0

دانلود جزوات و مقالات مدیریت 1

 
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

دانلود جزوات و مقالات مدیریت 1

عنوان مقاله: عملیات پولی و مدیریت بخش دولتی تحت بانکداری اسلامی

پدیدآورندگان:
د مارستون
وی سونداراجان
ج شبثیق
منبع:
هشتمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی تحت عنوان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، بازار پول و سرمایه و جایگاه نظام بانکی
حوزه(های) تخصصی:
مباحث ویژه مدیریت دولتی
کلیات

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بحران مدیریت اقتصادی یا مدیریت بحران اقتصادی

پدیدآورندگان:
محمد باقریان
منبع:
همایش کارآفرینی و فناوری های پیشرفته
حوزه(های) تخصصی:
مباحث ویژه مدیریت دولتی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی میزان رضایت بیماران از پزشکان عمومی و همبسته‌های آن در شیراز

پدیدآورندگان:
سید محمدتقی آیت اللهی
علیرضا آیت اللهی
حسن حق شناس
میترا امینی
منبع:
همایش سراسری نقش مدیریت در ارائه خدمات بهداشتی درمانی
حوزه(های) تخصصی:
بازاریابی و مدیریت بازار

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: طرح بررسی جامع مدیریت بر تحقیقات و مراکز تحقیقاتی

پدیدآورندگان:
علی اکبر احمدی
عباس حسین پور فلاح
منبع:
سمینار ساماندهی تحقیقات در برنامه سوم توسعه
حوزه(های) تخصصی:
کلیات

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی

پدیدآورندگان:
علی اصغر توفیق
منبع:
هشتمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی تحت عنوان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، بازار پول و سرمایه و جایگاه نظام بانکی
حوزه(های) تخصصی:
کلیات

چکیده
متن اصلی
دریافت

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

شنبه 5 فروردین 1391  2:34 AM
تشکرات از این پست
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود جزوات و مقالات مدیریت 1

عنوان مقاله: کاربرد VE و TRIZ در مدیریت پروژه

پدیدآورندگان:
محمود کریمی
سید علیرضا شجاعی
سیامک نوری
منبع:
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت صنعتی

چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد شرکتهای بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری به روش تحلیل پوشش داده‌ها

پدیدآورندگان:
محمدرضا علیرضایی
بهروز عربی
محمدجواد منعم
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی
پژوهش عملیاتی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نخستین کنفرانس توسعه و ترویج استاندار

پدیدآورندگان:
محمد گل محمدی
منبع:
نخستین کنفرانس توسعه و ترویج استاندارد
حوزه(های) تخصصی:
مباحث ویژه مدیریت دولتی

چکیده

عنوان مقاله: ویژگیهای نظام ارزیابی عملکرد کارآمد و مناسب در واحدهای اقتصادی

پدیدآورندگان:
مرتضی مقدمی پور
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: اجرای نظام پیشنهادها : چالشها و راهکارها

پدیدآورندگان:
محمود مسلط
منبع:
سومین همایش ملی نظام پیشنهادها
حوزه(های) تخصصی:
روابط فرد و سازمان

چکیده

عنوان مقاله: ضرورت ایجاد نظام ارزیابی عملکرد در سازمانها

پدیدآورندگان:
مرتضی عطایی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

شنبه 5 فروردین 1391  2:37 AM
تشکرات از این پست
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود جزوات و مقالات مدیریت 1

عنوان مقاله: ادغام سیستمهای مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی

پدیدآورندگان:
محبوب داوری
منبع:
دومین کنفرانس مدیران کیفیت
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت کیفیت جامع

چکیده

عنوان مقاله: آیا سازمانهای هوشمند عملکرد بهتری دارند؟

پدیدآورندگان:
محمدرضا کسمتی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: سنجش و ارزیابی عملکرد منابع انسانی با استفاده از روش منطق فازی

پدیدآورندگان:
احمد رجبی
منبع:
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
حوزه(های) تخصصی:
منطق فازی و هوش مصنوعی

چکیده

عنوان مقاله: ارائه راهکارهای عملی به منظور بهسازی کیفیت صنایع داخلی

پدیدآورندگان:
وحید متقی طلب
سید اکبر خداپرست
منبع:
پنجمین همایش دستاوردهای علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت کیفیت جامع

چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پدیدآورندگان:
علی کرباسی نجف آبادی
محمد ولدخانی
جواد خدابخش
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: شناسائی عوامل کلیدی دربکارگیری موثربرنامه های شش سیگما درسازمانهای مختلف( سازمانهای بزرگ چندملیتی ، کوچک و متوسط ، خدماتی)

پدیدآورندگان:
ابوالفضل کزازی
داوود ساروخانی
منبع:
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت کیفیت جامع

چکیده

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

شنبه 5 فروردین 1391  2:37 AM
تشکرات از این پست
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود جزوات و مقالات مدیریت 1

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد آموزش در سازمانها

پدیدآورندگان:
محمدحسین لطف الله همدانی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ‏‎I C T‎‏ و ‏‎I T‎‏ رهیافت مدیریتی نوین و کارآمد اشتغال‌زایی

پدیدآورندگان:
فاطمه رحیم نژاد
منبع:
همایش بررسی آثار مؤلفه‌های مدیریت و اقتصاد بر اشتغال
حوزه(های) تخصصی:
مباحث ویژه مدیریت دولتی
تکنولوژی و توسعه

چکیده

عنوان مقاله: تدوین نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر دیدگاههای نوین برای فرآیندهای سازمانی

پدیدآورندگان:
پرویز فرشید
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

شنبه 5 فروردین 1391  2:37 AM
تشکرات از این پست
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود جزوات و مقالات مدیریت 1

عنوان مقاله: بررسی سیستمهای نوین ارزیابی عملکرد سازمانی

پدیدآورندگان:
محمدرضا زالی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ارائه مدلی برای تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاهها و واحدهای اجرایی

پدیدآورندگان:
شهرام توفیقی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: مهندسی مجدد، مدل تعالی بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمانها

پدیدآورندگان:
محمدجواد غضنفری
محمدعلی حامدی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی
بهره وری

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: دیدگاههای نوین در مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد

پدیدآورندگان:
محسن سیدین
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

شنبه 5 فروردین 1391  2:37 AM
تشکرات از این پست
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود جزوات و مقالات مدیریت 1

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان تهران

پدیدآورندگان:
خسرو حسن نیا
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: الگوهای بین المللی ارزیابی عملکرد

پدیدآورندگان:
عبدالمحمد رازانی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: مطالعه تطبیقی جوایز کیفیت و توسعه یک مدل ملی کیفیت برای کشور-

پدیدآورندگان:
الله وردی تقوی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت کیفیت جامع

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: شناسایی مواد و ابزار مقابله با آنها در مدیریت و بهینه‌سازی عملکرد در واحدهای صنعتی

پدیدآورندگان:
رامین سامان آذری
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
بهینه سازی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی عملکرد سازمانها از دیدگاه فرآیندگرایی

پدیدآورندگان:
محمدجواد غضنفری
محمدعلی حامدی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

شنبه 5 فروردین 1391  2:38 AM
تشکرات از این پست
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود جزوات و مقالات مدیریت 1

عنوان مقاله: الگوی اجرایی مدیریت عملکرد

پدیدآورندگان:
محمد فرخ زاده
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ارائه یک مدل ریاضی برای تدوین الگوی بهینه جریان و انبارش در یک شبکه توزیع کالا

پدیدآورندگان:
محمدسعید جبل عاملی
محسن چشم براه
منبع:
اولین همایش سراسری (علمی-کاربردی)نگهداری اقلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (با رویکرد کاربردی)
حوزه(های) تخصصی:
بهینه سازی
مدلسازی ریاضی

چکیده

عنوان مقاله: روش شناسی ارزیابی عملکرد تفاوتهای ماهوی ارزیابی و سیاست‌گذاری در دستگاههای اجرایی

پدیدآورندگان:
مصطفی مظلومی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی
مالیه عمومی و خط مشی دولت

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: اثربخشی استاندارد، راهکاری در جهت بهبود کیفیت

پدیدآورندگان:
مهدی بشیری
منبع:
نخستین کنفرانس توسعه و ترویج استاندارد
حوزه(های) تخصصی:
مباحث ویژه مدیریت دولتی
مدیریت کیفیت جامع

چکیده

عنوان مقاله: دیدگاههای نوین در مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد (استراتژی پویا)

پدیدآورندگان:
محمد فرخ زاده
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ارائه مدلی مبتنی بر روش بردا جهت ارزیابی عملکرد کارکنان

پدیدآورندگان:
محمد انیسه
عباس طلوعی اشلقی
محمدعلی افشارکاظمی
منبع:
بیستمین کنفرانس بین المللی برق
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

شنبه 5 فروردین 1391  2:38 AM
تشکرات از این پست
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود جزوات و مقالات مدیریت 1

عنوان مقاله: معرفی سیستم پرداخت بر مبنای عملکرد

پدیدآورندگان:
سعید جوانرود
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: طراحی سیستم ‏‎M I S‎‏ در مجتمع علوم و هوا و فضای دانشگاه مالک استر بر اساس چرخه بهبود مدیریت بهره وری ‏‎MEPI‎‏

پدیدآورندگان:
مهدی کرباسیان
بیژن خیام باشی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
بهره وری
سیستم های اطلاعاتی مدیریت

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ویژگیهای یک نظام مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد کارآمد و مناسب

پدیدآورندگان:
حمید بایرامی
حامد بصارتی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: دیدگاه‌های نوین در مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد

پدیدآورندگان:
مهوش عبدالکریمی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

شنبه 5 فروردین 1391  2:38 AM
تشکرات از این پست
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود جزوات و مقالات مدیریت 1

عنوان مقاله: ‏‎BSC‎‏ و ‏‎EFQM‎‏ : تعامل یا تقابل

پدیدآورندگان:
بهروز زارعی
منوچهر نجمی
سیروس حسینی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی
مدیریت کیفیت جامع

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی شیوه‌های فعلی ارزیابی بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مدیران ارشد بیمارستانهای دولتی و خصوصی و ارائه الگوی مناسب

پدیدآورندگان:
احمد عامریون
ابراهیم صدقیانی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: عدالت، محور شاخص‌های ارزیابی عملکرد در اسلام

پدیدآورندگان:
محمدجواد غضنفری
محمدعلی حامدی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی
مدیریت اسلامی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی روشهای مختلف اندازه‌گیری عملکرد و معرفی کارت امتیازدهی متوازن به عنوان روشی جامع و کل‌نگر

پدیدآورندگان:
عماد روغنیان
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: تجربه ارزیابی عملکرد واحدهای شهرستانی در شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل

پدیدآورندگان:
هادی بلوهری
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

شنبه 5 فروردین 1391  2:38 AM
تشکرات از این پست
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود جزوات و مقالات مدیریت 1

عنوان مقاله: حسابرسی عملکرد، ضرورتی ناشناخته در سازمانها

پدیدآورندگان:
رحمت الله جان نثاری
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: کاربرد شاخص ارزش افزوده در ارزیابی عملکرد واحدهای صنعتی

پدیدآورندگان:
عباس رفیعی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان کشاورزی و صنایع غذایی

پدیدآورندگان:
محمدحسین بیدآبادی
غلامعباس ترابی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: رویکرد ارزشیابی متعادل عملکرد فرصتی است برای

پدیدآورندگان:
قربانعلی سلیمی
اکرم گودرزی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد در سیستمهای بهداشت و درمان: تاریخچه، اهداف و راهبردها

پدیدآورندگان:
محمدحسین قنبی
مصطفی جمالی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی
مدیریت بهداشت و درمان

چکیده
متن اصلی
دریافت

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

شنبه 5 فروردین 1391  2:38 AM
تشکرات از این پست
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود جزوات و مقالات مدیریت 1

عنوان مقاله: تعیین جایگاه مدیریت عملکرد- ارزیابی عملکرد در اسلام

پدیدآورندگان:
داوود داداش زاده
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی
مدیریت اسلامی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ترازیابی‏‎(Benchmarking)‎‏ و مدیریت عملکرد

پدیدآورندگان:
پیمان پرویزراد
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

شنبه 5 فروردین 1391  2:38 AM
تشکرات از این پست
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود جزوات و مقالات مدیریت 1

عنوان مقاله: بررسی شیوه های فعلی ارزیابی بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مدیران ارشد بیمارستانهای دولتی و ستاد و ارائه الگوی مناسب

پدیدآورندگان:
احمد عامریون
نادر خالصی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده

عنوان مقاله: ارائه الگو (طرح آزمایشی ارزیابی عملکرد و بهره وری واحدهای اداره کل راه آهن شمال غرب

پدیدآورندگان:
صفی الله خردروستا
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی
بهره وری

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: الگوی ارزیابی عملکرد در اسلام

پدیدآورندگان:
فاطمه رحیم نژاد
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی
مدیریت اسلامی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نظام ارزیابی آموزشی در مدیریت مدرسه محوری

پدیدآورندگان:
محمدعلی تصدیقی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
کلیات
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی نظام ارزشیابی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و معرفی الگوهای جدید

پدیدآورندگان:
عبدالمجید عابدی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

شنبه 5 فروردین 1391  2:38 AM
تشکرات از این پست
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود جزوات و مقالات مدیریت 1

عنوان مقاله: استقرار گام به گام مدیریت عملکرد در شرکت آب و فاضلاب استان خراسان

پدیدآورندگان:
مهدی اخباری
لیلا بابارضایی کاشانی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ارتباط ‏‎TQM‎‏ و اثربخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور

پدیدآورندگان:
محمدرضا اسد
منبع:
پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت کیفیت جامع

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: برقراری استاندارد مدیریت زیست محیطی ‏‎ISO 14000‎‏ در سیستم بیمارستانی (پوستر)

پدیدآورندگان:
مروارید صابریان
منبع:
پنجمین همایش کشوری بهداشت محیط، برنامه روزانه
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت بهداشت و درمان

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد شرکتها در بازپرداخت دیون- رویکرد شبکه‌های عصبی و رگرسیون لجستیک

پدیدآورندگان:
عادل آذر
علی منصوری
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی
مدیریت زنجیره تامین
منطق فازی و هوش مصنوعی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: موتورهای الکتریکی با بازده بالا ابزاری برای مدیریت مصرف انرژی

پدیدآورندگان:
عیسی فرمانی مرز نکلاته
هاشم اورعی
منبع:
هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت حمل و نقل

چکیده
متن اصلی
دریافت

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

شنبه 5 فروردین 1391  2:38 AM
تشکرات از این پست
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود جزوات و مقالات مدیریت 1

عنوان مقاله: بررسی نظام ارزشیابی کارکنان در سازمانها

پدیدآورندگان:
مجتبی ادیب زاده
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: حسابرسی مدیریت

پدیدآورندگان:
امیر موسوی
منبع:
دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در کشور
حوزه(های) تخصصی:
حسابرسی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی نقاط و نشانگرهای استراتژیک در سیستم مدیریت عملکرد فرایندهای کلیدی اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان 1381

پدیدآورندگان:
مسعود شجری پور موسوی
حسین بانکی
عباس فیض بخش
حسینعلی قاسمی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت استراتژیک
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: اهمیت توسعه کارراهه در مدیریت منابع انسانی و نحوه پیاده سازی آن در شرکت برق منطقه ای خراسان

پدیدآورندگان:
علی معماری
لادن بهروزی
منبع:
هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد در واحدهای تولیدی صنعت نساجی

پدیدآورندگان:
سعید صادق پور
علی اخوان
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

شنبه 5 فروردین 1391  2:39 AM
تشکرات از این پست
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود جزوات و مقالات مدیریت 1

عنوان مقاله: تحلیل عوامل تنیدگی شغلی سازمانی و مدیریتی در مدیران سازمان تربیت بدنی کشور

پدیدآورندگان:
حسن اسدی دستجردی
منبع:
پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: خودارزیابی بر اساس مدل ‏‎EFQM‎‏، فرصتها و تهدیدهای ناشی از بکارگیری مدل ‏‎EFQM‎‏ در سازمانهای ایرانی (تجربه عملی)

پدیدآورندگان:
مسعود اعتمادیان
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی
مدیریت کیفیت جامع

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: شبیه سازی مدیریت آب در پیل سوختی نوع ‏‎PEM‎‏

پدیدآورندگان:
رامین روشندل
بیژن فرهانیه
اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد
منبع:
هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
حوزه(های) تخصصی:
شبیه سازی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: حسابرسی عملکرد مدیریت، چالشها و راهکارها

پدیدآورندگان:
سعید اسماعیل پور زنجانی
منبع:
اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت منابع انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: مشارکت زنان در مدیریت کشور

پدیدآورندگان:
شمس السادات زاهدی
منبع:
اولین همایش ملی ایران شناسی : سیاست و مدیریت و روابط بین المللی ایران
حوزه(های) تخصصی:
کلیات

چکیده
متن اصلی
دریافت

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

شنبه 5 فروردین 1391  2:39 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها