0

درس شصت و هشتم کوهنوردی و دویدن

 
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

درس شصت و هشتم کوهنوردی و دویدن

چن: درود به شنوندگان گرامی، من چن هستم مجری برنامه هر روز زبان چینی.

تبریزی: سلام به همه دوستان شنونده ، من هم تبریزی هستم.

چن: در درس گذشته، ما درباره تماشای مسابقات جملاتی یاد گرفتیم. اینک موضوعات درس گذشته را مرور می کنیم. 比赛开始了!

تبریزی: "比赛开始了",مسابقه آغاز شد

چن: "比赛",مسابقه

تبریزی: 比赛。

چن: "开始了",آغاز شد

تبریزی: 开始了。

چن: 比赛开始了! مسابقه آغاز شد

تبریزی: 比赛开始了。

چن: 他打得真好! او چقدر خوب بازی می کند!

تبریزی: 他打得真好。

چن: "真好",بسیار خوب، خیلی عالی.

تبریزی: 真好。

چن: 谁和谁比? کی با کی رقابت می کند؟

تبریزی: 谁和谁比?

چن: "谁和谁",کی با کی. کی در مقابل کی.

تبریزی: 谁和谁。

چن: "比",رقابت کردن.

تبریزی: 比。

چن: 谁和谁比? کی با کی رقابت می کند؟

تبریزی: 谁和谁比。

چن: 好球!

تبریزی: "好球",شوت خوب، شوت عالی.

چن: امیدواریدکدام تیم برنده شود؟你希望谁赢?

تبریزی: 你希望谁赢。

چن: "希望"امیدوار بودن.

تبریزی: 希望。

چن: "谁赢",کی برنده می شود.

تبریزی: 谁赢。

چن: 你希望谁赢? امیدوارید کی برنده شود؟

تبریزی: 你希望谁赢。

چن: حال به مکالمات کامل درس گذشته گوش کنیم.

完整对话:

对话一:

A: 比赛开始了!你快来看呀!

B: 谁和谁比?

A: 中国对韩国。

对话二:

A: 他打得真好! 他是最棒的。

B: 我看一般。我更喜欢11号球员。

对话三:

A: 好球!

B: 你希望谁赢?

A: 当然是中国队了。

B: 中国队总是被韩国队打败。

تبریزی: موضوعات درس گذشته را مرور کردیم. حال نوبت می رسد به کلیدهای امروز.

今日关键:

我都出汗了!

我有点儿爬不动了。

我经常去健身房。

贵在坚持。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  12:01 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و هشتم کوهنوردی و دویدن

چن: بدلیل اینکه موضوع اصلی درسهای اخیر ما ورزش بوده است، امروز هم این موضوع را ادامه می دهیم.

تبریزی: موافقم. من دارم به بالای کوه "شیانگ شن" در پکن می روم . خیلی عرق کرده ام. این به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن: عرق کردن به زبان چینی می شود出汗 我都出汗了!

تبریزی: 我都出汗了。

چن: "我",من.

تبریزی: 我。

چن: "都",یعنی دیگر، حتی.

تبریزی: 都。

چن: "出汗",عرق کردن.

تبریزی: 出汗。

چن: "了" یک کلمه کمکی است.

تبریزی: 了。

چن: 我都出汗了!

تبریزی: 我都出汗了。 من حتی عرق کرده ام.

对话一:

A: 我都出汗了!

B: 那我们休息一会儿。

چن: 我都出汗了。 من عرق کرده ام.

تبریزی: 我都出汗了!

چن: "都",دیگر یا خیلی

تبریزی: 都。

چن: "出汗",عرق کردن.

تبریزی: 出汗了。

چن: 我都出汗了! عرق کرده ام.

تبریزی: 我都出汗了!

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  12:03 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و هشتم کوهنوردی و دویدن

对话一:

A: 我都出汗了!

B: 那我们休息一会儿。

تبریزی: من دیگر نمی توانم بالا بروم به زبان چینی چه می شود؟

چن: می توانید بگویید: 我有点儿爬不动了。

تبریزی: 我有点儿爬不动了。

چن: "我", من.

تبریزی: 我。

چن: "有点儿",یک کمی.

تبریزی: 有点儿。

چن: "爬不动了"نمی توانم بالا بروم.

تبریزی: 爬不动了。

چن: 我有点儿爬不动了。

تبریزی: 我有点儿爬不动了。 من خسته شده ام و نمی توانم بالا بروم.

对话二:

A: 等等我!我有点儿爬不动了。

B: 好的。不着急。

چن: "有点儿",یک کمی.

تبریزی: 有点儿。

چن: "爬不动了",نمی توانم بالا بروم.

تبریزی: 爬不动了。

چن: 我有点儿爬不动了。

تبریزی: 我有点儿爬不动了。 من دیگر خسته شدم و نمی توانم بالا بروم.

对话二:

A: 等等我!我有点儿爬不动了。

B: 好的。不着急。

چن: آقای تبریزی، می دانید رمز چاق نبودن من این است که من همواره به سالن بدنسازی می روم.

تبریزی: 我经常去健身房。

چن: "我",من.

تبریزی: 我

چن: "经常",همواره.

تبریزی: 经常。

چن: "去",رفتن.

تبریزی: 去。

چن: "健身房",سالن بدنسازی.

تبریزی: 健身房。

چن: 我经常去健身房。 من همواره به سالن بدنسازی می روم.

تبریزی: 我经常去健身房。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  12:03 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و هشتم کوهنوردی و دویدن

A: 我经常去健身房。你呢?

B: 我也是。我喜欢做有氧运动。

A: 我喜欢练习举重。

B: 我经常用跑步机。

چن: "经常",همواره.

تبریزی: 经常。

چن: "去健身房",به سالن بدنسازی رفتن.

تبریزی: 去健身房。

چن: 我经常去健身房。 من همواره به سالن بدنسازی می روم.

تبریزی: 我经常去健身房。

对话三:

A: 我经常去健身房。你呢?

B: 我也是。我喜欢做有氧运动。

A: 我喜欢练习举重。

B: 我经常用跑步机。

چن: 贵在坚持。 پایداری مهم است.

تبریزی: 贵在坚持。

چن: "贵", ارزشمند، پرارزش

تبریزی: 贵。

چن: :"在", وابسته بودن، متکی بودن.

تبریزی: 在。

چن: "坚持", پایداری، اصرار و استمرار

تبریزی: 坚持。

چن: 贵在坚持。

تبریزی: 贵在坚持。 پایداری مهم است(پر ارزش است).

对话四:

A: 跑步的好处可多了。

B: 贵在坚持。

چن: اینک مکالمات کامل درس امروز را مرور می کنیم. 我都出汗了!

تبریزی: 我都出汗了!

چن: "出汗", عرق کردن.

تبریزی: 出汗。

چن: 我有点儿爬不动了。 من دیگر نمی توانم بالا بروم.

تبریزی: 我有点儿爬不动了。

چن: "爬不动了", نمی توانم بالا بروم

تبریزی: 爬不动了。

چن: 我经常去健身房。 من اغلب به سالن بدنسازی می روم.

تبریزی: 我经常去健身房。

چن: "经常", اغلب

تبریزی: 经常。

چن: "去健身房", به سالن بدنسازی رفتن.

تبریزی: 去健身房。

چن: 我经常去健身房。

تبریزی: 我经常去健身房。 من بعضا به سالن بدنسازی می روم.

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  12:03 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و هشتم کوهنوردی و دویدن

چن: 贵在坚持。

تبریزی: 贵在坚持。 پایبندی مهم است.

چن: "坚持", پایداری، اصرار.

تبریزی: 坚持。

چن: 贵在坚持。

تبریزی: 贵在坚持。ادامه تمرین بسیار مهم است.

چن: حال به مکالمات کامل گوش کنیم.

对话一:

A: 我都出汗了!

B: 那我们休息一会儿。

对话二:

A: 等等我!我有点儿爬不动了。

B: 好的。不着急。

对话三:

A: 我经常去健身房。你呢?

B: 我也是。我喜欢做有氧运动。

A: 我喜欢练习举重。

B: 我经常用跑步机。

对话四:

A: 跑步的好处可多了。

B: 贵在坚持。

چن: اینک نوبت می رسد به دانستنی های فرهنگ چین.

دانستنی های فرهنگ چین:

کوهنوردی نه تنها برای بدنسازی ، بلکه برای پرورش اخلاق مفید بوده و نوعی از ورزش بسیار سالمی است. در چین دوستداران کوهنوردی زیاد هستند. آنها پایان هفته و یا روزهای تعطیل با دوستان و یا همکاران به کوهنوردی می روند . از دیدن مناظر لذت می برند و ارتباط نزدیکتر دوستی برقرار می کنند. روز نهم ماه نهم به تقویم کشاورزی چین عید "چون یان" عید سنتی چین است. در چین باستان، مردم رسم داشتند در این عید به بلندی بروند . به همین دلیل این روز نام دیگری دارد که "دن گائو" یعنی عید بالا رفتن است .

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  12:04 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها