0

معجزه ی عددی قرآن الکریم

 
pasargad54
pasargad54
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 2135
محل سکونت : اصفهان

معجزه ی عددی قرآن الکریم

معجزه ی عددی قرآن الکریم

بايد گفت كه اين حروف ازديربازتاكنون همواره وپيوسته ازمعماهاي اين كتاب بوده وهست ومفســران قرآن درگزارش وتوضيح آن هانظريات مختلفي رااظهاركرده اند.امايافته هاي جديد قرآني حكايت ازاين داردكه

به عنوان مثال:درموردحروف ( ا لف، لام ، میم ) درســوره ي بقره حروف ذکر شده در يك رده ي تنازلي ازالف به لام و از لام  به ميم به ترتيبي كه درزيريادشودقرارمي گيرد يعني علاوه براين كه مجموع اين حروف پيش ازسايرحروف تهجي دراين سوره به كاررفته است.اين حروف به ترتيب هريك فزون ترازديگري دراين سوره به نظرمي رسد.با اين صورت:

الف = 4592 بار- لام = 3204 بار- ميم=2195 باردراين سوره تكرارشده است.

كلمه ي (دنيا) 115 باروكلمه ي (آخرت) نيز 115 باردرقرآن ذكرشده است.

كلمه ي(ملائكه) 88 بار ودرمقابل كلمه ي (شياطين) نيز 88 باردرقرآن ذكرشده است.

كلمه ي(حر = گرما )  4 باروكلمه ي(بر = سرما ) نيز 4 بارذكرشده است.

دوشنبه 7 تیر 1389  1:40 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها