0

هر كامپيوتر موجود در شبكه به منظور ايجاد ارتباط با ساير كامپيوترها،مىبايست شناسائى و داراى يك آدرس م

 
mohamadaminsh
mohamadaminsh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 25772
محل سکونت : خوزستان

هر كامپيوتر موجود در شبكه به منظور ايجاد ارتباط با ساير كامپيوترها،مىبايست شناسائى و داراى يك آدرس م

هر كامپيوتر موجود در شبكه به منظور ايجاد ارتباط با ساير كامپيوترها،مىبايست شناسائى و داراى يك آدرس منحصربفرد باشد. قطعا تاكنون با آدرس هاىIP و يا MAC (اقتباس شده از كلمات Media Access Control) برخورد داشته ايدو شايد اين سوال براى شما مطرح شده باشد كه اولا ضرورت وجود دو نوع آدرسچيست و ثانيا جايگاه اسفاده از آنان چيست ؟MAC Address، يك آدرس فيزيكىاست در حالى كه آدرس هاى IP، به منزله آدرس هاى منطقى مى باشند. آدرس هاىمنطقى شما را ملزم مى نمايند كه به منظور پيكربندى كامپيوتر و كارت شبكه،درايورها و يا پروتكل هاى خاصى را در حافظه مستقر نمائيد (مثلا استفاده ازآدرس هاى IP). اين وضعيت در رابطه با MAC Address صدق نخواهد كرد واينگونه آدرس ها نيازمند درايور هاى خاصى نخواهند بود، چراكه آدرس هاى فوقدرون تراشه كارت شبكه قرار مى گيرند.
دليل استفاده از MAC Address
براى شناسائى يك كامپيوتر موجود در شبكه، صرف داشتن يك آدرس IP به تنهائىكفايت نخواهد كرد. حتما علاقه منديد كه علت اين موضوع را بدانيد. بدينمنظور، لازم است نگاهى به مدل معروف Open Systems Interconnect OSI ولايه هاى آن داشته باشيم:
مدل OSI
Network Layer
الف) لايه سوم
آدرس IP در اين لايه قرار دارد
DataLink Layer
ب) لايه دوم
آدرس MAC در اين لايه قرار دارد
Physical Layer
ج) لايه اول
شبكه فيزيكى
همانگونه كه مشاهده مى نماييد، MAC Address در لايه DataLink (لايه دوممدل OSI) قرار دارد و اين لايه مسئول بررسى اين موضوع خواهد بود كه دادهمتعلق به كداميك از كامپيوترهاى موجود در شبكه است. زمانى كه يك بستهاطلاعاتى (Packet) به لايه Datalink مى رسد (از طريق لايه اول)، وى آن رادر اختيار لايه بالائى خود (لايه سوم) قرار خواهد داد. بنابراين مانيازمند استفاده از روش خاصى به منظور شناسائى يك كامپيوتر قبل از لايهسوم هستيم. MAC Address، در پاسخ به نياز فوق در نظر گرفته شده و بااستقرار در لايه دوم، وظيفه شناسائى كامپيوتر قبل از لايه سوم را بر عهده
دارد.
تمامى ماشين هاى موجود بر روى يك شبكه، اقدام به بررسى بسته هاى اطلاعاتىنموده تا مشخص گردد كه آيا MAC Address موجود در بخش «آدرس مقصد » بستهاطلاعاتى ارسالى با آدرس آنان مطابقت مى نمايد؟ لايه فيزيكى (لايه اول)قادر به شناخت سيگنال هاى الكتريكى موجود بر روى شبكه بوده و فريم هائى راتوليد مى نمايد كه در اختيار لايه Datalink، گذاشته مى شود. در صورتمطابقت MAC Address موجود در بخش «آدرس مقصد » بسته اطلاعاتى ارسالى باMAC Address يكى از كامپيوترهاى موجود در شبكه، كامپيوتر مورد نظر آن رادريافت و با ارسال آن به لايه سوم، آدرس شبكه اى بسته اطلاعاتى (IP) بررسىتا اين اطمينان حاصل گردد كه آدرس فوق با آدرس شبكه اى كه كامپيوتر موردنظر با آن پيكربندى شده است بدرستى مطابقت مى نمايد.
ساختار MAC Address
يك MAC Address بر روى هر كارت شبكه همواره داراى طولى مشابه و يكسانمى باشند. (۶بايت و يا ۴۸ بيت). در صورت بررسى MAC Address يك كامپيوتر كهبر روى آن كارت شبكه نصب شده است، آن را با فرمت مبناى شانزده (Hex)،مشاهده خواهيد ديد
مشاهده MAC Address
استفاده از دستور IPconfig/all و مشاهده بخش
Physical address
50 BA 79 DB 6A تعريف شده توسط IEEE با توجه به RFC 1700 تعريف شده توسطتوليد كننده زمانى كه يك توليد كننده نظير اينتل، كارت ها شبكه خود راتوليد مى نمايد، آنان هر آدرس دلخواه را نمى توانند براى MAC Address درنظر بگيرند. در صورتى كه تمامى توليد كنندگان كارت هاى شبكه بخواهند بدونوجود يك ضابطه خاص، اقدام به تعريف آدرس هاى فوق نمايند، قطعا امكان تعارضبين آدرس هاى فوق بوجود خواهد آمد. (عدم تشخيص توليد كننده كارت و وجود دوكارت شبكه از دو توليد كننده متفاوت با آدرس هاى يكسان).حتما اين سوالبراى شما مطرح مى گردد كه MAC Address توسط چه افراد ويا سازمان هائى و بهچه صورت به كارت هاى شبكه نسبت داده مى شود ؟ به منظور برخورد با مشكلاتفوق، گروه IEEE، هر MAC Address را به دو بخش مساوى تقسيم كه از اولين بخشآن به منظور شناسائى توليد كننده كارت و دومين بخش به توليد كنندگاناختصاص داده شده تا آنان يك شماره سريال را در آن درج نمايند.كد توليدكنندگان بر اساس RFC-۱۷۰۰ به آنان نسبت داده مى شود. در صورت مشاهده RFCفوق حتما متوجه خواهيد شد كه برخى از توليد كنندگان داراى بيش از يك كدمى باشند.علت اين امر به حجم گسترده محصولات توليدى آنان برمى گردد.
با اين كه MAC Address در حافظه كارت شبكه ثبت مى گردد، برخى از توليدكنندگان به شما اين اجازه را خواهند داد كه با دريافت و استفاده از يكبرنامه خاص، بتوانيد بخش دوم MAC Address كارت شبكه خود را تغييردهيد(شماره سريال كارت شبكه). علت اين موضوع به استفاده مجدد از سريال هاىاستفاده شده در ساير محصولات توليد شده توسط آنان برمى گردد (تجاوز ازمحدود مورد نظر). در حال حاضر احتمال اين كه شما دو كارت شبكه را خريدارىنمائيد كه داراى MAC Address يكسانى باشند، بسيار ضعيف و شايد هم غيرممكنباشد.
persianfardad.com

_________________
به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستی ، یک شمع روشن کن.


گزارش نوشته نامناسب

کریمی که جهان پاینده دارد               تواند حجتی را زنده دارد

 

دانلود پروژه و کارآموزی و کارافرینی

دوشنبه 29 فروردین 1390  3:54 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها