0

دانلود مقالات اقتصادی 1

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

دانلود مقالات اقتصادی 1

عنوان مقاله: جایگاه کشت گیاهان علوفه‌ای در استان و نقش آن در اقتصاد ملی کشور

پدیدآورندگان:
فاطمه فخرالدین
منبع:
اولین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان
حوزه(های) تخصصی:
تحلیل های خرد بنگاه های کشاورزی،خانوارهای کشاورز و بازار نهاده های کشاورزی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی قابلیتهای فنی و اقتصادی، ایجاد بیوگاز در مناطق روستایی استان لرستان

پدیدآورندگان:
عباس رحیمی
خسرو نورمحمدی
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
انرژی های نوین

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نقش راههای مراصلاتی و حمل و نقل در توسعه استان گلستان

پدیدآورندگان:
محمد لطفی کتولی
منبع:
اولین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان
حوزه(های) تخصصی:
تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: تحلیلی بر منابع اراضی و خاک استان لرستان

پدیدآورندگان:
مراد سپهوند
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
مالکیت زمین و اجاره داری،اصلاحات ارضی،استفاده از زمین

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی امکان ذخیره آبهای سطحی در حوزه آبریز قره‌سو

پدیدآورندگان:
عبدالرضا یوسفی
منبع:
اولین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان
حوزه(های) تخصصی:
آب

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
شنبه 5 فروردین 1391  1:14 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 1

عنوان مقاله: بررسی‌های هیدرولوژیکی حوزه آبریز الشتر

پدیدآورندگان:
محمدرضا احمدی پور
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
آب

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: تعدیل اقتصادی در استانهای محروم و وظایف دولت در برنامه دوم

پدیدآورندگان:
اسماعیل محمدی
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
مدل های برنامه ریزی،سیاست ها

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: دورنمای طرح توسعه اسکله چند منظوره ترکمن

پدیدآورندگان:
حسنعلی ایری
منبع:
اولین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان
حوزه(های) تخصصی:
تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: مروری بر فرسایش خاک و معرفی روش تجربی برآورد رسوب و فرسایش Psiac در استان لرستان

پدیدآورندگان:
عزیزالله شاکرمی
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
تخریبات خطرناک،اتلاف خاک،بازیافت

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نیروی انسانی و اشتغال تحت عنوان مطالعه فرهنگی کار در استان و بررسی راههای توسعه صنعت توریسم

منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
تجارت

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
شنبه 5 فروردین 1391  1:18 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 1

عنوان مقاله: جایگاه دامپروری در توسعه استان گلستان

پدیدآورندگان:
سعید زره داران
آشورمحمد قره باش
منبع:
اولین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان
حوزه(های) تخصصی:
تحلیل های خرد بنگاه های کشاورزی،خانوارهای کشاورز و بازار نهاده های کشاورزی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: انرژی و نقش آن در رشد و توسعه استان لرستان

پدیدآورندگان:
حشمت الله امیری
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
انرژی و رشد

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: سنجش توسعه‌نیافتگی شهرستانهای استان گلستان طی سالهای 70 - 55

پدیدآورندگان:
جعفر میرکتولی
منبع:
اولین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان
حوزه(های) تخصصی:
تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی علل فرسایش خاکهای حوضه آبخیز نوژیان (کشور) در استان لرستان

پدیدآورندگان:
علی سوری نژاد
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
تخریبات خطرناک،اتلاف خاک،بازیافت

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی اولیه پتانسیل خلیج گرگان از دیدگاه آبزی‌پروری

پدیدآورندگان:
ابوالقاسم کمالی
منبع:
اولین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان
حوزه(های) تخصصی:
ماهیگیری،پرورش ماهی

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
شنبه 5 فروردین 1391  1:18 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 1

عنوان مقاله: جمعیت و نقش آن در توسعه (نگاهی به جمعیت استان لرستان)

پدیدآورندگان:
بیژن حبیب زاده
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: مفاهیم توسعه روستایی و راهبردهای آن در استان گلستان

پدیدآورندگان:
حمید آهنی
منبع:
اولین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان
حوزه(های) تخصصی:
تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: لزوم حفاظت و حمایت از عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

پدیدآورندگان:
سعید تقرای
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
مالکیت زمین و اجاره داری،اصلاحات ارضی،استفاده از زمین

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نظام بهره‌برداری راهکاری اساسی در توسعه بخش کشاورزی استان گلستان

پدیدآورندگان:
محمد میررضایی
منبع:
اولین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان
حوزه(های) تخصصی:
مالکیت زمین و اجاره داری،اصلاحات ارضی،استفاده از زمین

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: استقرار جمعیت و مجتمع‌های زیستی در استان لرستان

پدیدآورندگان:
مسعوده جعفری
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
شنبه 5 فروردین 1391  1:18 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 1

عنوان مقاله: تحقیقات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار استان گلستان

پدیدآورندگان:
عباسعلی نوری نیا
منبع:
اولین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان
حوزه(های) تخصصی:
تکنولوژی کشاورزی،خدمات توسعه ای

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: جنگلهای استان لرستان

پدیدآورندگان:
مرتضی ابراهیمی
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
جنگل

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نقش مرتع در اقتصاد و توسعه پایدار استان گلستان

پدیدآورندگان:
علی ناصری
منبع:
اولین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان
حوزه(های) تخصصی:
مالکیت زمین و اجاره داری،اصلاحات ارضی،استفاده از زمین

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نقش انرژی و تاثیرات زیست محیطی آن و بررسی انرژی در استان لرستان

پدیدآورندگان:
ناصر امامی میبدی
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
امنیت،سلامتی و محیط

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: مهمترین پیشفرض انسانشناختی علم اقتصاد

پدیدآورندگان:
محمدحسین کرمی
منبع:
کنفرانس انسان‌شناسی
حوزه(های) تخصصی:
رویه اقتصاد خرد:اصول زیربنایی

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
شنبه 5 فروردین 1391  1:19 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 1

عنوان مقاله: بررسی پوشش گیاهی مراتع استان لرستان

پدیدآورندگان:
ناصر انصاری
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
جنگل

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نقش جنگل در اقتصاد استان گلستان

پدیدآورندگان:
خلیل الله زمانی
منبع:
اولین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان
حوزه(های) تخصصی:
جنگل

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: سلسله مراتب نیازهای روستائیان استان لرستان

پدیدآورندگان:
ذبیح الله حسنپور
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
تحلیل های خرد بنگاه های کشاورزی،خانوارهای کشاورز و بازار نهاده های کشاورزی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: مقایسه‌ای گذرا بر انواع سیستمهای ترابری و توجه به اهمیت ترابری دریایی در توسعه استان

منبع:
اولین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان
حوزه(های) تخصصی:
تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: تحلیلی بر حجم و رژیم بارش و نقش آن در توسعه

پدیدآورندگان:
سید مجید مبارکیان
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
آب

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
شنبه 5 فروردین 1391  1:19 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 1

عنوان مقاله: مقایسه محرومیت استان لرستان در بین استانهای کشور

پدیدآورندگان:
علیرضا آزادگان
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و رشد اقتصادی در ایران و 75 کشور جهان

پدیدآورندگان:
فرشید مجاورحسینی
منبع:
نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی :”رشد پایدار اقتصادی غیر تورمی”
حوزه(های) تخصصی:
سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: تامین مالی رشد غیر تورمی : روح و اهداف لایحه جدید بازار اوراق بهادار

پدیدآورندگان:
حیدر پوریان
منبع:
نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی :”رشد پایدار اقتصادی غیر تورمی”
حوزه(های) تخصصی:
سیاست گذاری و قانون گذاری

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: انگاره نظری (پارادایم) فرهنگ و الزامات برنامه‌ای آن

پدیدآورندگان:
احمد رجب زاده
منبع:
گردهمایی راهبردها و رویکردهای ساماندهی فرهنگی
حوزه(های) تخصصی:
اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: توسعه و محیط زیست

پدیدآورندگان:
فرنگیس دیمول
مریم صمدیان
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
محیط و توسعه،توسعه و تجارت،پایداری، حسابداری محیط زیست،سهم محیطی،رشد آلودگی

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
شنبه 5 فروردین 1391  1:20 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 1

عنوان مقاله: کنترل شرایط زباله در اماکن دفن در ارتباط با منابع آبهای زیرزمینی و سطحی

پدیدآورندگان:
اکبر باغوند
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
آب

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ساز و کار عرضه پول در اقتصاد ایران

پدیدآورندگان:
حسین بازمحمدی
منبع:
نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی :”رشد پایدار اقتصادی غیر تورمی”
حوزه(های) تخصصی:
عرضه پول،اعتبار،ضرایب فزاینده پولی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: تحلیل نظری و تجربی نقش و اهمیت نسبی بخشها در رشد اقتصاد پایدار

پدیدآورندگان:
ابوالفضل یحیی آبادی
صادق بختیاری
منبع:
نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی :”رشد پایدار اقتصادی غیر تورمی”
حوزه(های) تخصصی:
تحلیل های خرد توسعه

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: اهمیت اقتصادی و بهداشتی آلودگیهای انگلی حیوانات

پدیدآورندگان:
علی اسلامی
منبع:
یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران
حوزه(های) تخصصی:
سیاست گذاری،سیاست های غذایی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: قابلیتهای توریستی استان لرستان

پدیدآورندگان:
کیانفر پیامی
ذبیح الله حسنپور
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
تجارت

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
شنبه 5 فروردین 1391  1:20 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 1

عنوان مقاله: الگوی رشد اقتصاد ایران در دوره 75 - 1365

پدیدآورندگان:
علی سوری
منبع:
نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی :”رشد پایدار اقتصادی غیر تورمی”
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت رشد اقتصادی،بهره وری کل،همگرایی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: تشکل بازار سرمایه، ارائه پیش‌نویس ”لایحه قانونی بازار اوراق بهادار”

پدیدآورندگان:
اسدالله امیراصلانی
منبع:
نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی :”رشد پایدار اقتصادی غیر تورمی”
حوزه(های) تخصصی:
سیاست گذاری و قانون گذاری

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نقش و جایگاه صنعت در توسعه اقتصادی استان لرستان

پدیدآورندگان:
عبدالرضا سپهوند
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی زیان اقتصادی آفت مینوز برگ غلات در مزارع گندم دیم استان خوزستان

پدیدآورندگان:
پروانه آزمایش فرد
عبدالرضا عظیمی
مهدی بایمانی
محمود حقیقت خواه
منبع:
سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حوزه(های) تخصصی:
تحلیل های خرد بنگاه های کشاورزی،خانوارهای کشاورز و بازار نهاده های کشاورزی

چکیده

عنوان مقاله: روشهای تامین منابع مالی خارجی برای ایران

پدیدآورندگان:
شاهین شایان ارانی
منبع:
نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی :”رشد پایدار اقتصادی غیر تورمی”
حوزه(های) تخصصی:
مسائل دیون و وام دهی بین المللی

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
شنبه 5 فروردین 1391  1:20 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 1

عنوان مقاله: نابرگشتی و امکان تاخیر و خصلت بازدارنده و سرمایه‌گذاری ایران

پدیدآورندگان:
احمد اسدزاده
منبع:
نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی :”رشد پایدار اقتصادی غیر تورمی”
حوزه(های) تخصصی:
سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: برآورد اثر تورمی اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران

پدیدآورندگان:
سید آیت الله تجلی
حسنعلی قنبری
منبع:
نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی :”رشد پایدار اقتصادی غیر تورمی”
حوزه(های) تخصصی:
مالیات ها و سوبسیدهای تجاری

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: اقتصاد فرهنگ و مطالعه آن در ایران و جهان

پدیدآورندگان:
علی اعظم محمدبیگی
منبع:
گردهمایی راهبردها و رویکردهای ساماندهی فرهنگی
حوزه(های) تخصصی:
اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی جنگلها و مراتع استان لرستان مختصری پیرامون پوشش گیاهی الیگودرز و پیشنهادات لازم جهت حفظ مراتع

پدیدآورندگان:
فهیمه عباییان
فهیمه دانشورفرزانگان
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
جنگل

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بازارهای جانبی بورس (OTC)

پدیدآورندگان:
علینقی اصغری
کامبیز فرقان دوست حقیقی
منبع:
نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی :”رشد پایدار اقتصادی غیر تورمی”
حوزه(های) تخصصی:
بازارهای مالی

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
شنبه 5 فروردین 1391  1:20 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 1

عنوان مقاله: بررسی فلسفه طرح ظرفیت و مقایسه آن با آیین‌نامه ACI از دو دیدگاه رفتار سازه در برابر زلزله و اقتصاد

پدیدآورندگان:
فرهاد عرب زاده
محسن غفوری آشتیانی
منبع:
سومین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
حوزه(های) تخصصی:
اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی آستانه زیان اقتصادی زنجره Empoasca decipiens paoli روی ارقام مختلف پنبه در منطقه ورامین

پدیدآورندگان:
هوشنگ جوان مقدم
پرویز نوری
منبع:
سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حوزه(های) تخصصی:
تحلیل های خرد بنگاه های کشاورزی،خانوارهای کشاورز و بازار نهاده های کشاورزی

چکیده

عنوان مقاله: چگونگی توزیع زمین و درآمد بین روستائیان استان

پدیدآورندگان:
ذبیح الله حسنپور
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
توزیع درآمد و ثروت

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی نقش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در توسعه اقتصادی ایران (عملکردهای گذشته، موانع و نارسایی‌های موجود، توصیه‌های سیاستی مؤثر برای آینده)

پدیدآورندگان:
همایون خاتمی
منبع:
نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی :”رشد پایدار اقتصادی غیر تورمی”
حوزه(های) تخصصی:
سرمایه گذاری بین المللی،تحرک بلندمدت سرمایه

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: موضع استفلالی در تعیین رابطه اقتصاد و حقوق

پدیدآورندگان:
محمد نهاوندیان
منبع:
همایش بررسی جنبه‌های حقوقی سازمان جهانی تجارت
حوزه(های) تخصصی:
قانون و اقتصاد

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
شنبه 5 فروردین 1391  1:20 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 1

عنوان مقاله: محیط زیست در چهارچوب توسعه پایدار

پدیدآورندگان:
بابک سوری
منبع:
اولین سمینار رشد و توسعه استان لرستان
حوزه(های) تخصصی:
محیط و توسعه،توسعه و تجارت،پایداری، حسابداری محیط زیست،سهم محیطی،رشد آلودگی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: مؤسسات مالی زمینه‌ساز رشد پایدار

پدیدآورندگان:
حسین کدخدایی
منبع:
نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی :”رشد پایدار اقتصادی غیر تورمی”
حوزه(های) تخصصی:
بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
 
 
 
 
شنبه 5 فروردین 1391  1:21 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 1

عنوان مقاله: نقش توسعه پایدار در اقتصاد کشاورزی

پدیدآورندگان:
احمد فتاحی اردکانی
منبع:
همایش منطقه‌ای توسعه پایدار در زیست‌بومهای بیابانی
حوزه(های) تخصصی:
توسعه پایدار

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بحران مدیریت اقتصادی یا مدیریت بحران اقتصادی

پدیدآورندگان:
محمد باقریان
منبع:
اولین همایش دو سالانه اقتصاد ایران : چالشهای اساسی اقتصاد ایران
حوزه(های) تخصصی:
مدل های برنامه ریزی،سیاست ها

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: کارکرد توسعه روستایی در رفع چالش توسعه ملی

پدیدآورندگان:
حسین اسماعیل نیا
مجتبی پالوج
منبع:
اولین همایش دو سالانه اقتصاد ایران : چالشهای اساسی اقتصاد ایران
حوزه(های) تخصصی:
تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: اهمیت زمین‌شناسی اقتصادی بوم سازگانهای بیابانی : ذخایر معدنی سولفات سدیم کویرهای ایران

پدیدآورندگان:
سادات فیض نیا
منبع:
همایش منطقه‌ای توسعه پایدار در زیست‌بومهای بیابانی
حوزه(های) تخصصی:
مالکیت زمین و اجاره داری،اصلاحات ارضی،استفاده از زمین

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی کمی رابطه بین ساختار تولید و اشتغال در بخشهای مختلف اقتصاد با استفاده از نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی

پدیدآورندگان:
علی اصغر بانویی
مینا محمودی
منوچهر عسگری
منبع:
اولین همایش دو سالانه اقتصاد ایران : چالشهای اساسی اقتصاد ایران
حوزه(های) تخصصی:
اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
شنبه 5 فروردین 1391  1:22 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 1

عنوان مقاله: معیارهای محیطی برای یک جامعه پایدار : چالش دموکراتیک

پدیدآورندگان:
عبدالرضا رکن الدین افتخاری
منبع:
اولین همایش دو سالانه اقتصاد ایران : چالشهای اساسی اقتصاد ایران
حوزه(های) تخصصی:
تحلیل های خرد توسعه

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: اقتصاد بیابان : رویه خشک سرزمینی اقتصاد منابع طبیعی

پدیدآورندگان:
محمدرضا خورشیدی
منبع:
همایش منطقه‌ای توسعه پایدار در زیست‌بومهای بیابانی
حوزه(های) تخصصی:
مالکیت زمین و اجاره داری،اصلاحات ارضی،استفاده از زمین

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی شکاف بیکاری در ایران در دهه 80

پدیدآورندگان:
سعید امیریان
اکبر حسنی
حسن باقری
منبع:
اولین همایش دو سالانه اقتصاد ایران : چالشهای اساسی اقتصاد ایران
حوزه(های) تخصصی:
اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ساختار نظام مالیاتی ایران در دهه 80

پدیدآورندگان:
علی محمد احمدی
منبع:
اولین همایش دو سالانه اقتصاد ایران : چالشهای اساسی اقتصاد ایران
حوزه(های) تخصصی:
مالیات ها و سوبسیدها

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: چالشهای ژئوپلیتیکی اقتصاد در ایران در دهه 80

پدیدآورندگان:
محمدرضا حافظ نیا
منبع:
اولین همایش دو سالانه اقتصاد ایران : چالشهای اساسی اقتصاد ایران
حوزه(های) تخصصی:
تحلیل های خرد توسعه

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
شنبه 5 فروردین 1391  1:22 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 1

عنوان مقاله: ارزش اقتصادی خدمات دامپزشکی در سال 1376

پدیدآورندگان:
محسن مشکوه
منبع:
یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران
حوزه(های) تخصصی:
سیاست گذاری،سیاست های غذایی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بررسی شاخصهای توسعه انسانی در ایران، تاملی بر گذشته، نگاهی به آینده

پدیدآورندگان:
نعمت الله اکبری
منبع:
اولین همایش دو سالانه اقتصاد ایران : چالشهای اساسی اقتصاد ایران
حوزه(های) تخصصی:
منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بهره‌وری چالش اصل اقتصاد ایران در دهه 80

پدیدآورندگان:
محمدکاظم ابراهیمی خرم آبادی
منبع:
اولین همایش دو سالانه اقتصاد ایران : چالشهای اساسی اقتصاد ایران
حوزه(های) تخصصی:
مدیریت رشد اقتصادی،بهره وری کل،همگرایی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نقش صنایع کوچک و روستایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی

پدیدآورندگان:
اصغر پورمند
منبع:
اولین همایش دو سالانه اقتصاد ایران : چالشهای اساسی اقتصاد ایران
حوزه(های) تخصصی:
اقتصاد صنعتی و رویکرد کلان،ساختار صنعتی و تغییر ساختاری

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: لزوم بازنگری در صنعت طیور کشور

پدیدآورندگان:
حسن نیلی
کرامت اساسی
منبع:
یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران
حوزه(های) تخصصی:
سیاست گذاری،سیاست های غذایی

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
شنبه 5 فروردین 1391  1:23 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها