0

پيشرفت در حوزه كتاب و كتابخواني مستلزم روحيه جهادي و بسيجي است

 
ahmadfeiz
ahmadfeiz
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : خرداد 1390 
تعداد پست ها : 20214
محل سکونت : تهران

پيشرفت در حوزه كتاب و كتابخواني مستلزم روحيه جهادي و بسيجي است

مديركل كتابخانه هاي عمومي استان مازندران:
 پيشرفت در حوزه كتاب و كتابخواني مستلزم روحيه جهادي و بسيجي است

مدير كل كتابخانه هاي عمومي استان مازندران گفت: حركت شتابنده و پيشرفت در حوزه كتاب و كتابخواني مستلزم روحيه جهادي و بسيجي است.
محمد اسماعيل امامزاده در گفت وگو با كيهان اظهار داشت: آمارهاي مربوط به كتاب، مطالعات و كتابخانه هاي عمومي مهم ترين شاخص هاي فرهنگي است كه متاسفانه علي رغم رشد شتابنده سال هاي اخير كشور در عرصه سرانه فضا و منابع كتابخانه اي همچنان وضعيت ايران اسلامي نگران كننده و براي پيشرفت در اين زمينه نيازمند توجه جهادي و بسيجي هستيم.
وي گفت: در حال حاضر استان مازندران داراي 59 كتابخانه عمومي تحت پوشش با 850 هزار جلد كتاب و 132 هزار عضو جوان و نوجوان مي باشد كه به لحاظ متوسط جمعيت در ازاء هر كتابخانه در رتبه بيست و هفتم كشور و از نظر منابع كتابخانه اي در رتبه بيست و يكم بين 31 استان كشور قرار دارد و اين در شرايطي است كه از نظر اعضاء در رتبه پنجم و از نظر امانت كتاب رتبه سوم كشور را دارا مي باشد.
امامزاده با بيان اينكه علاوه بر افزايش تعداد كتابخانه هاي عمومي به لحاظ آماري توجه به امكانات و تجهيزات نيز مي بايست مدنظر قرار گيرد، افزود: در اين زمينه نقش دولت و به ويژه خيران حوزه كتابخانه نيز مي تواند آينده اميدواركننده اي را براي استان ترسيم كند.
امامزاده در خصوص طرح و برنامه آتي كتابخانه ها نيز گفت: براساس طرح مصوب نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور كه برگرفته از افق ترسيمي مقام معظم رهبري در سال 1404 است، در مازندران بايد 204 كتابخانه جديد ساخت كه 173 كتابخانه در روستاها خواهد بود. وي گفت: در سال 90 با مساعدت استاندار محترم عمليات اجرايي 78 كتابخانه روستايي و حدود 10 كتابخانه شهري آغاز خواهد شد و 8 كتابخانه آماده بهره برداري با تخصيص اعتبار تجهيزاتي از سوي استاندار محترم تا هفته دولت امسال به بهره برداري خواهند رسيد.

پیامبر (ص): صبر اگر به بیقراری رسید دعا مستجاب می شود.

عزیز ما قرنهاست که چشم انتظار به ما دارد!

دوشنبه 24 مرداد 1390  9:36 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها