0

فلسفه آفرینش

 
farhad1335
farhad1335
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 269
محل سکونت : آذربایجان غربی

فلسفه آفرینش

هدف خدا از خلقت آفرینش چیست؟

اگر مقصود از اینستکه خدا از آفریدن موجودات چه فایده ای نصیبش می شده است؟ پاسخ این است که هیچ نفی و بهره ای از خلقت مخلوقات عاید خداوند متعال نمی شود. یعنی اگر هدف را به معنای اول در نظر بگیریم خدا از آفرینش هیچ هدفی نداشته است. زیرا از آنجا که خداوند بحکم واجب الوجوده بودن هیچ نقص و حدی در ذات پاکش نیست و کامل من جمیع الجهات است بنابراین معنی ندارد که افعال او به قصد بهره بردن و تاًمین نفی شخصی صورت بگیرد. ما که ازحاصل افعال خود فایده می بریم بدین خاطر است که در ذات خود ناقصیم و با افعال خویش سعی در رسیدن به کمال و جبران نواقص و کمبودهایمان داریم. اما موجودی که هیچ گونه کمبود و نقصانی در ذاتش راه ندارد، در افعال خویش هم به دنبال نفع و فایده نیست. بنابراین هدف به معنای اول در مورد افعال الهی صادق نیست.

از طرف دیگر می دانیم که اگر فعلی متضمن هیچ گونه فایده ای نباشد کارعبث محسوب می شود فاعلی که هیچ قصد و هدف خاصی را در فعلش مد نظر نداشته باشد، به کار بیهوده و عبثی دست زده است و روشن است که فعل عبث نشانه نقص فاعل است. اما از آنجا که پروردگار هستی مبری از هر نقصی است، امکان ندارد که از او فعل لغو و عبث سربزند. او حکیم است و معنای حکیم بودن وی هم اینستکه کلیه افعال او هدفدار است و هیچ گونه فعل بیهوده و بی حاصلی از او صادر نمی شود. بنابراین چون فعل خدا باید هدف داشته باشد و از طرف دیگر این هدف نمی تواند نفع خود وی باشد پس نتیجه می گیریم که هدف افعال الهی باید متوجه دیگران باشد. در مورد فلسفه خلقت هم مطلب به همین گونه است یعنی هدف ازآفرینش نه فایده بردن خداوند بلکه بهره مند کردن خود مخلوقات می باشد. آنها هستند که از رهگذر خلقت منقطع می شوند و به کمال می رسند.

چهارشنبه 4 خرداد 1390  6:48 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها