0

حالـمان بد نیست غم کم می خوریم

 
hossein7707
hossein7707
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1390 
تعداد پست ها : 648
محل سکونت : همدان

حالـمان بد نیست غم کم می خوریم

  حالـمان بد نیست غم کم می خوریم

  کم که نه هر روزکم کم می خوریم

***

  آب می خواهـم سرابم می دهند

  عشق می ورزم عذابم می دهند

***

  خود نمی دانم کجا رفتم به خواب

  از چه  بیـدارم  نـکردی  آفـتـاب

***

  خنجری بر قلب بیمارم زدند

  بی گناهی بودم و دارم زدند

***

  دشنـه نامرد بر پـشتم نشـسـت

  از غم نا مردمی پشتم شکست

***

  سنگ را بستند، سگ آزاد شد

  یـک شـبه بـیـداد آمـد داد شـد

***

  عشق آمد تیشه زد بر ریشه ام

   تیـشه زد بـرریشـه اندیشـه ام

***

  بس کن ای دل نابسامانی بس است  

  کافرم ، دیگـرمسـلـمانی بـس است

***

  در میان خلق سردرگم شدم

  عاقـبـت آلودهء مـردم شـدم

***

  بعد از این با بی کسی خو می کنم

  هر چـه در دل داشـتـم رو می کنم

***

   نـیسـتم از مـردم خـنجـر بـه دست

   بت پرستم، بت پرستم ،بت پرست

***

   بت پرستم، بت پرستی کار ماست

   چـشم مـستی تحـفـهء بازار ماست

***

   درد می بارد چو لب تر می کنم

   طالعـم شـوم اسـت باور می کنم

***

  من که با دریا تلاطم کرده ام

  راه دریا را چـرا گم کرده ام

***

  قـفـل غــم بــردرب سـلـولـم مزن

  من خودم خوش باورم گولم مزن

***

  من نمی گویم که خاموشم مکن

  من نمی گویم فـرا مـوشم مکن

***

  من نمی گویم که با من یار باش

  من نمی گویم مرا غمخوار باش

***

  من نمی گویم دگر گفتن بس است

  گفـتن امّـا هـیچ نشنـفـتن بس است

***

  روزگـارت بـاد شـیـریـن ، شاد باش

  دست کم یک شب تو هم فرهاد باش

***

  آه درشـهـر شـما یـاری نبود

  قصّه هایم را خریداری نبود

***

  وای رسم شهرتان بیداد بود

  شهرتان از خون ما آباد بود

***

  از درو دیــوارتــان خــون می چکد

  خون من ، فرهاد ومجنون می چکد

***

  گر نرفتم هر دو پایم خسته بود 

  تیشـه گـر افـتاد دستـم بسته بود

***

  هیچ کس دست مرا وا کرد ؟ نه

  فکر دست تنگ ما را کرد ؟ نه

***

  هیچ کس از حال ما پرسید ؟ نه

  هیچ کس انـدوه  ما را دید ؟ نه

***

  هیچ کس چـشـمـی بـرایـم تـر نکرد

  هیچ کس یک روز با من سر نکرد

***

  هیچ کـس اشکی بـرای مـا نریخت

  هر که با ما بود از ما می گریخت

***

  چند روزی هـست حالـم دیدنی است

  حال من از این و آن پرسیدنی است

***

  گاه برروی زمین زل می زنم

  گاه برحــافـــظ تـفـال می زنم

***

  حـافــظ دیـوانـه فــالـم را گرفت

  یک غزل آمد که حالم را گرفت

***

 ما زیاران چشم یاری داشتیم

                    خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

    شاعر :آشا

                                     1385/09/07 

                                     21:00:00                        

          

 

 

 

 

 

 

 

یک شنبه 28 اسفند 1390  1:12 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها