0

چشم انداز اشتغال استان بر محوريت بخش خصوصي قرار دارد

 
ahmadfeiz
ahmadfeiz
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : خرداد 1390 
تعداد پست ها : 20214
محل سکونت : تهران

چشم انداز اشتغال استان بر محوريت بخش خصوصي قرار دارد

استاندار مازندران گفت: چشم انداز اشتغال استان بر محوريت بخش خصوصي قرار دارد.
علي اكبر طاهايي در جلسه كارگروه سرمايه گذاري و اشتغال گفت: مطالعات توسعه اشتغال و سرمايه گذاري، با هدف تهيه و تدوين اسناد دستگاهي و بخش هاي اصلي اقتصادي در شوراي عالي اشتغال كشور و كليه استان ها در دستور كار قرار گرفت.
وي افزود: سندي كه در دست تهيه است به عنوان سند چشم انداز اشتغال استان در چارچوب يك برنامه راهبردي و به عنوان اولين گام در برنامه ريزي، بايد از سوي دستگاه هاي اجرايي تلقي گردد.
به گفته طاهايي براساس اين سند كه مراحل پاياني آن در دست تهيه مي باشد، نرخ بي كاري در مازندران در سال 1394 به 7/2 درصد خواهد رسيد و پيش بيني مي شودنرخ رشد جمعيت استان از 94 درصد فعلي به 88 درصد كاهش يابد.
وي گفت: براساس چشم انداز تدوين شده در اين سند، اشتغال استان بر محوريت بخش خصوصي قرار دارد كه انتظار مي رود بار عمده ايجاد شغل برعهده اين بخش باشد ضمن آنكه سهم بخش عمومي از كل اشتغال در سال 1394 نيز به 18 درصد كاهش مي يابد.
استاندار مازندران افزود: از نظر ساختار سني نيز برآوردها نشان از آن دارد كه بيشترين حجم عرضه نيروي كار در آينده در گروه هاي سني 25 تا 34 سال اتفاق خواهد افتاد.

پیامبر (ص): صبر اگر به بیقراری رسید دعا مستجاب می شود.

عزیز ما قرنهاست که چشم انتظار به ما دارد!

دوشنبه 24 مرداد 1390  9:33 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها