0

گفت وگو؛ بررسی ظهور و سقوط بنی امیه

 
hamed_yurdum
hamed_yurdum
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 35378
محل سکونت : آذربایجان غربی-سولدوز

گفت وگو؛ بررسی ظهور و سقوط بنی امیه

گفت وگو؛ بررسی ظهور و سقوط بنی امیه
 

تاریخ گواه بر آن است که پیامبر اسلام و حضرت علی(ع) همواره ماهیت دین ستیزانه بنی امیه و سابقه دشمنی و کارشکنی های آنان با اسلام را به مردم و بزرگان قوم گوشزد نموده اند ...
منبع خبر: www.hawzahnews.com


پیشینه ظهور و سقوط بنی امیه را در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی از مورخان معاصر و استاد حوزه و دانشگاه به بحث نشسته است.
 
* سابقه بنی امیه قبل از ظهور اسلام
 
بنی امیه یکی از تیره های قبیله بزرگ و قدرتمند قریش در مکه بود که همه آنها از عرب عدنانی بودند. عدنان نیز از نسل حضرت اسماعیل بود. قریش دارای 25 تیره بود [1] که هرکدام، قبیله ای حساب می شدند [2] که تیره های یاد شده در زیر ازجمله آنها بودند:
 
بنی مخزوم(قبیله ولید ابن مغیره و ابوجهل)، بنی زهره(قبیله آمنه مادر حضرت محمد (ص)، سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف)، بنی امیه(قبیله عثمان ابن عفان و ابو سفیان)، بنی سهم(قبیله عمرو ابن عاص)، بنی اسد(قبیله حضرت خدیجه همسر پیامبر و زبیر ابن عوام)، بنی هاشم(قبیله حضرت محمد، حضرت علی و عباس ابن عبدالمطلب)، بنی تمیم(قبیله ابوبکر و طلحه)، بنی عدی(قبیله عمر ابن خطاب)
 
نسب قبیله بنی امیه و بنی هاشم در عبد مناف به هم می رسید، به این صورت:
 
پیش از بعثت حضرت محمد(ص)، تمام مقدرات اجتماعی، و اقتصادی و مذهبی مکه در دست تیره های قریش بود و به حکم تفاخر و رقابت قبیلگی، با یکدیگر رقابت شدید داشتند و به وسیله مال و ثروت و فزونی اولاد، فزونی عشیره، وجود شعرای بزرگ، به همدیگر تفاخر می کردند، اما در عین حال از نظر شرف و جایگاه اجتماعی و صفات و ارزش های انسانی، یکسان نبودند، مثلا قبیله بنی مخزوم بسیار متنفذ بودند و رئیس آنها ولید ابن مغیره مخزومی، بسیار ثروتمند، و در واقع «نیمه پادشاه بود». [3] بنی هاشم، خوشنام و محترم بودند، بنی تمیم به حساب نمی آمدند. [4]
 
                عبد شمس امیه حرب ابوسفیان(ضحر)
عبد مناف:
                هاشم عبد المطلب
  
 
                   ابوطالب (پدر علی (ع))
عبد المطلب:
                    عبد الله(پدر حضرت محمد (ص))
 
 
سخنی از امیرالمومنین(ع) نقل شده که طی آن تفاوت سه تیره بنی مخزوم، بنی امیه و بنی هاشم را بیان فرموده است. طبق این نقل، از امام درباره قریش پرسیدند، حضرت فرمود: خاندان "مخزوم" گل قریش اند، گفتگو با مردانشان و ازدواج با زنانشان دوست داشتنی است. خاندان "عبدالشمس" دور اندیش تر و نسبت به مال و فرزندان، حمایت کننده تر اند. ولی ما نسبت به دارایی مان بخشنده تر، در هنگامه مرگ، از جان گذشته تریم. آنان از نظر تعداد بیشتر، اما مکار تر و زشت کردار تر اند، ولی ما فصیح تر و خیر خواه تر و خوشرو تریم. [5]
 
* ریشه تاریخی ظهور بنی امیه در صحنه سیاسی در عرصه خلفاء
 
ریشه تاریخی ظهور این خاندان در صحنه سیاسی، بویژه تصاحب سمت های کلیدی، به نیمه دوم خلافت عمر ابن الخطاب برمی گرددکه برای نخستین بار، معاویه را به حکمرانی دمشق منصوب کرد. توضیح این که بنی امیه تا فتح مکه سردمدار دشمنی با اسلام بودند و در فتح مکه، به ظاهر اسلام آوردند، اما هیچ امیدی به کسب مقامات در عصر اسلام نداشتند تا آن که خلیفه دوم عمر ابن الخطاب "یزید ابن ابی سفیان" را به حکمرانی دمشق منصوب کرد و او(یزید) در سال هفدهم هجرت در اثر طاعون از دنیا رفت. [6] عمر برادر معاویه را بجای او منصوب کرد [7] و خبر درگذشت یزید را به ابو سفیان اطلاع داد. ابو سفیان گفت: "حق خویشاوندی را اداد کردی". [8] بدین ترتیب او حکمرانی دمشق و اردن را عهده دار گردید. و تا هنگام مرگ عمر(حدود 5 سال) در این سمت باقی بود. او که همچون پدرش در فتح مکه به ظاهر مسلمان شده بود، در پی حکومت و ریاست بود و تصاحب چنین منصبی برای او بسیار مغتنم بود. روزی که عمر حکمرانی شام را به او واگذار کرد، او نزد مادرش هند رفت. هند به او گفت: این مرد(عمر) تو را شغلی داده است، بکوش تا چنان کنی که او می خواهد، نه آن کنی که خود میخواهی. چون پدرش ابوسفیان را از ماموریت خود آگاه ساخت، او نیز گفت: مهاجران پیش از ما مسلمان شدند و ما پس از ایشان به این دین آمدیم، آنان حالا مزد خود را می گریند، آنان رئیسند و ما پیرو. به تو شغل مهمی داده اند، بنگر که برخلاف میل آنان رفتار نکنی، چه تو نمیدانی پایان این کار چه خواهد شد؟ [9] این گفتگو نشان می دهد که پدر و مادر چگونه مسلمانی را به وسیله برخورداری از دنیا و رسیدن به حکومت و ریاست می دانستند و با دو بیان، هردو یک موضوع را توصیه کردند!
معاویه در شام قصر مجلل و زندگی اشرافی و حاجب و دربان برای خود فراهم ساخت و روش شاهان و سلاطین را پیش گرفت و در زندگی شخصی، از امپراطور روم تقلید کرد. یک سال عمر به شام سفر کرد، "عبدالرحمن ابن عوف" در این سفر همراه عمر بود و هردو سوار بر خر می رفتند. معاویه با کبکبه و جلال به استقبال وی رفت ولی او را نشناخت! از مقابل او گذشت. چون به وی گفتند: "این خر سوار خلیفه بود" بازگشت و پیاده شد. عمر توجهی به او نکرد و معاویه هم چنان کنار او پیاده به راه افتاد... سرآن جام عبدالرحمن گفت: "معاویه را خسته کردی". دراین هنگام عمر رو به او کرد و گفت:
 
معاویه؛ باخدم وحشم راه می روی؟! شنیدم مردم بر سر سرای تو معطل می ایستند تا به آنها رخصت ورود بدهی؟
 
معاویه پاسخ داد: آری امیر المومنین چنین است.
 
عمر پرسید: برای چه؟
 
معاویه گفت: ما در سرزمینی هستیم که جاسوس های دشمن از هر سو مراقب ما هستند، باید چنان رفتار کنیم که از ما بترسند. اگر تو می خواهی این روش را ترک می کنم.
 
- اگر راست می گویی خردمندانه پاسخی است و اگر دروغ می گویی خردمندانه فریبی است، تو را نه به آن امر می کنم و نه از آن نهی! [10]
 
این سخن از خلیفه ای همچون عمر پذیرفته نبود. عمری که به سختگیری در مورد حکمرانان و فرمانداران معروف بود، چگونه با این توجیه ناروا ازاین موضوع گذشت؟ او وقتی شنید که "عمروعاص" حکمران مصر، مال فراوانی اندوخته است نامه توبیخ آمیزی به وی نوشت و ماموری را روانه مصر کرد و نیمی از دارایی او را ضبط کرد. [11] هم چنین وقتی شنید که "عیاض ابن غنم" حکمران "حمص" لباس گران بها می پوشد و زنگی اشرافی دارد، او را احضار کرد و یک عصا و یک جامه شبانی به وی داد و رمه گوسفندی را نشان وی داد و گفت: "برو اینها را بچران، ولی خوب بچران!" [12] آیا انحراف معاویه کمتر از عیاض ابن غنم بود که عمر آن را نادیده گرفت؟!
در هر حال معاویه تا قتل عمر هم چنان در این سمت باقی بود و موقعیت خود را استحکام بخشید و شالوده حکومت آینده خودش را در شام ریخت.
 
در هیچ کشوری، فتح خارجی به دستور استاندار یک استان، و بدون اجازه رئیس کشور صورت نمی گیرد، اما در هر حال اسناد دیگری حاکی از نفوذ بیش از حد معاویه و آگاهی عمر از این موضوع(و نیز چشم پوشی و موافقت عملی وی با آن) می باشد که به برخی از آن ها اشاره می شود:
 
خلیفه دوم در روز های آخر عمر خود که اعضای شورای شش نفری(علی(ع)، عثمان، طلحه، زبیر، سعد بن وقاص و عبدالرحمن بن عوف) را احضار کرد و ترتیب انتخاب خلیفه بعدی از میان این گروه را به آن ها توصیه کرد، هشدار داد که: پس از من با هم اختلاف و کینه ورزی نکنید وگرنه معاویه حکومت را از چنگ شما بیرون می آورد!
 
عمر در همان جلسه ضمن برشمردن ویژگی های هر یک از اعضای شورا، خطاب به عثمان گفت: گویا می بینم که قریش تو را به حکومت برگزیده اند و تو بنی امیه و بنی ابی محیط را بر مردم مسلط کرد ه ای و بیت المال را در انحصار آن ها قرار داد های و گروه های خشمگینی از عرب بر ضد تو شوریده اند و تو را در خانه ات کشته اند. به خدا سوگند اگر قریش چنان کنند، تو نیز چنان خواهی کرد و اگر چنان حادث هایی اتفاق افتاد سخن مرا به یادآور، زیرا که همان گونه گفتم خواهد شد! [13]
 
اینک باید پرسید چه کسی به معاویه آن قدر میدان داده بود که به پایه ای از قدرت برسد که بتواند اعضای شورای انتخابی عمر را کنار بزند و حکومت بر کشور های اسلامی را به زور قبضه کند؛ کسی جز خود عمر؟!
 
از طرف دیگر اخطار عمر به عثمان، نشان می دهد که بنی امیه چقدر برای قبضه کردن قدرت دندان تیز کرده بودند؟ و عمر می دانست که به محض انتخاب عثمان به خلافت، آنان با استفاده از وجود وی، تمام امور را قبضه خواهند کرد. در این صورت چرا عمر با آگاهی از این موضوع، عثمان را در شورای شش نفری عضویت داد؟ و خدا درباره آن داوری خواهد کرد.
 
معاویه بعدها در زمان خلافت عثمان(که خواهیم گفت در پست خود ابقا شد)، در برابر اعتراض مخالفان حکومت عثمان و ستمگری های خود وی، روی موضوع اعتماد عمر به خود تکیه می کرد و می گفت: "اگر من صلاحیت نداشتم، عمر این مقام را به من واگذار نمی کرد." [14] معلوم می شود که معاویه در توصیه پدر و مادرش در جلب رضایت عمر خوب عمل کرده بوده است!
 
* خلافت عثمان و قبضه حکومت توسط امویان
 
با روی کار آمدن عثمان که از طریق شورای شش نفری به خلافت رسید، در های امید به روی بنی امیه باز شد و فهمیدند که فرصت طلایی برای رسیدن به آرزو های دیرینه فرا رسیده است. روز انتخاب عثمان به خلافت، بنی امیه در خانه او اجتماع کردند و در را بستند، ابوسفیان خطاب به حاضران گفت: "غیراز شما کسی این جا هست؟"(آن روز ابو سفیان نابینا بوده است) گفتند: نه؛ گفت: "اکنون که قدرت و حکومت دست شما افتاده است، آن را همچون گویی به یکدیگر پاس دهید و کوشش کنید که از دودمان بنی امیه بیرون نرود. سوگند یاد می کنم به آنچه به آن عقیده دارم که نه عذابی در کار است و نه حسابی، نه بهشتی هست و نه جهنمی و نه قیامتی!" [15]
 
نیز همین ابو سفیان در دوران حکومت عثمان روزی از"احد" عبور می کرد، با لگد به قبر "حمزه ابن ابی طالب" زد و گفت: "چیزی که دیروز برسر آن با شمشیر با شما می جنگیدیم، امروز بدست کودکان ما افتاده است و با آن بازی می کنند!" [16]
 
با آغاز خلافت عثمان، مسلمانان خیلی زود به واقعیت تلخ پی بردند که مقدراتشان بدست بنی امیه افتاده است. چون از همان آغاز کار روشن بود که عثمان یک شکل ظاهری بیش نیست و در واقع امویان هستند که حکومت خواهند کرد. سیر حوادث نیز این موضوع را تایید کرد. زیرا عثمان حکومت و استانداری استان های مهم کشور اسلامی یعنی مصر، شام، کوفه و بصره را به نزدیکان خود از بنی امیه واگذار کرد. این چند منطقه از لحاظ نظامی، اقتصادی و اجتماعی دارای موقعیت مهمی بودند. زیرا هم مرکز تجارت و زراعت بودند و اموال و خوار و بار آنها به نقاط دیگر حمل می شد و هم مرکز تجمع سپاهیان اسلام بودند که از نقاط مختلف کشور اسلامی در آن جا گرد می آمدند. علاوه براین مرکز عملیات و فتوحات اسلامی بودند که هنوز در اوج پیشرفت بود. بقیه شهر ها در درجه دوم اهمیت قرار داشتند و چندان قابل توجه و عنایت نبودند. از میان این حکمرانان هم قدرت معاویه از همه بیشتر شد. زیرا عثمان نه تنها اورا در حکمرانی "دمشق" و "اردن" ابقا کرد. بلکه "حمص" و "فلسطین" و "قنسرین" نیز به آنها ضمیمه ساخت[17] و به این ترتیب موجبات تسلط و نفوذ معاویه را تا آخرین حد ممکن فراهم ساخت. عثمان، "عبدالله ابن عامر بن کریز"(پسر دایی خود) را به حکمرانی "بصره" و "عبدالله بن سعد بن ابی سرح"(برادر رضاعی خود) را به حکمرانی مصر منصوب کرد. [18] و "ولید بن عقبه ابن ابی محیط"(برادر مادری خود) را والی کوفه قرار داد ولی پس از داستان معروف شرابخواری و لاابالی گری وی ثابت شد، زیر فشار افکار عمومی اورا برکنار کرد و بجای او "سعدابن عاص"(یکی از بزرگان بنی امیه و پسر عاص ابن وائل که در جنگ بدر کشته شد) را منصوب کرد. و تا هنگام کشته شدن او سعید ابن عاص در این سمت باقی بود. [19] نمایندگان عثمان با استبداد و خودکامگی با مردم رفتار می کردند و بیت المال را به یغما می بردند.
 
امیرالمومنان (ع) ازاین یورش بنی امیه برای تصاحب قدرت این چنین یاد می کنند:
 
* "... تا آن که سومی به قدرت رسید. او(همچون شتری پرخور) با شکم برآمده، هنری جز چریدن و سرگین انداختن نداشت! خویشان او نیز با او همدست شدند و همچون شتران گرسنه ای که علف بهاری را با آزمندی و اشتهای زیاد ببلعند، اموال خدا را بلعیدند! اما سرآن جام رشته هایش(برای استحکام قدرت) پنبه شد و کردار ناشایسته اش کارش را تباه ساخت و سرانجام شکم بارگی و ثروت اندوزی نابودش ساخت." [20]
 
معاویه در تمام مدت دوازده سال حکومت عثمان هم چنان حاکم دمشق و اردن و حمص و فلسطین و قنسرین بود و در این مدت چنان پایه های قدرت خویش را استوار ساخت که در اواخر عمر عثمان، در واقع مرکز حکومت؛ دمشق بود، نه مدینه!
 
* معاویه و قتل عثمان
 
خلافکاری ها و روش ضد اسلامی عثمان و در رأس آنها سپردن حکومت بدست امویان و غارت بیت المال توسط آنان و بی توجهی او به تذکر ها و انتقاد های حق جویان و اصلاح طلبان و تبعید و شکنجه آنان، خشم مردم مسلمان را برانگیخت و سرآن جام با یک شورش عمومی، مدتی خانه عثمان را محاصره کردند و سپس اورا کشتند. قتل عثمان سکوی پرشی بود برای معاویه جهت دستیابی به آرزو های دیرینه اش. زیرا بیشترین سود را از این حادثه و آشفتگی های پس از آن را معاویه برد. او با قدرت و امکاناتی که در دست داشت، می توانست با سهولت با اعزام یک نیروی نظامی، محاصره خانه عثمان را درهم بشکند و حفاظت از او را به عهده بگیرد. اما او نه تنها اقدام جدی در این باره نکرد، بلکه شواهدی در دست است که به آشفتگی اوضاع دامن می زد تا از آب گل آلود ماهی بگیرد؛ او به صورت نمایشی در پاسخ استمداد عثمان در مدت محاصره خانه وی وقتی به "ذی خشب" [21] رسیدند، در آن جا توقف کرده، منتظر دستور ثانوی او باشند. آنان در "ذی خشب" آنقدر در انتظار دستور ثانوی ماندند تا عثمان کشته شد، آن گاه آنان را به شام فرا خواند! [22]
 
"یعقوبی" می نویسد: خود او با یک لشکر دوازده هزار نفری تا مرز شام حرکت کرد و سربازان را در آن جا متوقف ساخته، نزد عثمان رفت. گفت: "آمده ام تا از نظرت آگاه شوم و بعد برگردم و کمک بیاورم"، عثمان گفت: "نه بخدا سوگند می خواهی من کشته شوم، آن گاه خونخواهی مرا دستاویز قرار دهی! زود برگرد و مردم را بیاور".
 
معاویه بازگشت و به مدینه برنگشت تا آن که عثمان کشته شد. [23]
 
پس از قتل عثمان بلافاصله پیراهن خونین او توسط "ام حبیبه"، خواهر معاویه به شام فرستاده شد. [24] معاویه دستور داد آنرا بالای مسجد جامع دمشق قرار داده برای عثمان عزاداری کنند و خود را "ولی دّم" او معرفی کرد.[25] درحالیکه عثمان پسران و دختران متعددی داشت که "اولیای دم" بودند.
 
پس از قتل عثمان که مردم عموما با علی(ع) بیعت کردند، معاویه زیر بار حکومت قانونی علی(ع) نرفت و او را به قتل عثمان متهم کرد. و جنگ جمل و صفین و نهروان پیش آمد و جبهه علی(ع) تضعیف شد، درحالی که معاویه هم چنان در قدرت باقی بود. تلاش امیرالموعمنان (ع) برای برکناری معاویه هم چنان ادامه داشت تا این که امام (ع) به شهادت رسید. پس از صلح تحمیلی امام حسن(ع) با معاویه او این بار بعنوان خلیفه بر اریکه قدرت تکیه زد و مدت بیست سال(40-60 ه) حکومت کرد و در اواخر عمرش پسرش یزید را به ولیعهدی منصوب کرد، و بدین ترتیب، خلافت را موروثی کرد و سلسله خلفای بنی امیه را بنیان نهاد(که تاسال 1325ه ادامه یافت.)
 
* بنی امیه در کلام نبی مکرم اسلام و خاندان رسالت؟
 
با توجه به ماهیت دین ستیزانه بنی امیه و سابقه دشمنی ها و کارشکنی های آنان در برابر دعوت پیامبر(ص) و نیز نفاق خطرناک آنان بعداز فتح مکه این خطر هرگز از نظر پیامبر اکرم(ص)، امیر مومنان(ع)، و امام حسن(ع) پنهان نبود و آنان در هر مناسبتی در زمان حیات خود، در مورد خطر حاکمیت امویان در شوون جامعه اسلامی در آینده، به مسلمانان هشدار می دادند و آنان را از تن دادن به چنین حکومتی برحذر می داشتند. اما با وجود این اعلام خطرها و هشدارها مسلمانان چنین خطری را نادیده گرفته، یا چندان جدی تلقی نمی کردند. از این رو سران منافق حزب ضد اسلامی اموی در زمان سه خلیفه اول، حرکت خزند ه ای را برای نفوذ در دستگاه رهبری اسلامی آغاز کردند. و چنان که گذشت در نیمه دوم حکومت عمر ابن الخطاب که به فرمان وی، پای یزید، پسر ابوسفیان بعنوان حکمران دمشق، به شام باز شد [26] و پس از مرگ او برادرش معاویه بجای او منصوب گشت، [27] جان تاز ه ای گرفتند؛ چنان که همه آشنایان با تاریخ آن دوره می دانند در زمان خلافت دوازده ساله عثمان ابن عفان(از تیره بنی امیه) با فراهم شدن اوضاع و شرایط برای مقاصد آنان، توانستند همه مناصب مهم دولتی را قبضه کنند. [28] این جریان ها بصورت زنجیره ای، منتهی به قدرت یافتن معاویة ابن ابی سفیان در شام شد و بدنبال آن، پیشگویی های آن بزرگواران درباره مصائب ناشی از تسلط این گروه بر مسلمانان تحقق یافت.
این هشدار ها و اعلام خطر های پیشوایان اسلام، با تعابیر مختلف و متعدد، در روایات و گزارش های تاریخی، منعکس شده که در این جا، به نقل مهم ترین آنان می پردازیم.
 
* پیشگویی پیامبر(ص)
 
در مآخذ تاریخی و حدیثی کهن و نیز در تفاسیر شیعه و اهل سنت، اخبار متعدد و فراوانی با این مضمون وجود دارد که پیامبراکرم(ص) در خواب دید بنی امیه از منبرش بالا می روند. طبق برخی روایات آنان را به شکل میمون هایی دید و این خواب را به زمامداری بنی امیه بر جامعه اسلامی، و انحراف مسلمانان از مسیر اسلام حقیقی و ناب محمدی در آینده نزدیک، تفسیر کرد و به مردم از وقوع چنین پیشامد و بلایی هشدار داد. نمونه ای از این روایات را در این جا می آوریم. امام صادق(ع) می فرمایند: رسول خدا (ص) در خواب، بنی امیه را دید که بعد از رحلتش، از منبرش بالا می روند و مردم را(از راه راست) گمراه کرده، به عقب میبرند. چون صبح شد در حالی که حضرت اندوهگین و ناراحت بود، جبرئیل نازل شد و گفت: ای رسول خدا چه شده که تو را ناراحت و غمگین می بینم؟ حضرت فرمود: دیشب(در خواب) دیدم که بنی امیه بعد از من، از منبرم بالا می رفتند و مردم را گمراه کرده و به عقب می بردند... [29]
 
هم چنین مفسران و اندیشمندان شیعه [30] و سنی [31] در تفسیر آیاتی همچون « وَإِذْ قُلْنَا لَکَ إِنَّ رَبَّکَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤیَا الَّتِی أَرَیْنَاکَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی القُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا یَزِیدُهُمْ إِلاَّ طُغْیَانًا کَبِیرًا»[32] و «إنا انزلناه فی لیلة القدر»،[33] اخبار متعددی را نقل کرده اند که پیامبر-2- در خواب میمون هایی را دید که از منبرش بالا میرفتند، و بعد از بیداری، از حاکمیت خاندان ابو سفیان در آینده اظهار ناراحتی و نگرانی می کردند.
 
ابو سعید خدری می گوید: رسول خدا(ص) درباره سرنوشت خاندان خویش(در زمان حاکمیت بنی امیه) فرمود: " بزودی بعداز من امتم، خاندانم را گرفتار کشته شدن و آوارگی خواهند کرد. بی تردید دشمن ترین و کینه توز ترین قوم ما نسبت به ما، بنی امیه، بنی مغیره و بنی مخزوم هستند". [34]
 
* پیشگویی های امیرالمومنین(ع)
 
امیرمومنان علی(ع) که عملا شاهد قدرت یافتن بنی امیه بود، در خطبه ها و سخنان بسیاری، مسلمانان را از پیامدها و آثار شوم تسلط بنی امیه بر جامعه اسلامی آگاه کرده، آنان را به مبارزه و مقابله با سیطره حاکمان اموی فرا می خواند. در این جا نمونه هایی از مهم ترین هشدارها و اعلام خطر های امام را می آوریم.
 
الف) خبر از فتنه و بلای بنی امیه در آینده
 
آگه باشید! به نظر من ترسناک ترین فتنه هایی که بر شما وارد می شود، فتنه بنی امیه است که فتنه ای است کور و ظلمانی. سیطره اش همه جا را فرا می گیرد و بلای آن دامن گیر افراد صاحب بصیرت می شود؛ اما کسانی که فاقد بصیرت بوده، کور کورانه زندگی می کنند، از آن در امان خواهند ماند. به خدا سوگند بعد از من خواهید دید که بنی امیه برای شما زمامداران بدی خواهند بود؛ همان شتر سرکشی که با دهان گاز گرفته، دست بر زمین می کوبد و با لگد زدن مانع از دوشیدن شیرش می شود. آنان هم چنان بر شما حکومت می کنند تا کسی از شما را باقی نگذارند؛ جز آن کسی که برای آنان سودمند باشد یا _(حداقل) ضرری به آنها نرساند. فتنه و بلای آنان هم چنان دامن گیر شما خواهد بود تا جایی که انتقام گیری یکی از شما، از آنان، همچون انتقام گیری برده از ارباب یا انتقام گیری انسان از همراهش خواهد بود(که به آسانی مقدور نیست). فتنه آنها همانند فتنه های زشت و ترسناک جاهلیت بر شما وارد می شود؛ به گونه ای که نه نور هدایتگری در آن به چشم می خورد و نه نشانه و علامت نجاتی. [35]
 
ب) پیشگویی درباره ستمگری های بنی امیه
 
به خدا سوگند آنها(بر حکومت) هم چنان باقی می مانند تا جایی که هیچ حرامی را باقی نمی گذارند، مگر آن که آن را حلال می شمارند و هیچ عهد و پیمانی را باقی نمی گذارند، مگر آن که آن را نقض می کنند و هیچ خانه و خیمه ای را باقی نمی گذارند، مگر آن که ظلمشان درآن جا راه یابد و فساد و بدی سیاستشان مردم را از خانه های خویش فراری می دهد(خانه ها ویران و بی صاحب می شود)، تا آنکه(در حکومتشان) دو گروه بگریند: گروهی برای دین خود، که آن را از دست داده اند) و گروهی برای دنیای خود(که به آن نرسیده اند)، و یاری یکی از شما به آنان، همانند کمک برده به اربابش خواهد بود که از(ترس)، در حضور او طاعت، و در غیاب او بدگویی می کند.(در این حکومت) هرکس به خدا امیدوارتر باشد، بیش از همه در رنج خواهد بود. پس اگر خداوند به شما سلامت و عافیت بخشید، پذیرا باشید و اگر به بلا و گرفتاری مبتلا شدید، شکیبا باشید که فرجام کار با پرهیزکاران است. [36]
 
ج) وضعیت اسلام و مسلمانان در عصر حاکمیت بنی امیه
 
پس از تسلط فرزندان بنی امیه، هیچ خانه و خیمه ای باقی نمی ماند، جز آن که ستمگران (بنی امیه)، اندوه و غم را به آن جا بکشانند و کینه توزی را در آن داخل کنند. پس در آن روز برای آنها نه عذر آوری در آسمان باقی خواهد ماند و نه یاوری در زمین. آری شما، نا اهلان را به حاکمیت برگزیده، زمامداری را در غیر محل آن قرار دادید. [37]
 
پیشوای اول شیعیان در نامه ای که به اهل مصر نوشت، نگرانی خویش را از حاکمیت بنی امیه(و بنی مُعَیط) چنین اعلام فرمود:
 
لکن از این اندوهناکم که امر این امت(حکومت) را بی خردان و تبهکاران، قبضه کنند، آن گاه مال خدا را دست به دست بگردانند و بندگان اورا به بردگی کشند. با نیکوکاران در جنگ، و با فاسقان همراه باشند؛ زیرا(آنها همان کسانی هستند که) برخی از آنان شراب نوشیده اند و حد بر آنها جاری شده؛ و بعضی دیگر اسلام را نپذیرفتند تا این که هدیه هایی(از جانب اسلام و مسلمانان) به آنها عطا شد. [38]
 
حضرت در سخنی با امام حسین(ع) اوضاع مسلمانان، بویژه شیعیان را در روزگار حکومت معاویه چنین ترسیم می فرماید:
 
... چگونه خواهی بود وقتی بنی امیه این امر(حکومت) را بدست بگیرند؟ در حالی که حاکم آن، فردی گلو گشاده و فراخ روده خواهد بود که بسیار می خورد، ولی سیر نمی شود؛ می میرد درحالیکه نه در آسمان یاری کنند هایی خواهد داشت و نه در زمین عذر آوری؛ بر غرب و شرق استیلا خواهد یافت، بندگان مطیع او می شوند و پادشاهی او طول می کشد، از سنت های اهل بدعت و گمراه پیروی می کند و حق و سنت رسول خدا(ص) را نابود می کند؛ بیت المال را بین دوستان و کارگزارانش تقسیم می کند، کسی را که شایسته تر به آن است، محروم می کند. در حکومت وی، مومن خوار، و فاسق حمایت و تقویت می شود.
 
مال را بین یارانش دست به دست می گرداند و بندگان خدا را به بردگی می گیرد. حق در حکومت وی، کهنه شده، باطل ظاهر می گردد(و غلبه می کند) و صالحان لعن می شوند، و هرکسی را که بر سر حق با او مخالفت و دشمنی کند، می کشد و به هرکس که بخاطر باطل، اورا دوست داشته باشد، پاداش می دهد. [39]
 
* پیش گویی های امام حسن(ع)
 
1. معاویه پس از انعقاد پیمان صلح با امام حسن(ع) از امام خواست که برای مردم سخنرانی کند. امام ابتدا نپذیرفت؛ اما چون با اصرار معاویه روبه رو شد، ضمن ایراد سخنانی درباره پیامد های حاکمیت بنی امیه فرمود: به خدا سوگند تا زمانی که سران و رهبران امت محمد بنی امیه باشند؛ این امت روی رفاه و آسایش را نخواهد دید. خداوند به سبب فرمان برداری تان از افراد سرکش و گرایشتان به شیطان هایتان, فتنه ای را بر شما فرستاده که از آن رهایی نمی یابید تا نابود شوید. [40]
 
2. زمانی که امام حسن(ع) از خیانت کوفیان، و پیوستن آنان به سپاه معاویه آگاه شد، کوفیان را مجددا برای نبرد با معاویه، به اردوگاه نُخَیْله[41] فراخواند. در مدت ده روز فراخوانی، وقتی حضرت دید که تنها چهار هزار نفر در نُخَیله گردهم آمده اند، به کوفه بازگشت و در خطب های عتاب آمیز خطاب به آنان فرمود:
 
وای بر شما! به خدا سوگند معاویه به هیچ یک از وعده هایی که در برابر کشتن من به شما داده، وفا نخواهد کرد. اگر من دست به دست او داده، با او آشتی کنم، مرا رها نمی کند تا(در ارشاد و هدایت جامعه) تابع دین جدم باشم. من می توانم به تنهایی عبادت پروردگار را به جا بیاورم؛ اما به خدا قسم اگر امر حکومت را به معاویه واگذارم، هرگز در حکومت بنی امیه شادمانی به خود نخواهید دید و آن ها شما را به عذاب ها و گرفتاری ها، دچار خواهند کرد. گویا به چشم خود می بینم که(فردا) فرزندان شما بر در خانه فرزندان آنان ایستاده، درخواست آب و غذایی را خواهند کرد که خداوند(از بیت المال) برایشان قرار داده است؛ ولی به آنان، آب و غذا نمی دهند. اگر من یارانی داشتم، حکومت را به معاویه واگذار نمی کردم؛ چراکه خلافت بر بنی امیه حرام است ... [42]
 
هشدار های امام حسین(ع)
 
سخنان پیامبر گرامی و امیرمومنان(ع) و امام حسن(ع) و پیشگویی های آن بزرگواران درباره فتنه های بنی امیه در کتاب «مقتل جامع سیدالشهداء علیه السلام» تالیف گروهی از تاریخ پژوهان، زیر نظر این جانب(در فصل خاصی، از 323-335) به تفصیل آمده است و در این جا به خلاصه آن اکتفا شد اما در عصر امامت امام حسین(ع) این پیشگویی ها تحقق عینی یافت و امام در صحنه جامعه عملاً با آن روبرو شد و چنان که در کتاب های مربوط به قیام آن حضرت آمده آن بزرگوار بارها فتنه های آنها را نکوهش می کرد و فریاد اعتراض او بلند می شد، به عنوان نمونه امام (ع) در مسیر مکه به کوفه، در منزل«بیضه» خطبه ای ایراد کرد و بدعت ها و انحراف های بنی امیه را علت قیام خود معرفی کرد و فرمود: أیُّهَا الناسُ! انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ [و اله] وَسَلَّمَ قَالَ: مَن رَای سُلْطاناً جائراً مُسْتَحِلاَّ لِحَرامِ الله، ناکِثاً لِعَهْدِاللهِ، مخالفاً لِسُنَّةِ رسول اللهِ، یعْمَلُ فی عبادِاللهِ بالإثْمِ وَ العُدْوانِ، فَلَمْ یُغَیرْ بِفِعْلٍ و لا قولٍ، کان حَقّاً عَلَی اللهِ أنْ یُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ ألاَ و إنَّ هَولاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعهَ الشَّیطَانِ، و تَرَکُوا طَاَعَةَ الرَّحْمَنِ، وَأظْهَرُوا الْفَسَادَ، وَ عَطَّلوُا الْحُدُودَ، و اسْتَأثَرُوا بِالْفِیءِ، وَ أحَلُّوا حَرَامَ اللهِ، وَ حَرَّمُوا حَلاَلَ اللهِ، وُ أنَا أحقّ مَن غَیَّرَ ...
 
«ای مردم! پیامبر(ص) فرمود: هر مسلمانی با سلطان ستمگری مواجه گردد که حرام خدا را حلال نموده و پیمان الهی را در هم می شکند و با سنت[و قانون] پیامبر(ص) به مخالفت برخاسته و در میان بندگان خدا، راه گناه و دشمنی را در پیش می گیرد، ولی او در مقابل چنین حکمی، با عمل و یا با گفتار، اظهار مخالفت ننماید، بر خداوند است که این فرد(ساکت) را به جایگاه همان طغیانگر، [در آتش جهنم] داخل کند. [ای مردم] آگاه باشید! آگاه باشید! اینان(بنی اُمَیَّه) پیروی از شیطان را بر خود لازم و اطاعت خدا را ترک نموده اند، فساد را علنی و حدود الهی را تعطیل نموده، فیء[بخشی از بیت المال] را به خود اختصاص داده اند و حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام کرده اند و من برای تغییر این وضعیت شایسته ترم ... [43]
 
* فتنه های بنی امیه
 
بنی امیه فتنه های بزرگی پدید آوردند، اما شاید بزرگترین آنها فتن هایی است که امام صادق(ع) از آن یاد کرده است. امام فرمود: « إِنَّ بَنِی أُمَیَّةَ أَطْلَقُوا لِلنَّاسِ تَعْلِیمَ الْإِیمَانِ وَ لَمْ یُطْلِقُوا تَعْلِیمَ الشِّرْکِ لِکَیْ إِذَا حَمَلُوهُمْ عَلَیْهِ لَمْ یَعْرِفُوهُ » [44] بنی امیه تعلیم ایمان را آزاد گذاشتند امام اجازه ندادند مردم شرک را بشناسند، تا اگر مردم را به شرک واداشتند آن را نشناسند.
 
در این حدیث، مقصود از شرک، شرک عملی است که نوعی از شرک می باشد و اطاعت از طاغوت نوعی شرک عملی است و خداوند از مراجعه به طاغوت نهی کرده است در حالی که خلفای آلوده و ستمگر بنی امیه که طاغوت های زمان بودند، خود را خلیفه اسلامی و واجب الاتباع معرفی می کردند و مردم را گمراه می کردند و با جلب اطاعت مردم؛ هر خلافی را که می خواستند انجام می دادند بدون این که از مواخذه و انتقاد نگران باشند.
 
بدین گونه تمامی پیشگویی های پیامبر(ص) و علی(ع) و امام حسن(ع) در مورد فتنه بنی امینه عینیت یافت.
 
* آثار منفی حکومت بنی امیه در سطح جامعه مسلمین
 
مجموع آثار منفی حکومت سلسله بنی امیه را می توان در چند بند خلاصه کرد:
 
1- نظام حکومت اسلامی از زمان معاویه به بعد، به حکومت استبدادی موروثی فردی مبدل گشت.
 
2- مساوات که یکی از ارکان مهم نظام اسلامی بود، از میان رفت. در حالی که قرآن و سنت- پیامبر امتیاز ها را ملغی کرده ملاک برتری را نزد خدا پرهیزگاری می دانست، امویان نژاد عرب را نژاد والاتر شمردند و گفتند: چون پیغمبر اسلام از عرب برخاسته است پس عرب بر دیگر مردمام برتری دارد و از جمله عرب، قریش برتر از دیگران است.
 
3- درآمد دولت که می بایست به مصرف کار های عمومی برسد نیز غنیمت های جنگی و فیئی که از مجاهدان بود، خاص حکومت شد و آنان این مال ها را صرف تجمل و خوش گذرانی خود کردند.
 
4- دستگیری، زندانی کردن، شکنجه، کشتار، و گاه قتل عام متداول شد.
 
5- رسم دوره خلفای راشدین این بود که اگر می خواستند درباره موضوعی حکمی بدهند نخست به قرآن و سنت پیغمبر رجوع می کردند و اگر چنان حکمی را نمی یافتند از یاران پیغمبر، مهاجران و انصار می پرسیدند که آیا در این باره حدیثی از پیغمبر شنیده اید، یا نه؟ اگر پس از همه این جستجو ها سندی نمی یافتند، آنان که در فقاهت بصیرتی داشتند، با اجتهاد خود حکم را تعیین می کردند، به شرط آن که آن حکم با ظاهر قرآن و سنت مخالفت کلی نداشته باشد اما در عصر امویان خلفا هیچ مانعی نمی دیدند که حکمی صادر کنند و آن حکم خلاف قرآن و گفته پیامبر باشد، چنان که معاویه بر خلاف گفته صریح پیغمبر عمل کرد و زیاد را از راه نامشروع متولد شده بود فرزند ابوسفیان و برادر خود خواند.
 
6- چنان که می دانیم، فقه اسلام برای مجازات متخلفان احکامی دارد که به نام حدود و دیات معروف است. مجرم باید بر طبق این احکام کیفر ببیند. اما در دوره امویان کیفر و مجازات هیچ گونه مطابقتی با جرم نداشت. مجازات مقصر بسته به نظر حاکم بود. گاه مجرم را می بخشیدند و گاه بی گناهی را می کشتند و گاه برای محکوم مجازاتی بیش از جرمش تعیین می کردند.
 
7- با آن که فقهای بزرگی در حوزه اسلامی تربیت شدند، غالبا کسی به گفته آنان توجهی نمی کرد و اگر فقیهی حکمی شرعی می داد که به زیان حاکمی بود، از تعرض مصون نمی ماند. بدین جهت امر به معروف و نهی از منکر که دو فرع مهم اسلامی است تعطیل گردید و کسی جرأت نمی کرد خلیفه و یا عمال او را از زشتکاری منع کند.
 
8- حریم حرمت شعائر اسلامی درهم شکست و بدان چه در دیده مسلمانان مقدس می نمود اهانت روا می داشتند. چنان که خانه کعبه و مسجد الحرام را ویران کردند و به تربت پیغمبر و منبر و مسجد او توهین نمودند و مردم مدینه را سه روز قتل عام نمودند.
 
9- برای نخستین بار در تاریخ اسلام، فرزندان پیغمبر را کشتند و زنان و دختران خاندان او را به اسیری گرفتند و در شهر ها گرداندند.
 
10- مدیحه سرایی که از شعار های دوره جاهلی بود و در عصر پیغمبر مذموم شناخته شد، دوباره متداول گردید و شاعران عصر اموی چندان که توانستند خلیفه و یا حاکمی را به چیزی که در او نبود ستودند و از آن چه در آنان بود زدودند.
 
11- دسته ای عالم دنیا طلب و دین فروش بر سر کار آمدند که برای خشنودی حاکمان، خشم خدا را بر خود خریدند. اینان به میل خویش، ظاهر آیه های قرآن و حدیث پیغمبر را تأویل کردند و بر کردار و گفتار حاکمان صحه گذاشتند.
 
12- گرایش به تجمل در زندگی، خوراک، لباس، ساختمان، اثاث البیت، روز به روز بیشتر شد و کاخ های مجلل در مقر حکومت و حتی در شکارگاه ها ساخته شد.
 
13- میگساری، زن بارگی، و خریداری کنیزکان آواز خوان متداول گشت تا آن جا که گفتار روزانه بعضی خلیفه های اموی در باره زن و خوراک و شراب بود. [45]
 
14- تحقیر موالی و تبعیض در مورد آنان: حکومت بنی امیه یک حکومت نژادی محض بود و سیاست آنها مبتنی بر سیادت عرب و تحقیر و کوچک شماری ملل مغلوب بود بخصوص ایرانیان، طبق این سیاست، عرب را در تمام شئون بر عجم ترجیح می دادند نظام حکومت اشرافی بنی امیه موالی(ایرانیان) را مانند بندگان زر خرید، از تمام حقوق و شئون اجتماعی محروم می داشت. و اصولاً تحقیر و استخفاف، با نام موالی همیشه همراه بود. موالی از هر کار و شغل آبرومندی محروم بودند، حق نداشتند سلاح بسازند و بر اسب سوار شوند، دختری حتی از بیابان نشینان بی نام و نشان عرب را به همسری بگیرند، و اگر احیاناً چنین کاری مخفیانه آن جام می گرفت طلاق و جدایی را بر آن زن و تازیانه و زندان را بر مرد تحمیل می کردند.
 
حکومت و قضاوت و امامت نیز همه جا مخصوص عرب بود و هیچ مولایی و غیر عربی به این گونه مناصب و مقامات نمی رسید اصولاً عرب اموی را اعتقاد بر این بود که برای آقایی و فرمانروایی آفریده شده است و کار و زحمت مخصوص موالی و ذمی ها است این گونه برخورد نسبت به موالی یکی از بزرگترین علل سقوط آنان به دست ایرانیان به شمار می رود.
 
* شاخصه های اسلام اموی
 
بزرگترین شاخص اسلام اموی این بود که «اسلام بدلی» و «اسلام مثله شده» بود آن چه در زمان حکومت آنان به صورت رسمی به عنوان اسلام یاد می شد جز یک سلسله ظواهر بی محتوا نبود، آن هم به صورت ابزاری در جهت کسب مشروعیت در افکار عمومی بود آنان به تعبیر امیرمومنان(ع) اسلام را از محتوا تهی کرده بودند، آن حضرت درباره وضع اسلام در روزگار بنی امیه چنین خبر داده بود:
 
ای مردم! بزودی بر شما زمانی فرا می رسد که اسلام در آن وارونه و(از محتوا خالی) می شود، همانند ظرف واژگون شد ه ای که از محتویاتش تهی می شود [46] ظلم و ستم آنان به خاندان پیامبر و کشتار و اسیری آنان بر کسی پوشیده نیست و همین کافی است که نشان دهد اسلام آنان، اسلام حقیقی نبود.
 
اگر برخی از خلفای اموی تظاهر به پایبندی به ظواهر اسلام می کردند، اولاً تنها محدود به برخی از فروع و موارد کم اهمیت بود، ثانیاً عمومیت نداشت زیرا برخی از آنها هیچ ابائی از اظهار دشمنی با اساس اسلام نداشتند و برخی دیگر منکرات بزرگ مرتکب می شدند و به اسلام و قرآن، دهن کجی می کردند چنان که معاویه از این که روزی پنج بار اذان گفته می شود و نام حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر، در بالای ماذنه ها برده می شود، ناراحت بود و می گفت: تا این صداها را خاموش نکنم آب گوارا از گلویم پایین نمی رود. [47]
 
پسرش یزید نیز عقید ه ای به اسلام نداشت و منکر وحی و نبوت بود و صراحتاً می گفت:
لَعِبَت هاشم بالمُلک فلا خبرُ جاءَ وَلا وَحی نزل [48]
 
 او اعتقاد به معاد و بهشت و جهنم را به سخره می گرفت و طی اشعاری می گفت: نغمه های ساز و آواز، مرا از شنیدن اذان و ندای الله اکبر باز می دارد!(حال و حوصله شنیدن اذان را ندارم!) و من حوران بهشتی را که(نسیه است) با شراب کهنه ته خم شراب که نقد است عوض نمی کنم!(نقد مال و نسیه مال کسانی که به قیامت عقیده دارند!)
 
معشر الندمان قوموا واسمعوا صوت الاغانی
واشربوا کاس مدام واترکو ذکر المعانی
شغتنی نغمة العیدان عن صوت الاذان
و تعوَّضت عن الحور خموداً فی الدنان [49]
 
یزید بن عبدالملک، یکی دیگر از خلفای اموی(از شاخه مروانی)، عمرش به عشق بازی با کنیزان آوازخوان گذشت او کنیزی به نام «سلامة القس» را به سی هزار دینار خرید و تمام وجودش را نثار او کرد پس از آن اطرافیان، با لطایف الحیل، سلامة را از او جدا کردند، این بار شیفته و شیدای بی قرار کنیزی آواز خوان به نام «حبابه» شد به طوری که وقتی او آوازی می خواند، خلیفه از فرط شادی از خود بی خود می شد و می خواست پرواز کند! وقتی که حبابه مرد، نگذاشت جنازه او را دفن کنند زیرا نمی توانست از او جدا شود! تا آن که جنازه متعفن شده و ناگزیر او را به خاک سپردند، ما چند روز بعد خلیفه از غصه دق کرد! و جان ناقابل به عزرائیل سپرد! [50]
 
نمونه دیگر از این سلسله خلفا، ولیدبن یزید بن عبدالملک بود که در هوسرانی و بی پروایی و هرزگی از پدر سبقت گرفته بود او شیفته شراب و لهو و طرب و گوش سپردن ساز و آواز بود او نخستین کسی بود که آوازه خوانان را از مناطق مختلف در دربار آورد و علناً به شرابخواری و بزم و عیش و نوش پرداخت و این آلودگی او به جامعه نیز سرایت کرد خواص و عوام را فرا گرفت! [51]
 
او آن قدر شرابخوار شده بود که دستور داده بود برکه ای را پر از شراب کنند، وقتی که طرب بر او غلبه می کرد، خود را بر آن برکه می افکند و آن قدر می خورد که کاهش محتوای برکه محسوس می شد! [52]
 
او نه تنها هرزگی و آلودگی را به اوج رسانده بود، بلکه با اسلام و قرآن دشمنی داشت به طوری که روزی آیه وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ کُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ ﴿۱۵﴾مِّن وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَیُسْقَی مِن مَّاء صَدِیدٍ ﴿۱۶﴾ سوره ابراهیم را خواند و از مضومن آن ناراحت شد و قرآن را خواست و آن را نشانه قرار داد و به آن تیراندازی کرد و پاره پاره کرد! و این شعر را خواند:
 
أتوعد کل جبار عنید فها انا ذاک جبار عنید
 
اذا ما جئت ربک یوم حشر فقل یا رب خرقنی الولید[53]
رسوایی ها و هرزگی ها و کفریات او به قدری زیاد و شنیع بود که قلم از ذکر همه آنها شرم دارد.[54]
 
البته در میان آنان ولید بن عبدالملک و عمربن عبدالعزیز، از جهاتی مستثنی بودند.
 
* روش بنی امیه در حکومت داری
 
روش آنان در حکومت داری، روش سلطنتی استبدادی و موروثی بود، درباره آنان کانون فساد و ابتذال بود، و به جای دانشمندان و خردمندان مرکز تجمع آوازه خوانان و غزلسرایان و بزم آفرینان بود حکومت آنان حکومت دانش پرور و فرهنگ دوست نبود آنان هیچ حقی و حقوقی برای مردم قائل نبودند اگر از مردم برای هر خلیفه جدید، در آغاز کار، بیعت می گرفتند، امری ظاهری و نمایشی بود زیرا هر خلیفه قبلاً به عنوان ولیعهد منصوب می شد و رای مردم تاثیری نداشت و فایده بیعت نمایشی مردم برای آنان این بود که بتوانند هرگونه قیام و اعتراض مردم را به بهانه این که نقض بیعت کرده اند، سرکوب کنند!
 
نقل کرده اند که روزی شخصی به عبدالملک بن مروان(پنجمین خلیفه اموی) گفت: آیا در امانم که با تو مناظره ای بکنم؟ گفت: بلی، آن شخص گفت: این خلافت که آن را در دست گرفته ای، آیا از طریق نصب از جانب خدا یا پیامبر به تو رسیده است؟
 
گفت: نه
پرسید: آیا امت اسلامی اجماعی کرده و به خلافت تو رضایت داده اند؟
گفت: نه
پرسید: آیا بیعتی به گردن آنها داشتی و به بیعت خود وفادار شده ترا به خلافت قبول کرده اند؟
گفت: نه
پرسید: آیا اهل شورا تو را انتخاب کردند؟
گفت: نه
آن مرد پرسید: آیا غیر از این است که با قدرت و زور بر آنان مسلط شدی و اموالشان را در اختیار گرفتی و آنان را محروم گذاشتی؟
گفت: بلی
آن مرد پرسید: پس به چه مجوزی خود را امیرالمومنین نامیده ای در حالی که چنین سمتی از طرف خدا و پیامبر و مسلمانان به تو واگذار نشده است؟
عبدالملک گفت: از کشور من برو بیرون و گرنه ترا می کشم
آن مرد گفت: این پاسخ افراد عادل و منصف نیست و آنگاه از کاخ عبدالملک بیرون رفت. [55]
* دوران اوج و دوران حضیض حکومت اموی
 
بنیانگذار حکومت اموی؛ معاویة بن ابی سفیان بود که پس از صلح با امام حسن(ع) با اقتدار(توام با استبداد) بر کل کشور اسلامی حکومت می کرد پس از مرگ پسرش یزید تا آغاز حکومت عبدالملک بن مروان خلافتشان دچار ضعف و تشتت شد اما با روی کار آمدن عبدالملک بن مروان، به ویژه پس از شکست و کشته شدن عبدالله بن زبیر و تسلط عبدالملک بر کل کشور اسلامی حکومت این سلسله مجدداً قدرت یافت. در مجموع می توان گفت دوران اوج اقتدار و شوکت حکومت اموی در دوره حکومت معاویة بن ابی سفیان، عبدالملک بن مروان و هشام بن عبدالملک بود که هرکدام مدت بیست سال حکومت کردند. می گویند: در میان سلسه بنی امیه این سه تن بسیار سیاستمدار و مدبر بودند، و بعدها منصور دوانیقی(خلیفه دوم عباسی) در امور سیاسی، از هشام بن عبدالملک تقلید می کرد. [56]
 
او می گفت: «عبدالملک» شخصی جبار بود که پروا نداشت که دست به چه کاری می زند، سلیمان بن عبدالملک تمام همش شکمش و شهوتش بود، عمربن عبدالعزیز تک چشمی بود در میان نابینایان ! اما مرد لایق آنان هشام بود» [57]
 
* نحوه سقوط حکومت اموی
 
عوامل و موجباتی دست به دست هم داده به عمر این حکومت فاسد خاتمه داد. بسیاری از این عوامل عوامل، داخلی بودند یعنی محصول عملکرد آنها بود و خودشان آنها را فراهم ساختند این دسته عوامل بسیار عبرت آموز است، اما عامل خارجی قیام عباسیان بود. از جمله عوامل داخلی، چنان که اشاره شد ضعف و بی لیاقتی خلفای اموی بود اما آثار منفی حکومت آنها نیز که قبلاً بازگو شده عامل بسیار موثری در ضعف و انحطاط آنان بود زیرا موجبات نفرت و انزجار مردم را فراهم ساخت و آن مقدار پایگاه کاذب و متزلزل مردمی هم که داشتند از دست دادند و انقلاب هایی شکل گرفت.
 
* دودستگی در میان امویان
 
یکی دیگر از عوامل ضعف حکومت مروانیان در سال های اخیر، اختلاف شدید بین یمانیان(قحطانیان) و مضریان(عدنانیان) بود دشمنی و رقابت میان این دو قبیله در تاریخ عرب سابقه طولانی داشت.
 
پیامبر اسلام(ص) کوشیده بود که اینان را زیرپرچم اسلام متحد سازد و دسته بندی های قبیلگی که میراث دوره جاهلیت بود را از بین ببرد، ولی رسوبات این تفکر هنوز در بسیاری از افراد قبائل عرب باقی بود چنانکه دیدیم در دوره حکومت امویان این دشمنی و رقابت پس از مرگ یزید بن معاویه آشکار گردید و اقوام مادری یزید که از قحطانیان بودند از حکومت مروان بن حکم پشتیبانی کردند در حالی که عدنانیان به رهبری ضحاک بن قیس از حکومت عبدالله بن زبیر که از عدنانیان بود پشتیبانی کردند این پدیده از دوران حکومت سلیمان بن عبدالملک(96 ه) شدت یافت و چون هر نژاد در سراسر عراق و شام و ایران پراکنده بودند، پیوسته درگیری در میان آنان پدید می آمد. گاهی خلیفه ای روی کار می آمد و از عدنانیان پشتیبانی می کرد و در نتیجه، قحطانیان خوار می گشتند و گاه بر عکس آن اتفاق می افتاد.
 
خلیفه هایی که در سی سال آخر حکومت امویان روی کار آمدند، نه مانند عبدالملک بن مروان درایتی داشتند که بتوانند نیروی این دو تیره را در حال تعادل و در جهت پشتیبانی خود نگاه دارند و نه آن کفایت را که بتوانند آنان را سرجای خود بنشانند و نه آن تقوی و درستکاری را که همچون عمر بن عبدالعزیز در دیده مردم حرمتی داشته باشند. [58]
 
سلیمان بن عبد الملک با آن که خود را از تیره قیسی(مضری) بود، از یمانی ها حمایت می کرد و بسیاری از رجال قیسی را سرکوب کرد و این دو تیره را به جان هم انداخت. [59]
 
در دوره خلافت یزید بن عبد الملک نیز دشمنی این دو تیره به شدت جریان داشت، یزید هوا خواه قیسیها(عدنانیان) بود و با دختری از بستگان حجاج بن یوسف که از قیسی ها بود ازدواج کرده بود، از این رو از یزید بن مهلب که یمنی بود و با حجاج دشمنی داشت، متنفر بود. هنگامی که یزید بن مهلب از طرف عمر بن عبد العزیز به حکمرانی عراق منصوب شد، با خاندان حجاج بد رفتاری کرد، و وقتی که یزید بن عبدالملک به خلافت رسید، یزید بن مهلب وحشت کرد و بر ضد او شورید، خلیفه سپاهی به جنگ او فرستاد که به شکست و کشته شدن پسر مهلب انجامید.(سال 120) [60]
 
این ماجرا یک بار دیگر در زمان حکومت ولید بن یزید که از جانب مادر به عدنانیان می پیوست تکرار گردید، او خالد بن عبد الله قسری را که یمانی بود و مدتی حکمران عراق بود، متهم کرد که از بیت المال عراق سوء استفاده کرده است و باید آن را بپردازد و به این اتهام دستور بازداشت و شکنجه او را صادر کرد، ولی چون خالد مقاومت کرد، ولید به یوسف بن عمر ثقفی(عدنانی) که آن روز حاکم عراق بود، دستور داد که وی را به عراق ببرد و تمام دارایی وی را بگیرد، یوسف او را به کوفه برد و با شکنجه کشت، یمانیان شام از این موضوع آگاه شدند نیرویی فراهم کرده به سمت دمشق حرکت کردند. ولید، مضری ها را به دفع حمله آنان گماشت و در جنگی که میان آنها رخ داد، مضری ها مغلوب شدند، یمانیها وارد دمشق شدند و محمد بن خالد را که ولید بازداشت کرده بود، آزاد کردند، سپس یزید بن ولید پسر عموی ولید را به جای او منصوب کردند و ولید را به خواری کشتند. [61]
 
* اعتراف های بازماندگان امویان
 
شواهدی از اعترافات های تلخ بعضی از بازماندگان امویان پس از سقوط حکومتشان در دست است که تحلیل های ما را درباره علل انحطاط و سقوط شان به خوبی تایید می کند و دو نمونه تاریخی در این زمینه شاهد گویایی است.
 
1- پس از سقوط دولت اموی و به قدرت رسیدن بنی عباس از یکی از بزرگان بنی امیه از سبب زوال ملک و حکومتشان سئوال کردند، او گفت: ما به لذایذ و خوشگذرانیها پرداختیم و از رسیدگی به امور مردم و انجام وظایف حکومت کوتاهی کردیم، به مردم ظلم کردیم و آنان از عدل و انصاف نامید شدند و آرزو کردند از دست ما راحت شوند به خراج پردازان جفا کردیم، آنان از ماجدا شدند و خراج نپرداختند در نتیجه زمینها و املاک ما از بین رفت و خزانه ما تهی شد به وزرای خود اطمینان کردیم، آنان خواسته ها و منافعاشان را بر منافع ما مقدم داشتند و امور مملکتی را خودسرانه اداره کردند و گزارش های آنها را از ما پوشیده داشتند پرداخت مقرری و حقوق نظامیان را به تاخیر انداختیم، لذا آنان از اطاعت ما سرپیچی کردند، دشمنان ما آنان را به خود جذب کردند و به کمک آنها به جنگ ما آمدند، لذا وقتی که دشمنان به جنگ ما آمدند به علت فقدان سرباز و سپاه از رویارویی آنان ناتوان شدیم. بی خبری ما از اوضاع کشور از مهمترین اسباب زوال حکومت ما بود. [62]
 
2- پس از روی کار آمدن ابوجعفر منصور دوانیقی(دومین خلیفه عباسی) روزی عبدالله بن مروان(پسر آخرین خلیفه اموی) را از زندان احضار کرد و به وی گفت: شنیده ام وقتی که از این کشور فرار کردی و به حبشه پناه بردی، گفت وگوئی بین تو پادشاه حبشه رخ داده، قضیه را برای ما تعریف کن. او گفت: بلی وارد کشور حبشه شدم و سه روز در آنجا اقامت کردم، وپادشاه که از ورود من مطلع شده بود، به دیدن من آمد و با آنکه زیرانداز قیمتی برای او آماده کرده بودم،روی زمین نشست، به او گفتم:چرا روی زیرانداز ما ننشستی؟ گفت: برای اینکه من پادشاهم، و هر پادشاه باید به پاس مرتبه بلندی که خدا به او عطا کرده، تواضع کند.
 
پس از من پرسید: چرا شما بنی امیه شراب می خورید در حالیکه در کتاب آسمانی شما حرام اعلام شده است؟ گفتم: بردگان و اطرافیان ما گوش به حرف ما نکردند و این باعث شراب خواری شد!
- پس چرا کشت و زرع مردم را زیر سم اسب هایتان لگدمال می کردید در حالیکه در کتاب آسمانی شما فساد حرام اعلام شده است؟
- این کار را بردگان و اطرافیان ما می کردند!
- پس چرا لباس های دیبا و حریر می پوشیدید و از زیور طلا استفاده می کردید درحالی که این کار در کتاب آسمانی و دین شما حرام است؟
- حکومت ما به خطر افتاد و ما قومی عجم را به کمک خواستیم، آنان دین مارا پذیرفتند، اما برخلاف میل ما لباس حریر و دیبا پوشیدند.
عبدالله اضافه کرد: در این هنگام پادشاه سر به پایین افکند، گاهی دستش را تکان می داد و گاهی انگشت به زمین می کشید و می گفت: بردگان ما! و اطرافیان ما!، و عجم هایی که دین مارا پذیرفتند! سپس پادشاه سر بلند کرد و گفت: نه، این گونه نیست که گفتی، بلکه شما گروهی هستید که محرمات خدا را حلال شمردید و مرتکب محرمات شدید و به مردم تحت حکومت خود ظلم کردید، لذا خداوند متعال عزت شما را از بین برد و به علت گناهانتان لباس ذلت بر شما پوشاند و هنوز عقوبت خداوند درمورد شما به پایان نرسیده است، و من می ترسم عذاب الهی بر شما نازل شود و چون در کشور ما هستید، من نیز گرفتار عذاب شوم! به حق مهمان سه روزه است، لوازم سفر را فراهم کن و از کشور من بیرون برو!
عبدالله به منصور گفت: این بود گفتگوی من با پادشاه حبشه، و بدنبال آن من از آن کشور خارج شدم. [63]
 
* فرجام نظامی
 
در هرحال ضعف سلسله بنی امیه پس از مرگ هشام ابن عبدالملک در سال 125ه آغاز شد و مبارزات سیاسی علویان و عباسیان با آنان شدت یافت تا آن که از سال 129 ه، انقلاب عباسیان وارد فاز نظامی شد و حکومت اموی در سراشیبی سقوط قرار گرفت و سرانجام در سال 132 ه، با شکست سپاه مروان ابن محمد(مروان حمار) آخرین خلیفه اموی، در کنار نهر زاب(درموصل) عراق در برابر سپاه خراسان به فرماندهی ابومسلم، طومار ننگین آن درهم پیچیده شد.
 
با تشکر
 
پایان
 
-------------------
 
[1] مسعودی مروج المذهب ج2 ص 269.
[2] گروه ها و قبائل عرب، برحسب بزرگی و کوچکی و انشعاب آنها به شاخه های داخلی و فرعی به ترتیب: شعب، قبیله، عماره، بطن، فخذ، و فصیله نامی ده می شود، مثلا گفته می شود: خزیمه، شعب، کنانه، قبیله، قریش، عماره، قصی، بطن، فخذ و فصیله نامی ده می شوند، مثلا گفته می شود: خزیمه، شعب، کنانه، قبیله، قریش، عماره، قصی، بطن، هاشم، فخذ و عباس، فصیله محسوب می شوند(ابن عبدربه، العقد الفرید، ج3، ص330). ما در این جا صرفا برای سهولت امرتعبیر قبیله استفاده کردیم.
[3] در تفسیر آیه «وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْقَرْیَتَیْنِ عَظِیمٍ»(الزخرف(43: 31)) نوشته اند: مقصود از مرد بزرگ در مکه، ولید ابن مغیره، رئیس تیره بنی مخزوم و مقصود از مرد بزرگ در طائف، عروه بن مسعود ثقفی، پولدار مشهور طائف بود(مجمع البیان، ج9، ص46) در شان نزول آیه نوشته اند: ولید روزی گفت: چطور قرآن بر محمد نازل می شود نه بر من؟! درحالیکه من بزرگ و سرور قریشم!(ابن هشام، السیره النبویه، ج1 ص387) در تفسیر آیه «وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْقَرْیَتَیْنِ عَظِیمٍ».
[4] شاهد این امر اینست که پس از رحلت رسول خدا (ص) که ابوبکر از طریق سقیفه به خلافت رسید، ابو سفیان در مدینه نبود. او پس از بازگشت به مدینه که از قضیه با خبر شد گفت: خلافت را به خاندان پستی از قریش سپردید!(ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج2، ص45).
[5] (... فَقَالَ أَمَّا بَنُو مَخْزُومٍ فَرَیْحَانَةُ قُرَیْشٍ نُحِبُّ حَدِیثَ رِجَالِهِمْ وَ النِّکَاحَ فِی نِسَائِهِمْ وَ أَمَّا بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ فَأَبْعَدُهَا رَأْیاً وَ أَمْنَعُهَا لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا وَ أَمَّا نَحْنُ فَأَبْذَلُ لِمَا فِی أَیْدِینَا وَ أَسْمَحُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا وَ هُمْ أَکْثَرُ وَ أَمْکَرُ وَ أَنْکَرُ وَ نَحْنُ أَفْصَحُ وَ أَنْصَحُ وَ أَصْبَحُ(نهج البلاغه، حکمت120).
[6] محمد ابن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج4، ص2-1(حوادث سال 17 ه)
[7] همان، ص2
[8] همان، ج5، ص 69
[9] العقدالفرید، ج4، ص365
[10] همان
[11] ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ص175.
[12] همان، ص178.
[13] همان،(ص) 186-187.
[14] همان، ج2، ص133.
[15] همان، ج9، ص53(شرح خطبه 139)
[16] محمد تقی تستری، قاموس الرجال، ج10، ص80.
[17] طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج5، ص69.
[18] همان، ص148.
[19] همان
[20] نهج البلاغه، خطبه 3(شقیقه)
[21] ذی خشب یک شب مسافت تا مدینه داشت(معجم البلدان، ج2، ص372).
[22] ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج16، ص154.
[23] تاریخ یعقوبی، ج2، ص165.
[24] بلا ذری، انساب الاشراف، ج5، ص 87
[25] ابن ابی الحدید، همان، ج3، ص93
[26] طبری، تاریخ الامم والملوک، تحقیق محمد ابو فضل ابراهیم، ج4 ص67، ذیل حوادث سال 17 قمری.
[27] همان، ص62، 241، 289
[28]  همان ص421، نهج البلاغه، تحقیق صبحی صالح، خطبه3، ابن قتیبه دینوری، الامامه و السیاسه، تحقیق علی شیری، ج1 ص50.
[29] «... عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ رَأَی رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِی مَنَامِهِ بَنِی أُمَیَّةَ یَصْعَدُونَ عَلَی مِنْبَرِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ یُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الصِّرَاطِ الْقَهْقَرَی فَأَصْبَحَ کَئِیباً حَزِیناً قَالَ فَهَبَطَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ (ع) فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِی أَرَاکَ کَئِیباً حَزِیناً قَالَ یَا جَبْرَئِیلُ إِنِّی رَأَیْتُ بَنِی أُمَیَّةَ فِی لَیْلَتِی هَذِهِ یَصْعَدُونَ مِنْبَرِی مِنْ بَعْدِی وَ یُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الصِّرَاطِ الْقَهْقَرَی...»(کلینی، الفروع من الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، ج4، ص159، محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج28، ص77) مشابه این روایت را زراره از امام باقر یا صادق-ع- نقل کرده است.
[30] شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قیصر حبیب العاملی، ج6، ص 494، طبرسی، مجمع البیان، تحقیق لجنة من العلماء والمحققین الاخصایین، ج6، ص266، العروسی الحویزی، تفسیر نور الثقلین، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، ج3 ص 180-181، و ج5، ص622-623؛ سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج13، ص148-149 و ج20، ص 334.
[31] ر. ک: طبری جامع البیان، تخریج صدقی جمیل العطار، ج15، ص 141، و ج30، ص 330؛ سیوطی، الدر المنثور، ج4، ص191، و ج6، ص371، و نیز به نقل از تفاسیر اهل سنت سید مرتضی حسینی فیروز آبادی، فضائل الخمسه من الصحاح السته، تحقیق مجمع العالمی لاهل البیت، ج3، ص298-301
[32] اسرا، آیه 60) و ما آن رویایی را که به تو نشان دادیم، تنها برای آزمایش مردم بود؛ هم چنین شجره ملعونه(درخت نفرین شده) را که در قرآن ذکر کردیم».
[33] قدر (97)، 1.
[34]... قال ابو سعید خدری، قال رسول اللّه(صلی الله علیه وسلم): إنّ أهل بیتی سیلقون من بعدی من أمّتی قتلاً وتشریداً وإنّ أشد قومنا لنا بغضاً بنو أمیّة وبنو المغیرة وبنو مخزوم(حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق مصطفی عبدالقادر، عطا، ج4، ص534، ح8500، صالحی الشامی، سبل الهدی والرشاد، تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، ج10، ص152)
[35] «... أَلَا وَ إِنَّ أَخْوَفَ الْفِتَنِ عِنْدِی عَلَیْکُمْ فِتْنَةُ بَنِی أُمَیَّةَ فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمْیَاءُ مُظْلِمَةٌ عَمَّتْ خُطَّتُهَا وَ خَصَّتْ بَلِیَّتُهَا وَ أَصَابَ الْبَلَاءُ مَنْ أَبْصَرَ فِیهَا وَ أَخْطَأَ الْبَلَاءُ مَنْ عَمِیَ عَنْهَا وَ ایْمُ اللَّهِ لَتَجِدُنَّ بَنِی أُمَیَّةَ لَکُمْ أَرْبَابَ سُوءٍ بَعْدِی کَالنَّابِ الضَّرُوسِ تَعْذِمُ بِفِیهَا وَ تَخْبِطُ بِیَدِهَا وَ تَزْبِنُ بِرِجْلِهَا وَ تَمْنَعُ دَرَّهَا لَا یَزَالُونَ بِکُمْ حَتَّی لَا یَتْرُکُوا مِنْکُمْ إِلَّا نَافِعاً لَهُمْ أَوْ غَیْرَ ضَائِرٍ بِهِمْ وَ لَا یَزَالُ بَلَاؤُهُمْ عَنْکُمْ حَتَّی لَا یَکُونَ انْتِصَارُ أَحَدِکُمْ مِنْهُمْ إِلَّا کَانْتِصَارِ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ وَ الصَّاحِبِ مِنْ مُسْتَصْحِبِهِ تَرِدُ عَلَیْکُمْ فِتْنَتُهُمْ شَوْهَاءَ مَخْشِیَّةً وَ قِطَعاً جَاهِلِیَّةً لَیْسَ فِیهَا مَنَارُ هُدًی وَ لَا عَلَمٌ یُرَی نَحْنُ أَهْلَ الْبَیْتِ مِنْهَا بِمَنْجَاةٍ وَ لَسْنَا فِیهَا بِدُعَاةٍ ثُمَّ یُفَرِّجُهَا اللَّهُ عَنْکُمْ کَتَفْرِیجِ الْأَدِیمِ بِمَنْ یَسُومُهُمْ خَسْفاً وَ یَسُوقُهُمْ عُنْفاً وَ یَسْقِیهِمْ بِکَأْسٍ مُصَبَّرَةٍ لَا یُعْطِیهِمْ إِلَّا السَّیْفَ وَ لَا یُحْلِسُهُمْ إِلَّا الْخَوْفَ فَعِنْدَ ذَلِکَ تَوَدُّ قُرَیْشٌ بِالدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا لَوْ یَرَوْنَنِی مَقَاماً وَاحِداً وَ لَوْ قَدْرَ جَزْرِ جَزُورٍ لِأَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا أَطْلُبُ الْیَوْمَ بَعْضَهُ فَلَا یُعْطُونِیهِ»(نهج البلاغه، تحقیق صبحی صالح، خطبه93، ابراهیم ثقفی کوفی اصفهانی، الغارات، تحقیق سید عبدالزهرا حسینی، ص7-8، محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج33، ص367 و ج41، ص349).
[36] «و اللَّهِ لَا یَزَالُونَ حَتَّی لَا یَدَعُوا لِلَّهِ مُحَرَّماً إِلَّا اسْتَحَلُّوهُ وَ لَا عَقْداً إِلَّا حَلُّوهُ وَ حَتَّی لَا یَبْقَی بَیْتُ مَدَرٍ وَ لَا وَبَرٍ إِلَّا دَخَلَهُ ظُلْمُهُمْ(وَ نَزَلَ بِهِ عَیْثُهُمْ) وَ نَبَا بِهِ سُوءُ رَعْیِهِمْ وَ حَتَّی یَقُومَ الْبَاکِیَانِ یَبْکِیَانِ بَاکٍ یَبْکِی لِدِینِهِ وَ بَاکٍ یَبْکِی لِدُنْیَاهُ وَ حَتَّی تَکُونَ نُصْرَةُ أَحَدِکُمْ(مِنْ أَحَدِهِمْ) کَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَیِّدِهِ إِذَا شَهِدَ أَطَاعَهُ وَ إِذَا غَابَ اغْتَابَهُ وَ حَتَّی یَکُونَ أَعْظَمُکُمْ فِیهَا عَنَاءً أَحْسَنَکُمْ بِاللَّهِ ظَنّاً فَإِنْ أَتَاکُمُ اللَّهُ بِعَافِیَةٍ فَأَقْبِلُوا وَ إِنِ ابْتُلِیتُمْ فَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ »(نهج البلاغه، خطبه97).
[37] («...منها فَعِنْدَ ذَلِکَ لَا یَبْقَی بَیْتُ مَدَرٍ وَ لَا وَبَرٍ إِلَّا وَ أَدْخَلَهُ الظَّلَمَةُ تَرْحَةً وَ أَوْلَجُوا فِیهِ نَقِمَةً فَیَوْمَئِذٍ لَا یَبْقَی لَهُمْ فِی السَّمَاءِ عَاذِرٌ وَ لَا فِی الْأَرْضِ نَاصِرٌ أَصْفَیْتُمْ بِالْأَمْرِ غَیْرَ أَهْلِهِ وَ أَوْرَدْتُمُوهُ غَیْرَ مَوْرِدِهِ وَ...»(همان، خطبه158).
[38] («...وَ لَکِنَّنِی آسَی أَنْ یَلِیَ أَمْرَ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا فَیَتَّخِذُوا مَالَ اَللَّهِ دُوَلاً وَ عِبَادَهُ خَوَلاً وَ اَلصَّالِحِینَ حَرْباً وَ اَلْفَاسِقِینَ حِزْباً فَإِنَّ مِنْهُمُ اَلَّذِی قَدْ شَرِبَ فِیکُمُ اَلْحَرَامَ وَ جُلِدَ حَدّاً فِی اَلْإِسْلاَمِ وَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ یُسْلِمْ حَتَّی رُضِخَتْ لَهُ عَلَی اَلْإِسْلاَمِ اَلرَّضَائِخُ...»(همان، نامه 62، محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج33، ص597، نزدیک به این تعابیر: همان ص572-573؛ ابراهیم ثقفی کوفی اصفهانی، الغارات، تحقیق سید عبدالزهرا حسینی، ص210) ابن ابی الحدید می گوید: "مراد از کسی که شراب نوشید و حد بر او جاری شد، ولید ابن عقبة ابن ابی معیط و مفصود از کسانی که با دریافت بخشش ها اسلام را پذیرفتند، ابو سفیان و دو پسرش معاویه و یزید است"(ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج17، ص226-227).
[39] («...لِی ذَاتَ یَوْمٍ وَقَدْ رَآنِی فَرِحاً یَا حَسَنُ أَ تَفْرَحُ کَیْفَ بِکَ إِذَا رَأَیْتَ أَبَاکَ قَتِیلًا؟ کَیْفَ بِکَ إِذَا وَلِیَ هَذَا الْأَمْرَ بَنُو أُمَیَّةَ وَأَمِیرُهَا الرَّحْبُ الْبُلْعُومِ الْوَاسِعُ الْأَعْفَاجِ یَأْکُلُ وَلَا یَشْبَعُ- یَمُوتُ وَلَیْسَ لَهُ فِی السَّمَاءِ نَاصِرٌ وَلَا فِی الْأَرْضِ عَاذِرٌ ثُمَّ یَسْتَوْلِی عَلَی غَرْبِهَا وَشَرْقِهَا یَدِینُ لَهُ الْعِبَادُ وَیَطُولُ مُلْکُهُ یَسْتَنُّ بِسُنَنِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ وَیُمِیتُ الْحَقَّ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص یَقْسِمُ الْمَالَ فِی أَهْلِ وَلَایَتِهِ وَیَمْنَعُهُ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ وَیَذِلُّ فِی مُلْکِهِ الْمُؤْمِنُ وَیَقْوَی فِی سُلْطَانِهِ الْفَاسِقُ وَیَجْعَلُ الْمَالَ بَیْنَ أَنْصَارِهِ دُوَلًا وَیَتَّخِذُ عِبَادَ اللَّهِ خَوَلًا یَدْرُسُ فِی سُلْطَانِهِ الْحَقُّ وَیَظْهَرُ الْبَاطِلُ وَیَقْتُلُ مَنْ نَاوَاهُ عَلَی الْحَقِّ وَیَدِینُ مَنْ وَالاهُ عَلَی الْبَاطِلِ...»(شیخ حر عاملی، اثبات الهداة، تحقیق سید هاشم رسولی، ترجمه احمد جنتی، ج4، ص532-533، سید حسن القبانچی، مسند الامام علی، تحقیق طاهر الاسلامی، ج8، ص413). قریببه این عبارات را امام حسن از قول پدرش نقل کرده است(سید بن طاوس، الملاحم والفتن، ص99).
[40] و ایم الله لا تری أمة محمد خفضا ما کانت سادتهم و قادتهم فی بنی أمیة و لقد وجه الله إلیکم فتنة لن تصدروا عنها حتی تهلکوا لطاعتکم طواغیتکم و انضوائکم إلی شیاطینکم( ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج16، ص28).
[41] اردوگاهی در بیرون کوفه که رزمندگان در آنجا گرد می آمدند و سپس به سوی میدان جنگ حرکت می کردند.
[42] ویلکم، والله ان معاویة لا یفی لاحد منکم بما ضمنه فی قتلی، و انی اظن ان وضعت یدی فی یده فاسلمه لم یترکنی ادین بدین جدی، و انی اقدر ان اعبدالله عزوجل وحدی، و ایم الله لئن سلمت الامر لمعاویة لا ترون فرحا ابدا مع بنی امیة و لیسومونکم سوء العذاب، و لکن کانی انظر الی ابنائکم واقفین علی ابواب ابنائهم یستسقونهم و یطعمونهم بما جعل الله لهم فلا یسقون و لا یطعمون،، و لو وجدت اعوانا ما سلمت له الامر، لان الخلافة محرمة علی بنی امیة...(سید عبدالله شبر، جلاءالعیون، تحقیق سید علی شبر، ج 1، ص 345 – 346) شیخ صدوق و مجلسی نیز این روایت را به اختصار آورده اند(شیخ صدوق، علل الشرایع، ج 1، باب 160، ص 259؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 44، ص 33)
[43] طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج 5، ص 403.
[44] اصول کافی، ج2، ص415.
[45] دکتر سید جعفر شهیدی- تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان ص204.
[46] «أَیُّهَا النَّاسُ، سَیَأْتِی عَلَیْکُمْ زَمَانٌ یُکْفَأُ فِیهِ الإِسْلاَمُ، کَمَا یُکْفَأُ الإِنَاءُ بِمَا فِیهِ ...» (نهج البلاغه، خطبه 103)
[47] علی بن الحسین مسعودی، مروج الذهب، ج 3، ص 454.
[48] حاج شیخ عباس قمی، تتمة المنتهی، ص 44.
[49] سبط بن الجوزی، تذکرة الخواص، ص 291
[50] علی بن الحسین مسعودی، مروج الذهب، ج 3، ص 196-198.
[51] مسعودی، همان، ص 213.
[52] تتمة المنتهی، ص 90
[53] مروج الذهب، ج 3، ص 216
[54] برای آکاهی بیشتر، رجوع شود به:مروج الذهب، ج 3،ص 196-200، تتمة المنتهی، ص 90-93.
[55] مجلسی، بهارالانوار، ج 46، ص335.
[56] مروج الذهب، ج 3، ص 211.
[57] همان، ص 283.
[58] دکتر سید جعفر شهیدی، تاریخ تحلیلی اسلام، چاپ دهم ص 220.
[59] دکتر عمر فروخ، تاریخ صدر اسلام و الدوله الامویه ص166.
[60] همان، ص173.
[61] ابوحنیفه دینوری، الاخبار الطول(ص) 349-347 - دکتر عبد الحسین زرین کوب، دو قرن سکوت ص89-88.
[62] مروج الذهب، ج 3ص228.
[63] همان، ص284.


پل ارتباطی :  daniz_0443@yahoo.com

شنبه 6 اسفند 1390  1:17 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها