0

مرجع خطاهای مودم(قسمت اول )

 
aziztaeme
aziztaeme
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 2044
محل سکونت : تهران

مرجع خطاهای مودم(قسمت اول )


مرجع خطاهای مودم

شماره خطا:
۶۰۰٫ اگه همزمان با شماره گیری سیستم شما دوباره شروع به شماره گیری کنید.
۶۰۱٫ راه انداز port بی اعتبار است.
۶۰۲٫ port هم اکنون باز می باشد و برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را راه اندازی مجدد کنید.
۶۰۳٫ بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است.
۶۰۴٫ اطلاعات نادرستی مشخص شده است.
۶۰۵٫ نمی توانید اطلاعات port را تعیین کنید.
۶۰۶٫ port شناسایی نمی شود.
۶۰۷٫ ثبت اطلاعات و وقایع مربوط به مودم بی اعتبار است.
۶۰۸٫ راه انداز مودم نصب نشده است.
۶۰۹٫ نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است.
۶۱۰٫ بافر ندارد.
۶۱۱٫ اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد.
۶۱۲٫ مسیر صحیح را نمی تواند پیدا کند.
۶۱۳٫ فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است.
۶۱۴٫ سر ریزی بافر
۶۱۵٫ port پیدا نشده است.
۶۱۶٫ یک در خواست نا همزمان در جریان است.
۶۱۷٫ port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد.
۶۱۸٫ port باز نمی شود( این زمانی رخ میدهد که یک برنامه از port استفاده می کند)
۶۱۹٫ port قطع می باشد. ( این زمانی رخ میدهد که یک برنامه از port استفاده می کند).
۶۲۰٫ هیچ نقطه پایانی وجود ندارد.
۶۲۱٫ نمی تواند فایل دفتر راهنای تلفن را باز کند.
۶۲۲٫ نمی تواند فایل دفتر راهنای تلفن را بارگزاری کند.
۶۲۳٫ نمی تواند ورودی دفتر تلفن را بیابد.
۶۲۴٫ نمی تواند روی فایل دفتر تلفن بنویسد.
۶۲۵٫ اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن یافت می شود.
۶۲۶٫ رشته را نمی تواند بار گزاری کند.
۶۲۷٫ کلید را نمی تواند بیابد.
۶۲۸٫ port قطع شد.
۶۲۹٫ port بوسیله دستگاه راه دوری قطع می شود.(درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی)
۶۳۰٫ port به دلیل از کار افتادگی سخت افزار قطع شد.
۶۳۱٫ port توسط کار بر قطع شد.
۶۳۲٫ اندازه ساختار داده اشتباه است.
۶۳۳٫ port هم اکنون در حال استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up طراحی نشده است.
۶۳۴٫ نمی تواند کامپیوتر شما را بر روی شبکه راه دور ثبت کند.
۶۳۵٫ خطا مشخص نشده است.
۶۳۶٫ دستگاه اشتباهی به port بسته شده است.
۶۳۷٫ رشته String نمی تواند تغییر یابد.
۶۳۸٫ زمان در خواست به پایان رسیده است.
۶۳۹٫ شبکه نا همزمان قابل دسترس نیست.
۶۴۰٫ خطای NetBiosرخ داده است .
۶۴۱٫ سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز را برای شتری سرویس گیرنده بدهد.
۶۴۲٫ یکی از اسامی NetBIOS شمنا هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد(دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند)
۶۴۳٫ Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد.
۶۴۴٫ شما popus پیغام شبکه را در یافت نخواهید کرد.
۶۴۵٫ authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.
۶۴۶٫ در این موقع روز امکان log on حساب( اکانت) وجود ندارد.
۶۴۷٫ حساب قطع می باشد.
۶۴۸٫ اعتبار password تمام شده است.
۶۴۹٫ اجازه Remote access (دستیابی به راه دور) به اکانت داده نشده است .
۶۵۰٫ سرور Remote access (دستیابی راه دور) پاسخ نمی دهد.
۶۵۱٫ مودم شما یا سایر دستگاه های اتصال دهنده خطایی را گزارش کرده است.(خطا از سوی مودم بوده است).
۶۵۲٫ پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد.
۶۵۳٫ macro (دستور العمل کلان) . ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در فایل INF موجود نمی باشد.
۶۵۴٫ یک فرمان یا یک پاسخ در قسمتINF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره دارد.
۶۵۵٫ دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل INF دستگاه مشاهده نمی شود.
۶۵۶٫ دستور العمل ماکرو defult off در فایل INF دستگاه شامل یک دستور العمل نا مشخص است.
۶۵۷٫ فایل INF دستگاه نمی تواند باز شود.
۶۵۸٫ اسم دستگاه در فایل INF دستگاه یا در فایل INF رسانه بیش از حد طولانی می باشد.
۶۵۹٫ فایل INF رسانه با نام ناشناخته یک دستگاه اشاره دارد.
۶۶۰٫ فایل INF رسانه برای این فرمان پاسخی ندارد.
۶۶۱٫ فایل INF دستگاه فرمان را از دست داده است.
۶۶۲٫ تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل INF رسانه صورت نگرفته است.
۶۶۳٫ فایل INF رسانه به نوع نا شناخته یک دستگاه اشاره دارد.
۶۶۴٫ نمی تواند به حافظه اختصاص دهد.
۶۶۵٫ port برای Remote access (دستیابی راه دور) اختصاص داده نشده است.
۶۶۶٫ مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهند در حال حاضر کار نمی کند.
۶۶۷٫ فایل INF رسانه را نمی تواند بخواند.
۶۶۸٫ اتصال از بین رفته است.
۶۶۹٫ پارامتر بکار برده شده در فایل INF رسانه بی اعتبار می باشد.
۶۷۰٫ نمی تواند نام بخش را از روی فایل INF رسانه بخواند.
۶۷۱٫ نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INF رسانه بخواند .
۶۷۲٫ نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INF رسانه بخواند.
۶۷۳٫ نمی تواند کار بر را را از روی فایل INF رسانه بخواند .
۶۷۴٫ نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل INF رسانه بخواند.
۶۷۵٫ نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل INF رسانه بخواند.
۶۷۶٫ خط اشغال می باشد.
۶۷۷٫ شخص به جای مودم پاسخ می دهد.
۶۷۸٫ پاسخی وجود ندارد.
۶۷۹٫ نمی تواند عامل را پیدا کند.
۶۸۰٫ خط تلفن وصل نیست.
۶۸۱٫ یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود.
۶۸۲٫ Waiting section name دچار مشکل می باشد.
۶۸۳٫ Writing device type با مشکل مواجه شده است.
۶۸۴٫ Writing device name با مشکل مواجه شده است.
۶۸۵٫ Waiting maxconnectBPS با مشکل مواجه است.
۶۸۶٫ Waiting maxcarrierBPS دچار مشکل است.
۶۸۷٫ Writing usage با مشکل مواجه است.
۶۸۸٫ Writing defult off دچار مشکل شده است.
۶۸۹٫ reading defult off با مشکل مواجه است.
۶۹۰٫ فایل INI خالی است.
۶۹۱٫ دسترسی صورت نمی گیرد زیرا یوزر و پسورد دامن بی اعتبار است.
۶۹۲٫ سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است.
۶۹۳٫ باینری ماکرو با مشکل مواجه است.
۶۹۴٫ خطای DCB یافت نشد.
۶۹۵٫ ماشین ها گفتگو آماده نیستند.
۶۹۶٫ راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل مواجه اند.
۶۹۷٫ Partial response looping با مشکل مواجه است.
۶۹۸٫ پاسخ نام کلیدی در فایل INF دستگاه در فرمت مورد نظر نمی باشد.
۶۹۹٫ پاسخ دستگاه موجب سر ریزی بافر شده است.
۷۰۰٫ فرمان متصل به INF دستگاه بیش از حد طولانی می باشد.
۷۰۱٫ دستگاه به یک میزبان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد.
۷۰۲٫ پاسخ دستگاه در یافت میگردد زمانی که هیچ کس انتظار دارد.
۷۰۳٫ در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است
۷۰۴٫ callback شماره اشتباه است.
۷۰۵٫ مشکل . invalid auth state
706. . invalid auth state دچار مشکل می باشد.
۷۰۷٫ علامت خطایاب x.25
708. اعتبار حساب تمام شده است.
۷۰۹٫ تغییر پسورد روی دامین با مشکل مواجه است.
۷۱۰٫ در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری بیش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
۷۱۱٫ rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چم کنید.
۷۱۲٫ در گاه Biplexدر حال اجرا می باشد چند ثانیه منتظر باشید و دوباره شماره گیری کنید.
۷۱۳٫ مسیر های ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد.
۷۱۴٫ .کانال های ISDN کافی برای ایجاد یک تماس تلفنی در دسترس نمی باشد.
۷۱۵٫ به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای زیادی رخ می دهد.
۷۱۶٫ پیکر بندی remot access IP غیر قابل استفاده است.
۷۱۷٫ آدرس های IP درstatic pool remot access IP وجود ندارد.
۷۱۸٫ مهلت برقراری تماس PPPپایان یافته است.
۷۱۹٫ PPPتوسط دستگاه راه دور پایان می یابد.
۷۲۰٫ پروتکل کنترل PPP پیکر بندی نشده است.
۷۲۱٫ همتای PPPپاسخ نمی دهد.
۷۲۲٫ بسته PPP بی اعتبار است.
۷۲۳٫ شماره تلفتن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولانی است.
۷۲۴٫ پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial-out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد.
۷۲۵٫ IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial-in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است.
۷۲۶٫ پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial-out روی بیش از یک در گاه در یک زمان استفاده شود.
۷۲۷٫ نمی توان به فایل TCPCFG.DLL دست یافت.
۷۲۸٫ نمی توان آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کرد.
۷۲۹٫ SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IPنصب شود.
۷۳۰٫ ثبت کامپیوتر کامل نمی شود.

گویا آی تی

شنبه 26 تیر 1389  9:08 AM
تشکرات از این پست
samsam
دسترسی سریع به انجمن ها