0

قلمکاری

 
omidayandh
omidayandh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 7483
محل سکونت : تهران

قلمکاری

 اولین پارچه قلمکاردرکشورمصردیده شده وپس ازآن هند حرف اول را دراین هنر می زده است،اما پس ازآ نکه اصفهانی ها با این هنراز طریق تجارت آشنا می شوند،آن رادردست می گیرند وقلمکاری در این شهربه اوج شکوفایی خود می رسد.قلمکار اصفهان چنان رواجی میابد که قلمکاری صدرس ومچلی بندرهند را شکست می دهد.  هنرقلمکاری درعصرصفویه
 ودراصفهان به اوج خود رسید، بدان گونه که در این دوره بیشتر لباسهای زنانه ومردانه ازپارچه های قلمکارتهیه می شد. نقشهای قلمکاردرابتدا شامل، نقوش اسلیمی وگلهای چند پر می شد. دردوران قاجار نقاشیهای عامیانه وارداین کار می شود وقلمکار قهوه خانه ای ابداع می گردد وهمچنین  پرده هایی  ازحماسه های مذهبی وملی به وجود می آید. البته این هنر، درفاصله زمانی1292-1312رونق خود را از دست می دهد و تنها چهارخانواده در این دوره درکارخود پایدارمی مانند، چیت ساز، بیرجندی،عطریان ومشکوه. ولی پس ازآن دوباره رونق پیدا کرده وحتی وارد بازارهای جهانی می شود.
چهارشنبه 23 تیر 1389  11:26 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها