0

درس شصت و چهارم در موزه

 
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

درس شصت و چهارم در موزه

چن : سلام به شنوندگان گرامی ، ممنونم شنونده برنامه هر زبان چینی هستید ،این جانب چن مجری این برنامه هستم.

تبریزی: سلام ، من تبریزی هستم همکار خانم چن امیدوارم سلامت و تندرست باشید

چن: در درس گذشته ما جملاتی درباره تماشای اپرای پکن فرا گرفتیم. حالا جملات کلیدی درس گذشته را دوره می کنیم . 我请你去看京剧"من از شما دعوت می کنم به دیدن اپرای پکن بروید."

تبریزی: 我请你去看京剧

چن : 我请你 من از شما دعوت می کنم .

ت: 我请你

چ: 去看京剧 به دیدن اپرای پکن رفتن

ت: 去看京剧

چ : 我请你去看京剧

ت: 我请你去看京剧我请你去看京剧"من از شما دعوت می کنم به دیدن اپرای پکن بروید."

چ: 有没有字幕?

ت: 有没有字幕?، زیر نویس دارد یا نه ؟

چ: 有没有 وجود دارد یا نه ؟

ت :有没有?

چ: 字幕 یعنی زیر نویس

ت : 字幕

چ: 有没有字幕?، زیر نویس دارد یا نه ؟

ت : 有没有字幕?

چ: 咱们把手机关了吧 ، موبایل هایمان را خاموش کنیم .

ت : 咱们把手机关了吧

چ: 咱们 ما

ت: 咱们

چ: 把手机关了吧 موبایل را خاموش کنیم .

ت: 把手机关了吧

چ: 咱们把手机关了吧 ، موبایل را خاموش کنیم .

ت: 把手机关了吧

چ: 多漂亮的脸谱!

ت: 多漂亮的脸谱!، گریم چهره چقدر قشنگ است !

چ: 多漂亮的 چقدر قشنگ است!

ت: 多漂亮的

چ: 脸谱، گریم چهره در اپرای پکن

ت: 脸谱

چ: 多漂亮的脸谱!، گریم چهره چقدر قشنگ است !

ت: 多漂亮的脸谱!

چ: حالا گفتگوهای کامل درس گذشته را گوش می کنیم .

گفتگوی اول :

A:我请你去看京剧

B:真的吗?太好了!我还没看过京剧呢。

گفتگوی دوم :

A:有没有字幕?我怕听不懂。

B:不会有问题的。

گفتگوی سوم :

A:演出就要开始了,咱们把手机关了吧。

B:好的。

A:今天的演员都非常有名。

گفتگوی چهارم :

A: 多漂亮的脸谱!

B:太棒了!

ت: خوب ، گفتگوی های درس گذشته را شنیدیم ، حالا نوبت به کلید های امروز می رسد .

کلیدهای امروز :

这儿可以拍照吗?

请不要使用闪光灯。

有解说员吗?

最近还有什么新展览?

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:45 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و چهارم در موزه

ت: از ماه مارس سال 2008 بسیاری موزه های پکن به رایگان به روی بازدید کنندگان باز شد. من خواهم به دیدن این موزه ها بروم . آیا می توانید برخی کلمات و جملات مربوط را به من یاد بدهید؟

چ : اشکالی ندارد. قبل از همه شما باید بدانید که "عکس گرفتن در آنجا ممنوع است یا نه؟" این جمله به زبان چینی باید چطور گفته شود؟

چ: تو می توانی بگویی: 这儿可以拍照吗?

ت: 这儿可以拍照吗?

چ: 这儿اینجا

ت : 这儿

چ: 可以امکان داشتن

ت : 可以

چ: 拍照 عکس گرفتن ؛ عکسبرداری

ت : 拍照

چ: 吗 واژه استفهامی معمولا در آخر جمله مورد استفاده قرار می گیرد.

ت: 吗

چ: 这儿可以拍照吗?

ت: 这儿可以拍照吗?آیا می توانم دراینجا عکس بگیرم ؟ یا عکسبرداری در اینجا ممنوع است یا نه؟"

گفت و گوی اول

A:这儿可以拍照吗?

B:可以,但是请不要使用闪光灯。

ت: خانم چن ، جواب این جمله چیست؟ من تنها معنای 可以 را می دانم یعنی "امکان داشتن " اما کلمات دیگر را نمی توانم متوجه شوم.

چ: خوب ، من برای شما توضیح می دهم. 请不要使用闪光灯。 "لطفا از فلاش عکاسی استفاده نکید."

ت : 请不要使用闪光灯

چ: 请 لظفاً

ت : 请

چ: 不要 "نکن ، نکردن"

ت: 不要

چ: 使用 استفاده کردن

ت: 使用

چ: 闪光灯 فلاش عکاسی

ت: 闪光灯

چ: 请不要使用闪光灯。

ت: 请不要使用闪光灯。 "لطفا از فلاش عکاسی استفاده نکنید."

گفت و گوی اول

A:这儿可以拍照吗?

B:可以,但是请不要使用闪光灯。

چ:راستی ، در موزه ها مترجم و مفسر هم هست. می توانی این طور بپرسی: 有解说员吗? "آیا مفسر دارید ؟"

ت: 有解说员吗?

چ: 有 یعنی هست ، داشتن

ت: 有

چ: 解说员 مفسر

ت: 解说员

چ: 有解说员吗?

ت: 有解说员吗? آیا مفسر دارید ؟

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:47 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و چهارم در موزه

گفت و گوی دوم

A:有解说员吗?

B:有,每半小时一次。

ت: من یک سوال دیگر دارم. می خواهم بدانم : آیا اخیرا نمایشگاه های جدید دیگری هم باز شده است؟

چ: باشه ، این خیلی ساده است. می توانی بپرسی: 最近还有什么新展览?

ت: 最近还有什么新展览?

چ: 最近 اخیرا ؛ این روزها

ت: 最近

چ: 还 هم ؛ نیز

ت : 还

چ: 有 هست ؛ دارد

ت: 有

چ: 什么 "چه "

ت:什么

چ: 新یعنی جدید ؛ نوین

ت: 新

چ: 展览 نمایش ؛ نمایشگاه

ت: 展览

چ: 最近还有什么新展览?

ت: 最近还有什么新展览? این روزها نمایش های جدید دیگری هم دارید ؟

گفت و گوی سوم

َA:最近还有什么新展览?

B:您可以浏览我们博物馆的网站。

چ: حال باهم گفت و گوهای امروز را دوره می کنیم. 这儿可以拍照吗?

ت: 这儿可以拍照吗?آیا می توانم در این اینجا عکس بگیرم ؟ یا عکسبرداری در اینجا ممنوع است یا نه؟"

چ: 这儿اینجا

ت : 这儿

چ: 可以ممکنه

ت : 可以

چ: 拍照 عکس گرفتن ؛ عکسبرداری

ت : 拍照

چ: 吗 واژه استفهامی معمولا در آخر جمله مورد استفاده قرار می گیرد.

ت: 吗

چ: 这儿可以拍照吗?

ت: 这儿可以拍照吗?آیا می توانم در این اینجا عکس بگیرم ؟

چ: 请不要使用闪光灯

ت : 请不要使用闪光灯"لطفا از فلاش عکاسی استفاده نکید."

چ: 请不要

ت : 请不要 این کار را نکنید

چ: 使用闪光灯

ت: 闪光灯使用از فلاش عکاسی استفاده نکن .


1

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:47 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و چهارم در موزه

چ: 请不要使用闪光灯。

ت: 请不要使用闪光灯。 "لطفا از فلاش عکاسی استفاده نکنید."

چ: 有解说员吗?

ت: 有解说员吗?"آیا مفسر دارید ؟"

چ: 解说员 مفسر

ت: 解说员

چ: 最近还有什么新展览?

ت: 最近还有什么新展览? این روزها نمایش های جدید دیگری هم دارید ؟

چ: 最近 اخیرا ؛ این روزها

ت: 最近

چ: 还有هم هست

ت : 还有

چ: 什么展览 چه نمایشگاهی

ت:什么展览

چ: 最近还有什么新展览?

ت: 最近还有什么新展览? این روزها نمایشگاه های جدید دیگری هم دارید ؟

چ: حال باهم گفت و گوهای کامل امروز را گوش کنیم.

گفت و گوی اول

A:这儿可以拍照吗?

B:可以,但是请不要使用闪光灯。

گفت و گوی دوم

A:有解说员吗?

B:有,每半小时一次。

گفت و گوی سوم

َA:最近还有什么新展览?

B:您可以浏览我们博物馆的网站。

چ: خوب ، حالا نوبت به دانستنی های فرهنگ چین می رسد .

دانستنی های فرهنگ چین :

در چین بیش از 2300 موزه مختلف فعال است . از سال 1905 میلادی که جان جیان صاحب صنایع و کارشناس آموزش و پرورش چین نخستین موزه چین موسوم به موزه نن تون را تاسیس کرد، تاکنون موزه های چین 100 سال دوره توسعه را پشت سر گذاشته است.در حال حاضر تنها در پکن بیش از 140 موزه وجود دارد.از سال 2008 به این طرف ، 33 موزه در شهر پکن به رایگان به روی مردم باز شد.

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:47 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها