0

درس شصتم در سینما

 
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

درس شصتم در سینما

چن: سلام بر شنوندگان گرامی، با برنامه " هر روز زبان چینی" در خدمتتان هستیم. من چن مجری این برنامه هستم.

تبریزی: سلام شنوندگان عزیز، این جانب تبریزی همکار خانم چن هستم.

چن: در درس گذشته، ما جملاتی درباره بازی در دیسکو را یاد گرفتیم و قبل از همه این جملات را دوره کنیم. جمله اول:能跳只舞吗? مایل هستید باهم برقصیم؟

تبریزی: 能跳只舞吗?

چن: 跳舞یعنی رقصیدن.

تبریزی: 跳舞

چن: 我请你喝一杯,好吗? یعنی اجازه بدهید یک نوشیدنی برای شما بخرم..

تبریزی: 我请你喝一杯,好吗?

چن: 喝一杯یعنی نوشیدن یک لیوان نوشابه

تبریزی: 喝一杯

چن: 有空儿一起吃饭吧? تا وقت داشته باشید باهم غذا بخوریم.

تبریزی: 有空儿一起吃饭吧.

چن: 有空儿یعنی کار نداشتن، وقت داشتن.

تبریزی: 有空儿

چن: 一起吃饭 یعنی باهم غذا می خورند.

تبریزی: 一起吃饭

چن: 你真漂亮! شما خیلی خوشگلی!

تبریزی: 你真漂亮

چن: 真漂亮 یعنی بسیار خوشگل بودن.

تبریزی: 真漂亮

چن: بسیار خوب، الان گفتگوی کامل درس گذشته را بشنویم.

完整对话:

对话一:

A:你好,能跳支舞吗?

B: 好。

A:小姐,您好。能跳个舞吗?

B: 不好意思,我有些不太舒服。

对话二:

A: 我请你喝一杯,好吗?

B: 好啊。

A: 想喝点什么?

B: 一杯橙汁。谢谢。

对话三:

A: 有空儿一起吃饭吧?

B: 好。什么时候呢?

A: 明天晚上可以吗?

B: 可以,没问题。

对话四:

A: 你真漂亮!

B: 谢谢!

چن: خوب، درس گذشته را دوره کردیم و اکنون نوبت رسید به " جملات مهم و کلیدی" امروز .

今日关键:

你最喜欢哪部电影?

它的情节很有趣。

这部电影的票房不错。

请问电影几点开演?


1

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:36 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصتم در سینما

تبریزی: خانم چن، من از تماشای فیلم خیلی خوشم آمد، شما چطورید؟

چن: من همین طور! همه گفتند من طرفدار بزرگ سینما هستم.

تبریزی: من خانم جان زی یی هنرمند زن معروف چین را خیلی دوست دارم. او بسیار خوشگل هست.

چن: بله، او بسیار مورد علاقه خارجی ها قرار گرفته است.

تبریزی: شروع کنیم، اول باید بدانم که " فیلم" در زبان چینی چطور گفته می شود.

چن: می شود 电影

تبریزی: 电影 خانم چن، شما کدام فیلم را بیشتر از همه دوست دارید؟

چن: ان.... هر وقت باهم فرق می کند. چطور؟

تبریزی: من می خواستم بدانم که این سئول را به زبان چینی چطور گفته می شود.

چن: می توانید بگویید: 你最喜欢哪部电影?

تبریزی: 你最喜欢哪部电影?

چن: بله، 你 یعنی شما.

تبریزی: 你

چن: 最 کلمه قید است. که معنی برترین را نشان می دهد. محصوصا در بیان یک سفت به کار می رود و بعضی وقت ها نیز برای بیان فعلی که درباره تمایل کسی مورد استفاده می شود. مثلا: 我最喜欢看电影。我最喜欢吃烤鸭。 من فیلم را بیشتر از همه دوست دارم. من اردک پکن را بیشترین دوست دارم.

تبرزیز: 最

چن: 最喜欢 یعنی چیزی را بیشترین دوست داشتن

تبریزی: 最喜欢

چن: 哪部 یعنی کدام

تبریزی: 哪部

چن: 部 کلمه شمارش برای بیان فیلم است.

تبریزی: 部

چن: 电影 یعنی فیلم.

تبریزی: 电影

چن: 你最喜欢哪部电影? شما کدام فیلم را بیشتر از همه دوست دارید؟

تبریزی: 你最喜欢哪部电影?

چن: بسیار خوب، الان گفگتوی اول امروز را بشنویم.

گفتگوی اول:

A:你最喜欢哪部电影?

B:我最喜欢《不见不散》

چن: چرا شما یان فیلم را دوست دارید؟

تبریزی: چون داستانش بسیار جالب است.

چن: این جمله به زبان چینی این طور گفته می شود: 因为它的情节很有趣

تبریزی: 它的情节很有趣

چن: 它的 یعنی او

تبریزی: 它的

چن: 情节 یعنی داستان

تبریزی: 情节

چن: 很یعنی خیلی، بسیار

تبریزی: 很

چن: 有趣یعنی جالب بودن.

تبریزی: 有趣

چن: 它的情节很有趣 داستانش بسیار جالب است.

تبریزی: 它的情节很有趣

چن: بسیار خوب، اکون نوبت به گفگوی دوم.

گفتگوی دوم:

A:它的情节很有趣。

B:我爱看轻松的娱乐片。


1

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:37 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصتم در سینما

تبریزی: ارزش گیشه سینما برای این فیلم زیاد است.

چن: خبر دارم. این جمله به زبان چینی شما می توانید بگویید: 这部电影的票房不错。

تبریزی: 这部电影的票房不错

چن: 票房یعنی ارزش گیشه سینما

تبریزی: 票房

چن: و 票 یعنی بلیت.

تبریزی: 票

چن: معنی 房 اتاق، گیشه، دفتر است.

تبریزی: 房

چن: 票房 یعنی سود اقتصادی جلب شده برای انتشار یک فیلم و این نشانه مهمی برای درجه جذب کننده این فیلم است.

چن: 这部电影的 مربوط به این فیلم.

تبریزی: 这部电影的

چن: 这部电影的票房不错ارزش گیشه سینما برای این فیلم زیاد است.

تبریزی: 这部电影的票房不错

چن: بفرمایید گفتگوی سوم درس امروز را بشنوید.

گفتگوی سوم:

A:这部电影的票房如何?

B:这部电影的票房不错。

تبریزی: خانم چن، سئول آخر، خواهم می کنم این فیلم در چه ساعتی آغاز می شود؟ این جمله به زبان چینی چه گفته می شود؟

چن: شما می توانید بگویید: 请问电影几点开演?

تبریزی: 请问电影几点开演?

چن: 请问 یعنی خواهم می کنم، لطفا.

تبریزی: 请问

چن: 电影که می دانید یعنی فیلم.

تبریزی: 电影

چن: 几点یعنی ساعت چند؟

تبریزی: 几点

چن: 开演آغاز شدن، شروع شدن

تبریزی: 开演

چن: 请问电影几点开演?

تبریزی: 请问电影几点开演? خواهش می کنم این فیلم در چه ساعتی آغاز می شود؟

چن: گفتگوی چهارم را بشنویم.

گفتگوی چهارم:

A:请问电影几点开始?

B:最早的一场是下午四点。

چن: بسیار خوب، اکنون درس امروز را یکبار دوره کنیم. جمله اول: 你最喜欢哪部电影?

تبریزی: 哪部电影?یعنی شما کدام فیلم را بیشتر از همه دوست دارید؟

چن: 最喜欢بیشترین دوست داشتن.

تبریزی: 最喜欢


1

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:37 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصتم در سینما

چن: جمله دوم: 它的情节很有趣 دانستانش بسیار جالب است.

تبریزی: 它的情节很有趣

چن: 它的情节 دانستانش

تبریزی: 它的情节

چن: 很有趣یعنی بسیار جالب بودن

تبریزی: 很有趣

چن: 这部电影的票房不错 ارزش گیشه سینما برای این فیلم زیاد است.

تبریزی: 这部电影的票房不错

چن: 这部电影的 مربوط به این فیلم

تبریزی: 这部电影的

چن: 票房 ارزش گیشه سینما

تبریزی: 票房

چن: 这部电影的票房 یعنی ارزش گیشه سینما

تبریزی: 这部电影的票房

چن: 不错 یعنی بد نیستن

تبریزی: 不错

چن: 请问电影几点开始 خواهش می کنم فیلم در چه ساعتی آغاز می شود؟

تبریزی: 请问电影几点开始

چن: 请问 یعنی خواهش می کنم

تبریزی: 请问

چن: 电影几点开始فیلم در چه ساعتی آغاز می شود؟

تبریزی: 电影几点开始

چن: بسار خوب، الان گفتگوی کامل امروز را بشنویم.

گفتگوی چهارم:

A:请问电影几点开始?

B:最早的一场是下午四点。

گفتگوی سوم:

A:这部电影的票房如何?

B:这部电影的票房不错。

گفتگوی دوم:

A:它的情节很有趣。

B:我爱看轻松的娱乐片。

گفتگوی اول:

A:你最喜欢哪部电影?

B:我最喜欢《不见不散》

تبریزی: بسیار خوب، گفتگوی کامل امروز ما را شنیده ایم. الان نوبت رسید به بخش دانستنی های فرهنگ چین

تاریخ پخش فیلم در شهر چین از سال 1902 میلادی آغاز شد و در پکن امروز، سینما های مختلف ایجاد شده و دارای کیفیت بالا می باشند. در شهر پکن، چه فیلم های خارجی چه فیلم های ساخت منطقه هنگ کنگ و تایوان، چه فیلم های ساخت ملی، تماشاگران می تواند با انتخاب خود از این فیلم های گوناگون لذت ببرند. به منظور جذب کردن بیشتر تماشاگران، اکنون سینماهای پکن در سه شنبه هر هفته تحفیف نصف قیمت را می دهد.

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:38 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها