0

جداول آمپر براي كابلها

 
mehdigerdali
mehdigerdali
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : خرداد 1390 
تعداد پست ها : 5587
محل سکونت : خوزستان

جداول آمپر براي كابلها
 

 

 

 

آمپر براي كابلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسافت

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

350

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

450

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

سطح مقطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27A

 

 

 

 

 

27A

 

 

 

 

 

7A

 

 

 

 

 

5A

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36A

 

 

 

 

 

36A

 

 

 

 

 

12A

 

 

 

 

 

8A

 

 

 

 

 

6A

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46A

 

 

 

 

 

46A

 

 

 

 

 

20A

 

 

 

 

 

13A

 

 

 

 

 

10A

 

 

 

 

 

8A

 

 

 

 

 

6A

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58A

 

 

 

 

 

58A

 

 

 

 

 

30A

 

 

 

 

 

20A

 

 

 

 

 

15A

 

 

 

 

 

12A

 

 

 

 

 

10A

 

 

 

 

 

8A

 

 

 

 

 

7A

 

 

 

 

 

6.5A

 

 

 

 

 

6A

 

 

 

 

 

5A

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77A

 

 

 

 

 

77A

 

 

 

 

 

50A

 

 

 

 

 

33A

 

 

 

 

 

25A

 

 

 

 

 

20A

 

 

 

 

 

16A

 

 

 

 

 

14A

 

 

 

 

 

12A

 

 

 

 

 

11A

 

 

 

 

 

10A

 

 

 

 

 

8A

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100A

 

 

 

 

 

100A

 

 

 

 

 

80A

 

 

 

 

 

53A

 

 

 

 

 

40A

 

 

 

 

 

32A

 

 

 

 

 

26A

 

 

 

 

 

22A

 

 

 

 

 

20A

 

 

 

 

 

17A

 

 

 

 

 

16A

 

 

 

 

 

13A

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130A

 

 

 

 

 

130A

 

 

 

 

 

125A

 

 

 

 

 

83A

 

 

 

 

 

62A

 

 

 

 

 

50A

 

 

 

 

 

41A

 

 

 

 

 

35A

 

 

 

 

 

31A

 

 

 

 

 

27A

 

 

 

 

 

25A

 

 

 

 

 

20A

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155A

 

 

 

 

 

155A

 

 

 

 

 

155A

 

 

 

 

 

115A

 

 

 

 

 

86A

 

 

 

 

 

69A

 

 

 

 

 

57A

 

 

 

 

 

49A

 

 

 

 

 

43A

 

 

 

 

 

38A

 

 

 

 

 

34A

 

 

 

 

 

28A

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185A

 

 

 

 

 

185A

 

 

 

 

 

185A

 

 

 

 

 

156A

 

 

 

 

 

117A

 

 

 

 

 

93A

 

 

 

 

 

78A

 

 

 

 

 

66A

 

 

 

 

 

58A

 

 

 

 

 

52A

 

 

 

 

 

46A

 

 

 

 

 

38A

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230A

 

 

 

 

 

230A

 

 

 

 

 

230A

 

 

 

 

 

222A

 

 

 

 

 

166A

 

 

 

 

 

133A

 

 

 

 

 

114A

 

 

 

 

 

95A

 

 

 

 

 

83A

 

 

 

 

 

74A

 

 

 

 

 

66A

 

 

 

 

 

55A

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175A

 

 

 

 

 

175A

 

 

 

 

 

275A

 

 

 

 

 

275A

 

 

 

 

 

225A

 

 

 

 

 

180A

 

 

 

 

 

150A

 

 

 

 

 

129A

 

 

 

 

 

117A

 

 

 

 

 

100A

 

 

 

 

 

90A

 

 

 

 

 

75A

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315A

 

 

 

 

 

315A

 

 

 

 

 

315A

 

 

 

 

 

315A

 

 

 

 

 

275A

 

 

 

 

 

222A

 

 

 

 

 

185A

 

 

 

 

 

159A

 

 

 

 

 

139A

 

 

 

 

 

123A

 

 

 

 

 

111A

 

 

 

 

 

92A

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355A

 

 

 

 

 

355A

 

 

 

 

 

355A

 

 

 

 

 

355A

 

 

 

 

 

330A

 

 

 

 

 

264A

 

 

 

 

 

220A

 

 

 

 

 

189A

 

 

 

 

 

165A

 

 

 

 

 

147A

 

 

 

 

 

132A

 

 

 

 

 

110A

 

 

 

 

 

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400A

 

 

 

 

 

400A

 

 

 

 

 

400A

 

 

 

 

 

400A

 

 

 

 

 

393A

 

 

 

 

 

314A

 

 

 

 

 

262A

 

 

 

 

 

220A

 

 

 

 

 

196A

 

 

 

 

 

174A

 

 

 

 

 

157A

 

 

 

 

 

131A

 

***به بهشت نمی روم اگر مــــــادرم آنجا نباشد***

آنگاه که تنها شدی و در جست جوی یک تکیه گاه مطمئن هستی ، بر من توکل نما . نمل/79

 

چهارشنبه 22 تیر 1390  11:29 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها