0

اصلاح طلبان به چه می اندیشند؟

 
qodrat
qodrat
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 12046
محل سکونت : تهران

اصلاح طلبان به چه می اندیشند؟

 شرکت سید محمد خاتمی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی علیرغم تاکید اصلاح طلبان مبنی بر تحریم انتخابات پرسش های مختلفی را در اذهان بوجود آورد.

به گزارش افکارنیوز به نقل از ندای انقلاب، شرکت سید محمد خاتمی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی علیرغم تاکید اصلاح طلبان مبنی بر تحریم انتخابات پرسش های مختلفی را در اذهان بوجود آورد.

بنا بر این گزارش، حمله حامیان فرقه سبز به خاتمی،حمایت برخی از اصلاح طلبان از وی و تلاش برای طرح و بیان انگیزه ها و انگیخته های احتمالی مبنی بر اقدام خاتمی بی شک اختلالات تحلیلی ای را بوجود می آورد که برای غلبه بر آن ها می بایست استراتژی،کنش ها و واکنش های اصلاح طلبان را پیش و پس از انتخابات بررسی و سپس تحلیل کرد که شخص خاتمی و لایه های بالادستی اصلاح طلبان به دنبال چه موقعیتی بوده و هستند؟
 
اصلاح طلبان و استراتژی پیش از انتخابات
 
اصلاح طلبان و خاتمی پیش از نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همواره چند محور را در قبال حاکمیت دنبال کرده و آن ها را طرح وبیان می کردند.این محورها عبارت بودند از:
 
- نظام در قبال دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری موفق به اقناع افکار عمومی نشده و اعتراضات سبزها باید پاسخ داده شود.
 
- نظام به دلایل اقدامات خود و سیاست های دولت مستقر با عدم اقبال جهانی روبرو بوده و فشارهای وارده بر نظام وملت ناشی از نادیده انگاشتن رای حقیقی مردم است.
 
- با توجه به بدنه اجتماعی وسیع معترضین نظام می بایست از سبزها عذر خواهی کرده و شروطی را همچون آزادی زندانیان،رفع حصر موسوی و کروبی و برگزاری انتخابات آزاد را تضمین نماید.
 
- با توجه به ترکیب فشارها به ایران اعم از هسته ای،حقوق بشر تنها راه نظام برای برگزاری انتخاباتی پرشور پذیرش شروط اصلاح طلبان می باشد.
 
و...
 
بی شک اصلاح طلبان ضمن بیان این محورها بر این باور بودند که مشروعیت و مقبولیت نظام پس از انتخابت دهم ریاست جمهوری لطمه شدیدی خورده ونظام مجبور است برای برگزاری انتخاباتی پرشکوه شرایط اصلاح طلبان را در اولین انتخابات پس از فتنه ۸۸ مورد پذیرش قرارداده وآنان از موضع بالادستی می توانند به درون حاکمیت شوند.
 
در این میان عدم پذیرش شروط خاتمی موجب شد که اصلاح طلبان با پیش بینی و تخمین مشارکت پائین و نیز افزایش فشارهای بین المللی بحث عدم حضور در انتخابات را مطرح ولیکن کاندیداهای خودرا بدون تابلو وارد انتخابات نمایند.
 
در این میان عدم رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلبان موجب شد که اولین رگه های توهم اصالح طلبان هویدا شده و اعتراضاتی در بدنه تصمیم سازان آن ظهورو بروز نماید که نظام مساله اصلی اش فتنه گران و حامیان آن است نه اصلاح طلبان نفی کننده فتنه.
 
از دیگر سو شکست سنگین فتنه گران در طراحی های های همچون سالروز آشوب اسرائیلی ۲۵ بهمن همراه با دریافت نظرسنجی ها مبنی بر مشارکت گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی موجب شد که لایه های بالادستی اصلاح طلبان ضمن تصویب شرکت خاتمی در انتخابات اهداف لایه بندی شده و متعددی را در چند فاز دنبال نمایند.
 
اصلاح طلبان و خلق وضعیت جدید پس از انتخابات نهم
 
در چرائی و تحلیل شرکت سید محمد خاتمی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قرائن و شواهد موجود می توان گفت که خاتمی و اصلاح طلبان دریافته بودند که
 
۱- نرم مشارکت در نهمین دوره انتخابات مجلس بالا خواهد بود
 
۲- طرح و بیان تحریم از سوی اصلاح طلبان سخت به این جریان چسبیده و قابلیت جدائی ندارد
 
۳- گفتمان در دسترس و موجود همچنان اصولگرایی بوده و همچنان هژمونی دارد
 
۴- با شکست اصلاح طلبان زمستان حقیقی این جریان فرا رسیده است
 
۵- اصلاح طلبان گرفتار آفت از«مرحله پرت بودگی» شده اند
 
۶- اصلاحات در میدان اپوزیسیون گام برداشته است
 
برهمین اساس شخص و خاتمی و تصمیم سازان اصلاحات تصمیم می گیرند که در انتخابات شرکت کرده تا چند هدف را نشانه بروند.اهدافی همچون:
 
- پی گیری استراتژی بازگشت به درون نظام
 
- نرمالیزه کردن رفتارهای اصلاح طلبان در فتنه ۸۸(فروکاهش براندازی به اعتراض)
 
- تحت الشعاع قرار دادن استراتژی شکست خورده تحریم انتخابات
 
- ساختن چهره ای فداکار از خاتمی برای بازگشت به حاکمیت
 
- بهره برداری از اعتراض سبزها به منظور مظلوم نمایی و فراموش ساختن رفتارهای خاتمی در دوران فتنه
 
- پی گیری منطق دیالکتیک سوردلی(پناه بردن به درون حاکمیت برای تهدید حذف تاریخی از سوی مردم)
 
- تعریف مرزهای ایدئولوژیکی با فتنه گران
 
- پیغام به خارج از کشور تحت عنوان تنها آلترناتیوموجود در کشور(تاکید مجدد خاتمی بر شروط خود دردیدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران آنهم در آستانه انتشار گزارش حقوق بشری احمد شهید بیانگر بهره گیری از فشارهای خارجی نیز می تواند باشد)
 
- بستن پرانتز رفتارهای ساختارشکنانه به طور موقت(با طرح این موضوع که وی قابلیت مهار سبزها را دارد)
 
- تست حاکمیت نسبت به استراتژی بازگشت خود
 
- تعریف دو قطبی خاتمی – خاتمی(خاتمی حامی فتنه – خاتمی عبور کرده از فتنه)
 
- معلق نگاه داشتن هجوم به اصلاح طلبان
 
- به متن درآوردن اصلاح طلبان
 
این اهداف اما گرچه بصورت موقت مورد تاکید خاتمی و اصلاح طلبان قرار گرفته است ولیکن بنا بر شواهد موجوداصلاح طلبان هم اکنون در شرایطی همچون شرایط پس از خرداد ۸۸ قرار گرفته و به دنبال آسیب شناسی،احیای اصلاحات و برنامه ریزی برای ورود به قدرت هستند با این تفاوت که گرچه در دوره پس از سال ۸۴ کارنامه دوره زمامداری خود را با خود حمل می کردند ولیکن در دوره کنونی این جریان عملکرد در دوران فتنه را نیز بردوش خود بار کرده است.
 
در این خصوص باید گفت که اصلاح طلبان با تاکید بر این که این جریان باردیگر در آستانه«تصمیم و تدبیر تاریخ ساز» دیگری قرار گرفته سوالات ذیل را برای دور جدید فعالیت های خود طرح کرده است.
 
الف- اصلاحات،اکنون در کدامین مرحله عمل سیاسی قرار دارد؟
 
ب- اقتضای نظری و عملی این مرحله چیست؟
 
ج- در این شرایط،کدامین استراتژی و تاکتیک می تواند اصلاح طلبان را به سوی موفقیت رهنمون سازد؟
 
د- اصلاح طلبان باید به ساماندهی پیرامون یک نخبه و یک جبهه بپردازند و یا حول یک برنامه؟
 
ه- جریان اصلاحات باید به رقابت بیندیشید یا به ضدیت؟
 
و- به تغییر ذائقه سیاسی مردم بیندیشند،یا تقویت ذائقه سیاسی آنان؟
 
ز- به بازتولید اندیشه و شرایط دوم خرداد بیندیشند،یا به عبور از آن؟
 
دقیقا بر همین اساس است که اصلاح طلبان در جمه بندی های کنونی خود به نکات ذیل رسیده و مشغول جمعت بندی سایر نظرات خود هستند.این جمع بندی ها به شرح زیر است:
 
- اصلاح طلبان در اولین اقدام عاجل ، فوری و استراتژیک «احیای جنبش اصلاحات» را در دستور کار خود قرار داده اند.
 
- جریان اصلاحات با بررسی این که یکی از آسیب های این جریان عدم مقدم و مرجع دانستن منافع و مصالح جنبش اصلاحات بر منافع و مصالح حاملان و عاملان آن است،به دنبال ایجاد «کادر ضابطه» هستند.در حقیقت گستردگی،تنوع و عدم مدیریت و نوبد ضابطه باعث شده است که این جریان دجار فراز و فرودهای معارضه ای شود.
 
- نزدیک شدن به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این جریان را مصمم به «ولونتاریسم»(اراده تغییر)کرده است. تدوین «پروژه ای راهبردی برای مدیریت «پروسه» «از انتخابات تا انتخابات» بخشی از این تلاش است.اصلاح طلبان با بیان اینکه «تنها نبردی را می بازیم که رهایش می کنیم» تصریح کرده اند که در این مرحله، ضرورت مدیریت لحظه به لحظه زمان ومکان و فضای بعد از انتخابات، باید دلمشغولی اصلی و جدی هر اصلاح طلبی باشد زیرا بی تردید، فردای اصلاح طلبان در گرو اراده امروز آنان است.
 
– اصلاح طلبان با توجه به عملکرد ۸ ساله زمامداری خود و نیز اقدامات فتنه ۸۸ که در آن چهره و وجه دینی،التزام به قانون اساسی و اعتقاد به نظام خود را خدشه دار کرده اند، تلاش برای واسازی و بازسازی چهره و وجه دینی و مردمی خود و بازیابی پایگاه اجتماعی از دست رفته را دردستور کار خود قرار داده اند.
 
- جریان اصلاحات برای در دسترس بودن خود و فراهم آوردن فضای گفتمانی بیش از پیش فعال شده و ارتباط گیری با بدنه اجتماعی و نخبگانی را همزمان در دستور کار خود قرار خواهد داد.
 
- خاتمی و مشاورانش اقتضای «خلق موقعیت» را در دستور کار خود قرار داده و می کوشند تا از استعداد باز آفرینش اصلاحات بهره برداری کنند.
 
- این جریان همچنان چشم در فرصت های تصادفی دارد.
 
- اصلاح طلبان تلاش می کنند تا با تاسیس رسانه های جدید ضمن تزریق گفتمان خود که گفته می شود وام دار از شرایط روز خواهد بود به چالش کشیدن قانونی رقیب را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
 
- ایجاد واگرایی در بدنه اصولگرایان یکی دیگر از اقتضائاتی است که مورد توافق اصلاح طلبان است.
 
و دقیقا بر اساس همین موارد است که اصلاح طلبان می کوشند ضمن ایجاد سماجت در میان حامیان خود ،دوری از ذهن فلسفی را کلید زده و با تک چهره های خود با نقدینگی اعتماد در افکار عمومی بپردازند.
شنبه 5 فروردین 1391  7:08 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها