0

پژوهشگران دانشگاهي بررسي كردند: اثر فرآيند قالب‌گيري تزريقي بر روي خواص فيزيکي فوم چوب پلاستيک

 
somayeh_224
somayeh_224
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1390 
تعداد پست ها : 584

پژوهشگران دانشگاهي بررسي كردند: اثر فرآيند قالب‌گيري تزريقي بر روي خواص فيزيکي فوم چوب پلاستيک

پژوهشگران بخش مکانيک دانشکده فني مهندسي دانشگاه تربيت مدرس، طي پژوهشي به بررسي اثر پارامترهاي فرآيند قالب گيري تزريقي بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي فوم چوب پلاستيک پرداختند.

 کاربرد کامپوزيت‌هاي چوب پلاستيک به عنوان جايگزين مناسب براي چوب و يا حتي پلاستيک، روند روبه رشدي دارد. اين کامپوزيت‌ها در مقايسه با چوب در مقابل تهديدات محيطي همچون رطوبت، جذب آب و حشرات مقاوم‌تر و فرآيندپذيرترند. از طرفي در کنار اين مزايا امکان استفاده از ضايعات چوب و پلاستيک در فرآيند اين کامپوزيت‌ها فراهم مي‌شود.

سيد ياسر درياباري، کارشناس ارشد مهندسي مکانيک گرايش ساخت و توليد دانشگاه تربيت مدرس ضمن بيان اين مطلب اظهار كرد: اگرچه نقاط اتصال و ميخ و پيچ کردن پايين، استحکام به ضربه پايين، کاربرد اين کامپوزيت‌ها را در خيلي از موارد محدود کرده است، اما گسترش يک کامپوزيت فوم چوب پلاستيک با ساختار دقيق و سلول‌هاي ريز و يکنواخت، مي‌تواند به طور موثر بر اين مشکلات فائق آيد. در اين پژوهش به بررسي اثر پارامترهاي فرآيند قالب‌گيري تزريقي بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي فوم چوب پلاستيک پرداختيم.

وي افزود: در اين طرح پژوهشي پس از توليد نمونه‌هاي مناسب، اين نمونه‌ها تحت آزمون‌هاي مکانيکي خمش، کشش، ضربه و آزمون‌هاي فيزيکي چگالي و رئولوژي قرار گرفتند. نتايج اين تحقيق نشان داد که با افزايش درصد وزني 20 درصد تا 40 درصد چوب، ضخامت پوسته فوم نشده، کاهش، و چگالي سلولي افزايش مي‌يابد. براي نمونه‌هاي فوم چوب پلاستيک با 50 درصد وزني چوب، افت شديدي در ساختار ريزسلولي ايجاد مي‌شود، اما ضخامت پوسته فوم نشده مطابق نمونه‌هاي قبل، کماکان روند نزولي دارد.

درياباري در ادامه گفت: از طرفي ساختار ريزسلولي محصولات کامپوزيت چوب پلاستيک(WPCF) به شدت متاثر از حجم تزريق است، بدين نحو که براي نمونه‌هاي فوم توليد شده، بيشترين ميزان چگالي سلولي در بين همه حجم‌هاي تزريق را نمونه‌هاي با حجم تزريق 90 درصد دارا هستند. اين نمونه‌ها کمترين ميزان ضخامت پوسته فوم نشده را به خود اختصاص داده‌اند.

وي افزود: نتايج محاسبه چگالي نمونه‌ها حاکي از آن است که با افزايش درصد وزني چوب و همچنين حجم تزريق، چگالي نمونه‌ها نيز افزايش مي‌يابد. استحکام کششي همواره براي نمونه‌هاي فوم نشده بيشتر از نمونه‌هاي فوم شده است، ليکن نکته قابل توجه اين است که با افزايش درصد وزني چوب از 20 به 40 درصد ميزان افت استحکام نمونه فوم شده نسبت به نمونه فوم نشده، کمتر است.

درياباري خاطرنشان كرد: استفاده از عامل جفت کننده(MAPE) موجب افزايش استحکام کششي فوم‌هاي توليدي شد، در حالي‌که با افزايش درصد چوب اثر آن بيشتر شد. استحکام خمشي قطعات فوم شده کمتر از قطعات فوم نشده است و با افزايش درصد چوب کاهش يافت. کمترين ميزان استحکام خمشي را نمونه‌هاي با حجم تزريق 90درصد دارا بودند. استحکام کششي و خمشي نمونه‌هاي فوم فيزيکي در همه موارد بيشتر از استحکام نمونه‌هاي فوم شيميايي است. مقاومت به ضربه قطعات فوم شده در اکثر موارد بيشتر از قطعات فوم نشده بوده است.

بر اساس اين گزارش، اين تحقيق با راهنمايي دکتر اميرحسين بهروش و با مشاوره دکتر محمد گلزار از اعضاء هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس انجام شده است.

چهارشنبه 26 مرداد 1390  5:04 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها