0

آموزش حروف با شکل

 
pasargad54
pasargad54
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 2135
محل سکونت : اصفهان

آموزش حروف با شکل

 

The word AIRPLANE starts

 with the letter"A"
 
An AIRPLANE flies in the sky
 
 
اولین حرف انگلیسی  A است که تلفظ آن ا ِی می باشد. در کلمه انگلیسی به صورت آ ، اَ، اِ تلفظ می شود.

دوست دارید بدونین ترجمه جمله بالا چیه؟

کلمه اِیرپلَن ( هواپیما) با A شروع می شهاِیرپلَن ( هواپیما) در آسمان پرواز می کنه.


یک شنبه 15 فروردین 1389  12:24 AM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon monaaa benjamin a_sadri siryahya
pasargad54
pasargad54
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 2135
محل سکونت : اصفهان

حرف B

This is a BEAR. The word

 BEAR starts with the

 letter "B".

دومین حرف انگلیسی B (بی) است. می دونین معنای جمله بالا چیه؟

 بهتون می گم.

این یه خرسه. کلمهبِر ( خرس) با حرف B شروع می شه.


یک شنبه 15 فروردین 1389  12:26 AM
تشکرات از این پست
a_sadri
pasargad54
pasargad54
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 2135
محل سکونت : اصفهان

حرف C

This is the CAT.

 CAT starts with the 

letter "C".

سومین حرف انگلیسی C ( سی) است.

 بعضی وقتها معنای ( ک) میده.معنای جمله زیر اینه:

این یه گربه (کَت )است. کلمه کَت با C شروع می شه.
یک شنبه 15 فروردین 1389  12:44 AM
تشکرات از این پست
a_sadri
pasargad54
pasargad54
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 2135
محل سکونت : اصفهان

حرف D

This is a DOG. A DOG can bark
 
and wag its tail. The word

 DOG starts with a letter "D" .

چهارمین حرف انگلیسی D ( دیی )است که به صورت ( د ) تلفظ می شود.حالا بیاین بیبینیم معنی جمله زیر چیه:

ان یک داگ ( سگ ) است. سگ می تونه پارس کنه و دمشو تکون بده.کلمه داگ ( (DOG با حرف د ( ( D شروع می شه.چهارشنبه 18 فروردین 1389  10:55 AM
تشکرات از این پست
a_sadri
pasargad54
pasargad54
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 2135
محل سکونت : اصفهان

حرف E


The word ELEPHANT

. starts with the letter "E"
 
This is an elephant
 
.blowing its trunk

رسیدیم به پنجمین حرف انگلیسی. پنجمین حرف می دونین چیه؟ درسته . E (ایی)

.تلفظ اون همون ایی هست ولی گاهی اوقات  اِ هم تلفظ می شه. اینم معنی جمله:

کلمه  اِلِفِنت ( فیل) با E شروع می شه.این فیل داره با خرطومش صدا در میاره. چهارشنبه 18 فروردین 1389  11:07 AM
تشکرات از این پست
a_sadri
pasargad54
pasargad54
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 2135
محل سکونت : اصفهان

حرف F

FISH live in the water

 .and swim around
 
The wordFISH starts

. with the letter "F"

ششمین حرف انگلیسی  F ( اِف) می باشد

 که همان ف تلفظ می شه.

ماهی ( فیش) تو آب زندگی می کنه و شنا می کنه.

 کلمه   FISH (فیش) با ف شروع می شه.چهارشنبه 18 فروردین 1389  11:28 AM
تشکرات از این پست
a_sadri
pasargad54
pasargad54
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 2135
محل سکونت : اصفهان

حرف G

.This is a GORILLA

 They live in the

.mountain jungles
 
The word GORILLA

 .starts with a "G"اگه گفتید هفتمین حرف انگلیسی چیه؟ 

آفرین. G (جی) . G ( جی) به صورت 

ج و گ هم تلفظ می شه.

معنی جمله زیر اینه:

این یک گوریل ( گوریلا) است.گوریل ها در جنگل های کوهستانی زندگی می کنند.

 کلمهGORILLA   ) گوریلا) با حرف G شروع می شه.


چهارشنبه 18 فروردین 1389  11:38 AM
تشکرات از این پست
a_sadri
pasargad54
pasargad54
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 2135
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:حرف G

The HELICOPTER
 
.flies in the air
 
The word HELICOPTER

 .starts with an "H"
هشتمین حرف انگلیسی  H ( اِچ ) است. می شه اونو به صورت ه تلفظ کرد. 

اینم ترجمه جمله زیر:

HELICOPTER ( هلی کوپتر) تو هوا پرواز می کنه.

 کلمه HELICOPTER با H ( ه) شروع می شه.


چهارشنبه 18 فروردین 1389  11:54 AM
تشکرات از این پست
a_sadri
pasargad54
pasargad54
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 2135
محل سکونت : اصفهان

حرف I

,This is an IGLOO
 
it is a home built out

 .of snow
 
The word IGLOO

.starts with the letter "I"رسیدیم به نهمین حرف انگلیسی که I(آی ) هست.

I به 2 صورت آی و ایی تلفظ می شه.

این یک ایگلو( کلبه برفی اسکیموها) است

 و خانه ایی است که از برف درست شده.

 کلمه IGLOO(ایگلو) با حرف I شروع می شه.

igloo
چهارشنبه 18 فروردین 1389  12:05 PM
تشکرات از این پست
a_sadri
pasargad54
pasargad54
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 2135
محل سکونت : اصفهان

حرف J

This toy is called a

 .JACK-IN-THE-BOX

 The clown's head
 
pops out. The word 

JACK-IN-THE-BOX

 .starts with the letter "J"دهمین حرف، J (جِ ) است که تلفظ اون همون ج می باشد.

اینم ترجمه جمله انگلیسی :

اسم این اسباب بازی ( جَک این دِ باکس) است. سر دلقک می پره بیرون. کلمه

JAK- IN- THE- BOX با حرفJ شروع می شه.چهارشنبه 18 فروردین 1389  12:13 PM
تشکرات از این پست
a_sadri
pasargad54
pasargad54
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 2135
محل سکونت : اصفهان

حرف K

This is a boy flying
 
a KITE. The word

 KITE starts with

the letter "K".

رسیدیم به یازدهمین حرف انگلیسی،  k

که ک تلفظ می شه. معنی جمله زیر اینه:

این پسر کایت (بادبادک ) هوا می کنه.

 کلمه کایت با حرف  K (ک) شروع می شه


 

 

سه شنبه 24 فروردین 1389  10:31 AM
تشکرات از این پست
a_sadri
pasargad54
pasargad54
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 2135
محل سکونت : اصفهان

حرف L

This is a LIZARD.

 Lizards lie on rocks

 to get warmed up by

 the sun. The word

LIZARD starts with

 the letter "L".دوازدهمین حرف انگلیسیL (اِل)است. تلفظ این حرف

ل می باشد.

این یک لیزارد ( مارمولک) است. مارمولک ها روی صخره ها دراز

 می کشند تا آفتاب بگیرند. کلمه لیزارد ( LIZARD) با حرف

L شروع می شود.

سه شنبه 24 فروردین 1389  10:48 AM
تشکرات از این پست
a_sadri
pasargad54
pasargad54
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 2135
محل سکونت : اصفهان

حرف M


This is a MOP.

 We use them to clean.

 The word MOP starts
 
with the letter "M".M (اِم)  سیزدهمین حرف انگلیسی است.  

تلفظ این حرف م می باشد. اینم از ترجمه این جمله:

این یک MOP(ماپ = زمین شور) است.

 ما از اون برای تمیز کردن استفاده می کنیم.

 کلمهMOP (ماپ) با حرفMشروع می شه.

سه شنبه 24 فروردین 1389  11:01 AM
تشکرات از این پست
a_sadri
pasargad54
pasargad54
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 2135
محل سکونت : اصفهان

حرف N

.This is a NEST
 
Young birds hatch
 
from their eggs in a
 
NEST. The word NEST

 .starts with the letter "N"


رسیدیم به چهاردهمین حرف انگلیسی . اگه گفتید چه حرفیه؟ درسته.   N ( ا ِ ن ). تلفظ اون همون( ن ِ ) می باشد.

این یک آشیانه  ( ن ِ ست ) است. پرنده های جوان تو آشیانه تخم می ذارن. کلمه ن ِ ست ( آ شیانه ) با حرف N شروع می شه .


سه شنبه 24 فروردین 1389  11:11 AM
تشکرات از این پست
a_sadri
pasargad54
pasargad54
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 2135
محل سکونت : اصفهان

حرف O

.This is the OCEAN 

You can see the

 .OCEAN at a beach
 
The word ocean starts

 .with the letter "O"


پانزدهمین حرف انگلیسی چیه؟ می دونین؟ درسته. O

تلفظ این حرف اُ می باشد.

این یک اقیانوسه(اُشن). شما می تونید اقیانوس را در ساحل تماشا کنید. کلمه OCEAN(اُشن) با حرف Oشروع می شه.سه شنبه 24 فروردین 1389  11:22 AM
تشکرات از این پست
a_sadri
دسترسی سریع به انجمن ها