0

اهرام از زبان لوموند

 
omidayandh
omidayandh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 7483
محل سکونت : تهران

اهرام از زبان لوموند

 كهن ترین بنایی كه در پرده ای از ابهام پوشیده شده و هنوز باقی مانده است ، با كلیه پیشرفتهای علمی و تكنولوژی در دنیای امروز، باز هم اعصار مجهول تاریخ از نظرها به دور مانده است . هنور حتی انسان نمی تواند به دقت قدیم و آثار قدیمی ،سنگهای ساختمانی را با همان ظرافت بسازد . هنوز استادان از روی هم چیدن سنگهایی به قطعات هفتاد تن مشابه آنچه كه با دقت و وسواس عظیم در بنای هرم بزرگ به كاررفته است ، عاجزند . هنوز محاسبات ریاضی ما در اندازه گیری ابعاد زمین و حركت سیاره ها از دقت و صحت محاسبات انجام شده در زمان بنای هرم بزرگ برخوردار نیست . اینكه چرا هنوز در تهیه و تدارك وسایل اندازه گیری لنگان لنگان به دنبال انسانهای ماقبل تاریخ هستیم ، چگونه این تمدن درخشان ، هرمهای مصر ، در برهه ای از زمان درخشیده و سپس ناپدید شده است ، بر ما پوشیده می باشد . هنوز كاملأ مشخص نیست كه آیا این قدرت علمی و هنری كه انسان امروز  تنها گوشه ای از آن را دریافته است ، از یك مغز فوق انسان و یا منبع فكری خارق العاده است . این امكان را هم مذهب و عرفان تایید می كند . امكان دیگر رسیدن این تمدن پیشرفته از خارج كره زمین به ساكنان زمین است و یا البته لزومأ نمی توان گفت كه یكی از این نظریات درست است . با توجه به آنكه بشر امروز هنوز در تنگنای این تمدن سردرگم است و می اندیشد كه این این امر یك مسئله خارق العاده و خاص می باشد و لذا سبب آن نیز خاص است ، در هر حال منبع و منشا این ظرافت هنری و علمی در ساختمان هرم بزرگ و اهرام مصر هرچه باشد ،این حقیقت به جای خود باقی است كه این ساختمان از چنان نبوغ و مهارت شگرفی برخوردار است كهدر طول تاریخ انسان ها نظیر آن مشاهده نشده است و هر جسم یا ساختمان هرمی شكل كه دقیقأ باابعاد متناسب با هرم بزرگ مصر ساخته شود و در امتداد شمال و جنوب میدان مغناطیسی زمین قرارگیرد ، می تواند به پیرایش ، انعكاس و تمركز میدان های انرژی منتهی شود . از آزمایش های متعددیكه در درون اجسام هرمی شكل با ابعاد چند سانتی متر یا چند متر انجام شده ، این نتیجه حاصل گردیده است كه نوع جسم یا ماده ای كه در ساختمان این اهرام به كار می رود ، به هیچ وجه درماهیت میدان های انرژی كه در درون آن ها متمركز می شود ، تاثیر ندارد . "نتایج آزمایش های انجام شده "1- غذاهای فاسد شدنی تا مدتها مدید بدون فساد در درون هرم باقی می ماند 2- آب های آلوده ، تصفیه و عاری از میكروب می شوند *در مورد این ازمایش در فصول آینده بیشتر صحبت خواهیم كرد
پنج شنبه 24 تیر 1389  4:44 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها