0

راه اندازي رشته رگولاتوري در دانشگاه تهران

 
mahan_2011
mahan_2011
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 144
محل سکونت : اذربایجان غربی

راه اندازي رشته رگولاتوري در دانشگاه تهران

راه اندازي رشته رگولاتوري در دانشگاه تهران  
کارشناسی ارشد
مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري رشته مهندسي تنظيم مقررات فناوري اطلاعات و ارتباطات (رگولاتوري) بر اساس تفاهم نامه دانشگاه تهران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در دانشکده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران ايجاد مي‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاري بين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و دانشگاه تهران امروز بين محمد کرم‌پور - معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و فرهاد رهبر- رئيس دانشگاه تهران در محل دفتر رياست دانشگاه تهران منعقد شد.
همکاري علمي و پژوهشي دانشگاه تهران با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در قالب پايان نامه‌هاي کاربردي کارشناسي ارشد و دکتري، پروژه‌هاي کاربردي و فناوري و همچنين در قالب مطالعات و تحقيقات مشترک از جمله مفاد اين تفاهم نامه است.
فرهاد رهبر با امضاي اين تفاهم نامه متعهد شد زمينه برگزاري دوره‌هاي کوتاه مدت و کارگاه‌هاي آموزشي به سفارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را فراهم آورد و تحقيقات ميداني مورد نياز اين سازمان را توسط دانشگاه تهران پوشش دهد همچنين تدوين دروس رسمي مورد نياز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، توليد و چاپ محصولات علمي، کاربردي و پژوهشي انجام شده در اين سازمان از ديگر تعهدات دانشگاه تهران است.
به گزارش مهر، دانشگاه تهران در اين تفاهم نامه متعهد شد در راه اندازي اتاق فکر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مشارکت کند.
حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان با هماهنگي دانشگاه تهران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و همچنين همکاري مشترک در تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي از ديگر موارد مورد تأکيد در اين تفاهم نامه است.
بر طبق اين گزارش، فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران در مذاکرات پيش از امضاي اين تفاهم نامه پيشنهاد کرد که با پشتيباني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، گروه پژوهشي رگولاتوري در دانشگاه تهران راه اندازي شود که اين پيشنهاد مورد موافقت کرم پور معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گرفت
راه اندازي رشته رگولاتوري در دانشگاه تهران  
کارشناسی ارشد
مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري رشته مهندسي تنظيم مقررات فناوري اطلاعات و ارتباطات (رگولاتوري) بر اساس تفاهم نامه دانشگاه تهران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در دانشکده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران ايجاد مي‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاري بين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و دانشگاه تهران امروز بين محمد کرم‌پور - معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و فرهاد رهبر- رئيس دانشگاه تهران در محل دفتر رياست دانشگاه تهران منعقد شد.
همکاري علمي و پژوهشي دانشگاه تهران با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در قالب پايان نامه‌هاي کاربردي کارشناسي ارشد و دکتري، پروژه‌هاي کاربردي و فناوري و همچنين در قالب مطالعات و تحقيقات مشترک از جمله مفاد اين تفاهم نامه است.
فرهاد رهبر با امضاي اين تفاهم نامه متعهد شد زمينه برگزاري دوره‌هاي کوتاه مدت و کارگاه‌هاي آموزشي به سفارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را فراهم آورد و تحقيقات ميداني مورد نياز اين سازمان را توسط دانشگاه تهران پوشش دهد همچنين تدوين دروس رسمي مورد نياز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، توليد و چاپ محصولات علمي، کاربردي و پژوهشي انجام شده در اين سازمان از ديگر تعهدات دانشگاه تهران است.
به گزارش مهر، دانشگاه تهران در اين تفاهم نامه متعهد شد در راه اندازي اتاق فکر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مشارکت کند.
حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان با هماهنگي دانشگاه تهران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و همچنين همکاري مشترک در تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي از ديگر موارد مورد تأکيد در اين تفاهم نامه است.
بر طبق اين گزارش، فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران در مذاکرات پيش از امضاي اين تفاهم نامه پيشنهاد کرد که با پشتيباني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، گروه پژوهشي رگولاتوري در دانشگاه تهران راه اندازي شود که اين پيشنهاد مورد موافقت کرم پور معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گرفت
راه اندازي رشته رگولاتوري در دانشگاه تهران  
کارشناسی ارشد
مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري رشته مهندسي تنظيم مقررات فناوري اطلاعات و ارتباطات (رگولاتوري) بر اساس تفاهم نامه دانشگاه تهران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در دانشکده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران ايجاد مي‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاري بين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و دانشگاه تهران امروز بين محمد کرم‌پور - معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و فرهاد رهبر- رئيس دانشگاه تهران در محل دفتر رياست دانشگاه تهران منعقد شد.
همکاري علمي و پژوهشي دانشگاه تهران با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در قالب پايان نامه‌هاي کاربردي کارشناسي ارشد و دکتري، پروژه‌هاي کاربردي و فناوري و همچنين در قالب مطالعات و تحقيقات مشترک از جمله مفاد اين تفاهم نامه است.
فرهاد رهبر با امضاي اين تفاهم نامه متعهد شد زمينه برگزاري دوره‌هاي کوتاه مدت و کارگاه‌هاي آموزشي به سفارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را فراهم آورد و تحقيقات ميداني مورد نياز اين سازمان را توسط دانشگاه تهران پوشش دهد همچنين تدوين دروس رسمي مورد نياز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، توليد و چاپ محصولات علمي، کاربردي و پژوهشي انجام شده در اين سازمان از ديگر تعهدات دانشگاه تهران است.
به گزارش مهر، دانشگاه تهران در اين تفاهم نامه متعهد شد در راه اندازي اتاق فکر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مشارکت کند.
حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان با هماهنگي دانشگاه تهران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و همچنين همکاري مشترک در تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي از ديگر موارد مورد تأکيد در اين تفاهم نامه است.
بر طبق اين گزارش، فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران در مذاکرات پيش از امضاي اين تفاهم نامه پيشنهاد کرد که با پشتيباني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، گروه پژوهشي رگولاتوري در دانشگاه تهران راه اندازي شود که اين پيشنهاد مورد موافقت کرم پور معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گرفت
سه شنبه 3 خرداد 1390  9:10 AM
تشکرات از این پست
mahan_2011
mahan_2011
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 144
محل سکونت : اذربایجان غربی

راه‌اندازي رشته علوم کامپيوتر در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه محقق اردبيلي

     
کارشناسی ارشد
رييس دانشگاه محقق اردبيلي از ايجاد سه رشته جديد در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه خبر داد.
دكتر مسعود گنجي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي ايسنا، با اعلام اين خبر گفت: با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي رشته علوم کامپيوتر در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه محقق اردبيلي راه اندازي شد.
وي تصريح كرد: رشته علوم کامپيوتر يکي از رشته‌هاي تازه تاسيس در اين دانشگاه است که با اضافه شدن اين رشته، تعداد رشته‌هاي دانشگاه محقق اردبيلي در سطح رشته‌هاي تكميلي افزايش مي يابد.
گنجي افزود: شوراي گسترش آموزش عالي همچنين در جلسه مورخ 23/1/90 با راه‌اندازي رشته‌هاي مهندسي شيمي ـ پيشرفته، مهندسي عمران ـ مکانيک خاک و پي و مهندسي کامپيوتر ـ معماري سيستم‌هاي کامپيوتري در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه محقق اردبيلي نيز موافقت کرد.
وي گفت: با ايجاد اين سه رشته، تعداد رشته‌هاي اين دانشگاه در مقاطع تحصيلات تکميلي به 49 مورد افزايش يافت.
گنجي در ادامه اضافه كرد: اکنون هشت هزار و 500 نفر دانشجو در دانشگاه محقق اردبيلي مشغول به تحصيل هستند.
سه شنبه 3 خرداد 1390  9:10 AM
تشکرات از این پست
mahan_2011
mahan_2011
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 144
محل سکونت : اذربایجان غربی

راه اندازي کارشناسي ارشد انفورماتيک پزشکي در تربيت مدرس

راه اندازي کارشناسي ارشد انفورماتيک پزشکي در تربيت مدرس  
کارشناسی ارشد
دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته انفورماتيک پزشکي با موافقت شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دانشگاه تربيت مدرس راه اندازي مي شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکي، دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته انفورماتيک پزشکي در دانشگاه تربيت مدرس راه اندازي مي شود.
شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي در دويست و دهمين جلسه خود راه اندازي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته انفورماتيک پزشکي در دانشکده علوم پزشکي دانشگاه را براي يک دوره به تصويب رساندند.
بر اساس اين مجوز، پذيرش 7 دانشجو در اين رشته از مهرماه 1390 پس از موفقيت در آزمون مقطع کارشناسي ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي صورت مي گيرد
سه شنبه 3 خرداد 1390  9:11 AM
تشکرات از این پست
mahan_2011
mahan_2011
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 144
محل سکونت : اذربایجان غربی

مشاوره و راهنماي انتخاب رشته كنكور كارشناسي ارشد سال 90 مجموعه مديريت، اجرايي، MBA، صنايع، مهندسی كا

مشاوره و راهنماي انتخاب رشته كنكور كارشناسي ارشد سال 90 مجموعه مديريت، اجرايي، MBA، صنايع، مهندسی كامپیوتر و ITو روانشناسي و علوم تربیتی  
کارشناسی ارشد

نیاز داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد به اطلاعات گسترده در فرصت کوتاه و سرنوشت ساز انتخاب رشته، ما را بر آن داشت با تکیه بر تجربیات چندين ساله خود و بهره گيري از اساتيد مجرب و رتبه هاي برتر كنكور كارشناسي ارشد و بانک اطلاعاتی قوی از نتایج انتخاب های مختلف داوطلبان در سالهای گذشته، بنا به رسم هر ساله راهنمای داوطلبان باشيم تا از اين فرصت محدود استفاده مطلوب نمايند.

 
اين مشاوره مخصوص داوطلبان

مجموعه مديريت (كد 1142) با گرايش هاي بازرگاني، دولتي، مالي، كارآفريني و صنعتي و منابع انساني؛
مجوعه مديريت اجرايي (كد 1148) با گرايش هاي اجرايي، مديريت شهري و MBA ؛
مهندسي صنايع(كد 1259) و مهندسی صنایع سیستم (كد1260) با تمامي گرايشات؛
مهندسي كامپیوتر(كد 1277 )و مهندسی IT (كد 1276) با تمامي گرايشات؛ و همچنين
مجموعه روانشناسي(كد1118) و علوم تربیتی  (كد 1117) با تمامي گرايشات مي باشد.

 
خدمات مشاوره شامل موارد زیر می باشد:
1. پاسخ به سوالات متداول داوطلبان
2. تحلیل رتبه و محل قبولی داوطلبان سالهای گذشته جهت دستیابی به شانس قبولی و آخرین رتبه قبولی در هر كد/ رشته
3. آشنايي با گرايش هاي مختلف در هر كد/ رشته
4. آشنايي با دوره هاي شبانه و مجازي
5. آشنايي با دانشگاه هاي خاص مثل پيام نور، غير انتفاعي و بين المللي
6. آشنايي با دانشگاه هاي كشور و معرفي سطح علمي و امكانات آنها
7. آشنايي با ضوابط دانشگاه هاي با شرايط خاص
8. آشنايي با مقررات و آيين نامه هاي وزارت علوم و سازمان سنجش مثل شرايط انتقال، تكميل ضرفيت و...

 
ياد آور مي شود كليه خدمات فوق الذكر بصورت رايگان در موسسه آموزش عالي آزاد پژوهش انجام خواهد گرفت.

 
تلفن رزرو :2- 20‌‌ 36 93 88
آدرس: تهران، ميدان ولي عصر، كوچه مينو، انتهاي كوچه موسسه آموزش عالي آزاد پژوهش
سه شنبه 3 خرداد 1390  9:12 AM
تشکرات از این پست
mahan_2011
mahan_2011
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 144
محل سکونت : اذربایجان غربی

پذيرش دانشجوي ارشد و دکتري در دانشگاه صنعتي شيراز

   
کارشناسی ارشددانشگاه صنعتي شيراز براي مهرماه 90 در دو مقطع کارشناسي ارشد و دکتري در 8 رشته جديد دانشجو مي پذيرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتي شيراز از مهرماه سال جاري اقدام به راه اندازي تعدادي رشته جديد در دو مقطع کارشناسي ارشد و دکتري مي کند.
اسامي رشته ها در مقطع کارشناسي ارشد به اين شرح است: مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار، رياضي گرايش آناليز، مهندسي برق گرايش کنترل، شيمي گرايش شيمي دارويي و مهندسي عمران گرايش سازه هاي الکترونيکي.
اسامي رشته ها در مقطع دکتري به اين شرح است: مهندسي برق گرايش مخابرات از بهمن 89، مهندسي برق گرايش الکترونيک، مهندسي برق گرايش قدرت، رياضي گرايش تحقيق در عمليات.
سه شنبه 3 خرداد 1390  9:13 AM
تشکرات از این پست
mahan_2011
mahan_2011
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 144
محل سکونت : اذربایجان غربی

اعطای بورسهای مشکوک به ایرانیها/ بورسهای آمریکایی در باغ سبزی بیش نیست

اعطای بورسهای مشکوک به ایرانیها/ بورسهای آمریکایی در باغ سبزی بیش نیست  
بورسیهفراخوان آکادمی علوم آمریکا برای اعطای بورس به ایرانیان طرفدار حقوق بشر آمریکایی و اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای ارائه تسهیلات به ایرانیان از جمله تحرکات سیاسی آمریکا در قبال نخبگان ایرانی است که در گفتگو با معاون وزیر علوم مورد بررسی قرار دادیم.

غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان اقدام آکادمی علوم آمریکا در صدور فراخوان جهت اعطای بورس به ایرانیان طرفدار حقوق بشر (حقوق بشر غربی) را تحلیل کرد، گفت: بحث تحصیل در دانشگاه‌های دیگر کشورها یک واقعیتی است که برای دانشگاهیان یا اهل علم کشور ما جذابیت دارد و این جذابیت هم دلایل مختلفی دارد که مهمترین‌اش ناظر بر ویژگی جوانان و اساتید کشورمان مبنی بر شوق به دانستن و آموختن است.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: این شوق به هیچ وجه به معنای گرایش به غربی‌ها نیست. علاوه بر بورسیه‌ای که آکادمی علوم آمریکا درباره آن تبلیغات می‌کند، بورس‌های دیگری نیز در دنیا داریم که در حقیقت یک در باغ سبزی برای جذب نیروهای کشورمان است تا این نیروها در خدمت اهداف نظام سلطه قرار گیرند. چنین تصوری درباره اکثریت قریب به اتفاق دانشگاهیان ما خیلی راه به جایی نمی‌برد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود: همه دانشگاهیان کشورمان مستحضر هستند حقوق بشری که دنیای غرب می‌گوید گل سر سبدش غزه است، فلسطین و حمله به کاروان آزادی است و ...، این بورس‌ها به منزله در باغ سبزی است که بیشتر شاید بخواهند از آن استفاده رسانه‌ای و تبلیغاتی کنند.

خواجه سروی در حالی که همه مردم ایران را طرفدار حقوق بشر دانست به مهر گفت: اما مردم ایران طرفدار حقوق بشر غربی نیستند. کسانی که آنها را به عنوان طرفداران حقوق بشر غربی می شناسیم، در کشورمان جنایات بی‌شماری مرتکب شده و کارهایی کرده‌اند که به راحتی می‌توانیم بگوییم کشور ما قربانی همان تروریسمی است که همان مدعیان و طرفداران حقوق بشر آمریکایی طرفدار آن هستند.

وی با بیان اینکه فراخوان‌هایی نظیر فراخوان آکادمی علوم آمریکا راه به جایی نخواهند برد، خاطرنشان کرد: تعداد معدودی هم که در حال حاضر در دامن آنها قرار دارند عمدتاً درس‌خوان نیستند. آنهایی که در کشور ما به دنبال علم آموزی و ارتقای علمی هستند به هیچ وجه طرفدار حقوق بشر غربی نیستند. آنها که طرفدار حقوق بشر غربی هستند افرادی سیاسی‌اند و اهداف غرب را دنبال می‌کنند. بالاخره می‌دانیم که در میان طیف ضد انقلاب کسی به دنبال علم آموزی و خدمت نبوده بلکه به دنبال ضربه زدن به منافع ملی بوده‌اند.

خواجه سروی درباره اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای ارائه تسهیلات به ایرانیان متقاضی تحصیلات دانشگاهی نیز به مهر گفت: موردی که آمریکایی‌ها قبلاً نیز به اشکال مختلف دنبال اعمال آن بودند اما اکنون صراحتاً اعلام می‌کنند ناظر بر بورس‌هایی است که پیش از این نیز به هم‌ میهمانمان می‌دادند اما از نظر هموطنان ایرانی خیلی از این بورس‌ها، بورس‌های مشکوکی بود و تلقی این بود که غرب با این بورس‌ها می‌خواهد یک سری آدم خریداری کند و در خدمت اهداف خود قرار دهد.

این استاد دانشگاه در عین اینکه "بورس کردن" را یک کار علمی دانست و یادآور شد که این کار باید توسط دانشگاه‌ها انجام شود، متذکر شد: همچنین بورس دول نیز داریم که معمولاً بین دانشگاه‌ها و کشورهای دیگر است و مجامع علمی دو کشور به عنوان مثال وزارت علوم یک کشور با وزارت علوم کشور دیگر تبادل می‌کنند. اما اینکه مقامات سیاسی یک کشور وارد این فضا شوند که بخواهند به متقاضیان آموزش عالی سایر کشورها تسهیلات ادامه تحصیل یا بورسیه دهند، این همان در باغ سبزی می‌شود که می‌خواهند از این طریق از دانشمندان کشورهای دیگر استفاده سیاسی کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تأکید کرد: البته دانشمندان ایرانی همیشه تلاش کرده‌اند طوری عمل کنند که دیگر موفق نشوند به آنها به عنوان ابزار نگاه کنند.

اعطای بورسهای مشکوک به ایرانیها/ بورسهای آمریکایی در باغ سبزی بیش نیست  
بورسیهفراخوان آکادمی علوم آمریکا برای اعطای بورس به ایرانیان طرفدار حقوق بشر آمریکایی و اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای ارائه تسهیلات به ایرانیان از جمله تحرکات سیاسی آمریکا در قبال نخبگان ایرانی است که در گفتگو با معاون وزیر علوم مورد بررسی قرار دادیم.

غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان اقدام آکادمی علوم آمریکا در صدور فراخوان جهت اعطای بورس به ایرانیان طرفدار حقوق بشر (حقوق بشر غربی) را تحلیل کرد، گفت: بحث تحصیل در دانشگاه‌های دیگر کشورها یک واقعیتی است که برای دانشگاهیان یا اهل علم کشور ما جذابیت دارد و این جذابیت هم دلایل مختلفی دارد که مهمترین‌اش ناظر بر ویژگی جوانان و اساتید کشورمان مبنی بر شوق به دانستن و آموختن است.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: این شوق به هیچ وجه به معنای گرایش به غربی‌ها نیست. علاوه بر بورسیه‌ای که آکادمی علوم آمریکا درباره آن تبلیغات می‌کند، بورس‌های دیگری نیز در دنیا داریم که در حقیقت یک در باغ سبزی برای جذب نیروهای کشورمان است تا این نیروها در خدمت اهداف نظام سلطه قرار گیرند. چنین تصوری درباره اکثریت قریب به اتفاق دانشگاهیان ما خیلی راه به جایی نمی‌برد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود: همه دانشگاهیان کشورمان مستحضر هستند حقوق بشری که دنیای غرب می‌گوید گل سر سبدش غزه است، فلسطین و حمله به کاروان آزادی است و ...، این بورس‌ها به منزله در باغ سبزی است که بیشتر شاید بخواهند از آن استفاده رسانه‌ای و تبلیغاتی کنند.

خواجه سروی در حالی که همه مردم ایران را طرفدار حقوق بشر دانست به مهر گفت: اما مردم ایران طرفدار حقوق بشر غربی نیستند. کسانی که آنها را به عنوان طرفداران حقوق بشر غربی می شناسیم، در کشورمان جنایات بی‌شماری مرتکب شده و کارهایی کرده‌اند که به راحتی می‌توانیم بگوییم کشور ما قربانی همان تروریسمی است که همان مدعیان و طرفداران حقوق بشر آمریکایی طرفدار آن هستند.

وی با بیان اینکه فراخوان‌هایی نظیر فراخوان آکادمی علوم آمریکا راه به جایی نخواهند برد، خاطرنشان کرد: تعداد معدودی هم که در حال حاضر در دامن آنها قرار دارند عمدتاً درس‌خوان نیستند. آنهایی که در کشور ما به دنبال علم آموزی و ارتقای علمی هستند به هیچ وجه طرفدار حقوق بشر غربی نیستند. آنها که طرفدار حقوق بشر غربی هستند افرادی سیاسی‌اند و اهداف غرب را دنبال می‌کنند. بالاخره می‌دانیم که در میان طیف ضد انقلاب کسی به دنبال علم آموزی و خدمت نبوده بلکه به دنبال ضربه زدن به منافع ملی بوده‌اند.

خواجه سروی درباره اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای ارائه تسهیلات به ایرانیان متقاضی تحصیلات دانشگاهی نیز به مهر گفت: موردی که آمریکایی‌ها قبلاً نیز به اشکال مختلف دنبال اعمال آن بودند اما اکنون صراحتاً اعلام می‌کنند ناظر بر بورس‌هایی است که پیش از این نیز به هم‌ میهمانمان می‌دادند اما از نظر هموطنان ایرانی خیلی از این بورس‌ها، بورس‌های مشکوکی بود و تلقی این بود که غرب با این بورس‌ها می‌خواهد یک سری آدم خریداری کند و در خدمت اهداف خود قرار دهد.

این استاد دانشگاه در عین اینکه "بورس کردن" را یک کار علمی دانست و یادآور شد که این کار باید توسط دانشگاه‌ها انجام شود، متذکر شد: همچنین بورس دول نیز داریم که معمولاً بین دانشگاه‌ها و کشورهای دیگر است و مجامع علمی دو کشور به عنوان مثال وزارت علوم یک کشور با وزارت علوم کشور دیگر تبادل می‌کنند. اما اینکه مقامات سیاسی یک کشور وارد این فضا شوند که بخواهند به متقاضیان آموزش عالی سایر کشورها تسهیلات ادامه تحصیل یا بورسیه دهند، این همان در باغ سبزی می‌شود که می‌خواهند از این طریق از دانشمندان کشورهای دیگر استفاده سیاسی کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تأکید کرد: البته دانشمندان ایرانی همیشه تلاش کرده‌اند طوری عمل کنند که دیگر موفق نشوند به آنها به عنوان ابزار نگاه کنند.

سه شنبه 3 خرداد 1390  9:14 AM
تشکرات از این پست
mahan_2011
mahan_2011
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 144
محل سکونت : اذربایجان غربی

پذيرش دانشجوي دکتري پژوهش محور در پژوهشگاهها از امسال

   
دکتری
معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: پژوهشگاه‌ها بايد پژوهش محور باشند در اين راستا در سال جاري پژوهشگاه‌هاي کشور اقدام به پذيرش دانشجوي دکترا در دوره‌هاي پژوهش محور خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدي‌نژاد امروز يکشنبه در مراسم افتتاح مرکز ملي موش تراريخت با تاکيد بر آنکه براي کسب فناوري‌هاي نرم، سخت و يا ترکيبي چند روش وجود دارد، خاطرنشان کرد: تحقيقات درون‌زا، مهندسي معکوس، انتقال فناوري خريد فناوري از جمله روش‌هاي کسب دانش فني است که اين روش‌ها در حال حاضر در کشور اجرايي مي شود.
معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم با اشاره به راه‌اندازي مرکز ملي موش تراريخت، اظهار داشت: راه اندازي اين مرکز از طريق همکاري‌هاي بين‌المللي اجرايي شده است که در اين همکاري‌ها بايد اطلاعات، دانش فني، استانداردها و تجهيزات و امکانات نيز وارد کشور شود تا اين امر مقدمه‌اي باشد براي برداشتن گامهاي بعدي.
وي با اشاره به الزامات پيشرفت تحقيقات و فناوري در کشور اضافه کرد: مهمترين الزامات پيشرفت در حوزه علمي هدفمندي و رهبري صحيح بخش علمي و پژوهشي کشور است که در اين راستا نقشه جامع علمي کشور ابزاري براي تحقق رهبري صحيح در حوزه عملي کشور است.
مهدي‌نژاد همچنين وجود نيروهاي متخصص و با انگيزه، استفاده از تجهيزات و امکانات موجود در کشور، تدوين قوانين و مقررات را از ديگر الزامات در اين حوزه نام برد و يادآور شد: پژوهشگاه‌ها نيز با تدوين برنامه هاي هدفمند مي‌توانند به تحقق علمي کشور کمک کنند.
معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم با تاکيد بر اينکه پژوهشگاه‌ها در اين راستا بايد ماموريت محور و محصول محور باشند، ادامه داد: علاوه بر اين پژوهشگاه‌ها بايد نسبت به توسعه دوره‌هاي پژوهش محور اقدام کنند که در اين راستا در سال جاري 30 دانشجوي دکتري در دوره‌هاي پژوهش محور در پژوهشگاه‌ها پذيرش خواهند شد که اساس کار آنها تامين نيازهاي کشور است.
مهدي نژاد همچنين به اجراي پروژه‌ها و همکاري هاي مشترک با ساير کشورهاي دنيا اشاره کرد و گفت: اين ارتباطات بايد گسترده شود به گونه‌اي که پژوهشگاه‌ها محل رفت و آمد دانشمندان تراز اول دنيا باشد
وي همچنين به اهميت زيست فناوري در حوزه‌هاي سلامت و پيشگيري و درمان، توليد دارو و کشاورزي اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اين اهميت در نقشه جامع علمي کشور جزو اولويت‌هاي اول مطرح شده است ضمن آنکه در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نيز در جهت تهيه اسناد به روز در اين حوزه نيز تلاش مي‌شود.
معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم همچنين به اختصاص بودجه‌ و اعتبارات در اين حوزه اشاره و خاطرنشان کرد: در بودجه سال جاري اعتباراتي که به اين حوزه اختصاص مي يابد در راستاي مصوبات نقشه جامع علمي کشور و شوراي عطف است
سه شنبه 3 خرداد 1390  9:15 AM
تشکرات از این پست
mahan_2011
mahan_2011
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 144
محل سکونت : اذربایجان غربی

استخدام پيماني هيات علمي در دانشگاه علوم پزشکي تهران

استخدام پيماني هيات علمي در دانشگاه علوم پزشکي تهران  
استخدام عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشكي تهران جهت تأمين نيروي مورد نياز خود تعداد محدودي از افراد واجد شرايط را پس از ارزيابي‌هاي لازم و در صورت تأئيد صلاحيت علمي و عمومي طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به صورت عضو هيات علمي پيماني براي خدمت در واحدهاي تابعه استخدام مي کند.
به گزارش سرويس صنفي آموزشي ايسنا - منطقه علوم پزشکي تهران، دانشگاه علوم پزشکي تهران براي عضويت در كادر هيات علمي آموزشي در رشته هاي جراحي عروق، جراحي هپاتوبيلياري و پيوند كبد، جراحي اطفال، جراحي توراكس، جراحي عمومي، فوق تخصص اطفال(روماتولوژي، نورولوژي، عفوني، خون و آنكولوژي، غدد، ريه، نوزادان)، متخصص اطفال، بيهوشي، راديولوژي، راديولوژي (فلوشيپ اينترونشنال )، بيماريهاي عفوني، جراحي مغز و اعصاب، جراح و متخصص چشم، فلوشيپ چشم ( ويتره و رتين، استرابيسم، اربيت، قرنيه، گلوكوم ) متخصص قلب و عروق، فلوشيپ اكوكارديوگرافي، فلوشيپ اينترونشنال كارديولوژي، فلوشيپ الكتروفيزيولوژي، فلوشيپ ارتوپدي ( دست، زانو، ستون فقرات، لگن) نيرو مي پذيرد.
همچنين در رشته هاي فلوشيپ زنان و زايمان ( آنكولوژي، پريناتولوژي، نازائي)، طب اورژانس، داخلي ( فوق تخصص ريه، فوق تخصص خون و آنكولوژي، فوق تخصص غدد، فوق تخصص گوارش)، نورولوژي، جراحي پلاستيك، پزشكي هسته اي، روانپزشكي گوش و حلق و بيني، فلوشيپ گوش و حلق و بيني (رينولوژي و قاعده جمجمه)، پاتولوژي، پزشكي ورزشي، پزشكي قانوني، طب فيزيكي و توانبخشي، پروتزهاي دنداني، جراحي دهان و فك، دندانپزشكي ترميمي ارتودنسي، سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي، دندانپزشكي كودكان، بيماريهاي دهان و دندان،اندودانتيكس آسيب شناسي دهان و فك، راديولوژي دهان و فك نيروانساني پذيرفته مي شود.
دانشگاه علوم پزشکي تهران در مقطع دكتري تخصصي(PhD) نيز براي رشته هاي بيوشيمي باليني، بيوشيمي (بيماريهاي متابوليك)، بيوشيمي(بيولوژيمولكولي)، فارماكولوژي(مولكولارفارماكولوژي)، فارماكولوژي (PhD،MD)، فيزيك و مهندسي پزشكي (دكتري تخصصي بيوالكتريك)، آموزش پزشكي، فيزيولوژي، آموزش بهداشت، اقتصاد نظري، بهداشت حرفه اي با گرايش عوامل شيميايي و سم شناسي، ويروس شناسي، اپيدميولوژي، انفورماتيك، اپتومتري، علوم پايه توانبخشي(مهندسي پزشكي با گرايش بيومكانيك) ، مديريت توانبخشي، پرستاري، فيزيك پزشكي، نانوفناوري با گرايش فيزيك، پزشكي مولكولي با گرايش كريستالوگرافي، داروسازي هسته اي، فارماسيوتيكس ( گرايش بيوفارماسي و فارماكوكينتيك )، اقتصاد و مديريت دارو ( گرايش فارماكواكونومي يا فارماكواپيدميولوژي و يا مديريت در سياست گذاري سلامت)، تغذيه ( باگرايشهاي گوناگون )،اقتصاد بهداشت اقدام به جذب نيرو کرده است.
اين دانشگاه همچنين جهت عضويت در كادر هيات علمي پژوهشي (مراكز تحقيقاتي) در رشته هاي فارماكولوژي، گوارش بالغين(فوق تخصص )، غدد بالغين( فوق تخصص )، ژنتيك مولكولي، فارماكوگنوزي، آسم و آلرژي كودكان(فوق تخصص)، فيزيو لوژي و روانپزشكي نيز اقدام به پذيرش نيروي انساني کرده است
سه شنبه 3 خرداد 1390  9:16 AM
تشکرات از این پست
mahan_2011
mahan_2011
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 144
محل سکونت : اذربایجان غربی

استخدام عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران اردیبهشت 90

استخدام عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران اردیبهشت 90  
استخدام عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو هیات علمی به صورت پیمانی استخدام می کند
دانشگاه علوم پزشكی تهران جهت تأمین نیروی مورد نیاز خود تعداد محدودی از افراد واجد شرایط را پس از ارزیابی‌های لازم و در صورت تأئید صلاحیت علمی و عمومی طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت عضو هیات علمی پیمانی برای خدمت در واحدهای تابعه استخدام می کند.
به گزارش خبرنگار بازاركار، دانشگاه علوم پزشکی تهران برای عضویت در كادر هیات علمی آموزشی در رشته های جراحی عروق، جراحی هپاتوبیلیاری و پیوند كبد، جراحی اطفال، جراحی توراكس، جراحی عمومی، فوق تخصص اطفال(روماتولوژی، نورولوژی، عفونی، خون و آنكولوژی، غدد، ریه، نوزادان)، متخصص اطفال، بیهوشی، رادیولوژی، رادیولوژی (فلوشیپ اینترونشنال )، بیماریهای عفونی، جراحی مغز و اعصاب، جراح و متخصص چشم، فلوشیپ چشم ( ویتره و رتین، استرابیسم، اربیت، قرنیه، گلوكوم ) متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اكوكاردیوگرافی، فلوشیپ اینترونشنال كاردیولوژی، فلوشیپ الكتروفیزیولوژی، فلوشیپ ارتوپدی ( دست، زانو، ستون فقرات، لگن) نیرو می پذیرد.
همچنین در رشته های فلوشیپ زنان و زایمان ( آنكولوژی، پریناتولوژی، نازائی)، طب اورژانس، داخلی ( فوق تخصص ریه، فوق تخصص خون و آنكولوژی، فوق تخصص غدد، فوق تخصص گوارش)، نورولوژی، جراحی پلاستیك، پزشكی هسته ای، روانپزشكی گوش و حلق و بینی، فلوشیپ گوش و حلق و بینی (رینولوژی و قاعده جمجمه)، پاتولوژی، پزشكی ورزشی، پزشكی قانونی، طب فیزیكی و توانبخشی، پروتزهای دندانی، جراحی دهان و فك، دندانپزشكی ترمیمی ارتودنسی، سلامت دهان و دندانپزشكی اجتماعی، دندانپزشكی كودكان، بیماریهای دهان و دندان،اندودانتیكس آسیب شناسی دهان و فك، رادیولوژی دهان و فك نیروانسانی پذیرفته می شود.
دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع دكتری تخصصی(PhD) نیز برای رشته های بیوشیمی بالینی، بیوشیمی (بیماریهای متابولیك)، بیوشیمی(بیولوژیمولكولی)، فارماكولوژی(مولكولارفارماكولوژی)، فارماكولوژی (PhD،MD)، فیزیك و مهندسی پزشكی (دكتری تخصصی بیوالكتریك)، آموزش پزشكی، فیزیولوژی، آموزش بهداشت، اقتصاد نظری، بهداشت حرفه ای با گرایش عوامل شیمیایی و سم شناسی، ویروس شناسی، اپیدمیولوژی، انفورماتیك، اپتومتری، علوم پایه توانبخشی(مهندسی پزشكی با گرایش بیومكانیك) ، مدیریت توانبخشی، پرستاری، فیزیك پزشكی، نانوفناوری با گرایش فیزیك، پزشكی مولكولی با گرایش كریستالوگرافی، داروسازی هسته ای، فارماسیوتیكس ( گرایش بیوفارماسی و فارماكوكینتیك )، اقتصاد و مدیریت دارو ( گرایش فارماكواكونومی یا فارماكواپیدمیولوژی و یا مدیریت در سیاست گذاری سلامت)، تغذیه ( باگرایشهای گوناگون )،اقتصاد بهداشت اقدام به جذب نیرو کرده است.
این دانشگاه همچنین جهت عضویت در كادر هیات علمی پژوهشی (مراكز تحقیقاتی) در رشته های فارماكولوژی، گوارش بالغین(فوق تخصص )، غدد بالغین( فوق تخصص )، ژنتیك مولكولی، فارماكوگنوزی، آسم و آلرژی كودكان(فوق تخصص)، فیزیو لوژی و روانپزشكی نیز اقدام به پذیرش نیروی انسانی کرده است.
شرایط عمومی استخدام برای متقاضیان، دارا بودن شرایط عمومی استخدام طبق آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه، دارا بودن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت و شرایط اختصاصی حداكثر سن برای متقاضیان مرتبه استادیاری 45 سال است.
متقاضیان می‌توانند برای دسترسی به اطلاعیه استخدامی به صفحه 14 شماره 609 نشریه بازاركار مورخ سی و یكم اردیبهشت مراجعه و حداكثر تا 26 خرداد 90 نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
سه شنبه 3 خرداد 1390  9:17 AM
تشکرات از این پست
mahan_2011
mahan_2011
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 144
محل سکونت : اذربایجان غربی

تب هيئت‌علمي شدن فارغ التحصيلان دوره هاي دکتري

تب هيئت‌علمي شدن فارغ التحصيلان دوره هاي دکتري  
استخدام عضو هیات علمی
معاون آموزشي وزير علوم با انتقاد از تلاش اکثر فارغ التحصيلان دوره هاي دکتري تخصصي دانشگاههاي ايران براي عضويت در هيئت علمي دانشگاهها گفت: در کشورهاي پيشرفته فقط دو درصد از فارغ التحصيلان دکتري تخصصي به عنوان هيئت علمي فعال مي شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، حسين نادري منش پنجشنبه در چهل و يکمين همايش معاونان آموزشي دانشگاهها در دانشگاه مازندران گفت: در کشورهاي پيشرفته بيش از 95 درصد آنها براي بازار کار تربيت مي شوند اما دارندگان دکتري تخصصي در ايران مرتب به سراغ مسئولان وزارت علوم و نمايندگان مجلس مي روند و مي گويند به عنوان مثال يکسال است که هيچ دانشگاهي آنها را براي عضويت هيئت علمي نپذيرفته است.
وي افزود: دارندگان دکتري تخصصي حتما نبايد عضو هيئت علمي شوند بلکه آنها مجتهد رشته هاي خود هستند و انتظار مي رود يک شرکت راه اندازي کنند و چند نفر ديگر را هم تحت پوشش خود بگيرند. به نظر مي رسد که لازم است ويژگي هاي يک دارنده دکتري تخصصي خوب که قابليت عضويت در هيئت علمي دانشگاه را داشته باشد تدوين کنيم و همچنين مشخص شود که چه درصدي از دانشجويان دکتري با اين نگاه تربيت شوند که جذب هيئت علمي شوند.
معاون آموزشي وزير علوم با تاکيد بر اينکه بايد تعيين شود که هدف از خروجي هاي دوره هاي دکتري تخصصي چيست گفت: بايد مشخص شود که اين خروجي ها مي خواهند براي استادي به کار گرفته شوند و يا براي صنعت. دانشجوي دوره دکتري براي بهره گيري در هر کدام از اين زمينه ها (استادي يا صنعت) بايد يک فرم خاص براي تربيت داشته باشد.
وي يکي از خروجي هاي دوره هاي دکتري تخصصي را نيروهايي براي کسب جايگاههاي هيئت علمي دانشگاه عنوان کرد و افزود: دانشگاهي در يک رشته که حتي يک استاد هم در آن رشته ندارد اقدام به راه اندازي دوره دکتري تخصصي مي کند و اتفاقا 10 دانشجوي PHD نيز پذيرش مي کند و اين دانشجويان ديگر مانند صدقه بگير مجبور مي شوند در اتاق اين استاد و آن استاد باشند که آيا شما استاد مشاور من مي شويد؟!
معاون وزير علوم خروجي ديگر دانشگاه را "دانش فني" عنوان کرد و گفت: ثبت اختراع بايد برايمان ارزش افزوده اقتصادي داشته باشد. اسم Patent (ثبت اختراع) در آئين نامه هايمان خيلي مهم شده اما اصلا به نقش ثبت اختراع توجه نشده است. يعني ثبت اختراع ها جز هزينه، فايده ديگري برايمان نداشته و ارزش افزوده اقتصادي به دنبال نداشته است.
نادري منش که در جمع روساي دانشگاههاي منتخب آمايش آموزش عالي سخنراني مي کرد، هدف آمايش آموزش عالي را در درجه اول پاسخگويي به نيازهاي داخلي عنوان کرد و گفت: اگر نياز داخلي را حل کرديم سپس مي توانيم براي تربيت نيروي متخصص بيش از حد نياز کشورمان و البته در رشته هايي که درخواست هاي اجتماعي نيز وجود داشته باشد تصميم گيري کنيم. از اين نيروهاي تربيت شده بيش از حد مورد نياز کشور مي توانيم براي در دست گرفتن بازارهاي بين المللي هم استفاده کنيم.
وي در تشريح نرخ رشد جمعيت دانشجويي در پايان برنامه پنجم توسعه نيز گفت: بر اساس سند چشم انداز 20 ساله نظام تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد 40 درصد جمعيت بين 18 تا 24 سال کشورمان را پوشش دهيم. جمعيت موجود در اين بازه سني در حال حاضر بيش از 12 ميليون است اما تا پايان برنامه پنجم توسعه اين جمعيت به 9 ميليون نفر مي رسد.
معاون آموزشي وزير علوم در بخشي از سخنانش در تشريح 5 شاخص آموزش عالي در کشورهاي پيشرفته به ميزان در دسترس بودن آموزش عالي، هزينه آموزش عالي، ميزان پاسخگويي آموزش عالي در هر رده اعم از دانشجويان، اعضاي هيئت علمي و کارکنان، کيفيت آموزش عالي و کنترل و تضمين کيفيت آموزش عالي اشاره کرد.
تب هيئت‌علمي شدن فارغ التحصيلان دوره هاي دکتري  
استخدام عضو هیات علمی
معاون آموزشي وزير علوم با انتقاد از تلاش اکثر فارغ التحصيلان دوره هاي دکتري تخصصي دانشگاههاي ايران براي عضويت در هيئت علمي دانشگاهها گفت: در کشورهاي پيشرفته فقط دو درصد از فارغ التحصيلان دکتري تخصصي به عنوان هيئت علمي فعال مي شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، حسين نادري منش پنجشنبه در چهل و يکمين همايش معاونان آموزشي دانشگاهها در دانشگاه مازندران گفت: در کشورهاي پيشرفته بيش از 95 درصد آنها براي بازار کار تربيت مي شوند اما دارندگان دکتري تخصصي در ايران مرتب به سراغ مسئولان وزارت علوم و نمايندگان مجلس مي روند و مي گويند به عنوان مثال يکسال است که هيچ دانشگاهي آنها را براي عضويت هيئت علمي نپذيرفته است.
وي افزود: دارندگان دکتري تخصصي حتما نبايد عضو هيئت علمي شوند بلکه آنها مجتهد رشته هاي خود هستند و انتظار مي رود يک شرکت راه اندازي کنند و چند نفر ديگر را هم تحت پوشش خود بگيرند. به نظر مي رسد که لازم است ويژگي هاي يک دارنده دکتري تخصصي خوب که قابليت عضويت در هيئت علمي دانشگاه را داشته باشد تدوين کنيم و همچنين مشخص شود که چه درصدي از دانشجويان دکتري با اين نگاه تربيت شوند که جذب هيئت علمي شوند.
معاون آموزشي وزير علوم با تاکيد بر اينکه بايد تعيين شود که هدف از خروجي هاي دوره هاي دکتري تخصصي چيست گفت: بايد مشخص شود که اين خروجي ها مي خواهند براي استادي به کار گرفته شوند و يا براي صنعت. دانشجوي دوره دکتري براي بهره گيري در هر کدام از اين زمينه ها (استادي يا صنعت) بايد يک فرم خاص براي تربيت داشته باشد.
وي يکي از خروجي هاي دوره هاي دکتري تخصصي را نيروهايي براي کسب جايگاههاي هيئت علمي دانشگاه عنوان کرد و افزود: دانشگاهي در يک رشته که حتي يک استاد هم در آن رشته ندارد اقدام به راه اندازي دوره دکتري تخصصي مي کند و اتفاقا 10 دانشجوي PHD نيز پذيرش مي کند و اين دانشجويان ديگر مانند صدقه بگير مجبور مي شوند در اتاق اين استاد و آن استاد باشند که آيا شما استاد مشاور من مي شويد؟!
معاون وزير علوم خروجي ديگر دانشگاه را "دانش فني" عنوان کرد و گفت: ثبت اختراع بايد برايمان ارزش افزوده اقتصادي داشته باشد. اسم Patent (ثبت اختراع) در آئين نامه هايمان خيلي مهم شده اما اصلا به نقش ثبت اختراع توجه نشده است. يعني ثبت اختراع ها جز هزينه، فايده ديگري برايمان نداشته و ارزش افزوده اقتصادي به دنبال نداشته است.
نادري منش که در جمع روساي دانشگاههاي منتخب آمايش آموزش عالي سخنراني مي کرد، هدف آمايش آموزش عالي را در درجه اول پاسخگويي به نيازهاي داخلي عنوان کرد و گفت: اگر نياز داخلي را حل کرديم سپس مي توانيم براي تربيت نيروي متخصص بيش از حد نياز کشورمان و البته در رشته هايي که درخواست هاي اجتماعي نيز وجود داشته باشد تصميم گيري کنيم. از اين نيروهاي تربيت شده بيش از حد مورد نياز کشور مي توانيم براي در دست گرفتن بازارهاي بين المللي هم استفاده کنيم.
وي در تشريح نرخ رشد جمعيت دانشجويي در پايان برنامه پنجم توسعه نيز گفت: بر اساس سند چشم انداز 20 ساله نظام تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد 40 درصد جمعيت بين 18 تا 24 سال کشورمان را پوشش دهيم. جمعيت موجود در اين بازه سني در حال حاضر بيش از 12 ميليون است اما تا پايان برنامه پنجم توسعه اين جمعيت به 9 ميليون نفر مي رسد.
معاون آموزشي وزير علوم در بخشي از سخنانش در تشريح 5 شاخص آموزش عالي در کشورهاي پيشرفته به ميزان در دسترس بودن آموزش عالي، هزينه آموزش عالي، ميزان پاسخگويي آموزش عالي در هر رده اعم از دانشجويان، اعضاي هيئت علمي و کارکنان، کيفيت آموزش عالي و کنترل و تضمين کيفيت آموزش عالي اشاره کرد.
سه شنبه 3 خرداد 1390  9:19 AM
تشکرات از این پست
mahan_2011
mahan_2011
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 144
محل سکونت : اذربایجان غربی

راه‌اندازي 8 رشته دکتري در دانشگاه بوعلي سينا همدان

راه‌اندازي 8 رشته دکتري در دانشگاه بوعلي سينا همدان  
دکتریمعاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه بوعلي سينا همدان از موافقت شواري گسترش آموزش عالي براي راه‌اندازي هشت رشته در مقطع دکترا و شش رشته در مقطع کارشناسي ارشد خبر داد.
علي باقر طاهرنيا در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه همدان، افزود: رشته‌هاي دوره دکتري مکانيک، تبديل انرژي، صنايع، بيماري شناسي گياهي، آبياري و زهکشي، زبان شناسي همگاني، فيزيک گرايش حالت جامد و فيزيک گرايش هسته‌اي است.
وي اضافه کرد: رشته‌هاي کارشناسي ارشد نيز زيست شناسي گرايش فيزيولوژي جانوري، عمران گرايش آب، آموزش زبان انگليسي، آموزش مدرسي معارف اسلامي و فيزيک نجومي است.
طاهرنيا ادامه داد: همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد از مهرماه سالجاري براي رشته‌هاي جديد دانشجو پذيرش خواهد شد.
وي تصريح کرد: تحصيلات تکميلي دانشگاه بوعلي سينا از تعداد رشته گرايش‌هاي مقطع دکتري در سه سال اخير دو برابر يعني 100 درصد افزايش داشته است.
معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه بوعلي سينا اظهاركرد: در مقطع کارشناسي ارشد ظرفيت پذيرش بر خلاف کارشناسي تابع ظرفيت خالي اعضاي هيات علمي در هر رشته است.
وي ادامه داد: به عبارت ديگر در حالي که در مقطع کارشناسي و کارداني براي هر ورودي معمولا تعداد 30 تا 35 دانشجو پذيرش مي شود در مقطع کارشناسي ارشد و دکترا براساس ظرفيت خالي اعضاي هيات علمي هر يک از رشته گرايش‌ها اعلام ظرفيت مي‌شود.
معاون آموزشي و تحصلات تکميلي دانشگاه بوعاي سينا اضافه کرد: معمولا سقف پذيرش براي دانشجوي کارشناسي ارشد چهار و براي دانشجوي دوره دکتري دو نفر در هر سال تحصيلي است.
وي درباره توسعه تحصيلات تکميلي و افزايش کيفي توليدات علمي گفت: پيش از اين گفته شد دانشجويان تحصيلات تکميلي، اعضاء تيم تحقيقاتي اعضاء هيات علمي هستند از اين رو توليدات علمي که محصول کار مشترک گروه هاي تحقيقاتي است به طور معمول و منطقي، بايد از غناي بيشتري برخوردار باشد.
دکتر طاهرنيا درباره توسعه تحصيلات تکميلي و ضرورت توسعه گروه هاي آموزشي اظهار داشت: گروه هاي آموزشي در هر دانشگاه، به همان اندازه که در دوره ايجاد کارشناسي ارشد و دکترا موفقيت کسب کرده باشند، در فضاي علمي پژوهشي دانشگاه، توان رقابت با ساير گروه هاي آموزشي را خواهند داشت.
وي ادامه داد: در شرايطي که ميدان رقابت در عرصه توليد علم و ارتقاء مرتبه و کسب عناوين پژوهشي در جشنواره هاي مختلف، منوط به ارائه توليدات علمي است، گروه هاي بدون دوره هاي تحصيلات تکميلي، توان حضور در اين عرصه و رقابت مبتني بر برابري فرصت ها را نخواهند داشت.
دکتر طاهرنيا اضافه کرد: به علاوه اين گروه هاي آموزشي، پس از تاسيس يک دوره کارشناسي ارشد و دکترا، بلافاصله به دنبال ايجاد گرايش هاي جديد و تعريف رشته هاي بين رشته اي خواهد بود و اين امر بدون جذب اعضاء هيات علمي توانمند و اعطاي بورس به دانشجويان مستعد ميسر نخواهد بود.
وي تصريح کرد: با اين نگاه، توسعه تحصيلات تکميلي، خلاء گروه هاي آموزشي را در بخش هيات علمي نيز آشکار مي سازد و آنان را در انديشه پرکلان اين خلاء فرد مي برد.
دکتر طاهرنيا درباره توسعه تحصيلات تکميلي و تقويت توان آزمايشگاهي و تجهيزاتي گروه هاي آموزشي بيان داشت: گروه هاي آموزشي با افزايش تعداد دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي خود، اعتبار سرانه اي خود را به طور ويژه افزايش مي دهند.
وي اضافه کرد: به علاوه اعضاي هيات علمي هر سال به تناسب ميزان فعاليت هاي پژوهشي سال خود از اعتبار ويژه گرنت يا پژوهانه استفاده مي کنند و از اين اعتبار براي خريد تجهيزات آزمايشگاهي و کارگاهي خود نيز استفاده مي کنند که ميزان پژوهانه اعضاي هيات علمي رابطه مستقيمي با تعداد دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي دارد.
معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي درباره توسعه تحصيلات تکميلي و ضرورت توسعه فضاي فيزيک اظهار داشت: گروه هاي آموزشي که از لحاظ کمي و کيفي توسعه کافي پيدا کرده باشند به دنبال راه اندازي دانشکده هاي مستقل خواهند بود و اين روند قصه تکراري توسعه کمي است که در هر مرحله، توسعه فضايي فيزيکي و احداث و بهره برداري از ساختمان ها و فضاهاي آزمايشگاهي، کارگاهي و آموزشي به همراه خواهد داشت.
سه شنبه 3 خرداد 1390  9:20 AM
تشکرات از این پست
mahan_2011
mahan_2011
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 144
محل سکونت : اذربایجان غربی

زمان اعلام نتایج کنکور دکتری آزاد/ ظرفیت پذیرش و زمان دعوت به مصاحبه

دکتری

زمان اعلام نتایج کنکور دکتری آزاد/ ظرفیت پذیرش و زمان دعوت به مصاحبه
رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با آخرین وضعیت تصحیح پاسخنامه های کنکور دکتری این دانشگاه گفت: اوراق آزمون دکتری هنوز در مرحله تصحیح قرار دارد، اما از اواخر تیر ماه به تدریج از پذیرفته شدگان دعوت به مصاحبه می شود.

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: پاسخنامه های تشریحی کنکور دکتری دانشگاه آزاد اسلامی هنوز در اختیار استادان و گروه های تخصصی برای تصحیح قرار دارد.

وی افزود: زمانی که نمرات کتبی استخراج شد، بار دیگر برای گروه های تخصصی ارسال می کنیم تا افراد دعوت به مصاحبه تعیین شوند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با زمان نهایی پذیرفته شدگان مرحله اول برای مصاحبه تاکید کرد: پیش بینی مان این است از اواخر تیرماه به تدریج از پذیرفته شدگان دعوت به مصاحبه کنیم.

سجادی جاغرق در ارتباط با تعداد نهایی پذیرفته شدگان اظهار داشت: حدود 10 درصد پذیرفته شدگان یعنی 23 هزار نفر پذیرفته خواهند شد. البته این 23 هزار نفر شامل استعدادهای درخشان نیز می شوند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از زمان اعلام نهایی نتایج پذیرفته شدگان کنکور دکتری این دانشگاه خبر داد و گفت: از نیمه دوم شهریور ماه 90 بخش اعظم پذیرفته شدگان را معرفی می کنیم.

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای 28 و 29 بهمن ماه 89 در 29 واحد دانشگاهی کشور و در 270 رشته محل برگزار شد. در این کنکور 10 درصد به تعداد رشته / محل های مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی افزوده شده است.

سه شنبه 3 خرداد 1390  9:20 AM
تشکرات از این پست
mahan_2011
mahan_2011
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 144
محل سکونت : اذربایجان غربی

دکتری هوش مصنوعی در دانشگاه صنعتی شاهرود راه اندازی شد

 
دوره دکتری کامپیوتر با گرایش هوش مصنوعی برای نخستین بار در دانشگاه صنعتی شاهرود راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد دوره دکتری کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی در دانشگاه صنعتی شاهرود موافقت کرد.

به گزارش مهر، در دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شاهرود در حال حاضر بیش از 700 دانشجو در رشته گرایش های مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی در مقطع کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند.

سه شنبه 3 خرداد 1390  9:21 AM
تشکرات از این پست
mahan_2011
mahan_2011
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 144
محل سکونت : اذربایجان غربی

تسهیلات برای انصرافی‌ها/ موافقت رئیس جمهور با حق جذب اساتید بازنشسته

تسهیلات برای انصرافی‌ها/ موافقت رئیس جمهور با حق جذب اساتید بازنشسته  
استخدام عضو هیات علمی
تسهیلات برای انصرافی‌ها/ موافقت رئیس جمهور با حق جذب اساتید بازنشسته
وزیر علوم از رتبه بندی فرهنگی دانشگاههای کشور خبر داد و گفت: کارنامه فرهنگی برای همه دانشگاهها خواهیم داشت و بر اساس آن رتبه بندی فرهنگی صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو در جمع خبرنگاران در محل وزارت علوم افزود: علاوه بر این رتبه بندی آموزشی و پژوهشی نیز برای دانشگاهها انجام می دهیم و همانطور که قبلاً گفته شد ما رتبه بندی دانشگاههای غربی را به صورت مطلق قبول نداریم و بر اساس مبانی که داریم رتبه بندی می کنیم.

شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی بر اساس رتبه بندی تعیین می شود

وزیر علوم تاکید کرد: دانشگاهها دولتی و غیر انتفاعی رتبه بندی می شوند و شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی بر اساس این رتبه بندی تعیین می شود. چرا که عدالت نیست یک شهریه ثابت برای دو موسسه آموزشی در دو سطح متفاوت تعیین شود و آنهایی نیز که شاخصها را تامین نکنند پس از تذکرات تامین شرایط، در نهایت بسته می شوند.

وی گفت: رقابت سالم در بین دانشگاهها یک اصل است ممکن است که یک دانشگاه از نظر رتبه بندی فرهنگی رتبه اول را داشته باشد ولی از نظر پژوهشی رتبه هفتم را داشته باشد این موضوع باعث می شود که دانشگاه در پژوهشی سعی در رشد داشته باشد. اول رتبه بندی ها مجزا است و پس از آن رتبه بندی کلی صورت می گیرد.

دانشجو با اشاره به تسهیلاتی که برای دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، نقل و انتقال در داخل کشور و دانشجویان انصراف از سوی وزارت علوم ارائه شده است گفت: مرحله اول تسهیل نقل و انتقال دانشجویان داخل کشور بود که بتوانند در محل سکونت دائم والدین خود تحصیل کنند که هم هزینه ها کاهش می یابد و هم مسائل فرهنگی بیشتر رعایت شود.

وی یادآور شد: موضوع بعدی انتقال دانشجویان از خارج به داخل کشور بود که گفتیم تمام دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند در مقاطع کاردانی و کارشناسی چه در دانشگاههای معتبر و چه در دانشگاههایی که وزارت علوم مدارک شان را تایید نمی کند، می توانند درخواست انتقال به دانشگاههای داخل دهند که سطح بندی می کنیم تا به دانشگاههای کشور منتقل شوند و دیگر در خارج از کشور نباشند و در کنار خانواده های خود تحصیل کنند.

تسهیلات برای ادامه تحصیل دانشجویان انصرافی

وزیر علوم خاطرنشان کرد: گام سوم در این حوزه این است که برای دانشجویان انصرافی تسهیلاتی قائل شویم دانشجویی ممکن است به دلیل مشکلاتی که داشته نتوانسته ادامه تحصیل دهد و انصراف داده است ما قائل به این هستیم که این دانشجو اگر شرایطی برایش فراهم شد که بتواند تحصیل خود را ادامه دهد، ما منعش نکنیم و جلوی آن را نگیریم. با توجه به این ظرفیت هم در دانشگاههای کشور وجود دارد، شرایط و جزئیات آن هم اعلام می شود.

با موافقت رئیس جمهور حق جذبی برای اساتید بازنشسته ایجاد شد

وی تاکید کرد: نگاه وزارت علوم نگاه تسهیل گر است و در بخش هیئت علمی نیز برای رسمی و پیمانی شدن اساتید و برای بازنشتگان اعمال شده است با موافقت رئیس جمهور حق جذبی را برای اساتید بازنشسته ایجاد شد، بازنشسته هایی که در مرتبه استاد تمامی قرار دارند شامل این حق جذب می شوند.

دانشجو گفت: همچنین جذب اساتید را به عدالت نزدیک و با توجه به شکایات زیادی که صورت می گرفت آن را تصحیح کردیم.

سه شنبه 3 خرداد 1390  9:22 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها