0

سورس اجتماع و اشتراک دو مجموعه مرتب شده در C++

 
mehdigerdali
mehdigerdali
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : خرداد 1390 
تعداد پست ها : 5587
محل سکونت : خوزستان

سورس اجتماع و اشتراک دو مجموعه مرتب شده در C++

این برنامه دو لیست مرتب شده از ورودی گرفته و اشتراک و اجتماع آنها را محاسبه و چاپ میکند.


/*
Sepehr Mohammad
www.Sepehrm.com 
*/
#include <iostream.h>

void main()
{
   int n, m, x[50], y[50];
   register c;
   cout<<"Enter the number of first list's elements:";
   cin>>n;
   cout<<"Enter the first sorted list:"<<endl;
   for(register i=0;i<n;i++)
     cin>>x[i];
   cout<<"Now enter the number of second list's elements:";
   cin>>m;
   cout<<"Enter the second sorted list:"<<endl;
   for(c=0;c<m;c++)
     cin>>y[c];
   //------------------------------------------------------------
   cout<<"Union: ";
   char ch;
   i=0;
   for(i=0;i<n;i++)
     if(x[i]!=x[i-1])
        cout<<x[i]<<"\t";
   for(c=0;c<m;c++)
     if(y[c]!=y[c-1])
     {
        ch=0;
        for(i=0;i<n;i++)
           if(y[c]==x[i])
           {
             ch=1;
             break;
           }
        if(ch!=1)
           cout<<y[c]<<"\t";
     }
   cout<<endl;
   //------------------------------------------------------------
   cout<<"Subscription: ";
   c=0;
   for(i=0;i<n;i++)
     if(x[i]!=x[i-1])
        for(;y[c]<=x[i]&&c<m;c++)
           if(y[c]!=y[c-1]&&x[i]==y[c])
           {
             cout<<x[i]<<"\t";
             break;
           }
}

***به بهشت نمی روم اگر مــــــادرم آنجا نباشد***

آنگاه که تنها شدی و در جست جوی یک تکیه گاه مطمئن هستی ، بر من توکل نما . نمل/79

 

دوشنبه 20 تیر 1390  7:30 PM
تشکرات از این پست
cryingsphere
cryingsphere
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 375
محل سکونت : خراسان رضوی
پنج شنبه 23 تیر 1390  12:59 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها