0

4 درصد موارد عفونت زخم پس از اعمال جراحي رخ مي دهد

 
hasantaleb
hasantaleb
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1387 
تعداد پست ها : 58933
محل سکونت : اصفهان

4 درصد موارد عفونت زخم پس از اعمال جراحي رخ مي دهد

نتايج يك تحقيق در كشورمان نشان مي دهد كه حدود 4 درصد از موارد عفونت زخم،پس از اعمال جراحي مختلف رخ داده كه از جمله عواملي همچون طول مدت جراحي در ايجاد عفونت زخم،نقش داشته است.
           
 

نسرين بهمني،كارشناس ارشد ميكروب شناسي درگفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت:عفونت زخم يكي از مشكلات عمده بيماران و يكي از عوامل مهم در ايجاد مرگ و مير به خصوص بعد از عمل جراحي است.

وي با بيان اينكه عوامل متعددي در ايجاد عفونت زخم ها نقش دارد،تصريح كرد:از جمله عواملي همچون طول مدت جراحي،كلاس زخم،سن،بيماري هاي متابوليك،بدخيمي و عوامل مشابه در ايجاد عفونت زخم ها به ويژه پس از اعمال جراحي نقش دارند.

بهمني ادامه داد:براساس مطالعات،نمونه هاي جدا شده از بيماران بستري، 60 درصد مربوط به بخش هاي جراحي، 23 درصد ارتوپدي مردان، 5 درصد ارتوپدي زنان و 12 درصد داخلي بوده است.

اين كارشناس ارشد ميكروب شناسي،با اشاره به اينكه متوسط زمان بستري شدن بيماران با توجه به مطالعه اخير حدود 12 روز بوده است تاكيد كرد:نتايج اين تحقيق در كشورمان نشان مي دهد كه حدود چهاردرصد از موارد عفونت زخم،پس از اعمال جراحي مختلف رخ داده كه از جمله عواملي همچون طول مدت جراحي در ايجاد عفونت زخم نقش داشته است.

وي درخصوص باكتري هاي مهم و شايع جدا شده از نمونه هاي عفونت زخم در بيماران گفت: بيشترين باكتري هاي جدا شده از نمونه هاي عفونت شامل اشريشياي كلي با 20 درصد، آنتروباكتر با 16 درصد، استافيلو اورئوس با 10 درصد و سودومونا با 4 درصد بوده است.

بهمني،با بيان اينكه در باكتري ها و ميكروب هاي جدا شده از نمونه هاي عفونت زخم، حساسيت به برخي از آنتي بيوتيك ها بالا بوده است يادآور شد:در استافيلو اورئوس بيشترين حساسيت به آنتي بيوتيك و انكومايسين و سيپرو فلوكساسين و در مورد ساير باكتري هاي جدا شده از نمونه ها كه گرم منفي هستند؛ بيشترين حساسيت به آميكاسين بوده است.

*با استفاده از راهكارهاي مناسب مي توان از بيشتر موارد عفونت زخم پيشگيري كرد

در ادامه؛مژگان حميدي كارشناس ارشد پرستاري،كنترل عفونت بيمارستان افزود:موارد زيادي از عفونت هاي زخم در بيمارستان ها و مراكز درماني رخ مي دهد كه عمده اين عفونت ها در بخش هاي بستري رخ مي دهد.

وي تاكيد كرد:اگرچه ميكرو ارگانيسم هاي مولد عفونت زخم به طوركامل حذف نمي شوند؛اما با استفاده از راهكارهاي مناسب مي توان تاحد زيادي از ابتلا به عفونت هاي زخم پيشگيري كرد.

حميدي تصريح كرد:درخواست تست حساسيت آنتي بيوتيكي و انتخاب آنتي بيوتيكي مناسب زماني كه درمان ضدميكروبي لازم است؛رعايت بهداشت،رعايت استريليزاسيون بيمارستاني و استفاده از ابزارهاي كنترل عفونت مي تواند دركاهش عفونت زخم به ويژه در بيمارستان ها موثر واقع شود

عالم محضر خداست درمحضر خدا گناه نکنید حضرت امام (ره)

پنج شنبه 5 خرداد 1390  7:12 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها