0

صکوک بهترین ابزار تامین مالی بانک‌ها در سال 90

 
hojat20
hojat20
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1388 
تعداد پست ها : 42154
محل سکونت : بوشهر

صکوک بهترین ابزار تامین مالی بانک‌ها در سال 90

 
صکوک بهترین ابزار تامین مالی بانک‌ها در سال 90
مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت با تاکید بر نقش بازار سرمایه در اجرای طرح تحول بانکی، اوراق صکوک را بهترین ابزار تامین مالی بانکها در سال 90 توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی گفت: سیاست گذاری بسته سیاستی- نظارتی پولی و بانکی سال 90 به نحوی است که نقش بازار سرمایه به عنوان بازار موازی در این حوزه بیش از پیش باشد و ارتباط وسیع و تنگاتنگ بازار سرمایه و پول شکل گیرد.
مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت اجرای طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمندسازی یارانه ها را مهمترین برنامه های اقتصادی سال90 توصیف کرد و افزود: در طرح تحول ارائه شده سیستم نظام بانکی کشور، موضوعاتی همچون تقویت صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرحهای بزرگ و پرخطر، تقویت ضریب کفایت سرمایه و بیمه سپرده‌های بانکی، ساماندهی وصول مطالبات معوق بانکی، سیستم بانک جامع مشتریان و از همه مهمتر نقش بازار سرمایه به عنوان بازار مکمل در حوزه مالی کشور به عنوان محورهای اصلی مدنظر قرار گرفته است.

وی افزود: تغییر نگرش در نظام بانکی از ابتدای برنامه سوم و با تغییر سیاستها در نحوه استقراض دولت از نظام بانکی جهت تأمین کسری بودجه، آزاد سازی های اعتباری و تقویت ضریب کفایت سرمایه آغاز گردید و این برنامه ها در سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه، تقویت و بستر آزاد سازی بخش مالی در اقتصاد کشور را فراهم ساخت.
 
قاسمی با اشاره به افزایش تسهیلات و تفاوتهای آن در بسته سیاستی- نظارتی خاطرنشان کرد: در سال جدید به نظام بانکی کشور اجازه داده شده با رعایت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تنوع بخشی در چرخه مالی کشور، به تبدیل دارایی ها و مطالبات جاری خود به اوراق بهادار (MBS) و همچنین انتشار اوراق اجاره (صکوک) جهت تامین نقدینگی و فروش و بازخرید اموال غیرمنقول برای جذب منابع مالی جدید جهت اعطای اعتبار اقدام و با استفاده از خدمات نهادهای مالی مجاز بخشی از مطالبات و قراردادهای اعتباری و تسهیلاتی خود را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار کند.

مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت انتشار اوراق اجاره یا صکوک را بهترین شیوه تامین مالی بانکها در سال 90 معرفی تاکید کرد:عدم نیاز به سپرده قانونی برای انتشار اوراق صکوک، موجب کاهش هزینه های تامین مالی بانکها و در نتیجه کاهش هزینه تامین مالی فعالیتهای تولیدی گیرنده تسهیلات منجر می شود.

وی یادآورشد: صکوک، اوراق به نام و قابل نقل و انتقالی است که در اجرای بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 و به موجب دستورالعمل11 مرداد 89، به تصویب شورای عالی بورس رسیده است و هر ورقه اوراق اجاره نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارائی مبنای انتشار اوراق اجاره است.

قاسمی با اشاره به اقدامات تامین سرمایه بانک ملت برای انتشار اوراق اجاره بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور به پشتوانه شعب تصریح کرد: بانکهای کشور به خصوص بانکهایی که در چند سال اخیر با واگذاری سهام آنها در بازار سرمایه ترکیب خصوصی به خود گرفته اند، با دارا بودن بیشترین شعب می توانند به این طریق و به پشتوانه بخشی از اموال و دارائی هائی که تا امروز بعنوان دارائی تقریبا راکد محسوب می شده اند، اقدام به تجهیز منابع مالی خود کنند.

مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در این اوراق ناشر خود بانکها هستند، لذا ریسک اعتباری احتمال عدم پرداخت به موقع تعهدات مالی ناشر کاهش می یابد و این اوراق می تواند بعنوان اوراق بهادار با بالاترین رتبه اعتباری محسوب  شود و در نتیجه سرمایه گذاران در هنگام خرید در انتخاب انواع اوراق اجاره بیشتر تمایل به خرید اوراق اجاره منتشر شده بانکها داشته باشند.

آنروز .. تازه فهمیدم .. 

 در چه بلندایی آشیانه داشتم...  وقتی از چشمهایت افتادم...

سه شنبه 30 فروردین 1390  3:23 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها