0

جزوات و مقالات فلسفی 2

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: پرفورمتیسم، یا پایان پسامدرنیسم

پدیدآورندگان:
دیرائول اشلمان
مترجم: علی عامری مهابادی
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: پسامدرنیسم و هنر

پدیدآورندگان:
کالین تراد
مترجم: بهار رهادوست
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: هنر دستی: ساختن و بودن

پدیدآورندگان:
سیسیلیا دیویس کانینگام
مترجم: احمد رضوانی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
تزئینی وغیره
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: مالیخولیا، به مثابه عاطفه ای زیبایی شناختی

پدیدآورندگان:
امیلی بردی
آرتو هاپالا
مترجم: احمدرضا تقاء
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: واسازی در برابر پسامدرنیسم: معرفت شناسی، اخلاق، زیباشناسی

پدیدآورندگان:
کریستوفر نوریس
مترجم: شهریار وقفی پور
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه اخلاق
فلسفه هنر
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:00 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: راهبردی انتقادی، نظریه ی ژاک دریدا در باب فروید

پدیدآورندگان:
مایکل بتانکورت
سرانو
مترجم: ماندانا منصوری
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
ساختارگرایی و پساساختارگرایی
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: چالش های مدرنیته و پسامدرن، نگاهی تطبیقی از سر نقد

پدیدآورندگان:
محمد ضیمران
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
ساختارگرایی و پساساختارگرایی
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: زبان و نقاشی: جنگ های مرزی و امیدهای واهی

پدیدآورندگان:
ین.ر. تیلگمن
مترجم: فرهاد ساسانی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 12
حوزه(های) تخصصی:
طراحی، نقاشی
فلسفه زبان
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: درباب معنویت در هنر

پدیدآورندگان:
واسییلی کاندینسکی
مترجم: احمد رضوانی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و دین
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: علیه پسامدرنیسم، بن بست سنت

پدیدآورندگان:
سوزان آیوئو
مترجم: شهاب الدین امیرخانی
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:00 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: نظر ریچارد ررتی درباره ی پراگماتیسم، لیبرالیسم و خود

پدیدآورندگان:
جاستین کروکشنک
مترجم: عبدالحسین آذرنگ
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
پراگماتیسم
هنر و فلسفه

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: درآمدی بر ادبیات و رابطه آن با دین

پدیدآورندگان:
ژیل ب. گان
مترجم: عباس محمدپور
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 12
حوزه(های) تخصصی:
هنر و دین
فلسفه دین
فلسفه هنر
فلسفه ادبیات

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: زیبایی شناسی از دیدگاه الاهیات

پدیدآورندگان:
فرانک بورچ براون
مترجم: عباس محمدپور
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و دین
فلسفه دین
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: در دفاع از مؤلف

پدیدآورندگان:
ا.د. هیرش
مترجم: فرهاد ساسانی
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
هرمنوتیک

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: انسان شناسی و زیبایی شناسی

پدیدآورندگان:
ریچارد ال اندرسن
مترجم: منیژه اذکایی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:00 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: پساپست مدرنیسم در هزاره نو

پدیدآورندگان:
گاری پاتر
خوزه لوپز
مترجم: بهار رهادوست
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 12
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: هنر و حقیقت غایی

پدیدآورندگان:
پل تیلیش
مترجم: سید محمد حسینی ابریشمی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه دین
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: رویکرد زیباشناسانه به فن آوری

پدیدآورندگان:
کارلینز بارک
مترجم: عباس محمدپور
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: سه دغدغه ی پسامدرن

پدیدآورندگان:
راینهارت دوسل
مترجم: فرزانه فرح زاد
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:00 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: تخیل, خلاقیت و ایمان

پدیدآورندگان:
قدرت الله فرقدانی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه دین
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: امر قدسی و هنرمند مدرن در جست و جوی امر قدسی ناشناخته

پدیدآورندگان:
میرچا الیاده
مترجم: ابوالفضل حری
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و دین
فلسفه دین
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ویتگنشتاین، از طریقت نظری تا شاعرانگی جمعی

پدیدآورندگان:
جان شاتر
مترجم: شهاب الدین امیرخانی
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
عبور از پوزیتیویسم منطقی
هنر و فلسفه

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نقدی رآلیستی بر نظریه های پسامدرن سایبراسیپس

پدیدآورندگان:
بهار رهادوست
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
پست مدرنیسم
فلسفه تکنولوژی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: چشم انداز اسلامی نمادگرایی در هنر اندیشه هایی در بازنمایی شکل

پدیدآورندگان:
لویس ایبسن الفاروقی
غ‍لامرض‍ا جلالی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و دین
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: زیبایی شناسی تطبیقی

پدیدآورندگان:
الیوت دویچ
مترجم: جواد علافچی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر
فلسفه تطبیقی

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:01 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: گئورگ لوگاچ, تعارضات ماخولیا

پدیدآورندگان:
لووی بلان
مترجم: امیر احمدی آریان
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 12
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
نو مارکسیسم و مکتب فرانکفورت

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: دریدا و کانت

پدیدآورندگان:
دی.ان. رادویک
مترجم: شهاب الدین امیرخانی
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 11
حوزه(های) تخصصی:
ایده آلیسمِ آلمانی (قرون 18 و 19)
هنر و فلسفه
ساختارگرایی و پساساختارگرایی
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: فرافرهنگ گونگی، مفهومی مشکل آفرین: زیبایی‌شناسی میان اسلام و غرب

پدیدآورندگان:
جوانا للی
مترجم: فرهاد ساسانی
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 11
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه فرهنگ

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: مطالعات فرهنگی

پدیدآورندگان:
ایان هانتر
مترجم: جواد علافچی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 12
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر
فلسفه فرهنگ

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نظام محاکات: زهر, تهوع, سلامت

پدیدآورندگان:
کریستوفر پرندرگست
مترجم: شهریار وقفی پور
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 12
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
ساختارگرایی و پساساختارگرایی
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:02 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: پدیدارشناسی هنر و جهانی شدن: هویت در مناسبت با هنر

پدیدآورندگان:
محمود عبادیان
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 11
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: دریدا و واسازی

پدیدآورندگان:
گایاتری چاکراوورتی اسپیواک
مترجم: امیر احمدی آریان
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 11
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
ساختارگرایی و پساساختارگرایی
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: معرفت دیداری (1)

پدیدآورندگان:
احمد خلیلی فرد
منبع:
رهپویه هنر 1386 شماره 3
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: جستارها،‌چکیده‌ای از ولفگانگ ولش، تفکر استتیکی

پدیدآورندگان:
محمود عبادیان
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 11
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: باستان‌شناسی سایبراسپیس، دنیای مجازی، جامعه،‌هویت

پدیدآورندگان:
شان.پ. ویلبر
مترجم: امید نیک فرجام
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 11
حوزه(های) تخصصی:
جامعه شناسی هنر
فلسفه رسانه

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:02 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: حکایت قصوی و حکایت واقعی

پدیدآورندگان:
ژرار ژنت
مترجم: انوشیروان گنجی پور
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 12
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه ادبیات

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: در جست و جوی زیباشناسی پسامدرن

پدیدآورندگان:
پیتر فولر
مترجم: فرهاد گشایش
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 11
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بازنمایی نقادی هنر (نگاهی به کتاب «درآمدی بر فلسفه هنر»).

پدیدآورندگان:
مسعود خیرخواه
منبع:
آینه خیال 1386 شماره 1
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: استعداد «بریکولاژ»، مصاحبه با ریچارد رورتی

پدیدآورندگان:
مصاحبه کننده: مشیت علایی
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 11
حوزه(های) تخصصی:
پراگماتیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: تزئینات و طراحی صنعتی: فرهنگ, منزلت و هویت

پدیدآورندگان:
جاناتان وودهام
مترجم: فرهاد گشایش
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 12
حوزه(های) تخصصی:
طراحی صنعتی
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:02 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: پدیدارشناسی از میمسیس تا رئالیسم

پدیدآورندگان:
محمود عبادیان
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 12
حوزه(های) تخصصی:
پدیدارشناسی
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نقدی بر موضوعیت ذهن بر پایه تحلیل ماهیت علم و تکنولوژی

پدیدآورندگان:
محمد ضیمران
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 10
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه علم
پست مدرنیسم
فلسفه تکنولوژی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ساختار، نشانه و بازی در سخن علوم انسانی

پدیدآورندگان:
ژاک دریدا
مترجم: کیاسا ناظران
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 11
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: پرتره و گفت و گو

پدیدآورندگان:
ریکاردو دو توری
مترجم: محمود عبادیان
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 12
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:02 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: آغازه های زیبایی شناسی ساختاری و نشانه شناختی معرفی یان موکارژوفسکی

پدیدآورندگان:
محمود عبادیان
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 11
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر
فلسفه ادبیات

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: برهان زبان خصوصی ویتگنشتاین از دیدگاه کریپکی

پدیدآورندگان:
ابوالفضل مسلمی
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 10
حوزه(های) تخصصی:
عبور از پوزیتیویسم منطقی
هنر و فلسفه

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: دریدا و ادبیات

پدیدآورندگان:
پگی کامف
مترجم: شهاب الدین امیرخانی
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 11
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
ساختارگرایی و پساساختارگرایی
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: معنای استعاره ها

پدیدآورندگان:
دونالد دیوید سن
مترجم: رضا امینی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 12
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه ادبیات

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نظریه های فلسفی شهید مطهری درباره هنر

پدیدآورندگان:
علی اصغر فهیمی فر
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 11
حوزه(های) تخصصی:
اندیشه های فلسفی در ایران معاصر
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:02 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: هرمنوتیک و نظریه هنر

پدیدآورندگان:
نیکلاس دیوی
مترجم: فرهاد ساسانی
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 10
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
هرمنوتیک
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: چهره ژاک دریدا:‌ دریدا و ساخت‌شکنی

پدیدآورندگان:
محمود عبادیان
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 11
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
ساختارگرایی و پساساختارگرایی
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: مرگ هنر

پدیدآورندگان:
راحله خزایی
منبع:
رهپویه هنر 1386 شماره 3
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نگاهی به کلان نظریه های درام (ارسطو و برشت)

پدیدآورندگان:
فرزاد معافی غفاری
منبع:
رهپویه هنر 1385 شماره 1
حوزه(های) تخصصی:
جهان
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:02 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: جستارها, فلسفه هنر هگل

پدیدآورندگان:
جان لاکوست
مترجم: رضا سیدحسینی
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 10
حوزه(های) تخصصی:
ایده آلیسمِ آلمانی (قرون 18 و 19)
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نظری بر منظره آزادی

پدیدآورندگان:
غلامعلی حداد عادل
منبع:
فصلنامه فلسفه دانشگاه تهران 1385 دوره 12
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه اخلاق
فلسفه سیاسی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: پیوند معرفت و قدرت در فلسفه سیاسی افلاطون

پدیدآورندگان:
عبدالرسول حسنی فر
محسن کدیور
منبع:
فصلنامه حکمت و فلسفه 1386 شماره 9
حوزه(های) تخصصی:
افلاطون (428-348 ق.م)
فلسفه سیاسی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: درآمدی بر تاریخ مفهوم ذوق

پدیدآورندگان:
تانسند دابنی
کارولین کورسمایر
مترجم: مشیت علایی
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 10
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ماشین و دولوز

پدیدآورندگان:
رونالد بوگ
مترجم: شهریار وقفی پور
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 10
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:04 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: والای اخلاقی و زیباشناختی کانت

پدیدآورندگان:
عقیل فولادی
منبع:
فصلنامه حکمت و فلسفه 1386 شماره 9
حوزه(های) تخصصی:
ایده آلیسمِ آلمانی (قرون 18 و 19)
فلسفه اخلاق
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نقد و بررسی کتاب «راههای جنگلی»

پدیدآورندگان:
بیژن عبدالکریمی
منبع:
فصلنامه حکمت و فلسفه 1386 شماره 12
حوزه(های) تخصصی:
درباره ترجمه متون فلسفی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ذوق

پدیدآورندگان:
دیوید ویل
مترجم: مشیت علایی
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 10
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: حضور میانجی گری

پدیدآورندگان:
روژه کاپلانر
مترجم: شهریار وقفی پور
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 10
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ایمان گروی

پدیدآورندگان:
رضا اکبری
محسن جوادی
منبع:
فصلنامه حکمت و فلسفه 1385 شماره 7
حوزه(های) تخصصی:
معرفی کتاب

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:04 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: دریدا و مولوی در برابر فلاسفه

پدیدآورندگان:
عامر قیطوری
حمید طاهری
جعفر میرزایی
منبع:
فصلنامه حکمت و فلسفه 1386 شماره 12
حوزه(های) تخصصی:
ساختارگرایی و پساساختارگرایی
پست مدرنیسم
فلسفه تطبیقی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: سخن نخست

پدیدآورندگان:
محمدباقر ملکیان
منبع:
معارف عقلی 1386 شماره 5
حوزه(های) تخصصی:
منطق

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ابژه اجرا: زیبایی شناسی دهه هفتاد

پدیدآورندگان:
هنری سه یر
مترجم: احسان نوروزی
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 10
حوزه(های) تخصصی:
جهان
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: خدا و جهان در نظام فلسفی ارسطو و فارابی

پدیدآورندگان:
طاهره کمالی زاده
منبع:
فصلنامه حکمت و فلسفه 1386 شماره 9
حوزه(های) تخصصی:
ارسطو (384-322 ق.م)
فلسفه تطبیقی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: گفت و گوی فراتاریخی و فرا گفت و گو در اندیشه توشیهیکو ایزوتسو

پدیدآورندگان:
شهرام پازوکی
منبع:
فصلنامه فلسفه دانشگاه تهران 1381 دوره 6,7
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه تطبیقی

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:04 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: تحلیلی بر مسئله تعین ناقص در عرصه انتخاب میان نظریه های علم تجربی

پدیدآورندگان:
سید هدایت سجادی
منبع:
فصلنامه حکمت و فلسفه 1385 شماره 7
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه علم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نسبت نظریه عدالت راولز با فلسفه حق هگل

پدیدآورندگان:
میثم سفید خوش
یوسف شاقول
منبع:
فصلنامه حکمت و فلسفه 1386 شماره 12
حوزه(های) تخصصی:
ایده آلیسمِ آلمانی (قرون 18 و 19)
فلسفه اخلاق
فلسفه سیاسی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نگاهی به مطالعات مکتب پراگ در زمینه نقش زیبایی شناختی

پدیدآورندگان:
فرهاد ساسانی
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 10
حوزه(های) تخصصی:
جهان
فلسفه هنر
ساختارگرایی و پساساختارگرایی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: طراحی فراتر از اشیاء

پدیدآورندگان:
جان تکرا
مترجم: فرهاد گشایش
منبع:
زیباشناخت 1383 شماره 10
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه هنر
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:04 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها