پسر اناك بن خسر و 77 سال زندگي كرد

93

 

 

94

سطورس

پسر رشيخا

95

وعيد

پسر نسطورس

96

نجيرا

 

97

سلمه

پسر منذر

98

برزه

پسر سلمه

99

ابي

پسر و وصي برزه

100

دوس

پسر ابي بن برزه

101

اسيد

پسر دوس

102

هوف

 

103

يحيي

پسر هوف

104

خالد

پسر سنان

105

زردشت حكيم

77 سال عمر كرد و كتاب او بنام زند است

106

مد آبادگان

يكي از پيامبران عجم كه كتابش دسايتر نام داشته است

107

صالح

 

108

محمد

پدرش عبدالله و مادرش آمنه 63 سال عمر كرد و قبر مباركش در مدينه منوره مي‌باشد و آخرين فرستاده خدا بوده و كتابش قرآن است .

منابع :

1 ـ قرآن كريم

2ـ دانستنيهاي نور

3 ـ دانستنيهاي قرآن

4 ـ الحيات / آرام

دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  6:40 AM
تشکرات از این پست
samsam
دسترسی سریع به انجمن ها