0

ديدار تيم هاي پرسپوليس و شهرداري تبريز

 
hojat20
hojat20
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1388 
تعداد پست ها : 42154
محل سکونت : بوشهر

ديدار تيم هاي پرسپوليس و شهرداري تبريز

ديدار تيم هاي پرسپوليس و شهرداري تبريز
رضا سعيدي پور
تيم فوتبال شهرداري تبريز
تيم فوتبال پرسپوليس
ديدار تيم هاي فوتبال پرسپوليس و شهرداري تبريز
ديدار تيم هاي فوتبال پرسپوليس و شهرداري تبريز
ديدار تيم هاي فوتبال پرسپوليس و شهرداري تبريز
حميد استيلي سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس
ديدار تيم هاي فوتبال پرسپوليس و شهرداري تبريز
ديدار تيم هاي فوتبال پرسپوليس و شهرداري تبريز
علي كريمي كاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس در ديدار با شهرداري تبريز
ديدار تيم هاي فوتبال پرسپوليس و شهرداري تبريز
ديدار تيم هاي فوتبال پرسپوليس و شهرداري تبريز
ديدار تيم هاي فوتبال پرسپوليس و شهرداري تبريز
ديدار تيم هاي فوتبال پرسپوليس و شهرداري تبريز
ديدار تيم هاي فوتبال پرسپوليس و شهرداري تبريز
هواداران تيم فوتبال پرسپوليس در ديدار با شهرداري تبريز
ديدار تيم هاي فوتبال پرسپوليس و شهرداري تبريز
شادي بازيكنان تيم فوتبال شهرداري تبريز بعد از به ثمر رساندن گل برتري در مقابل تيم پرسپوليس
ناراحتي بازيكنان ذخيره تيم فوتبال پرسپوليس بعد از شكست در مقابل تيم شهرداري تبريز
ديدار تيم هاي فوتبال پرسپوليس و شهرداري تبريز
ديدار تيم هاي فوتبال پرسپوليس و شهرداري تبريز
ناراحتي بازيكنان ذخيره تيم فوتبال پرسپوليس بعد از شكست در مقابل تيم شهرداري تبريز
ناراحتي بازيكنان ذخيره تيم فوتبال پرسپوليس بعد از شكست در مقابل تيم شهرداري تبريز
ناراحتي بازيكنان ذخيره تيم فوتبال پرسپوليس بعد از شكست در مقابل تيم شهرداري تبريز
ناراحتي بازيكنان تيم فوتبال پرسپوليس بعد از شكست در مقابل تيم شهرداري تبريز
واكنش علي كريمي كاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس در مقابل تشويق هواداران اين تيم
يسيچ سرمربي تيم فوتبال شهرداري تبريز

آنروز .. تازه فهمیدم .. 

 در چه بلندایی آشیانه داشتم...  وقتی از چشمهایت افتادم...

شنبه 22 مرداد 1390  8:21 AM
تشکرات از این پست
jones5a
jones5a
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1388 
تعداد پست ها : 170
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ديدار تيم هاي پرسپوليس و شهرداري تبريز

آمده ایم زندگی کنیم تا قیمتی شویم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیمenlightened

شنبه 22 مرداد 1390  5:37 PM
تشکرات از این پست
jones5a
jones5a
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1388 
تعداد پست ها : 170
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ديدار تيم هاي پرسپوليس و شهرداري تبريز

آمده ایم زندگی کنیم تا قیمتی شویم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیمenlightened

شنبه 22 مرداد 1390  5:48 PM
تشکرات از این پست
jones5a
jones5a
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1388 
تعداد پست ها : 170
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ديدار تيم هاي پرسپوليس و شهرداري تبريز

آمده ایم زندگی کنیم تا قیمتی شویم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیمenlightened

شنبه 22 مرداد 1390  5:49 PM
تشکرات از این پست
jones5a
jones5a
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1388 
تعداد پست ها : 170
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ديدار تيم هاي پرسپوليس و شهرداري تبريز

آمده ایم زندگی کنیم تا قیمتی شویم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیمenlightened

شنبه 22 مرداد 1390  5:52 PM
تشکرات از این پست
jones5a
jones5a
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1388 
تعداد پست ها : 170
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ديدار تيم هاي پرسپوليس و شهرداري تبريز

آمده ایم زندگی کنیم تا قیمتی شویم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیمenlightened

شنبه 22 مرداد 1390  5:52 PM
تشکرات از این پست
jones5a
jones5a
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1388 
تعداد پست ها : 170
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ديدار تيم هاي پرسپوليس و شهرداري تبريز

آمده ایم زندگی کنیم تا قیمتی شویم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیمenlightened

شنبه 22 مرداد 1390  5:55 PM
تشکرات از این پست
jones5a
jones5a
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1388 
تعداد پست ها : 170
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ديدار تيم هاي پرسپوليس و شهرداري تبريز

آمده ایم زندگی کنیم تا قیمتی شویم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیمenlightened

شنبه 22 مرداد 1390  5:56 PM
تشکرات از این پست
jones5a
jones5a
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1388 
تعداد پست ها : 170
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ديدار تيم هاي پرسپوليس و شهرداري تبريز

آمده ایم زندگی کنیم تا قیمتی شویم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیمenlightened

شنبه 22 مرداد 1390  5:57 PM
تشکرات از این پست
jones5a
jones5a
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1388 
تعداد پست ها : 170
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ديدار تيم هاي پرسپوليس و شهرداري تبريز

آمده ایم زندگی کنیم تا قیمتی شویم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیمenlightened

شنبه 22 مرداد 1390  5:58 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها